Katalog ECTS

PROGRAM STUDIÓW W ROKU AKADEMICKIM

Kierunek/Specjalność Rodzaj studiów
stacjonarne niestacjonarne niestacjonarne wieczorowe niestacjonarne zaoczne
Architektura Wnętrz studia drugiego stopniastudia pierwszego stopnia studia drugiego stopniastudia pierwszego stopnia
Architektura Wnętrz / architektura wnętrz studia pierwszego stopnia
Badania Artystyczne studia drugiego stopniastudia pierwszego stopnia
Grafika jednolite studia magisterskie studia trzeciego stopnia studia drugiego stopniastudia pierwszego stopnia studia drugiego stopnia
Historia Sztuki / kultura miejsca studia drugiego stopniastudia pierwszego stopnia
Konserwacja i Restauracja Dzieł Sztuki / konserwacja i restauracja książki, grafiki i skóry zabytkowej jednolite studia magisterskie
Konserwacja i Restauracja Dzieł Sztuki / konserwacja i restauracja malarstwa i rzeźby polichromowanej jednolite studia magisterskie
Konserwacja i Restauracja Dzieł Sztuki / konserwacja i restauracja rzeźby i elementów architektury jednolite studia magisterskie
Konserwacja i Restauracja Dzieł Sztuki / konserwacja i restauracja rzeźby kamiennej i elementów architektury jednolite studia magisterskie
Konserwacja i Restauracja Dzieł Sztuki / konserwacja i restauracja tkanin zabytkowych jednolite studia magisterskie
Konserwacja i Restauracja Dzieł Sztuki / konserwacja i restauracja tkaniny zabytkowej jednolite studia magisterskie
Malarstwo / malarstwo jednolite studia magisterskie studia trzeciego stopnia
Miasta I Metropolie. Studia Miejskie studia podyplomowe
Rzeźba jednolite studia magisterskie
Rzeźba / rzeźba jednolite studia magisterskie
Scenografia studia pierwszego stopnia
Scenografia / projektowanie scenograficzne jednolite studia magisterskiestudia drugiego stopniastudia pierwszego stopnia
Studium Pedagogiczne
Szkoła Doktorska studia szkoły doktorskiej
Sztuka Mediów studia drugiego stopniastudia pierwszego stopnia studia drugiego stopniastudia pierwszego stopnia
Wzornictwo / projektowanie produktu i komunikacji wizualnej studia drugiego stopniastudia pierwszego stopnia
Wzornictwo / projektowanie ubioru studia pierwszego stopnia