Katalog ECTS

PROGRAM STUDIÓW W ROKU AKADEMICKIM

Kierunek/Specjalność Rodzaj studiów
moduł podstawowy stacjonarne niestacjonarne niestacjonarne wieczorowe niestacjonarne zaoczne
Architektura Wnętrz jednolite studia magisterskiestudia drugiego stopniastudia pierwszego stopnia studia drugiego stopniastudia pierwszego stopnia
Architektura Wnętrz / architektura wnętrz studia drugiego stopnia
Badania Artystyczne studia drugiego stopniastudia pierwszego stopnia
Grafika jednolite studia magisterskie studia trzeciego stopnia studia drugiego stopniastudia pierwszego stopnia studia drugiego stopnia
Historia Sztuki / kultura miejsca studia drugiego stopniastudia pierwszego stopnia
Konserwacja i Restauracja Dzieł Sztuki / konserwacja i restauracja książki, grafiki i skóry zabytkowej jednolite studia magisterskie
Konserwacja i Restauracja Dzieł Sztuki / konserwacja i restauracja malarstwa i rzeźby polichromowanej jednolite studia magisterskie
Konserwacja i Restauracja Dzieł Sztuki / konserwacja i restauracja rzeźby kamiennej i elementów architektury jednolite studia magisterskie
Konserwacja i Restauracja Dzieł Sztuki / konserwacja i restauracja tkaniny zabytkowej jednolite studia magisterskie
Malarstwo / malarstwo jednolite studia magisterskie
Master of Graphic Arts (MGA) studia podyplomowe
Miasta I Metropolie. Studia Miejskie studia podyplomowe
Projektowanie i badania studia drugiego stopnia
Projektowanie produktu, przestrzeni, przekazu studia pierwszego stopnia
Projektowanie ubioru i jego konteksty studia pierwszego stopnia
Rzeźba jednolite studia magisterskie
Rzeźba / rzeźba jednolite studia magisterskie
Scenografia jednolite studia magisterskie
Scenografia / projektowanie scenograficzne jednolite studia magisterskiestudia drugiego stopnia
Szkoła Doktorska studia szkoły doktorskiej
Sztuka Mediów studia drugiego stopniastudia pierwszego stopnia studia drugiego stopniastudia pierwszego stopnia
Wzornictwo studia drugiego stopnia
Wzornictwo / projektowanie produktu i komunikacji wizualnej studia pierwszego stopnia
Wzornictwo / projektowanie ubioru studia pierwszego stopnia