Katalog ECTS

ROCZNY PROGRAM KSZTAŁCENIA

Wydział: Wydział Architektury Wnętrz
Kierunek: Architektura Wnętrz
Studia niestacjonarne studia pierwszego stopnia


Przedmiot Rodzaj zajęć
dydaktycznych
Obowiązkowe/
Wybór
Prowadzący Czas
[h]
ECTS
[pkt.]
Zaliczenie Sylabus
ROK
IV
SEMESTR
7
Projektowanie wnętrz / Projektowanie wystawiennictwa ECTS: 15 ilość: 1
Projektowanie wnętrz ćw. 90h
d prof. zw. Przemysław Krajewski 90 15 ćw. [egz.]
sylabus
Projektowanie wnętrz ćw. 90h
d dr Beata Dobryjanowicz 90 15 ćw. [egz.]
sylabus
Projektowanie Wystawiennictwa ćw. 90h
d dr hab. Barbara Kowalewska 90 15 ćw. [egz.]
sylabus
Seminarium dyplomowe ECTS: 4 ilość: 1
Seminarium dyplomowe ćw. 15h
d prof. zw. Przemysław Krajewski 15 4 ćw. [egz.]
sylabus
Seminarium dyplomowe ćw. 15h
d dr Beata Dobryjanowicz 15 4 ćw. [egz.]
sylabus
Seminarium dyplomowe ćw. 15h
d dr hab. Barbara Kowalewska 15 4 ćw. [egz.]
sylabus
bez grupy / obowiązkowe
Aneks ćw. 75h
o prof. zw. Andrzej Zwierzchowski 75 10 ćw. [zal. z oceną]
sylabus
Portfolio ćw. 15h
o prof. Włodzimierz Krasulak-Wiśniewski 15 41 ćw. [zal. z oceną]
sylabus
Razem: 195 70