Katalog ECTS

ROCZNY PROGRAM KSZTAŁCENIA

Wydział: Wydział Grafiki
Kierunek: Grafika
Studia niestacjonarne studia trzeciego stopnia


Przedmiot Rodzaj zajęć
dydaktycznych
Obowiązkowe/
Wybór
Prowadzący Czas
[h]
ECTS
[pkt.]
Zaliczenie Sylabus
ROK
I
SEMESTR
2
bez grupy / obowiązkowe
Fakultatywna pracownia artystyczna ćw. 16h
o mgr Przemysław Bogdanowicz 16 2.5 ćw. [zal. z oceną]
sylabus
Konwersatorium lekturowe w języku angielskim w. 8h
o dr Małgorzata Szyszkowska 8 1 Konw [zal. z oceną]
sylabus
Metody i sposoby autoprezentacji w. 4h
o dr hab. Dorota Folga-Januszewska 4 0.5 w. [zal.]
sylabus
Praktyka dydaktyczna 16h
o prof. Piotr Smolnicki 16 0.5 [zal.]
sylabus
Seminarium doktoranckie 16h
o 16 1 [ocena]
sylabus
Teorie i koncepcje sztuki współczesnej w. 14h
o dr hab. Dorota Folga-Januszewska 14 1 w. [zal.]
sylabus
Razem: 74 6.5
ROK
II
SEMESTR
3
bez grupy / obowiązkowe
Fakultatywna pracownia artystyczna ćw. 16h
o mgr Przemysław Bogdanowicz 16 2.5 ćw. [zal. z oceną]
sylabus
Konwersatorium lekturowe w języku angielskim w. 8h
o dr Małgorzata Szyszkowska 8 1 Konw [zal. z oceną]
sylabus
Metody i sposoby autoprezentacji w. 4h
o dr hab. Dorota Folga-Januszewska 4 0.5 w. [zal.]
sylabus
Praktyka dydaktyczna 16h
o prof. Piotr Smolnicki 16 0.5 [zal.]
sylabus
Seminarium doktoranckie 16h
o 16 1 [ocena]
sylabus
Teorie i koncepcje sztuki współczesnej w. 14h
o dr hab. Dorota Folga-Januszewska 14 1 w. [zal.]
sylabus
Razem: 74 6.5
ROK
II
SEMESTR
4
bez grupy / obowiązkowe
Fakultatywna pracownia artystyczna ćw. 16h
o mgr Przemysław Bogdanowicz 16 2.5 ćw. [zal. z oceną]
sylabus
Konwersatorium lekturowe w języku angielskim w. 8h
o dr Małgorzata Szyszkowska 8 1 Konw [zal. z oceną]
sylabus
Metody i sposoby autoprezentacji w. 4h
o dr hab. Dorota Folga-Januszewska 4 0.5 w. [zal.]
sylabus
Praktyka dydaktyczna 16h
o prof. Piotr Smolnicki 16 0.5 [zal.]
sylabus
Seminarium doktoranckie 16h
o 16 1 [ocena]
sylabus
Teorie i koncepcje sztuki współczesnej w. 14h
o dr hab. Dorota Folga-Januszewska 14 1 w. [zal.]
sylabus
Razem: 74 6.5
ROK
III
SEMESTR
5
bez grupy / obowiązkowe
Metody i sposoby autoprezentacji w. 4h
o dr hab. Dorota Folga-Januszewska 4 0.5 w. [zal.]
sylabus
Praktyka dydaktyczna 16h
o 16 0.5 [zal.]
sylabus
Seminarium doktoranckie 16h
o 16 1 [ocena]
sylabus
Teorie i koncepcje sztuki współczesnej w. 14h
o dr hab. Dorota Folga-Januszewska 14 1 w. [zal.]
sylabus
Razem: 50 3
ROK
III
SEMESTR
6
bez grupy / obowiązkowe
Metody i sposoby autoprezentacji w. 4h
o dr hab. Dorota Folga-Januszewska 4 0.5 w. [zal.]
sylabus
Praktyka dydaktyczna 16h
o 16 0.5 [zal.]
sylabus
Seminarium doktoranckie 16h
o 16 1 [ocena]
sylabus
Teorie i koncepcje sztuki współczesnej w. 14h
o dr hab. Dorota Folga-Januszewska 14 1 w. [zal.]
sylabus
Razem: 50 3
ROK
IV
SEMESTR
7
bez grupy / obowiązkowe
Praktyka dydaktyczna 16h
o 16 0.5 [zal.]
sylabus
Seminarium doktoranckie 16h
o 16 2 [ocena]
sylabus
Seminarium i konsultacje do pracy teoretycznej 6h
o dr hab. Dorota Folga-Januszewska 6 0.5 [zal.]
sylabus
Razem: 38 3
ROK
IV
SEMESTR
8
bez grupy / obowiązkowe
Praktyka dydaktyczna 16h
o 16 0.5 [zal.]
sylabus
Seminarium doktoranckie 16h
o 16 2 [ocena]
sylabus
Seminarium i konsultacje do pracy teoretycznej 6h
o dr hab. Dorota Folga-Januszewska 6 0.5 [zal.]
sylabus
Razem: 38 3