Katalog ECTS

ROCZNY PROGRAM KSZTAŁCENIA

Wydział: Wydział Malarstwa
Kierunek: Malarstwo
Studia niestacjonarne studia trzeciego stopnia


Przedmiot Rodzaj zajęć
dydaktycznych
Obowiązkowe/
Wybór
Prowadzący Czas
[h]
ECTS
[pkt.]
Zaliczenie Sylabus
ROK
III
SEMESTR
5
bez grupy / obowiązkowe
Pracownia fakultatywna – Tkanina eksperymentalna ćw. 38h
o dr hab. Barbara Łuczkowiak 38 1.5 ćw. [egz.]
sylabus
Pracownia główna, praca artystyczno - badawcza, pracownia V ćw. 50h
o dr hab. Barbara Łuczkowiak 50 2 ćw. [ZIE]
sylabus
Pracownia główna, praca dydaktyczna, pracownia V ćw. 25h
o dr hab. Barbara Łuczkowiak 25 1 ćw. [ZIE]
sylabus
Seminarium doktoranckie - Historia sztuki 13h
o dr hab. Wojciech Włodarczyk 13 1 [zal.]
sylabus
Razem: 126 5.5
ROK
IV
SEMESTR
7
bez grupy / obowiązkowe
Pracownia fakultatywna - ceramika ćw. 38h
o dr hab. Stanisław Brach 38 1.5 ćw. [ZIE]
sylabus
Pracownia fakultatywna – Grafika warsztatowa I 38h
o prof. Piotr Smolnicki 38 1.5 [ZIE]
sylabus
Pracownia fakultatywna – Grafika warsztatowa I ćw. 38h
o prof. zw. Agnieszka Cieślińska-Kawecka 38 1.5 ćw. [ZIE]
sylabus
Pracownia fakultatywna - multimedia ćw. 38h
o dr hab. Piotr Welk 38 1.5 ćw. [ZIE]
sylabus
Pracownia fakultatywna – Rysunek I ćw. 38h
o dr hab. Antoni Biberstein-Starowieyski 38 1.5 ćw. [ZIE]
sylabus
Pracownia fakultatywna – Rysunek II ćw. 38h
o prof. Tomasz Milanowski 38 1.5 ćw. [ZIE]
sylabus
Pracownia fakultatywna – Struktury wizualne ćw. 38h
o prof. Jacek Dyrzyński 38 1.5 ćw. [ZIE]
sylabus
Pracownia fakultatywna – Tkanina eksperymentalna ćw. 38h
o dr hab. Barbara Łuczkowiak 38 1.5 ćw. [ZIE]
sylabus
Pracownia główna, praca artystyczno - badawcza, pracownia IV ćw. 50h
o prof. zw. Agnieszka Cieślińska-Kawecka 50 2 ćw. [ZIE]
sylabus
Pracownia główna, praca artystyczno - badawcza, pracownia IX ćw. 50h
o prof. Tomasz Milanowski 50 2 ćw. [ZIE]
sylabus
Pracownia główna, praca artystyczno - badawcza, pracownia IX ćw. 50h
o prof. zw. Krzysztof Wachowiak 50 2 ćw. [ZIE]
sylabus
Pracownia główna, praca artystyczno - badawcza, pracownia V ćw. 50h
o dr hab. Barbara Łuczkowiak 50 2 ćw. [ZIE]
sylabus
Pracownia główna, praca artystyczno - badawcza, pracownia VI ćw. 50h
o prof. Jarosław Modzelewski 50 2 ćw. [ZIE]
sylabus
Pracownia główna, praca artystyczno - badawcza, pracownia X ćw. 50h
o prof. Wojciech Zubala 50 2 ćw. [ZIE]
sylabus
Pracownia główna, praca dydaktyczna, pracownia V ćw. 25h
o dr hab. Barbara Łuczkowiak 25 1 ćw. [ZIE]
sylabus
Pracownia główna, praca dydaktyczna, pracownia VI ćw. 25h
o prof. Jarosław Modzelewski 25 1 ćw. [ZIE]
sylabus
Pracownia główna, praca dydaktyczna, pracownia IV ćw. 25h
o prof. zw. Agnieszka Cieślińska-Kawecka 25 1 ćw. [ZIE]
sylabus
Pracownia główna, praca dydaktyczna, pracownia IX ćw. 25h
o prof. Tomasz Milanowski 25 1 ćw. [ZIE]
sylabus
Pracownia główna, praca dydaktyczna, pracownia IX ćw. 25h
o prof. zw. Krzysztof Wachowiak 25 1 ćw. [ZIE]
sylabus
Pracownia główna, praca dydaktyczna, pracownia X ćw. 25h
o prof. Wojciech Zubala 25 1 ćw. [ZIE]
sylabus
Seminarium doktoranckie - Historia sztuki 13h
o dr hab. Wojciech Włodarczyk 13 1 [ZIE]
sylabus
Razem: 767 31