Katalog ECTS

ROCZNY PROGRAM KSZTAŁCENIA

Wydział: Wydział Zarządzania Kulturą Wizualną
Kierunek: Studium Pedagogiczne
Studia stacjonarne -error-


Przedmiot Rodzaj zajęć
dydaktycznych
Obowiązkowe/
Wybór
Prowadzący Czas
[h]
ECTS
[pkt.]
Zaliczenie Sylabus
ROK
I
SEMESTR
1
bez grupy / obowiązkowe
Metodyka kształcenia pedagogicznego 30h
o Berenika Zimończyk 30 - [zal. z oceną]
sylabus
Pedagogika w. 30h
o dr Ewa Muszyńska 30 - w. [egz.]
sylabus
Psychologia w. 30h
o mgr Katarzyna Matusiak 30 - w. [zal. z oceną]
sylabus
Razem: 90 0
ROK
II
SEMESTR
3
bez grupy / obowiązkowe
Emisja głosu 30h
o 30 - [zal. z oceną]
sylabus
Metodyka kształcenia pedagogicznego 30h
o Berenika Zimończyk 30 - [zal. z oceną]
sylabus
Pedagogika w. 30h
o dr Ewa Muszyńska 30 - w. [egz.]
sylabus
Razem: 90 0