(en)Katalog ECTS

Architecture of Warsaw in the 19th and 20th centuries

(en)Pedagog: dr Filip Burno

(en)Pole (en)Opis
Course type Przedmiot fakultatywny.
Didactic methods

 

    Proseminarium – zajęcia (w formie wykładów i dyskusji)  przygotowujące studentów do wykonania, napisania, przedstawienia pracy teoretycznej na V roku z tematu – architektura.

Language of lecture polski;
Prerequisites

 

Zaliczony III rok (oprócz studentów kierunku historia sztuki)

Final requirements

 

Aktywność na zajęciach

The form of passing the course (assesment methods and criteria)

Egzamin pisemny. Ocena poziomu wiedzy zdobytej na zajęciach.

Teaching goals (program content, subject description)

 

  Zajęcia są przeznaczone głównie dla osób, których teoretyczna część pracy dyplomowej będzie poświęcona architekturze. Celem zajęć jest poznanie najważniejszych zjawisk w architekturze Warszawy XIX i XX w.: rozwój miasta w okresie wielkoprzemysłowym, powstanie nowoczesnej infrastruktury, kamienice czynszowe, pałace burżuazji, program rusyfikacji (budowa koszar i cerkwi), klasycyzm akademicki i styl dworkowy, monumentalna architektura lat 30., funkcjonalizm, zniszczenia wojenne, projektu odbudowy, socrealizm, powojenny modernizm.

 

1)  Rozwój Warszawy od XIV do początku XIX w.

 

 

 

 

 

2) Architektura Warszawy lat ok. 1850 – 1914.

 

 

 

 

 

3)    Rusyfikacja miasta.

 

   

 

 

 

4)  Architektura lat 20.

 

 

 

5) Architektura lat 30.

 

 

 

8)  Warszawa latach II wojny.

 

 

 

9)  Odbudowa Warszawy, socrealizm, powojenny modernizm

 

 

 

10 i następne) zajęcia terenowe (od połowy kwietnia)

 

 

Compulsory literature used during classes

1. Karol Mórawski, Warszawa. Dzieje miasta, Warszawa 2017 (wydanie V, poprawione i uzupełnione)

2. Grzegorz Mika, Od wielkich idei do wielkiej płyty. Burzliwe dzieje warszawskiej architektury, Warszawa 2017

Additional literature recommended for the student's self learning

 

Grzegorz Piątek, Najlepsze miasto świata. Najlepsze miasto świata. Warszawa w odbudowie 1944-1949, Warszawa 2020

Marta Leśniakowska, Warszawa: miasto palimpsest, w: Chwała miasta, Warszawa 2012, s. 95-112

Historyczne place Warszawy, Warszawa 1995

Historyczne centrum Warszawy, Warszawa 1998

Jarosław Zieliński, Atlas dawnej architektury Warszawy, t. 1 - 15

Błażej Brzostek, Paryże innej Europy. Warszawa i Bukareszt, XIX i XX wiek

Aleksander Łupienko, Kamienice czynszowe Warszawy 1865-1914

Omilanowska Małgorzata, Świątynie handlu: warszawska architektura komercyjna doby wielkomiejskiej

Łukasz Heyman,Nowy Żoliborz 1918-1939: architektura-urbanistyka, Warszawa 1976

Anna Dybczyńska-Bułyszko, Architektura Warszawy II Rzeczpospolitej, Warszawa 2010

Hanna Faryna-Paszkiewicz, Geometria wyobraźni. Szkice o architekturze dwudziestolecia międzywojennego, Gdańsk 2003

Grzegorz Mika, Polityka urbanistyczna Warszawy w okresie międzywojennym, w: Chwała miasta, Warszawa 2012, s. 288-295

Jarosław Trybuś, Warszawa niezaistniała. Niezrealizowane projekty urbanistyczne i architektoniczne  Warszawy dwudziestolecia międzywojennego, Warszawa 2012

Jan Chmielewski, Szymon Syrkus, Warszawa funkcjonalna, Warszawa 2013

Piotr Majewski, Ideologia i konserwacja. Architektura zabytkowa w Polsce w czasach socrealizmu, Warszawa 2009

Jerzy S. Majewski, Tomasz Markiewicz, Budujemy nowy dom. Odbudowa Warszawy w latach 1945-1952, Warszawa 2012

 Waldemar Baraniewski, Pałac w Warszawie

Jarosław Zieliński, Realizm socjalistyczny w Warszawie, Warszawa 2009

Mister Warszawy. Architektura mieszkaniowa lat 60. XX wieku, Warszawa 2012

Modernizm w architekturze Warszawy lat 60., Warszawa 2013

 

Learning outcomes
SkillsKnowledgeSocial competences

 

Umiejętności -  student/absolwent powinien być zdolny do:

 

  powinien umieć rozróżniać style architektoniczne i odmiany architektury Warszawy w XIX XX wieku

 

Wiedza- student/absolwent powinien osiągnąć wiedzę w zakresie:

 

1. powinien znać historię rozwoju architektury Warszawy XIX XX wieku

2. powinien znać najważniejsze fakty z historii urbanistyki XX wieku

 

Inne kompetencje ( postawy) -student/ absolwent powinien być zdolny do:

 

Student powinien być zdolny do napisania pracy teoretycznej na V roku studiów poświęconej architekturze Warszawy XIX i XX wieku

Description of the requirements for the studio, workshop or teaching aids

Sala wykładowa, komputer, rzutnik.

The weekly number of hours of classes or lectures, the number of ECTS points assigned to the subject and information on the form and completion of the subject are included in the study program and Course Cataloque (information is displayed in Akademus system)


(en)Lista studiów

(en)studia status (en)Czas<br>[h] ECTS (en)forma pass
Painting / painting s.8 (en)d 30 4 pro-seminar 30h
pro-seminar [pass with grade]
History of Art / kultura miejsca s.4 (en)d 30 4 pro-seminar 30h
pro-seminar [pass with grade]
History of Art / kultura miejsca s.2 (en)d 30 4 pro-seminar 30h
pro-seminar [pass with grade]
Media Art s.2 (en)d 30 4 pro-seminar 30h
pro-seminar [pass with grade]
Sculpture / rzeźba s.8 (en)d 30 4 pro-seminar 30h
pro-seminar [pass with grade]
Graphic Arts s.8 (en)d 30 4 pro-seminar 30h
pro-seminar [pass with grade]


(en)Semestr 2019/20-SS (en)(Z-zimowy,L-letni)
(en)Kod kursu: #38.10490