(en)Katalog ECTS

Trajectories of contemporary practices of professional artists

(en)Pedagog: dr hab. Jan Wojciechowski

(en)Pole (en)Opis
Course type fakultatywny
Didactic methods

seminarium

Language of lecture polski;
Prerequisites (en)-brak-
Final requirements (en)-brak-
The form of passing the course (assesment methods and criteria)

udział w zajęciach, realizacja projektu zaliczeniowego wg. uzgodnionych standardów.

Teaching goals (program content, subject description)

Seminarium "Trajektorie współczesnych praktyk zawodowych artystów" ma rozwinąć wiedzę studenta na temat artysty jako współczesne, społecznej kategorii zawodowej. Zwłaszcza wiedzę z zakresu antropologii artysty: historię kształtowania się zawodu, społeczno/organizacyjne otoczenie praktyk twórczych, pozycję artysty we współczesnym dyskursie publicznym. Zagadnienia omawiane na seminarium: 1. Artysta wczoraj i dziś, historia mitów. 2.O pozycji społecznej sztuki i rolach artysty.3.Edukacja artystyczna - historia i aktualne problemy uczenia sztuki. 4. Współczesny świat sztuki (pole sztuk), geografia, organizacje, nstytucje obywatelskie.5. trajektorie praktyk zawodowych, modele karier.6. Artysta i "ustroje kultury", państwo, rynek, instytucje obywatelskie.7. Technologiczne i komunikacyjne uwarunkowania twórczości, nowe obiegi sztuki.8. Sektor kreatywny i przemysły kultury. 9. Między sztuką. społecznym aktywizmem.10. Polityka kulturalna i społeczne wsparcie sztuki. 11. Wydarzenie artystyczne, finanse,prawo, informacja, promocja)12/15. Praca badawczo/projektowa. 

Compulsory literature used during classes

Golka Marian, Socjologia artysty, Ars Nowa, Poznań 1995,

Agata Bachórz, Krzysztof Stachura, Trajektorie sukcesu artystycznego. Strategie adaptacji artystów w polu kultury, Gdańsk 2016

Natalia Brylowska, Zawód artysta. Zarządzanie karierą artystyczna w czasach późnego kapitalizmu, doktorat, Uniwrsytet Jagielloński 2018,

 

Additional literature recommended for the student's self learning

Pierre Bourdieu, Reguły sztuki, Universitas, Kraków 2001

Learning outcomes
SkillsKnowledgeSocial competences

Po zaliczeniu student potrafi umiejscowić typ i charakter własnej pracy zawodowej w kontekście właściwychn instytucji ispołecznego otoczenia

Po zaliczeniu student rozumie podstawowe pojęcia funkcjonujące we współczesnym, społecznym dyskursie na temat artysty, jego instytucji zawodowych, otoczenia twórczości, życia artystycznego

Description of the requirements for the studio, workshop or teaching aids (en)-brak-
The weekly number of hours of classes or lectures, the number of ECTS points assigned to the subject and information on the form and completion of the subject are included in the study program and Course Cataloque (information is displayed in Akademus system)


(en)Lista studiów

(en)studia status (en)Czas<br>[h] ECTS (en)forma pass
Painting / painting s.8 (en)d 30 4 pro-seminar 30h
pro-seminar [pass with grade]
History of Art / kultura miejsca s.4 (en)d 30 4 pro-seminar 30h
pro-seminar [pass with grade]
History of Art / kultura miejsca s.2 (en)d 30 4 pro-seminar 30h
pro-seminar [pass with grade]
Media Art s.2 (en)d 30 4 pro-seminar 30h
pro-seminar [pass with grade]
Sculpture / rzeźba s.8 (en)d 30 4 pro-seminar 30h
pro-seminar [pass with grade]
Graphic Arts s.8 (en)d 30 4 pro-seminar 30h
pro-seminar [pass with grade]


(en)Semestr 2019/20-SS (en)(Z-zimowy,L-letni)
(en)Kod kursu: #38.10493