(en)Katalog ECTS

(en)ROCZNY PROGRAM KSZTAŁCENIA

(en)Wydział: Faculty of Graphic Arts
(en)Kierunek: Graphic Arts
(en)Studia part-time studies second-cycle studies; level 7 of Polish Qualifications Framework


(en)Przedmiot (en)Rodzaj zajęć
dydaktycznych
(en)Obowiązkowe/
Wybór
(en)Prowadzący (en)Czas
[h]
(en)ECTS
[pkt.]
(en)Zaliczenie Sylabus
(en)ROK
I
(en)SEMESTR
1
bez grupy / obowiązkowe
Analiza filmoznawcza i film animowany lecture 16h
(en)o mgr Adam Trwoga 16 1 lecture [pass]
sylabus
Animation exercise 16h
(en)o mgr Anna Kaczmarczyk 16 1 lecture [pass]
sylabus
antropologia sztuki lecture 32h
(en)o dr Paweł Drabarczyk 32 1 lecture [pass]
sylabus
Fotografia kreacyjna exercise 32h
(en)o dr Mariusz Filipowicz 32 1 exercise [pass with grade]
sylabus
Interactive graphics and multimedia exercise 48h
(en)o dr hab. Piotr Welk 48 4 exercise [exam]
sylabus
Grafika projektowa i komunikacja wizualna exercise 48h
(en)o Agnieszka Ziemiszewska 48 4 exercise [exam]
sylabus
Graphic art exercise 48h
(en)o dr hab. Rafał Kochański 48 4 exercise [exam]
sylabus
Ilustracja i grafika wydawnicza exercise 48h
(en)o prof. zw. Błażej Ostoja Lniski 48 4 exercise [exam]
sylabus
Painting and artistic creation exercise 32h
(en)o prof. Henryk Gostyński 32 2 exercise [exam]
sylabus
Rysunek i narracja rysunkowa exercise 48h
(en)o dr hab. Piotr Siwczuk 48 3 exercise [exam]
sylabus
Typografia kinetyczna exercise 32h
(en)o Maciej Włoczewski 32 1 exercise [pass with grade]
sylabus
(en)Razem: 400 26
(en)ROK
I
(en)SEMESTR
2
Przedmiot jednosemestralny ECTS: 1 ilość: 1
Analiza filmoznawcza i film animowany lecture 16h
(en)o mgr Adam Trwoga 16 1 lecture [pass]
sylabus
antropologia sztuki lecture 16h
(en)o dr Paweł Drabarczyk 16 1 lecture [grade]
sylabus
bez grupy / obowiązkowe
Animation exercise 16h
(en)o mgr Anna Kaczmarczyk 16 1 lecture [pass]
sylabus
Fotografia kreacyjna exercise 32h
(en)o dr Mariusz Filipowicz 32 1 exercise [pass with grade]
sylabus
Interactive graphics and multimedia exercise 48h
(en)o dr hab. Piotr Welk 48 4 exercise [exam]
sylabus
Grafika projektowa i komunikacja wizualna exercise 48h
(en)o Agnieszka Ziemiszewska 48 4 exercise [exam]
sylabus
Graphic art exercise 48h
(en)o dr hab. Rafał Kochański 48 4 exercise [exam]
sylabus
Ilustracja i grafika wydawnicza exercise 48h
(en)o prof. zw. Błażej Ostoja Lniski 48 4 exercise [exam]
sylabus
Painting and artistic creation exercise 48h
(en)o prof. Henryk Gostyński 48 2 exercise [exam]
sylabus
Painting and artistic creation exercise 48h
(en)o dr hab. Arkadiusz Karapuda 48 2 exercise [exam]
sylabus
Rysunek i narracja rysunkowa exercise 48h
(en)o dr hab. Piotr Siwczuk 48 3 exercise [exam]
sylabus
Typografia kinetyczna exercise 32h
(en)o Maciej Włoczewski 32 1 exercise [pass with grade]
sylabus
(en)Razem: 432 27
(en)ROK
II
(en)SEMESTR
3
Przedmioty obowiązkowe dla wszystkich
Podstawy prawa autorskiego lecture 16h
(en)o Michał Siciarek 16 1 lecture [exam]
sylabus
Projektowanie i obrazowanie nowoczesności lecture 16h
(en)o mgr Bogusław Deptuła 16 1 lecture [pass with grade]
sylabus
Przedmioty do wyboru
Painting and artistic creation exercise 90h
(en)o prof. Henryk Gostyński 90 6 exercise [exam]
sylabus
Rysunek i narracja rysunkowa exercise 90h
(en)o dr hab. Piotr Siwczuk 90 6 exercise [exam]
sylabus
Przedmioty fakultatywne
Digital picture and videomapping exercise 60h
(en)d dr Roch Forowicz 60 1 exercise [pass]
sylabus
Typografia kinetyczna exercise 32h
(en)d Maciej Włoczewski 32 1 exercise [pass]
sylabus
Wybór dwóch specjalizacji
Interactive graphics and multimedia exercise 60h
(en)d dr hab. Piotr Welk 60 8 exercise [exam]
sylabus
Grafika projektowa i komunikacja wizualna exercise 60h
(en)d Agnieszka Ziemiszewska 60 8 exercise [exam]
sylabus
Graphic art exercise 60h
(en)d dr hab. Rafał Kochański 60 8 exercise [exam]
sylabus
Ilustracja i grafika wydawnicza exercise 60h
(en)d prof. zw. Błażej Ostoja Lniski 60 8 exercise [exam]
sylabus
Wybór jednej specjalizacji
Interactive graphics and multimedia exercise 60h
(en)d dr hab. Piotr Welk 60 16 exercise [exam]
sylabus
Grafika projektowa i komunikacja wizualna exercise 60h
(en)d Agnieszka Ziemiszewska 60 16 exercise [exam]
sylabus
Graphic art exercise 60h
(en)d dr hab. Rafał Kochański 60 16 exercise [exam]
sylabus
Ilustracja i grafika wydawnicza exercise 60h
(en)d prof. zw. Błażej Ostoja Lniski 60 16 exercise [exam]
sylabus
(en)Razem: 784 112
(en)ROK
II
(en)SEMESTR
4
Przedmioty obowiązkowe dla wszystkich ECTS: 24 ilość (min): 3 ilość (max): 4
Interactive graphics and multimedia exercise 60h
(en)d dr hab. Piotr Welk 60 7 exercise [exam]
sylabus
Interactive graphics and multimedia exercise 60h
(en)d dr hab. Piotr Welk 60 14 exercise [exam]
sylabus
Grafika projektowa i komunikacja wizualna exercise 60h
(en)d Agnieszka Ziemiszewska 60 7 exercise [exam]
sylabus
Grafika projektowa i komunikacja wizualna exercise 60h
(en)d Agnieszka Ziemiszewska 60 14 exercise [exam]
sylabus
Graphic art exercise 60h
(en)d dr hab. Rafał Kochański 60 7 exercise [exam]
sylabus
Graphic art exercise 60h
(en)d dr hab. Rafał Kochański 60 14 exercise [exam]
sylabus
Ilustracja i grafika wydawnicza exercise 60h
(en)d prof. zw. Błażej Ostoja Lniski 60 7 exercise [exam]
sylabus
Ilustracja i grafika wydawnicza exercise 60h
(en)d prof. zw. Błażej Ostoja Lniski 60 14 exercise [exam]
sylabus
Painting and artistic creation exercise 48h
(en)d prof. Henryk Gostyński 48 4 exercise [exam]
sylabus
Painting and artistic creation exercise 48h
(en)d dr hab. Arkadiusz Karapuda 48 4 exercise [exam]
sylabus
Rysunek i narracja rysunkowa exercise 48h
(en)d dr hab. Piotr Siwczuk 48 4 exercise [exam]
sylabus
Master diploma seminar exercise 16h
(en)o Magdalena Kucza-Kuczyńska 16 6 exercise [exam]
sylabus
Zajęcia fakultatywne ECTS: 1 ilość: 1
Digital picture and videomapping exercise 16h
(en)d dr Roch Forowicz 16 1 exercise [pass]
sylabus
Typografia kinetyczna exercise 32h
(en)d Maciej Włoczewski 32 1 exercise [pass]
sylabus
(en)Razem: 272 25
(en)ROK
III
(en)SEMESTR
5
bez grupy / obowiązkowe
Aneks z malarstwa exercise 48h
(en)d prof. Henryk Gostyński 48 - exercise [exam]
sylabus
Diploma annex - Drawing exercise 48h
(en)d dr hab. Piotr Siwczuk 48 - exercise [exam]
sylabus
Interactive graphics and multimedia exercise 60h
(en)d dr hab. Piotr Welk 60 10 exercise [exam]
sylabus
Grafika projektowa i komunikacja wizualna exercise 60h
(en)d Agnieszka Ziemiszewska 60 10 exercise [exam]
sylabus
Graphic art exercise 60h
(en)d dr hab. Rafał Kochański 60 10 exercise [exam]
sylabus
Ilustracja i grafika wydawnicza exercise 60h
(en)d prof. zw. Błażej Ostoja Lniski 60 10 exercise [exam]
sylabus
(en)Razem: 336 40