(en)Katalog ECTS

(en)ROCZNY PROGRAM KSZTAŁCENIA

(en)Wydział: Faculty of Interior Design
(en)Kierunek: Interior Design
(en)Studia part-time studies second-cycle studies; level 7 of Polish Qualifications Framework


(en)Przedmiot (en)Rodzaj zajęć
dydaktycznych
(en)Obowiązkowe/
Wybór
(en)Prowadzący (en)Czas
[h]
(en)ECTS
[pkt.]
(en)Zaliczenie Sylabus
(en)ROK
II
(en)SEMESTR
3
Projektowanie Wnętrz / Projektowanie Wystawiennictwa ECTS: 12 ilość: 1
Projektowanie wnętrz ćw. 120h
(en)d prof. zw. Przemysław Krajewski 120 12 ćw. [zal. z oceną]
sylabus
Projektowanie wnętrz ćw. 120h
(en)d dr Beata Dobryjanowicz 120 12 ćw. [zal. z oceną]
sylabus
Projektowanie Wystawiennictwa ćw. 120h
(en)d dr hab. Barbara Kowalewska 120 12 ćw. [zal. z oceną]
sylabus
Projektowanie Mebla / Komunikacja Wizualna / Projektowanie Architektoniczne ECTS: 8 ilość: 1
Visual communication ćw. 60h
(en)d prof. Włodzimierz Krasulak-Wiśniewski 60 8 ćw. [zal. z oceną]
sylabus
Projektowanie architektoniczne ćw. 60h
(en)d dr Konrad Styka 60 8 ćw. [zal. z oceną]
sylabus
Projektowanie mebla ćw. 60h
(en)d dr Tomasz Gałązka 60 8 ćw. [zal. z oceną]
sylabus
bez grupy / obowiązkowe
Painting ćw. 75h
(en)o prof. zw. Andrzej Zwierzchowski 75 5 ćw. [zal. z oceną]
sylabus
Diploma seminar w. 30h
(en)o dr Krystyna Łuczak-Surówka
dr Beata Dobryjanowicz
dr Konrad Styka
mgr inż. arch. Dariusz Śmiechowski
dr Anna Oleńska
dr Maria Rudzka
dr Piotr Teodorczuk
30 5 w. [zal. z oceną]
sylabus
(en)Razem: 285 30
(en)ROK
II
(en)SEMESTR
4
Dyplom i opracowanie techniczne ECTS: 16 ilość: 1
Dyplom i opracowania techniczne ćw. 120h
(en)d prof. zw. Przemysław Krajewski 120 16 ćw. [egz.]
sylabus
Dyplom i opracowania techniczne ćw. 120h
(en)d dr Beata Dobryjanowicz 120 16 ćw. [egz.]
sylabus
Dyplom i opracowania techniczne ćw. 120h
(en)d dr hab. Barbara Kowalewska 120 16 ćw. [egz.]
sylabus
Aneks ECTS: 8 ilość: 1
Aneks ćw. 120h
(en)d prof. zw. Andrzej Zwierzchowski 120 8 ćw. [egz.]
sylabus
Aneks ćw. 120h
(en)d dr Tomasz Gałązka 120 8 ćw. [egz.]
sylabus
Aneks ćw. 120h
(en)d prof. Włodzimierz Krasulak-Wiśniewski 120 8 ćw. [egz.]
sylabus
Konsultacje praca teoretyczna ECTS: 5 ilość: 1
Konsultacje / praca teoretyczna ćw. 30h
(en)o dr Beata Dobryjanowicz 30 5 ćw. [egz.]
sylabus
Konsultacje / praca teoretyczna ćw. 30h
(en)o dr Maria Rudzka 30 5 ćw. [egz.]
sylabus
Konsultacje / praca teoretyczna ćw. 30h
(en)o dr Piotr Teodorczuk 30 5 ćw. [egz.]
sylabus
Konsultacje / praca teoretyczna ćw. 30h
(en)o mgr inż. arch. Dariusz Śmiechowski 30 5 ćw. [egz.]
sylabus
Konsultacje / praca teoretyczna ćw. 30h
(en)o dr Anna Oleńska 30 5 ćw. [egz.]
sylabus
Konsultacje / praca teoretyczna ćw. 30h
(en)o dr Krystyna Łuczak-Surówka 30 5 ćw. [egz.]
sylabus
Konsultacje / praca teoretyczna ćw. 30h
(en)o dr Konrad Styka 30 5 ćw. [egz.]
sylabus
bez grupy / obowiązkowe
Portfolio ćw. 15h
(en)o prof. Włodzimierz Krasulak-Wiśniewski 15 1 ćw. [zal. z oceną]
sylabus
(en)Razem: 285 30