Katalog ECTS

ROCZNY PROGRAM KSZTAŁCENIA

Wydział: Wydział Architektury Wnętrz
Kierunek: Architektura Wnętrz
Studia niestacjonarne studia drugiego stopnia


Przedmiot Rodzaj zajęć
dydaktycznych
Obowiązkowe/
Wybór
Prowadzący Czas
[h]
ECTS
[pkt.]
Zaliczenie Sylabus
ROK
II
SEMESTR
3
Projektowanie Wnętrz / Projektowanie Wystawiennictwa ECTS: 12 ilość: 1
Projektowanie wnętrz ćw. 120h
d prof. zw. Przemysław Krajewski 120 12 ćw. [zal. z oceną]
sylabus
Projektowanie wnętrz ćw. 120h
d dr Beata Dobryjanowicz 120 12 ćw. [zal. z oceną]
sylabus
Projektowanie Wystawiennictwa ćw. 120h
d dr hab. Barbara Kowalewska 120 12 ćw. [zal. z oceną]
sylabus
Projektowanie Mebla / Komunikacja Wizualna / Projektowanie Architektoniczne ECTS: 8 ilość: 1
Komunikacja wizualna ćw. 60h
d prof. Włodzimierz Krasulak-Wiśniewski 60 8 ćw. [zal. z oceną]
sylabus
Projektowanie architektoniczne ćw. 60h
d dr Konrad Styka 60 8 ćw. [zal. z oceną]
sylabus
Projektowanie mebla ćw. 60h
d dr Tomasz Gałązka 60 8 ćw. [zal. z oceną]
sylabus
bez grupy / obowiązkowe
Malarstwo ćw. 75h
o prof. zw. Andrzej Zwierzchowski 75 5 ćw. [zal. z oceną]
sylabus
Seminarium dyplomowe w. 30h
o dr Krystyna Łuczak-Surówka
dr Beata Dobryjanowicz
dr Konrad Styka
mgr inż. arch. Dariusz Śmiechowski
dr Anna Oleńska
dr Maria Rudzka
dr Piotr Teodorczuk
30 5 w. [zal. z oceną]
sylabus
Razem: 285 30
ROK
II
SEMESTR
4
Dyplom i opracowanie techniczne ECTS: 16 ilość: 1
Dyplom i opracowania techniczne ćw. 120h
d prof. zw. Przemysław Krajewski 120 16 ćw. [egz.]
sylabus
Dyplom i opracowania techniczne ćw. 120h
d dr Beata Dobryjanowicz 120 16 ćw. [egz.]
sylabus
Dyplom i opracowania techniczne ćw. 120h
d dr hab. Barbara Kowalewska 120 16 ćw. [egz.]
sylabus
Aneks ECTS: 8 ilość: 1
Aneks ćw. 120h
d prof. zw. Andrzej Zwierzchowski 120 8 ćw. [egz.]
sylabus
Aneks ćw. 120h
d dr Tomasz Gałązka 120 8 ćw. [egz.]
sylabus
Aneks ćw. 120h
d prof. Włodzimierz Krasulak-Wiśniewski 120 8 ćw. [egz.]
sylabus
Konsultacje praca teoretyczna ECTS: 5 ilość: 1
Konsultacje / praca teoretyczna ćw. 30h
o dr Beata Dobryjanowicz 30 5 ćw. [egz.]
sylabus
Konsultacje / praca teoretyczna ćw. 30h
o dr Maria Rudzka 30 5 ćw. [egz.]
sylabus
Konsultacje / praca teoretyczna ćw. 30h
o dr Piotr Teodorczuk 30 5 ćw. [egz.]
sylabus
Konsultacje / praca teoretyczna ćw. 30h
o mgr inż. arch. Dariusz Śmiechowski 30 5 ćw. [egz.]
sylabus
Konsultacje / praca teoretyczna ćw. 30h
o dr Anna Oleńska 30 5 ćw. [egz.]
sylabus
Konsultacje / praca teoretyczna ćw. 30h
o dr Krystyna Łuczak-Surówka 30 5 ćw. [egz.]
sylabus
Konsultacje / praca teoretyczna ćw. 30h
o dr Konrad Styka 30 5 ćw. [egz.]
sylabus
Konsultacje praca teoretyczna ECTS: 5 ilość: 1
Konsultacje / praca teoretyczna ćw. 30h
o dr Konrad Styka 30 5 ćw. [egz.]
sylabus
Konsultacje / praca teoretyczna ćw. 30h
o dr Beata Dobryjanowicz 30 5 ćw. [egz.]
sylabus
Konsultacje / praca teoretyczna ćw. 30h
o dr Maria Rudzka 30 5 ćw. [egz.]
sylabus
Konsultacje / praca teoretyczna ćw. 30h
o dr Piotr Teodorczuk 30 5 ćw. [egz.]
sylabus
Konsultacje / praca teoretyczna ćw. 30h
o mgr inż. arch. Dariusz Śmiechowski 30 5 ćw. [egz.]
sylabus
Konsultacje / praca teoretyczna ćw. 30h
o dr Anna Oleńska 30 5 ćw. [egz.]
sylabus
Konsultacje / praca teoretyczna ćw. 30h
o dr Krystyna Łuczak-Surówka 30 5 ćw. [egz.]
sylabus
Aneks ECTS: 8 ilość: 1
Aneks ćw. 120h
d prof. zw. Andrzej Zwierzchowski 120 8 ćw. [egz.]
sylabus
Aneks ćw. 120h
d dr Tomasz Gałązka 120 8 ćw. [egz.]
sylabus
Aneks ćw. 120h
d prof. Włodzimierz Krasulak-Wiśniewski 120 8 ćw. [egz.]
sylabus
Dyplom i opracowanie techniczne ECTS: 16 ilość: 1
Dyplom i opracowania techniczne ćw. 120h
d prof. zw. Przemysław Krajewski 120 16 ćw. [egz.]
sylabus
Dyplom i opracowania techniczne ćw. 120h
d dr Beata Dobryjanowicz 120 16 ćw. [egz.]
sylabus
Dyplom i opracowania techniczne ćw. 120h
d dr hab. Barbara Kowalewska 120 16 ćw. [egz.]
sylabus
bez grupy / obowiązkowe
Portfolio ćw. 15h
o prof. Włodzimierz Krasulak-Wiśniewski 15 1 ćw. [zal. z oceną]
sylabus
Portfolio ćw. 15h
o prof. Włodzimierz Krasulak-Wiśniewski 15 1 ćw. [zal. z oceną]
sylabus
Razem: 285 30