Katalog ECTS

PROGRAM STUDIÓW W ROKU AKADEMICKIM

Kierunek/Specjalność Rodzaj studiów
stacjonarne niestacjonarne niestacjonarne wieczorowe niestacjonarne zaoczne
Architektura Wnętrz studia pierwszego stopniastudia drugiego stopnia studia pierwszego stopniastudia drugiego stopnia
Architektura Wnętrz / architektura wnętrz studia pierwszego stopnia studia pierwszego stopnia
Grafika jednolite studia magisterskie studia trzeciego stopnia studia pierwszego stopniastudia drugiego stopnia studia drugiego stopnia
Historia Sztuki / kultura miejsca studia pierwszego stopniastudia drugiego stopnia
Konserwacja i Restauracja Dzieł Sztuki / konserwacja i restauracja książki, grafiki i skóry zabytkowej jednolite studia magisterskie
Konserwacja i Restauracja Dzieł Sztuki / konserwacja i restauracja malarstwa i rzeźby polichromowanej jednolite studia magisterskie
Konserwacja i Restauracja Dzieł Sztuki / konserwacja i restauracja rzeźby i elementów architektury jednolite studia magisterskie
Konserwacja i Restauracja Dzieł Sztuki / konserwacja i restauracja rzeźby kamiennej i elementów architektury jednolite studia magisterskie
Konserwacja i Restauracja Dzieł Sztuki / konserwacja i restauracja tkanin zabytkowych jednolite studia magisterskie
Konserwacja i Restauracja Dzieł Sztuki / konserwacja i restauracja tkaniny zabytkowej jednolite studia magisterskie
Malarstwo jednolite studia magisterskie studia trzeciego stopnia
Malarstwo / malarstwo jednolite studia magisterskie studia trzeciego stopnia
Miasta I Metropolie. Studia Miejskie studia podyplomowe
Rzeźba jednolite studia magisterskiestudia drugiego stopnia
Rzeźba / rzeźba jednolite studia magisterskie
Scenografia studia pierwszego stopnia
Scenografia / projektowanie scenograficzne studia pierwszego stopniastudia drugiego stopnia
Studium Pedagogiczne studia podyplomowe
Sztuka Mediów studia pierwszego stopniastudia drugiego stopnia studia pierwszego stopniastudia drugiego stopnia
Wzornictwo / projektowanie produktu i komunikacji wizualnej studia pierwszego stopniastudia drugiego stopnia
Wzornictwo / projektowanie ubioru studia pierwszego stopnia