Katalog ECTS

PROGRAM STUDIÓW W ROKU AKADEMICKIM

Kierunek/Specjalność Rodzaj studiów
stacjonarne niestacjonarne niestacjonarne wieczorowe niestacjonarne zaoczne
Architektura Wnętrz studia drugiego stopniastudia pierwszego stopnia studia drugiego stopniastudia pierwszego stopnia
Badania Artystyczne studia drugiego stopniastudia pierwszego stopnia
Grafika jednolite studia magisterskie studia trzeciego stopnia studia drugiego stopniastudia pierwszego stopnia studia drugiego stopnia
Historia Sztuki studia pierwszego stopnia
Historia Sztuki / kultura miejsca studia drugiego stopniastudia pierwszego stopnia
Konserwacja i Restauracja Dzieł Sztuki / konserwacja i restauracja książki, grafiki i skóry zabytkowej jednolite studia magisterskie
Konserwacja i Restauracja Dzieł Sztuki / konserwacja i restauracja malarstwa i rzeźby polichromowanej jednolite studia magisterskie
Konserwacja i Restauracja Dzieł Sztuki / konserwacja i restauracja rzeźby i elementów architektury jednolite studia magisterskie
Konserwacja i Restauracja Dzieł Sztuki / konserwacja i restauracja rzeźby kamiennej i elementów architektury jednolite studia magisterskie
Konserwacja i Restauracja Dzieł Sztuki / konserwacja i restauracja tkanin zabytkowych jednolite studia magisterskie
Konserwacja i Restauracja Dzieł Sztuki / konserwacja i restauracja tkaniny zabytkowej jednolite studia magisterskie
Malarstwo / malarstwo jednolite studia magisterskie studia trzeciego stopnia
Miasta I Metropolie. Studia Miejskie studia podyplomowe
Rzeźba jednolite studia magisterskie
Rzeźba / rzeźba jednolite studia magisterskie
Scenografia studia pierwszego stopnia
Scenografia / projektowanie scenograficzne jednolite studia magisterskiestudia drugiego stopnia
Studium Pedagogiczne
Szkoła Doktorska studia szkoły doktorskiej
Sztuka Mediów studia drugiego stopniastudia pierwszego stopnia studia drugiego stopniastudia pierwszego stopnia
Wzornictwo studia drugiego stopnia
Wzornictwo / projektowanie produktu i komunikacji wizualnej studia drugiego stopniastudia pierwszego stopnia
Wzornictwo / projektowanie ubioru studia pierwszego stopnia