Katalog ECTS

PROGRAM STUDIÓW W ROKU AKADEMICKIM

Kierunek/Specjalność Rodzaj studiów
moduł podstawowy stacjonarne niestacjonarne niestacjonarne wieczorowe niestacjonarne zaoczne
Architektura Wnętrz jednolite studia magisterskiestudia drugiego stopniastudia pierwszego stopnia studia drugiego stopniastudia pierwszego stopnia
Badania Artystyczne studia drugiego stopniastudia pierwszego stopnia
Grafika jednolite studia magisterskie studia trzeciego stopnia studia drugiego stopniastudia pierwszego stopnia studia drugiego stopnia
Historia Sztuki / kultura miejsca studia drugiego stopniastudia pierwszego stopnia
Konserwacja i Restauracja Dzieł Sztuki / konserwacja i restauracja książki, grafiki i skóry zabytkowej jednolite studia magisterskie
Konserwacja i Restauracja Dzieł Sztuki / konserwacja i restauracja malarstwa i rzeźby polichromowanej jednolite studia magisterskie
Konserwacja i Restauracja Dzieł Sztuki / konserwacja i restauracja rzeźby kamiennej i elementów architektury jednolite studia magisterskie
Konserwacja i Restauracja Dzieł Sztuki / konserwacja i restauracja tkaniny zabytkowej jednolite studia magisterskie
Malarstwo / malarstwo jednolite studia magisterskie
Master of Graphic Arts (MGA) studia podyplomowe
Miasta I Metropolie. Studia Miejskie studia podyplomowe
Projektowanie i badania studia drugiego stopnia
Projektowanie produktu, przestrzeni, przekazu studia pierwszego stopnia
Projektowanie ubioru i jego konteksty studia pierwszego stopnia
Rzeźba jednolite studia magisterskie
Rzeźba / rzeźba jednolite studia magisterskie
Scenografia jednolite studia magisterskie
Scenografia / projektowanie scenograficzne jednolite studia magisterskiestudia drugiego stopnia
Szkoła Doktorska studia szkoły doktorskiej
Sztuka Mediów studia drugiego stopniastudia pierwszego stopnia studia drugiego stopniastudia pierwszego stopnia
Wzornictwo studia drugiego stopnia
Wzornictwo / projektowanie produktu i komunikacji wizualnej studia pierwszego stopnia
Wzornictwo / projektowanie ubioru studia pierwszego stopnia