Katalog ECTS

ROCZNY PROGRAM KSZTAŁCENIA

Wydział: Wydział Zarządzania Kulturą Wizualną
Kierunek: Studium Pedagogiczne
Studia niestacjonarne studia podyplomowe


Przedmiot Rodzaj zajęć
dydaktycznych
Obowiązkowe/
Wybór
Prowadzący Czas
[h]
ECTS
[pkt.]
Zaliczenie Sylabus
ROK
II
SEMESTR
3
bez grupy / obowiązkowe
Metodyka kształcenia pedagogicznego 40h
o Berenika Zimończyk 40 - [zal. z oceną]
sylabus
Pedagogika w. 19h
o dr Ewa Muszyńska 19 - w. [egz.]
sylabus
Psychologia w. 19h
o mgr Maria Płotczyk 19 - w. [zal. z oceną]
sylabus
Seminarium dyplomowe 15h
o dr Ewa Muszyńska 15 - [zal. z oceną]
sylabus
Razem: 93 0