Katalog ECTS

ROCZNY PROGRAM KSZTAŁCENIA

Wydział: Wydział Architektury Wnętrz
Kierunek: Architektura Wnętrz
Studia niestacjonarne studia pierwszego stopnia


Przedmiot Rodzaj zajęć
dydaktycznych
Obowiązkowe/
Wybór
Prowadzący Czas
[h]
ECTS
[pkt.]
Zaliczenie Sylabus
ROK
I
SEMESTR
1
bez grupy / obowiązkowe
Budownictwo i instalacje ćw. 60h
o prof. Konrad Styka 60 3 ćw. [zal. z oceną]
sylabus
Kompozycja brył i płaszczyzn ćw. 45h
o dr Katarzyna Bucholc 45 5 ćw. [zal. z oceną]
sylabus
Malarstwo ćw. 45h
o prof. zw. Andrzej Zwierzchowski 45 3 ćw. [zal. z oceną]
sylabus
Modelowanie ćw. 30h
o dr Tomasz Gałązka 30 3 ćw. [zal. z oceną]
sylabus
Perspektywa i Geometria ćw. 45h
o mgr Magdalena Siemienowicz 45 2 ćw. [zal. z oceną]
sylabus
Podstawy grafiki ćw. 45h
o mgr Maciej Małecki 45 3 ćw. [zal. z oceną]
sylabus
Podstawy projektowania ćw. 45h
o prof. zw. Henryka Noskiewicz-Gałązka 45 5 ćw. [zal. z oceną]
sylabus
Psychofizjologia widzenia ćw. 30h
o 30 2 ćw. [zal. z oceną]
sylabus
Rysunek ćw. 30h
o prof. zw. Andrzej Zwierzchowski 30 2 ćw. [zal. z oceną]
sylabus
Wiedza o sztuce w. 30h
o mgr Marek Machowski 30 2 w. [zal.]
sylabus
Razem: 405 30
ROK
II
SEMESTR
3
Projektowanie Wnętrz/ Projektowanie Wnętrz Mieszkalnych ECTS: 6 ilość: 1
Podstawy Projektowania Wnętrz ćw. 45h
d prof. Piotr Kwasieborski 45 6 ćw. [zal. z oceną]
sylabus
Podstawy Projektowania Wnętrz Mieszkalnyc ćw. 45h
d prof. Piotr Kwasieborski 45 6 ćw. [zal. z oceną]
sylabus
Podstawy Projektowania Wystawiennictwa/Podstawy Projektowania Wystawiennictwa Targowego ECTS: 6 ilość: 1
Podstawy Projektowania Wystawiennictwa ćw. 45h
d prof. zw. Henryka Noskiewicz-Gałązka 45 6 ćw. [zal. z oceną]
sylabus
Podstawy Projektowania Wystawiennictwa Targowego ćw. 45h
d prof. zw. Henryka Noskiewicz-Gałązka 45 6 ćw. [zal. z oceną]
sylabus
bez grupy / obowiązkowe
Budownictwo i Ergonomia ćw. 30h
o prof. Konrad Styka 30 3 ćw. [zal. z oceną]
sylabus
Fotografia ćw. 45h
o dr hab. Anna Plewka 45 2 ćw. [zal. z oceną]
sylabus
Historia Sztuki Powszechnej w. 30h
o mgr Tomasz Jeziorowski 30 2 w. [zal.]
sylabus
Język angielski ćw. 30h
o mgr Mariola Pachnia 30 2 ćw. [zal. z oceną]
sylabus
Komputerowe wspomaganie projektowania ćw. 45h
o mgr Marta Zimińska
mgr Maciej Małecki
mgr Volodymyr Melymuka
45 2 ćw. [zal. z oceną]
sylabus
Malarstwo ćw. 45h
o prof. zw. Andrzej Zwierzchowski 45 3 ćw. [zal. z oceną]
sylabus
Rysunek ćw. 30h
o prof. zw. Andrzej Zwierzchowski 30 2 ćw. [zal. z oceną]
sylabus
Słownik sztuki wspólczesnej w. 30h
o mgr Tomasz Jeziorowski 30 2 ćw. [zal.]
sylabus
Razem: 375 30
ROK
III
SEMESTR
5
Projektowanie Wnętrz / Projektowanie Wystawiennictwa ECTS: 8 ilość: 1
Projektowanie wnętrz ćw. 90h
d dr hab. Beata Dobryjanowicz 90 8 ćw. [zal. z oceną]
sylabus
Projektowanie Wystawiennictwa ćw. 90h
d dr Tomasz Gałązka 90 8 ćw. [zal. z oceną]
sylabus
bez grupy / obowiązkowe
Historia sztuki polskiej XIX ‐ XX w. w. 30h
o dr Hanna Faryna-Paszkiewicz 30 2 w. [zal.]
sylabus
Malarstwo ćw. 45h
o prof. zw. Andrzej Zwierzchowski 45 3 ćw. [zal. z oceną]
sylabus
Projektowanie architektoniczne ćw. 30h
o prof. Konrad Styka 30 5 ćw. [zal. z oceną]
sylabus
Projektowanie mebla ćw. 30h
o dr Michał Kapczyński 30 6 ćw. [zal. z oceną]
sylabus
Rysunek ćw. 30h
o prof. zw. Andrzej Zwierzchowski 30 2 ćw. [zal. z oceną]
sylabus
Rzeźba ćw. 60h
o prof. Antoni Grabowski 60 4 ćw. [zal. z oceną]
sylabus
Razem: 315 30
ROK
III
SEMESTR
6
Projektowanie Wnętrz / Projektowanie Wystawiennictwa ECTS: 8 ilość: 1
Projektowanie wnętrz ćw. 90h
d dr hab. Beata Dobryjanowicz 90 8 ćw. [zal. z oceną]
sylabus
Projektowanie Wystawiennictwa ćw. 90h
d dr Tomasz Gałązka 90 8 ćw. [zal. z oceną]
sylabus
bez grupy / obowiązkowe
Historia sztuki polskiej XIX ‐ XX w. w. 30h
o dr Hanna Faryna-Paszkiewicz 30 2 w. [zal.]
sylabus
Malarstwo ćw. 45h
o prof. zw. Andrzej Zwierzchowski 45 3 ćw. [zal. z oceną]
sylabus
Projektowanie architektoniczne ćw. 30h
o prof. Konrad Styka 30 5 ćw. [zal. z oceną]
sylabus
Projektowanie mebla ćw. 30h
o dr Michał Kapczyński 30 6 ćw. [zal. z oceną]
sylabus
Rysunek ćw. 30h
o prof. zw. Andrzej Zwierzchowski 30 2 ćw. [zal. z oceną]
sylabus
Rzeźba ćw. 60h
o prof. Antoni Grabowski 60 4 ćw. [zal. z oceną]
sylabus
Razem: 315 30