(en)Katalog ECTS

Man and society in modern times

(en)Pedagog: mgr Tadeusz Walentowicz

(en)Pole (en)Opis
Course type (en)-brak-
Didactic methods (en)-brak-
Language of lecture (en)-brak-
Prerequisites (en)-brak-
Final requirements (en)-brak-
The form of passing the course (assesment methods and criteria) (en)-brak-
Teaching goals (program content, subject description) (en)-brak-
Compulsory literature used during classes

1. Umberto Eco – Mit Supermana

2. Wolfgang Sofsky – Traktat o przemocy

3. Michel Foucault – Nadzorować i karać. Narodziny więzienia (Część I Kaźń; Rozdział pierwszy Ciało Skazańców; Część III; Rozdział III Panoptyzm)

4. Zygmunt Bauman – Globalizacja (rozdziały I i II)

5. Peter Singer – O życiu i śmierci. Upadek etyki tradycyjnej (Część I; rozdziały 1 i 2)

6. Benjamin R. Barber – Dżihad kontra McŚwiat (Część I Nowy świat McŚwiata)

7. José Ortega y Gasset – Bunt mas i inne pisma socjologiczne (Bunt mas, Część pierwsza. Bunt mas; fragmenty)

8. Richard Sennet – Ciało i kamień. Człowiek i miasto w cywilizacji Zachodu (Część trzecia. Tętnice i żyły; Rozdziały: Ósmy Ciało w ruchu; Dziewiąty Ciało wyzwolone; Dziesiąty Miejski indywidualizm; Zakończenie Ciała miejskie)

9. Zygmunt Freud – Człowiek, religia, kultura (Kultura jako źródło cierpień)

10. Rudolf Arnheim – Dynamika formy architektonicznej (fragmenty) lub tegoż: Sztuka i percepcja wzrokowa (fragmenty

11. Czas w kulturze red. Andrzej Zajączkowski (Jacques Le Goff Czas Kościoła i czas kupca oraz Od czasu średniowiecznego do czasu nowożytnego; Francis Haber Darwinowska rewolucja w pojęciu czasu)

12. James George Frazer – Złota gałąź (fragmenty)

13. Thomas S. Kuhn – Struktura rewolucji naukowych (fragmenty)

14. Marshall McLuhan – Wybór pism (Przekaźniki, czyli przedłużenie człowieka)

15. Norbert Elias – Przemiany obyczajów w cywilizacji Zachodu (fragment dzieła pt. O procesie cywilizacji) (fragmenty części drugiej i części czwarte

Additional literature recommended for the student's self learning (en)-brak-
Learning outcomes
SkillsKnowledgeSocial competences
(en)-brak-
Description of the requirements for the studio, workshop or teaching aids (en)-brak-
The weekly number of hours of classes or lectures, the number of ECTS points assigned to the subject and information on the form and completion of the subject are included in the study program and Course Cataloque (information is displayed in Akademus system)


(en)Lista studiów

(en)studia status (en)Czas<br>[h] ECTS (en)forma pass
Painting / painting s.8 (en)d 30 4 pro-seminar 30h
pro-seminar [pass with grade]
Media Art s.2 (en)d 30 4 pro-seminar 30h
pro-seminar [pass with grade]
Interior Design s.2 (en)d 30 4 pro-seminar 30h
pro-seminar [pass with grade]
Sculpture / rzeźba s.8 (en)d 30 4 pro-seminar 30h
pro-seminar [pass with grade]
Graphic Arts s.8 (en)d 30 4 pro-seminar 30h
pro-seminar [pass with grade]
Conservation and Restoration of Works of Art / konserwacja i restauracja rzeźby kamiennej i elementów architektury s.10 (en)d 30 4 pro-seminar 30h
pro-seminar [pass with grade]
Conservation and Restoration of Works of Art / konserwacja i restauracja książki, grafiki i skóry zabytkowej s.10 (en)d 30 4 pro-seminar 30h
pro-seminar [pass with grade]
Conservation and Restoration of Works of Art / konserwacja i restauracja malarstwa i rzeźby polichromowanej s.10 (en)d 30 4 pro-seminar 30h
pro-seminar [pass with grade]
Conservation and Restoration of Works of Art / konserwacja i restauracja tkanin zabytkowych s.10 (en)d 30 4 pro-seminar 30h
pro-seminar [pass with grade]


(en)Semestr 2019/20-SS (en)(Z-zimowy,L-letni)
(en)Kod kursu: #38.10498