(en)Katalog ECTS

(en)ROCZNY PROGRAM KSZTAŁCENIA

(en)Wydział: Faculty of Interior Design
(en)Kierunek: Interior Design
(en)Studia full-time studies second-cycle studies; level 7 of Polish Qualifications Framework


(en)Przedmiot (en)Rodzaj zajęć
dydaktycznych
(en)Obowiązkowe/
Wybór
(en)Prowadzący (en)Czas
[h]
(en)ECTS
[pkt.]
(en)Zaliczenie Sylabus
(en)ROK
I
(en)SEMESTR
1
Konwersatorium do wyboru. ECTS: 3 ilość: 1
Pytania o formę Konw 30h
(en)d mgr Magdalena Sołtys 30 3 Konw [zal. z oceną]
sylabus
Studium przedsiębiorczości Konw 30h
(en)d mgr Magdalena Sołtys 30 3 Konw [zal. z oceną]
sylabus
Władza i pamięć Konw 30h
(en)d dr Marcin Zgliński
dr Maria Rudzka
30 3 Konw [zal. z oceną]
sylabus
Konwersatorium do wyboru ECTS: 3 ilość: 1
Contemporary Art&Theory Konw 30h
(en)d dr Ewa Bobrowska 30 3 [zal. z oceną]
sylabus
Wykład monograficzny do wyboru ECTS: 2 ilość: 1
History of early modern art in Poland 30h
(en)d mgr Marek Machowski 30 2 [egz.]
sylabus
Humanities in 20th and 21st century 30h
(en)d dr Aleksander Zbrzezny 30 2 [zal. z oceną]
sylabus
Wykład do wyboru ECTS: 6 ilość: 1
Filozoficzna nauka o człowieku 30h
(en)d mgr Tadeusz Walentowicz 30 6 [zal. z oceną]
sylabus
Wystawiennictwo/Projektowanie wnętrz ECTS: 5 ilość: 1
Projektowanie wnętrz ćw. 150h
(en)d prof. zw. Przemysław Krajewski 150 5 ćw. [zal. z oceną]
sylabus
Projektowanie wnętrz ćw. 150h
(en)d dr Piotr Kwasieborski 150 5 ćw. [zal. z oceną]
sylabus
Wystawiennictwo ćw. 150h
(en)d dr hab. Barbara Kowalewska 150 5 ćw. [zal. z oceną]
sylabus
Wystawiennictwo ćw. 150h
(en)d dr hab. Monika Rzepiejewska-Mroczek 150 5 ćw. [zal. z oceną]
sylabus
Projektowanie mebla/Detal miasta ECTS: 5 ilość: 1
Detal miasta ćw. 150h
(en)d prof. Jerzy Bogusławski 150 5 ćw. [zal. z oceną]
sylabus
Projektowanie mebla ćw. 150h
(en)d dr Tomasz Gałązka 150 5 ćw. [zal. z oceną]
sylabus
Projektowanie mebla ćw. 150h
(en)d dr Michał Kapczyński 150 5 ćw. [zal. z oceną]
sylabus
Projektowanie architektoniczne/Komunikacja wizualna ECTS: 5 ilość: 1
Visual communication ćw. 150h
(en)d prof. Piotr Jaworowski 150 5 ćw. [zal. z oceną]
sylabus
Visual communication ćw. 150h
(en)d prof. Włodzimierz Krasulak-Wiśniewski 150 5 ćw. [zal. z oceną]
sylabus
Projektowanie architektoniczne ćw. 150h
(en)d dr Iwona Cała 150 5 ćw. [zal.]
sylabus
Projektowanie architektoniczne ćw. 150h
(en)d dr hab. Joanna Walendzik-Stefańska 150 5 ćw. [zal. z oceną]
sylabus
Intermedia/Tkanina w architekturze ECTS: 3 ilość: 1
Intermedia ćw. 90h
(en)d dr Zuzanna Sadowa 90 3 ćw. [zal. z oceną]
sylabus
Tkanina w architekturze ćw. 90h
(en)d prof. Stanisław Andrzejewski 90 3 ćw. [zal. z oceną]
sylabus
Architektura krajobrazu/Projektowanie partycypacyjne ECTS: 3 ilość: 1
Architektura krajobrazu w. 90h
(en)d dr Elżbieta Myjak-Sokołowska 90 3 w. [zal. z oceną]
sylabus
Projektowanie partycypacyjne ćw. 90h
(en)d mgr inż. arch. Dariusz Śmiechowski 90 3 ćw. [zal. z oceną]
sylabus
Opracowania techniczne ECTS: 2 ilość: 2
Opracowania techniczne ćw. 30h
(en)d Anatol Kuczyński 30 1 ćw. [zal. z oceną]
sylabus
Opracowania techniczne ćw. 30h
(en)d Anna Siwek 30 1 ćw. [zal. z oceną]
sylabus
Opracowania techniczne ćw. 30h
(en)d Anatol Kuczyński 30 1 ćw. [zal. z oceną]
sylabus
Opracowania techniczne ćw. 30h
(en)d Anna Siwek 30 1 ćw. [zal. z oceną]
sylabus
Opracowania techniczne ćw. 30h
(en)d dr Tomasz Gałązka 30 1 ćw. [zal. z oceną]
sylabus
Opracowania techniczne ćw. 30h
(en)d prof. Jerzy Bogusławski 30 1 ćw. [zal. z oceną]
sylabus
Opracowania techniczne ćw. 30h
(en)d Jan Kochański 30 1 ćw. [zal. z oceną]
sylabus
Malarstwo/Rzeźba ECTS: 2 ilość: 1
Painting I ćw. 60h
(en)d prof. zw. Andrzej Zwierzchowski 60 2 ćw. [zal.]
sylabus
Painting II ćw. 60h
(en)d prof. Paweł Michalak 60 2 ćw. [zal. z oceną]
sylabus
Drawing ćw. 30h
(en)d prof. zw. Andrzej Zwierzchowski 30 1 ćw. [zal. z oceną]
sylabus
Drawing ćw. 30h
(en)d prof. Paweł Michalak 30 1 ćw. [zal.]
sylabus
Drawing ćw. 30h
(en)d dr hab. Antoni Grabowski 30 1 ćw. [zal. z oceną]
sylabus
Rzeźba I ćw. 60h
(en)d dr hab. Antoni Grabowski 60 2 ćw. [zal. z oceną]
sylabus
Specjalizacja Projektowanie w Przestrzeni Publicznej ECTS: 9 ilość: 2
Architektura krajobrazu ćw. 180h
(en)o dr Elżbieta Myjak-Sokołowska 180 5 ćw. [zal. z oceną]
sylabus
Projektowanie partycypacyjne ćw. 120h
(en)o mgr inż. arch. Dariusz Śmiechowski 120 4 ćw. [zal. z oceną]
sylabus
bez grupy / obowiązkowe
3D i zdarzenia wirtualne ćw. 45h
(en)d dr hab. Piotr Kopik 45 5 ćw. [egz.]
sylabus
Design in Poland w. 30h
(en)o dr Krystyna Łuczak-Surówka 30 2 w. [zal.]
sylabus
Design in Poland w. 30h
(en)o dr Krystyna Łuczak-Surówka 30 2 w. [zal.]
sylabus
Warsaw in action Konw 30h
(en)o dr Karolina Thel 30 - Konw [zal. z oceną]
sylabus
(en)Razem: 1305 57
(en)ROK
I
(en)SEMESTR
2
Proseminarium do wyboru ECTS: 4 ilość: 1
Contemporary Art&Theory 45h
(en)d dr Ewa Bobrowska 45 4 [zal. z oceną]
sylabus
Człowiek i społeczeństwo w czasach współczesnych 30h
(en)d mgr Tadeusz Walentowicz 30 4 [zal. z oceną]
sylabus
Hermeneutics and art 30h
(en)d dr Piotr Teodorczuk 30 4 [zal. z oceną]
sylabus
Małe formy pamięci 30h
(en)d dr Maria Rudzka 30 4 [zal. z oceną]
sylabus
Wykład konwersatoryjny do wyboru ECTS: 2 ilość: 1
Architektoniczny storytelling. Język projektantów XX wieku 30h
(en)d mgr Katarzyna Uchowicz 30 2 [egz.]
sylabus
History of modern art in Poland w. 30h
(en)d dr Marcin Zgliński 30 2 w. [egz.]
sylabus
Kostiumologia judaika w. 30h
(en)d dr Maria Rudzka 30 2 w. [egz.]
sylabus
Studium przedsiębiorczości 30h
(en)d mgr Magdalena Sołtys 30 2 [zal. z oceną]
sylabus
Introduction to anthropology 30h
(en)d mgr Tadeusz Walentowicz 30 2 [egz.]
sylabus
bez grupy / obowiązkowe
Design in Poland w. 30h
(en)o dr Krystyna Łuczak-Surówka 30 2 w. [egz.]
sylabus
(en)Razem: 105 8
(en)ROK
II
(en)SEMESTR
3
Seminarium dyplomowe ECTS: 6 ilość: 1
Filozoficzna diagnoza współczesności 30h
(en)d dr Aleksander Zbrzezny
mgr Tadeusz Walentowicz
30 6 [zal. z oceną]
sylabus
Psychoanaliza i hermeneutyka sztuki 30h
(en)d dr Piotr Teodorczuk 30 6 [zal. z oceną]
sylabus
Sztuka współczesna a kontekst amerykański 30h
(en)d dr Ewa Bobrowska 30 6 [zal. z oceną]
sylabus
Wokół przedmiotu 30h
(en)d dr Krystyna Łuczak-Surówka 30 6 [zal. z oceną]
sylabus
Konwersatorium do wyboru ECTS: 3 ilość: 1
Studium przedsiębiorczości Konw 30h
(en)d mgr Magdalena Sołtys 30 3 Konw [zal. z oceną]
sylabus
Dyplom i opracowania techniczne ECTS: 15 ilość: 1
Dyplom i opracowania techniczne Konw 450h
(en)d dr Michał Kapczyński 450 15 Konw [zal. z oceną]
sylabus
Dyplom i opracowania techniczne w. 450h
(en)d prof. Piotr Jaworowski 450 15 ćw. [zal. z oceną]
sylabus
Dyplom i opracowania techniczne Konw 450h
(en)d dr hab. Barbara Kowalewska 450 15 Konw [zal. z oceną]
sylabus
Dyplom i opracowania techniczne Konw 450h
(en)d dr Piotr Kwasieborski 450 15 Konw [zal. z oceną]
sylabus
Dyplom i opracowania techniczne Konw 450h
(en)d prof. zw. Przemysław Krajewski 450 15 Konw [zal. z oceną]
sylabus
Dyplom i opracowania techniczne ćw. 540h
(en)d prof. Jerzy Bogusławski 540 18 ćw. [zal. z oceną]
sylabus
Dyplom i opracowania techniczne Konw 450h
(en)d dr Tomasz Gałązka 450 15 Konw [zal. z oceną]
sylabus
Dyplom i opracowania techniczne Konw 450h
(en)d dr Iwona Cała 450 18 Konw [zal. z oceną]
sylabus
Dyplom i opracowania techniczne Konw 450h
(en)d dr hab. Monika Rzepiejewska-Mroczek 450 15 Konw [zal. z oceną]
sylabus
Dyplom i opracowania techniczne Konw 450h
(en)d prof. Włodzimierz Krasulak-Wiśniewski 450 15 Konw [zal. z oceną]
sylabus
Aneks ECTS: 6 ilość: 1
Aneks ćw. 180h
(en)d dr hab. Anna Plewka 180 6 ćw. [zal. z oceną]
sylabus
Aneks ćw. 180h
(en)d prof. Paweł Michalak 180 6 ćw. [zal. z oceną]
sylabus
Aneks ćw. 180h
(en)d prof. Włodzimierz Krasulak-Wiśniewski 180 6 ćw. [zal. z oceną]
sylabus
Aneks ćw. 180h
(en)d dr Elżbieta Myjak-Sokołowska 180 6 ćw. [zal. z oceną]
sylabus
Aneks ćw. 180h
(en)d dr Zuzanna Sadowa 180 6 ćw. [zal. z oceną]
sylabus
Aneks ćw. 180h
(en)d dr hab. Antoni Grabowski 180 6 ćw. [zal. z oceną]
sylabus
Aneks ćw. 180h
(en)d prof. Stanisław Andrzejewski 180 6 ćw. [zal. z oceną]
sylabus
Aneks ćw. 180h
(en)d prof. Piotr Jaworowski 180 6 ćw. [zal. z oceną]
sylabus
Aneks ćw. 180h
(en)d prof. zw. Andrzej Zwierzchowski 180 6 ćw. [zal. z oceną]
sylabus
Portfolio ECTS: 3 ilość: 1
Portfolio ćw. 90h
(en)d prof. Piotr Jaworowski 90 3 ćw. [zal. z oceną]
sylabus
Portfolio ćw. 90h
(en)d prof. Włodzimierz Krasulak-Wiśniewski 90 3 ćw. [zal. z oceną]
sylabus
(en)Razem: 870 33
(en)ROK
II
(en)SEMESTR
4
Wykład konwersatoryjny do wyboru ECTS: 2 ilość: 1
Introduction to anthropology 30h
(en)d mgr Tadeusz Walentowicz 30 2 [egz.]
sylabus
(en)Razem: 30 2