(en)Katalog ECTS

Architektoniczny storytelling. Język projektantów XX wieku

(en)Pedagog: dr Katarzyna Uchowicz

(en)Pole (en)Opis
Course type Wykład otwarty
Didactic methods

Wykład wzbogacony prezentacją multimedialną z elementami konwersatorium

Language of lecture polski;
Prerequisites

przebieg studiów pomyślnie zakończony 6. semestrem /

rozpoczęcie studiów magisterskich

Final requirements

Egzamin: esej zaliczeniowy na temat zatwierdzony przez prowadzącego - autorskie ujecie wybranego zagadnienia z uwzględnieniem źródeł oraz materiału ilustracyjnego z podpisami

The form of passing the course (assesment methods and criteria)

Kryteria oceny: poziom merytoryczny i edytorski eseju. Skala ocen: od 2 (ndst) do 5+ (celująco) – według obowiązującej w ASP w Warszawie.

 

Teaching goals (program content, subject description)

Wykład przybliża środki wyrazu i przekazu architektów minionego stulecia, nie tylko teorie architektoniczne wiodących twórców, ale także metody promocji i strategie reklamowe. W przypadku wybranych teorii zaprezentowane zostaną przykłady kształtowania się języka mówienia/ pisania o architekturze, operującego nowymi terminami czy wręcz neologizmami oraz kody wizualne. Istotne zagadnienie stanowić będzie próba odpowiedzi na pytanie: co sprawia, że niektórzy twórcy od lat stanowią „żelazny repertuar” w historii architektury, jak zmieniała się definicja architekta (i architektury ) w XX wieku oraz jaką rolę pełniły artystyczne dwugłosy i kosmopolityczne aspiracje.

Compulsory literature used during classes

• JENCKS C., Le Corbusier – tragizm współczesnej architektury, Warszawa 1982

• BŁASZCZYK D., Juliusz Żórawski. Przerwane dzieło modernizmu, Warszawa 2010

• LE CORBUSIER, W stronę architektury, Warszawa 2012

• GROPIUS W., Pełnia architektury, Kraków 2014

• Architektki, red. E. Mańkowska-Grin, Kraków 2016

• UCHOWICZ K., Awers/rewers. Architekt Bohdan Lachert, Muzeum Architektury, Wrocław 2018

• BYSTRZAK T., Teodor Talowski, Kraków 2018

• CYMER A., Architektura w Polsce 1945-1989, Warszawa 2018

 

 

Additional literature recommended for the student's self learning

• MROWCZYK J., WIDZIEĆ/WIEDZIEĆ. Wybór najważniejszych tekstów o dizajnie, Kraków 2011

• RYPSON P., Nie gęsi. Polskie projektowanie graficzne 1919-1949, Kraków 2011

• SUDJIC D., Język rzeczy. W jaki sposób przedmioty nas uwodzą?, Kraków 2013

 

Learning outcomes
SkillsKnowledgeSocial competences

- umiejętność rozpoznawania i przypisania obiektów do odpowiedniego nurtu, kręgu, projektanta

- baza wiedzy o kluczowych architektach XX wieku

- analiza i charakterystyka obiektu architektonicznego

- charakterystyka kluczowych procesów dynamizujących architekturę XX wieku

 

- opanowanie zjawisk oraz procesów kluczowych dla rozwojów architektury XX wieku

- znajomość głównych nurtów, wiodących architektów oraz teoretyków, świadomość zróżnicowania kultury architektonicznej w odniesieniu do poszczególnych regionów i centrów artystycznych

- znajomość podstawowego kanonu dzieł architektury XX wiekuj oraz wiedza o ich twórcach

- znajomość podstawowych problemów teorii architektury oraz kultury architektonicznej XX wieku

- znajomość źródeł

- umiejętność krytycznej analizy i oceny głównych zjawisk i nurtów w architekturze XX wieku

- świadomość ciągłości niektórych procesów do chwili obecnej

- świadomość kształtowania współczesnej architektury jako kontynuacji bądź kontry wobec nurtów architektury XX wiek

- oszacowanie wartości architektury współczesnej

 

Description of the requirements for the studio, workshop or teaching aids

Wymagania dotyczące pomocy dydaktycznych:

Sala dostosowana do prezentacji multimedialnych:
Skuteczne zaciemnienie.
Nagłośnienie umożliwiające wyświetlanie filmów i prezentacji z dźwiękiem.
Ekran zapewniający wysoką jakość wyświetlanych obrazów (płaskość powierzchni projekcyjnej i wierne oddawanie kolorów).
Rzutnik multimedialny o dużej rozdzielczości.
Komputer wraz z koniecznym oprogramowaniem do wyświetlania prezentacji multimedialnych.

The weekly number of hours of classes or lectures, the number of ECTS points assigned to the subject and information on the form and completion of the subject are included in the study program and Course Cataloque (information is displayed in Akademus system)


(en)Lista studiów

(en)studia status (en)Czas<br>[h] ECTS (en)forma pass
Painting / painting s.8 (en)d 30 2 lecture (choice) 30h
lecture (choice) [exam]
Media Art s.2 (en)d 30 2 lecture (choice) 30h
lecture (choice) [exam]
Sculpture / rzeźba s.8 (en)d 30 2 lecture (choice) 30h
lecture (choice) [exam]
Graphic Arts s.8 (en)d 30 2 lecture (choice) 30h
lecture (choice) [exam]
Interior Design s.2 (en)d 30 2 lecture (choice) 30h
lecture (choice) [exam]


(en)Semestr 2019/20-SS (en)(Z-zimowy,L-letni)
(en)Kod kursu: #38.10525