Katalog ECTS

ROCZNY PROGRAM KSZTAŁCENIA

Wydział: Wydział Grafiki
Kierunek: Grafika
Studia stacjonarne jednolite studia magisterskie


Przedmiot Rodzaj zajęć
dydaktycznych
Obowiązkowe/
Wybór
Prowadzący Czas
[h]
ECTS
[pkt.]
Zaliczenie Sylabus
ROK
I
SEMESTR
1
Wychowanie fizyczne ilość: 1
Wychowanie fizyczne ćw. 30h
d mgr Anna Pietraszek 30 0 ćw. [zal.]
sylabus
Wychowanie fizyczne ćw. 30h
d Robert Krępski 30 0 ćw. [zal.]
sylabus
Wychowanie fizyczne ćw. 30h
d Maciej Wenta 30 0 ćw. [zal.]
sylabus
Język obcy ECTS: 1 ilość (min): 1 ilość (max): 2
Język angielski ćw. 30h
o mgr Mariola Pachnia 30 1 ćw. [zal.]
sylabus
Język angielski ćw. 30h
o mgr Agata Płaskowicka 30 1 ćw. [zal.]
sylabus
Język niemiecki w. 30h
o Teresa Zakrzewska 30 1 w. [zal.]
sylabus
Język rosyjski w. ćw. 30h
o mgr Janina Furgał 30 1 w. ćw. [zal.]
sylabus
Języki obce: język angielski w. ćw. 30h
o Hanna Kaczmarczyk 30 1 w. ćw. [zal.]
sylabus
Języki obce: język angielski w. ćw. 30h
o mgr Dagmara Dęga-Lewarska 30 1 w. ćw. [zal.]
sylabus
Języki obce: język angielski w. ćw. 30h
o mgr Mariola Pachnia 30 1 w. ćw. [zal.]
sylabus
Języki obce: język angielski w. 30h
o Magdalena Potts 30 1 w. [zal.]
sylabus
Języki obce: język angielski ćw. 30h
o Małgorzata Wujec 30 1 ćw. [zal.]
sylabus
Języki obce: język angielski B2 w. 1h
o mgr Dagmara Dęga-Lewarska 1 1 w. [zal.]
sylabus
Języki obce: język francuski w. ćw. 30h
o mgr Agata Płaskowicka 30 1 w. ćw. [zal.]
sylabus
Języki obce: język francuski B2 w. 1h
o mgr Agata Płaskowicka 1 1 w. [zal.]
sylabus
Języki obce: język włoski w. ćw. 30h
o Filip Łopuski 30 1 w. ćw. [zal.]
sylabus
bez grupy / obowiązkowe
Fotografia ćw. 60h
o dr hab. Krzysztof Jabłonowski 60 2 ćw. [egz.]
sylabus
Fotografia ćw. 60h
o dr Mariusz Filipowicz 60 2 ćw. [egz.]
sylabus
Liternictwo ćw. 60h
o Agnieszka Cieślikowska 60 2 ćw. [egz.]
sylabus
Liternictwo ćw. 60h
o dr Paweł Osial 60 2 ćw. [egz.]
sylabus
Litografia ćw. 60h
o dr Magdalena Boffito 60 3 ćw. [egz.]
sylabus
Multimedia 30h
o mgr Anna Kaczmarczyk 30 2 [zal.]
sylabus
Osie czasu/Migracje kultur w. 30h
o dr Anna Szyjkowska-Piotrowska
dr hab. Dorota Folga-Januszewska
30 2 w. [zal. z oceną]
sylabus
Projektowanie graficzne ćw. 60h
o dr Marcin Władyka 60 4 ćw. [egz.]
sylabus
Projektowanie graficzne ćw. 60h
o dr hab. Ryszard Kajzer 60 4 ćw. [egz.]
sylabus
Rysunek i malarstwo ćw. 120h
o dr hab. Anna Klonowska 120 3 ćw. [egz.]
sylabus
Rysunek i malarstwo ćw. 120h
o dr hab. Piotr Siwczuk 120 3 ćw. [egz.]
sylabus
Rysunek i malarstwo ćw. 120h
o dr hab. Zdzisława Ludwiniak 120 3 ćw. [egz.]
sylabus
Rysunek i malarstwo ćw. 120h
o dr Michał Chojecki 120 3 ćw. [egz.]
sylabus
Sitodruk i Techniki Cyfrowe ćw. 60h
o dr hab. Mateusz Dąbrowski 60 3 ćw. [egz.]
sylabus
Słownik pojęć, miejsc i źródeł wiedzy o kulturze współczesnej i ośrodkach informacji w. 30h
o dr Anna Szyjkowska-Piotrowska 30 2 ćw. [zal. z oceną]
sylabus
Struktury wizualne ćw. 30h
o prof. zw. Krzysztof Trusz 30 2 ćw. [egz.]
sylabus
Typografia ćw. 60h
o Justyna Czerniakowska 60 2 ćw. [egz.]
sylabus
Typografia ćw. 60h
o dr Aleksandra Kot 60 2 ćw. [egz.]
sylabus
Warsztaty komputerowe 30h
o dr Paulina Buźniak 30 1 [zal.]
sylabus
Wklęsłodrukowe Techniki Klasyczne ćw. 60h
o dr hab. Dorota Optułowicz-Mc Quaid 60 4 ćw. [egz.]
sylabus
Wypukłodrukowe Techniki Klasyczne ćw. 60h
o dr hab. Wojciech Tylbor-Kubrakiewicz 60 4 ćw. [egz.]
sylabus
Razem: 1 440 56
ROK
I
SEMESTR
2
Język obcy ECTS: 1 ilość: 1
Język angielski ćw. 30h
o mgr Agata Płaskowicka 30 1 ćw. [zal.]
sylabus
Język angielski ćw. 30h
o mgr Mariola Pachnia 30 1 ćw. [zal. z oceną]
sylabus
Język francuski ćw. 30h
o mgr Agata Płaskowicka 30 1 ćw. [zal.]
sylabus
Język niemiecki w. ćw. 30h
o Teresa Zakrzewska 30 1 w. ćw. [zal.]
sylabus
Języki obce: język angielski w. 30h
o Magdalena Potts 30 1 w. [zal.]
sylabus
Języki obce: język angielski ćw. 30h
o Małgorzata Wujec 30 1 ćw. [zal.]
sylabus
Języki obce: język angielski w. 30h
o mgr Inez Szachułowicz
mgr Dagmara Dęga-Lewarska
30 1 w. [zal.]
sylabus
Języki obce: język angielski B2 ćw. 30h
o mgr Inez Szachułowicz 30 1 ćw. [zal.]
sylabus
Języki obce: język francuski B2 w. 1h
o mgr Agata Płaskowicka 1 1 w. [zal.]
sylabus
Języki obce: język francuski B2 ćw. 30h
o mgr Agata Płaskowicka 30 1 ćw. [zal.]
sylabus
Języki obce: język włoski ćw. 30h
o Filip Łopuski 30 1 ćw. [zal.]
sylabus
Wychowanie fizyczne ilość: 1
Wychowanie fizyczne ćw. 30h
o mgr Anna Pietraszek 30 - ćw. [zal.]
sylabus
Wychowanie fizyczne ćw. 30h
o Maciej Wenta 30 - ćw. [zal.]
sylabus
Wychowanie fizyczne ćw. 30h
o Robert Krępski 30 - ćw. [zal.]
sylabus
bez grupy / obowiązkowe
Fotografia ćw. 60h
o dr hab. Krzysztof Jabłonowski 60 2 ćw. [egz.]
sylabus
Fotografia ćw. 60h
o dr Mariusz Filipowicz 60 2 ćw. [egz.]
sylabus
Liternictwo ćw. 60h
o Agnieszka Cieślikowska 60 2 ćw. [egz.]
sylabus
Liternictwo ćw. 60h
o dr Paweł Osial 60 2 ćw. [egz.]
sylabus
Litografia ćw. 60h
o dr Magdalena Boffito 60 3 ćw. [egz.]
sylabus
Multimedia 30h
o mgr Anna Kaczmarczyk 30 2 [zal. z oceną]
sylabus
Osie czasu/Migracje kultur w. 30h
o dr Anna Szyjkowska-Piotrowska
dr hab. Dorota Folga-Januszewska
30 2 w. [zal. z oceną]
sylabus
Plener Malarsko-Fotograficzny 150h
o dr hab. Zdzisława Ludwiniak 150 2 [zal.]
sylabus
Projektowanie graficzne ćw. 60h
o dr Marcin Władyka 60 4 ćw. [egz.]
sylabus
Projektowanie graficzne ćw. 60h
o dr hab. Ryszard Kajzer 60 4 ćw. [egz.]
sylabus
Rysunek i malarstwo ćw. 120h
o dr Michał Chojecki 120 3 ćw. [egz.]
sylabus
Rysunek i malarstwo ćw. 120h
o dr hab. Piotr Siwczuk 120 3 ćw. [egz.]
sylabus
Rysunek i malarstwo ćw. 120h
o dr hab. Anna Klonowska 120 3 ćw. [egz.]
sylabus
Rysunek i malarstwo ćw. 120h
o dr hab. Zdzisława Ludwiniak 120 3 ćw. [egz.]
sylabus
Sitodruk i Techniki Cyfrowe ćw. 60h
o dr hab. Mateusz Dąbrowski 60 3 ćw. [egz.]
sylabus
Struktury wizualne ćw. 30h
o prof. zw. Krzysztof Trusz 30 2 ćw. [egz.]
sylabus
Typografia ćw. 60h
o dr Aleksandra Kot 60 2 ćw. [egz.]
sylabus
Typografia ćw. 60h
o Justyna Czerniakowska 60 2 ćw. [egz.]
sylabus
Warsztaty komputerowe 30h
o dr Paulina Buźniak 30 1 [zal. z oceną]
sylabus
Warsztaty komputerowe 30h
o dr Paulina Buźniak 30 1 [zal. z oceną]
sylabus
Wklęsłodrukowe Techniki Klasyczne ćw. 60h
o dr hab. Dorota Optułowicz-Mc Quaid 60 4 ćw. [egz.]
sylabus
Wypukłodrukowe Techniki Klasyczne ćw. 60h
o dr hab. Wojciech Tylbor-Kubrakiewicz 60 4 ćw. [egz.]
sylabus
Razem: 1 560 57
ROK
II
SEMESTR
3
Języki obce ECTS (min): 1 ECTS (max): 6
Języki obce: język angielski w. ćw. 30h
o mgr Mariola Pachnia 30 1 w. ćw. [zal. z oceną]
sylabus
Języki obce: język angielski w. ćw. 30h
o Hanna Kaczmarczyk 30 1 w. ćw. [zal. z oceną]
sylabus
Języki obce: język angielski B2 w. 1h
o mgr Dagmara Dęga-Lewarska 1 1 w. [zal. z oceną]
sylabus
Języki obce: język rosyjski w. ćw. 30h
o mgr Janina Furgał 30 1 w. ćw. [zal. z oceną]
sylabus
bez grupy / obowiązkowe
Fotografia ćw. 60h
o dr Mariusz Filipowicz 60 2 ćw. [egz.]
sylabus
Fotografia ćw. 60h
o dr hab. Krzysztof Jabłonowski 60 2 ćw. [egz.]
sylabus
Liternictwo ćw. 60h
o Agnieszka Cieślikowska 60 2 ćw. [egz.]
sylabus
Liternictwo ćw. 60h
o dr Paweł Osial 60 2 ćw. [egz.]
sylabus
Litografia ćw. 60h
o dr Magdalena Boffito 60 2 ćw. [egz.]
sylabus
Multimedia 30h
o mgr Anna Kaczmarczyk 30 2 [zal.]
sylabus
Projektowanie graficzne ćw. 60h
o dr Marcin Władyka 60 5 ćw. [egz.]
sylabus
Projektowanie graficzne ćw. 60h
o dr hab. Ryszard Kajzer 60 5 ćw. [egz.]
sylabus
Rysunek i malarstwo ćw. 120h
o dr hab. Anna Klonowska 120 5 ćw. [egz.]
sylabus
Rysunek i malarstwo ćw. 120h
o dr hab. Piotr Siwczuk 120 5 ćw. [egz.]
sylabus
Rysunek i malarstwo ćw. 120h
o dr hab. Zdzisława Ludwiniak 120 5 ćw. [egz.]
sylabus
Rysunek i malarstwo ćw. 120h
o dr Michał Chojecki 120 5 ćw. [egz.]
sylabus
Sitodruk i Techniki Cyfrowe II ćw. 60h
o dr hab. Mateusz Dąbrowski 60 2 ćw. [egz.]
sylabus
Struktury wizualne ćw. 30h
o prof. zw. Krzysztof Trusz 30 2 ćw. [egz.]
sylabus
Teoria percepcji:przestrzeń, czas, teoria koloru, neuroestetyka w. 30h
o dr hab. Dorota Folga-Januszewska 30 2 w. [zal. z oceną]
sylabus
Typografia ćw. 60h
o dr Aleksandra Kot 60 2 ćw. [egz.]
sylabus
Typografia ćw. 60h
o Justyna Czerniakowska 60 2 ćw. [egz.]
sylabus
Wklęsłodrukowe Techniki Klasyczne II ćw. 60h
o dr hab. Dorota Optułowicz-Mc Quaid 60 5 ćw. [egz.]
sylabus
Wypukłodrukowe Techniki Klasyczne II ćw. 60h
o dr hab. Wojciech Tylbor-Kubrakiewicz 60 5 ćw. [egz.]
sylabus
Razem: 1 381 68
ROK
II
SEMESTR
4
Język obcy ECTS: 1 ilość: 1
Język angielski w. ćw. 30h
o mgr Inez Szachułowicz 30 1 w. ćw. [zal.]
sylabus
Język niemiecki ćw. 30h
o Teresa Zakrzewska 30 1 ćw. [zal. z oceną]
sylabus
Języki obce: język angielski w. ćw. 30h
o Hanna Kaczmarczyk 30 1 w. ćw. [zal.]
sylabus
Języki obce: język angielski B2 ćw. 30h
o mgr Inez Szachułowicz 30 1 ćw. [zal.]
sylabus
Języki obce: język francuski ćw. 30h
o mgr Agata Płaskowicka 30 1 ćw. [zal. z oceną]
sylabus
Języki obce: język rosyjski ćw. 30h
o mgr Janina Furgał 30 1 ćw. [zal. z oceną]
sylabus
Języki obce: język włoski ćw. 30h
o Filip Łopuski 30 1 ćw. [zal. z oceną]
sylabus
bez grupy / obowiązkowe
Fotografia ćw. 60h
o dr Mariusz Filipowicz 60 2 ćw. [egz.]
sylabus
Fotografia ćw. 60h
o dr hab. Krzysztof Jabłonowski 60 2 ćw. [egz.]
sylabus
Język angielski ćw. 30h
o mgr Inez Szachułowicz 30 0.97 ćw. [zal. z oceną]
sylabus
Liternictwo ćw. 60h
o dr Paweł Osial 60 2 ćw. [egz.]
sylabus
Liternictwo ćw. 60h
o Agnieszka Cieślikowska 60 2 ćw. [egz.]
sylabus
Litografia ćw. 60h
o dr Magdalena Boffito 60 2 ćw. [egz.]
sylabus
Multimedia 30h
o mgr Anna Kaczmarczyk 30 2 [zal. z oceną]
sylabus
Projektowanie graficzne ćw. 60h
o dr hab. Ryszard Kajzer 60 5 ćw. [egz.]
sylabus
Projektowanie graficzne ćw. 60h
o dr Marcin Władyka 60 5 ćw. [egz.]
sylabus
Rysunek i malarstwo ćw. 120h
o dr hab. Anna Klonowska 120 5 ćw. [egz.]
sylabus
Rysunek i malarstwo ćw. 120h
o dr hab. Zdzisława Ludwiniak 120 5 ćw. [egz.]
sylabus
Rysunek i malarstwo ćw. 120h
o dr Michał Chojecki 120 5 ćw. [egz.]
sylabus
Rysunek i malarstwo ćw. 120h
o dr hab. Piotr Siwczuk 120 5 ćw. [egz.]
sylabus
Sitodruk i Techniki Cyfrowe II ćw. 60h
o dr hab. Mateusz Dąbrowski 60 2 ćw. [egz.]
sylabus
Struktury wizualne ćw. 30h
o prof. zw. Krzysztof Trusz 30 2 ćw. [egz.]
sylabus
Teoria percepcji:przestrzeń, czas, teoria koloru, neuroestetyka w. 30h
o dr hab. Dorota Folga-Januszewska 30 2 w. [zal. z oceną]
sylabus
Typografia ćw. 60h
o Justyna Czerniakowska 60 2 ćw. [egz.]
sylabus
Typografia ćw. 60h
o dr Aleksandra Kot 60 2 ćw. [egz.]
sylabus
Typografia ćw. 60h
o Justyna Czerniakowska 60 2 ćw. [egz.]
sylabus
Wklęsłodrukowe Techniki Klasyczne II ćw. 60h
o dr hab. Dorota Optułowicz-Mc Quaid 60 5 ćw. [egz.]
sylabus
Wypukłodrukowe Techniki Klasyczne II ćw. 60h
o dr hab. Wojciech Tylbor-Kubrakiewicz 60 5 ćw. [egz.]
sylabus
Razem: 1 410 65.97
ROK
III
SEMESTR
5
Języki obce
Język angielski ćw. 30h
o mgr Mariola Pachnia 30 1 ćw. [zal.]
sylabus
Język niemiecki w. ćw. 30h
o Teresa Zakrzewska 30 1 w. ćw. [zal.]
sylabus
Język włoski w. 30h
o Filip Łopuski 30 1 w. [zal.]
sylabus
Języki obce: język angielski w. ćw. 30h
o Hanna Kaczmarczyk 30 1 w. ćw. [zal.]
sylabus
Języki obce: język angielski w. ćw. 30h
o mgr Inez Szachułowicz 30 1 w. ćw. [zal.]
sylabus
Języki obce: język rosyjski ćw. 30h
o mgr Janina Furgał 30 1 ćw. [zal.]
sylabus
Specjalizacje obowiązkowe
Specjalizacja obowiązkowa: Animacja ćw. 120h
d dr Przemysław Adamski 120 8 ćw. [egz.]
sylabus
Specjalizacja obowiązkowa: Grafika Alternatywna i Techniki Offsetowe ćw. 120h
d prof. Piotr Smolnicki 120 8 ćw. [egz.]
sylabus
Specjalizacja obowiązkowa: Grafika Koncepcyjna i Intermedialna ćw. 120h
d prof. Andrzej Węcławski 120 8 ćw. [egz.]
sylabus
Specjalizacja obowiązkowa: Ilustracja ćw. 120h
d dr hab. Grażyna Lange 120 8 ćw. [egz.]
sylabus
Specjalizacja obowiązkowa: Litografia ćw. 120h
d prof. zw. Błażej Ostoja Lniski 120 8 ćw. [egz.]
sylabus
Specjalizacja obowiązkowa: Multimedia ćw. 120h
d dr hab. Piotr Welk 120 8 ćw. [egz.]
sylabus
Specjalizacja obowiązkowa: Pracownia Interdyscyplinarna Technik Klasycznych ćw. 120h
d prof. zw. Agnieszka Cieślińska-Kawecka 120 8 ćw. [egz.]
sylabus
Specjalizacja obowiązkowa: Projektowanie Gier i Komiksów ćw. 120h
d dr hab. Daniel Mizieliński 120 8 ćw. [egz.]
sylabus
Specjalizacja obowiązkowa: Projektowanie książki i publikacji cyfrowej ćw. 120h
d prof. Maciej Buszewicz 120 8 ćw. [egz.]
sylabus
Specjalizacja obowiązkowa: Projektowanie plakatu i grafiki wydawniczej ćw. 120h
d prof. Lech Majewski 120 8 ćw. [egz.]
sylabus
Specjalizacja obowiązkowa: Znak i Kompleksowe Projektowanie Graficzne ćw. 120h
d prof. zw. Piotr Garlicki 120 8 ćw. [egz.]
sylabus
Rysunek
I pracownia rysunku III rok ćw. 120h
o prof. Jacek Staszewski 120 5 ćw. [egz.]
sylabus
II pracownia rysunku III rok ćw. 120h
o dr hab. Rafał Kochański 120 5 ćw. [egz.]
sylabus
III pracownia rysunku III rok ćw. 120h
o prof. zw. Ryszard Ługowski 120 5 ćw. [egz.]
sylabus
Malarstwo
I pracownia malarstwa III rok ćw. 120h
o prof. zw. Paweł Nowak 120 4 ćw. [egz.]
sylabus
II pracownia malarstwa III rok ćw. 120h
o prof. Henryk Gostyński 120 4 ćw. [egz.]
sylabus
III pracownia malarstwa III rok ćw. 120h
o prof. zw. Sławomir Marzec 120 4 ćw. [egz.]
sylabus
bez grupy / obowiązkowe
Grafika edytorska ćw. 30h
d dr Marek Knap 30 1 ćw. [zal. z oceną]
sylabus
Historia form graficznych i druku w. 30h
o dr Maria Rudzka 30 2 w. [egz.]
sylabus
Teoria znaku i komunikacji wizualnej w. 30h
o dr hab. Dorota Folga-Januszewska 30 2 w. [egz.]
sylabus
Razem: 2 310 126
ROK
III
SEMESTR
6
Język obcy ECTS: 1 ilość: 1
Język angielski ćw. 30h
o mgr Mariola Pachnia 30 1 ćw. [zal.]
sylabus
Język angielski w. ćw. 30h
o mgr Inez Szachułowicz 30 1 w. ćw. [zal.]
sylabus
Język niemiecki w. ćw. 30h
o Teresa Zakrzewska 30 1 w. ćw. [zal.]
sylabus
Języki obce: język angielski w. ćw. 30h
o Hanna Kaczmarczyk 30 1 w. ćw. [zal.]
sylabus
Języki obce: język angielski B2 w. 30h
o Hanna Kaczmarczyk 30 1 w. [egz.]
sylabus
Języki obce: język francuski ćw. 30h
o mgr Agata Płaskowicka 30 1 ćw. [zal.]
sylabus
Języki obce: język rosyjski ćw. 30h
o mgr Janina Furgał 30 1 ćw. [zal.]
sylabus
Języki obce: język włoski ćw. 30h
o Filip Łopuski 30 1 ćw. [zal.]
sylabus
Polish language for Erasmus+ ćw. 30h
d mgr Janina Furgał 30 2 ćw. [zal. z oceną]
sylabus
Specjalizacje obowiązkowe
Specjalizacja obowiązkowa: Animacja ćw. 120h
d dr Przemysław Adamski 120 8 ćw. [egz.]
sylabus
Specjalizacja obowiązkowa: Grafika Alternatywna i Techniki Offsetowe ćw. 120h
d prof. Piotr Smolnicki 120 8 ćw. [egz.]
sylabus
Specjalizacja obowiązkowa: Grafika Koncepcyjna i Intermedialna ćw. 120h
d prof. Andrzej Węcławski 120 8 ćw. [egz.]
sylabus
Specjalizacja obowiązkowa: Ilustracja ćw. 120h
d dr hab. Grażyna Lange 120 8 ćw. [egz.]
sylabus
Specjalizacja obowiązkowa: Litografia ćw. 120h
d prof. zw. Błażej Ostoja Lniski 120 8 ćw. [egz.]
sylabus
Specjalizacja obowiązkowa: Multimedia ćw. 120h
d dr hab. Piotr Welk 120 8 ćw. [egz.]
sylabus
Specjalizacja obowiązkowa: Pracownia Interdyscyplinarna Technik Klasycznych ćw. 120h
o prof. zw. Agnieszka Cieślińska-Kawecka 120 8 ćw. [egz.]
sylabus
Specjalizacja obowiązkowa: Projektowanie Gier i Komiksów ćw. 120h
d dr hab. Daniel Mizieliński 120 8 ćw. [egz.]
sylabus
Specjalizacja obowiązkowa: Projektowanie książki i publikacji cyfrowej ćw. 120h
o prof. Maciej Buszewicz 120 8 ćw. [egz.]
sylabus
Specjalizacja obowiązkowa: Projektowanie plakatu i grafiki wydawniczej ćw. 120h
d prof. Lech Majewski 120 8 ćw. [egz.]
sylabus
Specjalizacja obowiązkowa: Znak i Kompleksowe Projektowanie Graficzne ćw. 120h
d prof. zw. Piotr Garlicki 120 8 ćw. [egz.]
sylabus
Rysunek
I pracownia rysunku III rok ćw. 120h
o prof. Jacek Staszewski 120 5 ćw. [egz.]
sylabus
II pracownia rysunku III rok ćw. 120h
o dr hab. Rafał Kochański 120 5 ćw. [egz.]
sylabus
III pracownia rysunku III rok ćw. 120h
o prof. zw. Ryszard Ługowski 120 5 ćw. [egz.]
sylabus
Malarstwo
I pracownia malarstwa III rok ćw. 120h
o prof. zw. Paweł Nowak 120 4 ćw. [egz.]
sylabus
II pracownia malarstwa III rok ćw. 120h
o prof. Henryk Gostyński 120 4 ćw. [egz.]
sylabus
III pracownia malarstwa III rok ćw. 120h
o prof. zw. Sławomir Marzec 120 4 ćw. [egz.]
sylabus
bez grupy / obowiązkowe
Grafika edytorska ćw. 30h
d dr Marek Knap 30 1 ćw. [zal. z oceną]
sylabus
Historia form graficznych i druku w. 30h
o dr Maria Rudzka 30 2 w. [egz.]
sylabus
Język angielski ćw. 30h
o mgr Inez Szachułowicz 30 1 ćw. [zal. z oceną]
sylabus
Projektowanie krojów pism ćw. 30h
d mgr Anna Wieluńska 30 1 ćw. [zal. z oceną]
sylabus
Specjalizacja obowiązkowa: Projektowanie książki i publikacji cyfrowej ćw. 120h
o prof. Maciej Buszewicz 120 7 ćw. [egz.]
sylabus
Teoria znaku i komunikacji wizualnej w. 30h
o dr hab. Dorota Folga-Januszewska 30 2 w. [egz.]
sylabus
Razem: 2 340 130
ROK
IV
SEMESTR
7
Wykład monograficzny do wyboru ECTS: 2 ilość: 1
Dylematy rozwoju współczesnych miast 30h
d dr Karolina Thel 30 2 [zal. z oceną]
sylabus
Filozofia kultury z elementami antropologii kultury w. 30h
d dr Katarzyna Kasia 30 2 w. [egz.]
sylabus
Globalny Renesans I 30h
d dr Ewa Kociszewska 30 2 [egz.]
sylabus
Historia sztuki średniowiecznej w Polsce 30h
d mgr Marek Machowski 30 2 [egz.]
sylabus
Humanistyka XX i XXI wieku 30h
d dr hab. Aleksander Zbrzezny 30 2 [zal. z oceną]
sylabus
Krytyka – emancypacja – postęp. Wprowadzenie do teorii krytycznej. 30h
d dr hab. Jan Sowa 30 2 [egz.]
sylabus
Ustroje kultury wizualnej i role artystów w Polsce 1918-2018 30h
d dr hab. Jan Wojciechowski 30 2 [egz.]
sylabus
Konwersatorium do wyboru ECTS: 3 ilość: 1
Contemporary Art&Theory Konw 30h
d dr Ewa Bobrowska 30 3 [zal. z oceną]
sylabus
Czym jest rzeźba nowoczesna? Konw 30h
d dr hab. Waldemar Baraniewski 30 3 Konw [zal. z oceną]
sylabus
Kolekcjonerstwo na ziemiach polskich od końca XVIII do początku XXI wieku Konw 30h
d dr Paweł Ignaczak 30 3 Konw [zal. z oceną]
sylabus
Pytania o formę Konw 30h
d mgr Magdalena Sołtys 30 3 Konw [zal. z oceną]
sylabus
Sieciologia: śladami przemocy Konw 30h
d dr Piotr Płucienniczak 30 3 Konw [zal. z oceną]
sylabus
Studium przedsiębiorczości Konw 30h
d mgr Magdalena Sołtys 30 3 Konw [zal. z oceną]
sylabus
Sztuka poza sztuką. Na granicach pola sztuki Konw 30h
d dr Jakub Szreder 30 3 Konw [zal. z oceną]
sylabus
Sztuka, życie, konflikty Konw 30h
d dr Jakub Banasiak
dr Jakub Dąbrowski
30 3 Konw [zal. z oceną]
sylabus
Warszawa w działaniu Konw 30h
d dr Karolina Thel 30 3 Konw [zal. z oceną]
sylabus
Władza i pamięć Konw 30h
d dr Marcin Zgliński
dr Maria Rudzka
30 3 Konw [zal. z oceną]
sylabus
Wybrane tradycje sztuki polskiej lat 1945-1970 Konw 30h
d dr Piotr Słodkowski 30 3 Konw [zal. z oceną]
sylabus
Zawód artysta. Projektowanie praktyk indywidualnych Konw 30h
d dr hab. Jan Wojciechowski 30 3 Konw [zal. z oceną]
sylabus
Wykład do wyboru ECTS: 6 ilość: 1
Filozoficzna nauka o człowieku 30h
d mgr Tadeusz Walentowicz 30 6 [zal. z oceną]
sylabus
Specjalizacje ECTS (min): 15 ECTS (max): 30 ilość (min): 1 ilość (max): 2
Specjalizacja IV: Animacja ćw. 120h
d dr Przemysław Adamski 120 15 ćw. [egz.]
sylabus
Specjalizacja IV: Grafika Alternatywna i Techniki Offsetowe ćw. 120h
d prof. Piotr Smolnicki 120 15 ćw. [egz.]
sylabus
Specjalizacja IV: Grafika Koncepcyjna i Intermedialna ćw. 120h
d prof. Andrzej Węcławski 120 15 ćw. [egz.]
sylabus
Specjalizacja IV: Ilustracja ćw. 120h
d dr hab. Grażyna Lange 120 15 ćw. [egz.]
sylabus
Specjalizacja IV: Litografia ćw. 120h
d prof. zw. Błażej Ostoja Lniski 120 15 ćw. [egz.]
sylabus
Specjalizacja IV: Multimedia ćw. 120h
d dr hab. Piotr Welk 120 15 ćw. [egz.]
sylabus
Specjalizacja IV: Pracownia Interdyscyplinarna Technik Klasycznych ćw. 120h
d prof. zw. Agnieszka Cieślińska-Kawecka 120 15 ćw. [egz.]
sylabus
Specjalizacja IV: Projektowanie Gier i Komiksów ćw. 120h
d dr hab. Daniel Mizieliński 120 15 ćw. [egz.]
sylabus
Specjalizacja IV: Projektowanie Książki i Publikacji Cyfrowych ćw. 120h
d prof. Maciej Buszewicz 120 15 ćw. [egz.]
sylabus
Specjalizacja IV: Projektowanie Plakatu i Grafiki Wydawniczej ćw. 120h
d prof. Lech Majewski 120 15 ćw. [egz.]
sylabus
Specjalizacja IV: Znak i Kompleksowe Projektowanie Graficzne ćw. 120h
d prof. zw. Piotr Garlicki 120 15 ćw. [egz.]
sylabus
Rysunek ECTS: 4 ilość: 1
I pracownia rysunku IV rok ćw. 120h
o prof. Jacek Staszewski 120 4 ćw. [egz.]
sylabus
II pracownia rysunku IV rok ćw. 120h
o dr hab. Rafał Kochański 120 4 ćw. [egz.]
sylabus
III pracownia rysunku IV rok ćw. 120h
o prof. zw. Ryszard Ługowski 120 4 ćw. [egz.]
sylabus
Malarstwo ECTS: 4 ilość: 1
I pracownia malarstwa IV rok ćw. 120h
o prof. zw. Paweł Nowak 120 4 ćw. [egz.]
sylabus
II pracownia malarstwa IV rok ćw. 120h
o prof. Henryk Gostyński 120 4 ćw. [egz.]
sylabus
III pracownia malarstwa IV rok ćw. 120h
o prof. zw. Sławomir Marzec 120 4 ćw. [egz.]
sylabus
bez grupy / obowiązkowe
Grafika edytorska ćw. 30h
d dr Marek Knap 30 1 ćw. [zal. z oceną]
sylabus
Język francuski w. ćw. 30h
o 30 1 w. ćw. [zal. z oceną]
sylabus
Literatura o sztuce w. 30h
o dr Anna Szyjkowska-Piotrowska 30 2 w. [egz.]
sylabus
Razem: 660 53
ROK
IV
SEMESTR
8
Proseminarium do wyboru ECTS: 4 ilość: 1
Architektura Warszawy w XIX i XX wieku. 30h
d dr Filip Burno 30 4 [zal. z oceną]
sylabus
Contemporary Art&Theory 45h
d dr Ewa Bobrowska 45 4 [zal. z oceną]
sylabus
Człowiek i społeczeństwo w czasach współczesnych 30h
d mgr Tadeusz Walentowicz 30 4 [zal. z oceną]
sylabus
Hermeneutyka i sztuka 30h
d dr Piotr Teodorczuk 30 4 [zal. z oceną]
sylabus
Kobiety, sztuka, społeczeństwo XV-XVII w 30h
d dr Ewa Kociszewska 30 4 [zal. z oceną]
sylabus
Małe formy pamięci 30h
d dr Maria Rudzka 30 4 [zal. z oceną]
sylabus
Migracje artystyczne: w stronę Południa 30h
d dr Olaf Kwapis 30 4 [zal. z oceną]
sylabus
Trajektorie współczesnych praktyk zawodowych artystów 30h
d dr hab. Jan Wojciechowski 30 4 [zal. z oceną]
sylabus
Wykład konwersatoryjny do wyboru ECTS: 2 ilość: 1
Architektoniczny storytelling. Język projektantów XX wieku 30h
d dr Katarzyna Uchowicz 30 2 [egz.]
sylabus
Globalny Renesans II w. 30h
d dr Ewa Kociszewska 30 2 w. [egz.]
sylabus
Historia nowych mediów w. 30h
d dr Marika Kuźmicz 30 2 w. [egz.]
sylabus
Historia rzeźby polskiej w. 30h
d dr hab. Waldemar Baraniewski 30 2 w. [egz.]
sylabus
Historia sztuki nowożytnej w Polsce w. 30h
d dr Marcin Zgliński 30 2 w. [egz.]
sylabus
Italia – Germania. Stołeczność utracona w. 30h
d dr Olaf Kwapis 30 2 w. [egz.]
sylabus
Kostiumologia judaika w. 30h
d dr Maria Rudzka 30 2 w. [egz.]
sylabus
Studium przedsiębiorczości 30h
d mgr Magdalena Sołtys 30 2 [egz.]
sylabus
Wstęp do antropologii 30h
d mgr Tadeusz Walentowicz 30 2 [egz.]
sylabus
Rysunek ECTS: 4 ilość: 1
I pracownia rysunku IV rok ćw. 120h
o prof. Jacek Staszewski 120 4 ćw. [egz.]
sylabus
II pracownia rysunku IV rok ćw. 120h
o dr hab. Rafał Kochański 120 4 ćw. [egz.]
sylabus
III pracownia rysunku IV rok ćw. 120h
o prof. zw. Ryszard Ługowski 120 4 ćw. [egz.]
sylabus
Malarstwo ECTS: 4 ilość: 1
I pracownia malarstwa IV rok ćw. 120h
o prof. zw. Paweł Nowak 120 4 ćw. [egz.]
sylabus
II pracownia malarstwa IV rok ćw. 120h
o prof. Henryk Gostyński 120 4 ćw. [egz.]
sylabus
III pracownia malarstwa IV rok ćw. 120h
o prof. zw. Sławomir Marzec 120 4 ćw. [egz.]
sylabus
Specjalizacje ECTS (min): 15 ECTS (max): 30 ilość (min): 1 ilość (max): 2
Specjalizacja IV: Animacja ćw. 120h
d dr Przemysław Adamski 120 14 ćw. [egz.]
sylabus
Specjalizacja IV: Grafika Alternatywna i Techniki Offsetowe ćw. 120h
d prof. Piotr Smolnicki 120 14 ćw. [egz.]
sylabus
Specjalizacja IV: Grafika Koncepcyjna i Intermedialna ćw. 120h
d prof. Andrzej Węcławski 120 14 ćw. [egz.]
sylabus
Specjalizacja IV: Ilustracja ćw. 120h
d dr hab. Grażyna Lange 120 14 ćw. [egz.]
sylabus
Specjalizacja IV: Litografia ćw. 120h
d prof. zw. Błażej Ostoja Lniski 120 14 ćw. [egz.]
sylabus
Specjalizacja IV: Multimedia ćw. 120h
d dr hab. Piotr Welk 120 14 ćw. [egz.]
sylabus
Specjalizacja IV: Pracownia Interdyscyplinarna Technik Klasycznych ćw. 120h
d prof. zw. Agnieszka Cieślińska-Kawecka 120 14 ćw. [egz.]
sylabus
Specjalizacja IV: Projektowanie Gier i Komiksów ćw. 120h
d dr hab. Daniel Mizieliński 120 14 ćw. [egz.]
sylabus
Specjalizacja IV: Projektowanie Książki i Publikacji Cyfrowych ćw. 120h
d prof. Maciej Buszewicz 120 14 ćw. [egz.]
sylabus
Specjalizacja IV: Projektowanie Plakatu i Grafiki Wydawniczej ćw. 120h
d prof. Lech Majewski 120 14 ćw. [egz.]
sylabus
Specjalizacja IV: Znak i Kompleksowe Projektowanie Graficzne ćw. 120h
d prof. zw. Piotr Garlicki 120 14 ćw. [egz.]
sylabus
bez grupy / obowiązkowe
Grafika edytorska ćw. 30h
d dr Marek Knap 30 1 ćw. [zal. z oceną]
sylabus
Literatura o sztuce w. 30h
o dr Anna Szyjkowska-Piotrowska 30 2 w. [egz.]
sylabus
Projektowanie krojów pism ćw. 60h
d mgr Anna Wieluńska 60 1 ćw. [zal. z oceną]
sylabus
Razem: 675 48
ROK
V
SEMESTR
9
Seminarium dyplomowe ECTS: 6 ilość: 1
Bajki i baśnie 30h
d dr Ewa Muszyńska 30 6 [zal. z oceną]
sylabus
Filozoficzna diagnoza współczesności 30h
d dr hab. Aleksander Zbrzezny
mgr Tadeusz Walentowicz
30 6 [zal. z oceną]
sylabus
Metody prezentacji sztuki współczesnej 30h
o dr hab. Dorota Folga-Januszewska 30 6 ćw. [zal. z oceną]
sylabus
Miasto, konflikt, współpraca - projekt badawczy 30h
d dr Karolina Thel 30 6 [zal. z oceną]
sylabus
Modernizm i modernizacja 1920 – 1970 30h
d dr Filip Burno 30 6 [zal. kom. z oceną]
sylabus
Obraz a fotografia? 30h
d dr hab. Wojciech Włodarczyk 30 6 [zal. z oceną]
sylabus
Obrazy kultury. Obraz i obrazowanie jako źródło praktyk kulturowych 30h
d dr hab. Jan Wojciechowski 30 6 [zal. z oceną]
sylabus
Od baroku do queer baroku. Długie trwanie w (bez)stylu 30h
d dr Olaf Kwapis 30 6 [zal. z oceną]
sylabus
Psychoanaliza i hermeneutyka sztuki 30h
d dr Piotr Teodorczuk 30 6 [zal. z oceną]
sylabus
Sztuka polska po 1989 roku 30h
d dr Jakub Banasiak
dr Jakub Dąbrowski
30 6 [zal. z oceną]
sylabus
Sztuka współczesna a kontekst amerykański 30h
d dr Ewa Bobrowska 30 6 [zal. z oceną]
sylabus
Wokół przedmiotu 30h
d dr Krystyna Łuczak-Surówka 30 6 [zal. z oceną]
sylabus
Specjalizacja ECTS (min): 24 ECTS (max): 48 ilość (min): 1 ilość (max): 2
Specjalizacja V: Animacja ćw. 120h
d dr Przemysław Adamski 120 24 ćw. [egz.]
sylabus
Specjalizacja V: Grafika Alternatywna i Techniki Offsetowe ćw. 120h
d prof. Piotr Smolnicki 120 24 ćw. [egz.]
sylabus
Specjalizacja V: Grafika Koncepcyjna i Intermedialna ćw. 120h
d prof. Andrzej Węcławski 120 24 ćw. [egz.]
sylabus
Specjalizacja V: Ilustracja ćw. 120h
d dr hab. Grażyna Lange 120 24 ćw. [egz.]
sylabus
Specjalizacja V: Litografia ćw. 120h
d prof. zw. Błażej Ostoja Lniski 120 24 ćw. [egz.]
sylabus
Specjalizacja V: Multimedia ćw. 120h
d dr hab. Piotr Welk 120 24 ćw. [egz.]
sylabus
Specjalizacja V: Pracownia Interdyscyplinarna Technik Klasycznych ćw. 120h
d prof. zw. Agnieszka Cieślińska-Kawecka 120 24 ćw. [egz.]
sylabus
Specjalizacja V: Projektowanie Gier i Komiksów ćw. 120h
d dr hab. Daniel Mizieliński 120 24 ćw. [egz.]
sylabus
Specjalizacja V: Projektowanie Książki i Publikacji Cyfrowych ćw. 120h
d prof. Maciej Buszewicz 120 24 ćw. [egz.]
sylabus
Specjalizacja V: Projektowanie Plakatu i Grafiki Wydawniczej ćw. 120h
d prof. Lech Majewski 120 24 ćw. [egz.]
sylabus
Aneks ECTS (max): 4 ilość (max): 2
I pracownia malarstwa (aneks) V rok ćw. 120h
d prof. zw. Paweł Nowak 120 2 ćw. [egz.]
sylabus
I pracownia rysunku (aneks) V rok ćw. 120h
d prof. Jacek Staszewski 120 2 ćw. [egz.]
sylabus
II pracownia malarstwa (aneks) V rok ćw. 120h
d prof. Henryk Gostyński 120 2 ćw. [egz.]
sylabus
II pracownia rysunku (aneks) V rok ćw. 120h
d dr hab. Rafał Kochański 120 2 ćw. [egz.]
sylabus
III pracownia malarstwa (aneks) V rok ćw. 120h
d prof. zw. Sławomir Marzec 120 2 ćw. [egz.]
sylabus
III pracownia rysunku (aneks) V rok ćw. 120h
d prof. zw. Ryszard Ługowski 120 2 ćw. [egz.]
sylabus
Razem: 510 58
ROK
V
SEMESTR
10
Aneks ECTS (max): 4 ilość (max): 2
I pracownia malarstwa (aneks) V rok ćw. 120h
d prof. zw. Paweł Nowak 120 2 ćw. [egz.]
sylabus
I pracownia rysunku (aneks) V rok ćw. 120h
d prof. Jacek Staszewski 120 2 ćw. [egz.]
sylabus
II pracownia malarstwa (aneks) V rok ćw. 120h
d prof. Henryk Gostyński 120 2 ćw. [egz.]
sylabus
II pracownia rysunku (aneks) V rok ćw. 120h
d dr hab. Rafał Kochański 120 2 ćw. [egz.]
sylabus
III pracownia malarstwa (aneks) V rok ćw. 120h
d prof. zw. Sławomir Marzec 120 2 ćw. [egz.]
sylabus
III pracownia rysunku (aneks) V rok ćw. 120h
d prof. zw. Ryszard Ługowski 120 2 ćw. [egz.]
sylabus
Specjalizacja ECTS (min): 24 ECTS (max): 48 ilość (min): 1 ilość (max): 2
Specjalizacja V: Animacja ćw. 120h
d dr Przemysław Adamski 120 24 ćw. [egz.]
sylabus
Specjalizacja V: Grafika Alternatywna i Techniki Offsetowe ćw. 120h
d prof. Piotr Smolnicki 120 24 ćw. [egz.]
sylabus
Specjalizacja V: Grafika Alternatywna i Techniki Offsetowe ćw. 120h
o prof. Piotr Smolnicki 120 24 ćw. [egz.]
sylabus
Specjalizacja V: Grafika Koncepcyjna i Intermedialna ćw. 120h
d prof. Andrzej Węcławski 120 24 ćw. [egz.]
sylabus
Specjalizacja V: Ilustracja ćw. 120h
d dr hab. Grażyna Lange 120 24 ćw. [egz.]
sylabus
Specjalizacja V: Litografia ćw. 120h
d prof. zw. Błażej Ostoja Lniski 120 24 ćw. [egz.]
sylabus
Specjalizacja V: Multimedia ćw. 120h
d dr hab. Piotr Welk 120 24 ćw. [egz.]
sylabus
Specjalizacja V: Pracownia Interdyscyplinarna Technik Klasycznych ćw. 120h
d prof. zw. Agnieszka Cieślińska-Kawecka 120 24 ćw. [egz.]
sylabus
Specjalizacja V: Projektowanie Gier i Komiksów ćw. 120h
d dr hab. Daniel Mizieliński 120 24 ćw. [egz.]
sylabus
Specjalizacja V: Projektowanie Książki i Publikacji Cyfrowych ćw. 120h
d prof. Maciej Buszewicz 120 24 ćw. [egz.]
sylabus
Specjalizacja V: Projektowanie Plakatu i Grafiki Wydawniczej ćw. 120h
d prof. Lech Majewski 120 24 ćw. [egz.]
sylabus
Seminarium dyplomowe ECTS: 6 ilość: 1
Seminarium dyplomowe z promotorem pracy teoretycznej 30h
o dr hab. Dorota Folga-Januszewska 30 6 [zal. z oceną]
sylabus
Seminarium dyplomowe z promotorem pracy teoretycznej 30h
o dr Anna Szyjkowska-Piotrowska 30 6 [zal. z oceną]
sylabus
Seminarium dyplomowe z promotorem pracy teoretycznej 30h
o dr Maria Rudzka 30 6 [zal. z oceną]
sylabus
Seminarium dyplomowe z promotorem pracy teoretycznej 30h
o dr Karolina Thel 30 6 [zal. z oceną]
sylabus
Seminarium dyplomowe z promotorem pracy teoretycznej 30h
o dr hab. Luiza Nader 30 6 [zal. z oceną]
sylabus
Seminarium dyplomowe z promotorem pracy teoretycznej 30h
o dr hab. Waldemar Baraniewski 30 6 [zal. z oceną]
sylabus
Seminarium dyplomowe z promotorem pracy teoretycznej 30h
o dr Jakub Szreder 30 6 [zal. z oceną]
sylabus
Seminarium dyplomowe z promotorem pracy teoretycznej 30h
o dr Ewa Kociszewska 30 6 [zal. z oceną]
sylabus
Seminarium dyplomowe z promotorem pracy teoretycznej 30h
o dr hab. Jan Wojciechowski 30 6 [zal. z oceną]
sylabus
Seminarium dyplomowe z promotorem pracy teoretycznej 30h
o dr Olaf Kwapis 30 6 [zal. z oceną]
sylabus
Seminarium dyplomowe z promotorem pracy teoretycznej 30h
o dr Ewa Muszyńska 30 6 [zal. z oceną]
sylabus
Seminarium dyplomowe z promotorem pracy teoretycznej 30h
o dr Ewa Bobrowska 30 6 [zal. z oceną]
sylabus
Seminarium dyplomowe z promotorem pracy teoretycznej 30h
o mgr Magdalena Sołtys 30 6 [zal. z oceną]
sylabus
Razem: 510 58