Katalog ECTS

ROCZNY PROGRAM KSZTAŁCENIA

Wydział: Wydział Scenografii
Kierunek: Scenografia
Studia stacjonarne studia drugiego stopnia


Przedmiot Rodzaj zajęć
dydaktycznych
Obowiązkowe/
Wybór
Prowadzący Czas
[h]
ECTS
[pkt.]
Zaliczenie Sylabus
ROK
I
SEMESTR
1
Konwersatorium do wyboru ECTS: 3 ilość: 1
Pytania o formę Konw 30h
d mgr Magdalena Sołtys 30 3 Konw [zal. z oceną]
sylabus
Studium przedsiębiorczości Konw 30h
d mgr Magdalena Sołtys 30 3 Konw [zal. z oceną]
sylabus
Władza i pamięć Konw 30h
d dr Marcin Zgliński
dr Maria Rudzka
30 3 Konw [zal. z oceną]
sylabus
Wykład monograficzny do wyboru ECTS: 2 ilość: 1
Humanistyka XX i XXI wieku 30h
d dr hab. Aleksander Zbrzezny 30 2 [zal. z oceną]
sylabus
Wykład monograficzny ECTS: 6 ilość: 1
Filozoficzna nauka o człowieku 30h
d mgr Tadeusz Walentowicz 30 6 [zal. z oceną]
sylabus
Pracownia ogólnoplastyczna ECTS: 4 ilość: 1
Rysunek i kolor ćw. 75h
d prof. Elżbieta Banecka 75 4 ćw. [zal. z oceną]
sylabus
Rysunek i malarstwo ćw. 75h
d prof. Tomasz Myjak 75 4 ćw. [zal. z oceną]
sylabus
Pracownie projektowe do wyboru ECTS: 4 ilość: 1
Projektowanie kostiumu ćw. 30h
d prof. Dorota Kołodyńska 30 4 ćw. [egz.]
sylabus
Projektowanie scenografii ćw. 30h
d dr hab. Marek Chowaniec 30 4 ćw. [egz.]
sylabus
Projektowanie scenografii operowej ćw. 30h
d prof. Paweł Dobrzycki 30 4 ćw. [egz.]
sylabus
Projektowanie scenografii teatru lalkowego ćw. 30h
d dr hab. Katarzyna Proniewska-Mazurek 30 4 ćw. [egz.]
sylabus
bez grupy / obowiązkowe
Fotografia ćw. 30h
d dr hab. Mariusz Gajewski 30 2 ćw. [egz.]
sylabus
Historia dramatu w. 30h
o dr Barbara Osterloff 30 2 w. [egz.]
sylabus
Historia kostiumu w. 30h
o dr Anna Straszewska 30 2 w. [egz.]
sylabus
Historia kultury materialnej i obyczaju ćw. 30h
o prof. Ewa Braun 30 3 ćw. [egz.]
sylabus
Kierunki rozwoju scenografii w. 30h
o dr Dominika Łarionow 30 1 w. [egz.]
sylabus
Konwersatorium Konw 30h
o prof. zw. Magdalena Raszewska 30 4 Konw [egz.]
sylabus
Kultura wizualna w. 30h
o dr Agnieszka Korytkowska 30 2 w. [egz.]
sylabus
Projektowanie kostiumu filmowego ćw. 75h
o dr Anna Janicka 75 4 ćw. [zal. z oceną]
sylabus
Projektowanie scenografii filmowej ćw. 75h
o dr Zofia Lubińska 75 4 ćw. [egz.]
sylabus
Rzeźba i działania przestrzenne ćw. 30h
d dr hab. Boris Schwencke 30 4 ćw. [zal.]
sylabus
Światło w teatrze ćw. 45h
o dr Jedrzej Skajster 45 2 ćw. [zal. z oceną]
sylabus
Teatr a Świat. Współczesne techniki dramaturgiczne w. 30h
o dr Agnieszka Korytkowska 30 1 w. [egz.]
sylabus
Razem: 660 50
ROK
I
SEMESTR
2
Pracownia ogólnoplastyczna ECTS: 4 ilość: 1
Rysunek i kolor ćw. 75h
d prof. Elżbieta Banecka 75 4 ćw. [zal. z oceną]
sylabus
Rysunek i malarstwo ćw. 75h
d prof. Tomasz Myjak 75 4 ćw. [zal. z oceną]
sylabus
Pracownie projektowe do wyboru ECTS: 4 ilość: 1
Projektowanie kostiumu ćw. 30h
d prof. Dorota Kołodyńska 30 4 ćw. [egz.]
sylabus
Projektowanie scenografii ćw. 30h
d dr hab. Marek Chowaniec 30 4 ćw. [egz.]
sylabus
Projektowanie scenografii operowej ćw. 30h
d prof. Paweł Dobrzycki 30 4 ćw. [egz.]
sylabus
Projektowanie scenografii teatru lalkowego ćw. 30h
d dr hab. Katarzyna Proniewska-Mazurek 30 4 ćw. [egz.]
sylabus
bez grupy / obowiązkowe
Fotografia ćw. 30h
d dr hab. Mariusz Gajewski 30 2 ćw. [egz.]
sylabus
Historia dramatu w. 30h
o dr Barbara Osterloff 30 2 w. [egz.]
sylabus
Historia kostiumu w. 30h
o dr Anna Straszewska 30 2 w. [egz.]
sylabus
Historia kultury materialnej i obyczaju ćw. 30h
o prof. Ewa Braun 30 3 ćw. [egz.]
sylabus
Kierunki rozwoju scenografii w. 30h
o dr Dominika Łarionow 30 1 w. [egz.]
sylabus
Kultura wizualna w. 30h
o dr Agnieszka Korytkowska 30 2 w. [egz.]
sylabus
Projektowanie kostiumu filmowego ćw. 75h
o dr Anna Janicka 75 4 ćw. [zal. z oceną]
sylabus
Projektowanie scenografii filmowej ćw. 75h
o prof. Janusz Sosnowski 75 4 ćw. [egz.]
sylabus
Projektowanie scenografii filmowej ćw. 75h
o dr Zofia Lubińska 75 4 ćw. [egz.]
sylabus
Proseminarium Konw 30h
o prof. zw. Magdalena Raszewska 30 4 Konw [egz.]
sylabus
Rzeźba i działania przestrzenne ćw. 30h
d dr hab. Boris Schwencke 30 4 ćw. [zal.]
sylabus
Światło w teatrze ćw. 45h
o dr Jedrzej Skajster 45 2 ćw. [zal. z oceną]
sylabus
Teatr a Świat. Współczesne techniki dramaturgiczne w. 30h
o dr Agnieszka Korytkowska 30 1 w. [egz.]
sylabus
Razem: 645 43
ROK
II
SEMESTR
3
Seminarium dyplomowe ECTS: 6 ilość: 1
Filozoficzna diagnoza współczesności 30h
d dr hab. Aleksander Zbrzezny
mgr Tadeusz Walentowicz
30 6 [zal. z oceną]
sylabus
Psychoanaliza i hermeneutyka sztuki 30h
d dr Piotr Teodorczuk 30 6 [zal. z oceną]
sylabus
Sztuka współczesna a kontekst amerykański 30h
d dr Ewa Bobrowska 30 6 [zal. z oceną]
sylabus
Wokół przedmiotu 30h
d dr Krystyna Łuczak-Surówka 30 6 [zal. z oceną]
sylabus
Konwersatorium do wyboru ECTS: 3 ilość: 1
Studium przedsiębiorczości Konw 30h
d mgr Magdalena Sołtys 30 3 Konw [zal. z oceną]
sylabus
Pracownia ogólnoplastyczna ECTS: 4 ilość (min): 1 ilość (max): 2
Rysunek i kolor ćw. 75h
o prof. Elżbieta Banecka 75 6 ćw. [zal. z oceną]
sylabus
Rysunek i malarstwo ćw. 75h
o prof. Tomasz Myjak 75 6 ćw. [zal. z oceną]
sylabus
Pracownie projektowe do wyboru ECTS: 16 ilość: 2
Projektowanie kostiumu ćw. 30h
o prof. Dorota Kołodyńska 30 8 ćw. [zal. z oceną]
sylabus
Projektowanie scenografii ćw. 30h
o dr hab. Marek Chowaniec 30 8 ćw. [zal. z oceną]
sylabus
Projektowanie scenografii filmowej ćw. 75h
o prof. Janusz Sosnowski 75 8 ćw. [ZIE]
sylabus
Projektowanie scenografii operowej ćw. 30h
o prof. Paweł Dobrzycki 30 8 ćw. [egz.]
sylabus
Projektowanie scenografii teatru lalkowego ćw. 30h
o dr hab. Katarzyna Proniewska-Mazurek 30 8 ćw. [zal. z oceną]
sylabus
bez grupy / obowiązkowe
Fotografia ćw. 30h
d dr hab. Mariusz Gajewski 30 2 ćw. [egz.]
sylabus
Projektowanie kostiumu filmowego ćw. 75h
d dr Anna Janicka 75 2 ćw. [ZIE]
sylabus
Rzeźba i działania przestrzenne ćw. 30h
d dr hab. Boris Schwencke 30 4 ćw. [zal. z oceną]
sylabus
Seminarium 30h
o prof. zw. Magdalena Raszewska 30 2 [zal. z oceną]
sylabus
Razem: 480 39
ROK
II
SEMESTR
4
Konsultacje / praca teoretyczna ilość: 1
Konsultacje / praca teoretyczna 15h
d prof. zw. Magdalena Raszewska 15 0 [zal. z oceną]
sylabus
Konsultacje / praca teoretyczna 15h
d dr Anna Straszewska 15 0 [zal. z oceną]
sylabus
Konsultacje / praca teoretyczna 15h
d dr hab. Monika Murawska 15 0 [zal. z oceną]
sylabus
Konsultacje / praca teoretyczna 15h
d dr Agnieszka Korytkowska 15 0 [zal. z oceną]
sylabus
Pracownie dyplomowe - do wyboru ECTS: 20 ilość: 1
Projektowanie kostiumu - pracownia dyplomowa ćw. 30h
o prof. Dorota Kołodyńska 30 20 ćw. [zal. z oceną]
sylabus
Projektowanie scenografii - pracownia dyplomowa ćw. 30h
o dr hab. Marek Chowaniec 30 20 ćw. [zal. z oceną]
sylabus
Projektowanie scenografii filmowej - pracownia dyplomowa ćw. 75h
o prof. Janusz Sosnowski 75 20 ćw. [zal. z oceną]
sylabus
Projektowanie scenografii operowej - pracownia dyplomowa ćw. 30h
o prof. Paweł Dobrzycki 30 20 ćw. [zal. z oceną]
sylabus
Projektowanie scenografii teatru lalkowego - pracownia dyplomowa ćw. 30h
o dr hab. Katarzyna Proniewska-Mazurek 30 20 ćw. [zal. z oceną]
sylabus
Pracownie aneksowe - do wyboru ECTS: 10 ilość: 1
Fotografia - pracownia aneksowa ćw. 30h
d dr hab. Mariusz Gajewski 30 10 ćw. [zal. z oceną]
sylabus
Projektowanie kostiumu - pracownia aneksowa ćw. 30h
o prof. Dorota Kołodyńska 30 10 ćw. [zal. z oceną]
sylabus
Projektowanie scenografii - pracownia aneksowa ćw. 30h
o dr hab. Marek Chowaniec 30 10 ćw. [zal. z oceną]
sylabus
Projektowanie scenografii filmowej - pracownia aneksowa ćw. 75h
o prof. Janusz Sosnowski 75 10 ćw. [zal. z oceną]
sylabus
Projektowanie scenografii operowej - pracownia aneksowa ćw. 30h
o prof. Paweł Dobrzycki 30 10 ćw. [zal. z oceną]
sylabus
Projektowanie scenografii teatru lalkowego - pracownia aneksowa ćw. 30h
o dr hab. Katarzyna Proniewska-Mazurek 30 10 ćw. [zal. z oceną]
sylabus
Rysunek i kolor - pracownia aneksowa ćw. 75h
o prof. Elżbieta Banecka 75 10 ćw. [zal. z oceną]
sylabus
Rysunek i malarstwo - pracownia aneksowa ćw. 75h
o prof. Tomasz Myjak 75 10 ćw. [zal. z oceną]
sylabus
Rzeźba - pracownia aneksowa ćw. 30h
d dr hab. Boris Schwencke 30 10 ćw. [zal. z oceną]
sylabus
bez grupy / obowiązkowe
Projektowanie kostiumu filmowego ćw. 75h
d dr Anna Janicka 75 2 ćw. [ZIE]
sylabus
Razem: 240 32