Katalog ECTS

ROCZNY PROGRAM KSZTAŁCENIA

Wydział: Wydział Sztuki Mediów
Kierunek: Sztuka Mediów
Studia niestacjonarne studia drugiego stopnia


Przedmiot Rodzaj zajęć
dydaktycznych
Obowiązkowe/
Wybór
Prowadzący Czas
[h]
ECTS
[pkt.]
Zaliczenie Sylabus
ROK
I
SEMESTR
1
Pracownie specjalnościowe do wyboru ECTS: 16 ilość: 4
Alternatywne obrazowanie ćw. 3h
d prof. Włodzimierz Szymański 3 3 ćw. [egz.]
sylabus
Fotografia społeczna ćw. 3h
d dr hab. Witold Krassowski, prof. ASP 3 3 ćw. [egz.]
sylabus
Komunikacja intermedialna ćw. 3h
d prof. Krzysztof Olszewski 3 3 ćw. [egz.]
sylabus
Koncepcja obrazu ćw. 3h
d dr hab. Anna Panek 3 3 ćw. [egz.]
sylabus
Relacje wizualne ćw. 3h
d prof.dr hab. Prot Jarnuszkiewicz 3 3 ćw. [egz.]
sylabus
Zastosowania Fotografii ćw. 3h
d prof. Mariusz Wideryński 3 3 ćw. [egz.]
sylabus
bez grupy / obowiązkowe
3D i zdarzenia wirtualne ćw. 2h
o dr hab. Piotr Kopik 2 2 ćw. [zal. z oceną]
sylabus
Historia fotografii w. 2h
o dr hab. Zbigniew Tomaszczuk, prof ASP 2 2 w. [zal. z oceną]
sylabus
Język angielski w. 2h
o Daniel Stewart 2 1 w. [zal.]
sylabus
Obrazowanie w filmie w. 2h
o Andrzej Wolf 2 1 w. [zal.]
sylabus
Procesy wizualne ćw. 2h
o dr hab. Jakub Wróblewski, prof ASP 2 2 ćw. [zal. z oceną]
sylabus
Sztuka filmu i sztuka video w. 2h
o mgr Adam Trwoga 2 2 w. [zal. z oceną]
sylabus
Światło i kolor ćw. 2h
o dr Michał Wielowiejski
prof. Apoloniusz Węgłowski
2 2 ćw. [zal. z oceną]
sylabus
Razem: 26 28
ROK
I
SEMESTR
2
Pracownie specjalnościowe do wyboru ECTS: 16 ilość: 4
Alternatywne obrazowanie ćw. 3h
d prof. Włodzimierz Szymański 3 3 ćw. [egz.]
sylabus
Fotografia społeczna ćw. 3h
d dr hab. Witold Krassowski, prof. ASP 3 3 ćw. [egz.]
sylabus
Komunikacja intermedialna ćw. 3h
d prof. Krzysztof Olszewski 3 3 ćw. [egz.]
sylabus
Koncepcja obrazu ćw. 3h
d dr hab. Anna Panek 3 3 ćw. [egz.]
sylabus
Relacje wizualne ćw. 3h
d prof.dr hab. Prot Jarnuszkiewicz 3 3 ćw. [egz.]
sylabus
Zastosowania Fotografii ćw. 3h
d prof. Mariusz Wideryński 3 3 ćw. [egz.]
sylabus
bez grupy / obowiązkowe
3D i zdarzenia wirtualne ćw. 2h
o dr hab. Piotr Kopik 2 2 ćw. [zal. z oceną]
sylabus
Historia fotografii w. 2h
o dr hab. Zbigniew Tomaszczuk, prof ASP 2 2 w. [zal. z oceną]
sylabus
Język angielski w. 2h
o Daniel Stewart 2 1 w. [zal.]
sylabus
Procesy wizualne ćw. 2h
o dr hab. Jakub Wróblewski, prof ASP 2 2 ćw. [zal. z oceną]
sylabus
Sztuka filmu i sztuka video w. 2h
o mgr Adam Trwoga 2 2 w. [zal. z oceną]
sylabus
Światło i kolor ćw. 2h
o prof. Apoloniusz Węgłowski 2 2 ćw. [zal. z oceną]
sylabus
Wprowadzenie do nauki o mediach II sem. w. 2h
o dr Sławomir Rogowski 2 1 w. [zal.]
sylabus
Razem: 26 28
ROK
II
SEMESTR
3
pracownia dyplomowa ECTS: 8 ilość: 1
Alternatywne obrazowanie ćw. 3h
d prof. Włodzimierz Szymański 3 8 ćw. [egz.]
sylabus
Fotografia społeczna ćw. 3h
d dr hab. Witold Krassowski, prof. ASP 3 8 ćw. [egz.]
sylabus
Komunikacja intermedialna ćw. 3h
d prof. Krzysztof Olszewski 3 8 ćw. [egz.]
sylabus
Koncepcja obrazu ćw. 3h
d dr hab. Paweł Susid, prof. ASP 3 8 ćw. [egz.]
sylabus
Multimedia ćw. 3h
o prof. Wiktor Jędrzejec 3 8 ćw. [egz.]
sylabus
Relacje wizualne ćw. 3h
d prof.dr hab. Prot Jarnuszkiewicz 3 8 ćw. [egz.]
sylabus
Zastosowania Fotografii ćw. 3h
d prof. Mariusz Wideryński 3 11 ćw. [egz.]
sylabus
pracownia aneksująca ECTS: 4 ilość: 1
Alternatywne obrazowanie ćw. 3h
d prof. Włodzimierz Szymański 3 4 ćw. [egz.]
sylabus
Fotografia społeczna ćw. 3h
d dr hab. Witold Krassowski, prof. ASP 3 4 ćw. [egz.]
sylabus
Komunikacja intermedialna ćw. 3h
d prof. Krzysztof Olszewski 3 4 ćw. [egz.]
sylabus
Koncepcja obrazu ćw. 3h
d dr hab. Paweł Susid, prof. ASP 3 4 ćw. [egz.]
sylabus
Multimedia ćw. 3h
o prof. Wiktor Jędrzejec 3 4 ćw. [egz.]
sylabus
Relacje wizualne ćw. 3h
d prof.dr hab. Prot Jarnuszkiewicz 3 4 ćw. [egz.]
sylabus
Zastosowania Fotografii ćw. 3h
d prof. Mariusz Wideryński 3 5 ćw. [egz.]
sylabus
bez grupy / obowiązkowe
3D i zdarzenia wirtualne ćw. 2h
o dr hab. Piotr Kopik 2 2 ćw. [zal. z oceną]
sylabus
Antropologia obrazu w. 2h
o dr Adam Czyżewski 2 1 w. [zal. z oceną]
sylabus
Filozoficzne podstawy sztuki mediów w. 2h
o Arkadiusz Stempin 2 1 w. [zal. z oceną]
sylabus
Język angielski w. 2h
o Daniel Stewart 2 1 w. [zal.]
sylabus
Nauka o mediach w. 2h
o dr Sławomir Rogowski 2 1 w. [zal.]
sylabus
Procesy wizualne ćw. 2h
o dr hab. Jakub Wróblewski, prof ASP 2 2 ćw. [zal. z oceną]
sylabus
Światło i kolor ćw. 2h
o prof. Apoloniusz Węgłowski 2 2 ćw. [zal. z oceną]
sylabus
Współczesne modele kuratorskie w. 2h
o mgr Agnieszka Szostakiewicz 2 1 w. [zal. z oceną]
sylabus
Razem: 22 23
ROK
III
SEMESTR
5
pracownia dyplomowa ECTS: 11 ilość: 1
Alternatywne obrazowanie ćw. 3h
d prof. Włodzimierz Szymański 3 11 ćw. [egz.]
sylabus
Fotografia społeczna ćw. 3h
d dr hab. Witold Krassowski, prof. ASP 3 11 ćw. [egz.]
sylabus
Komunikacja intermedialna ćw. 3h
d prof. Krzysztof Olszewski 3 11 ćw. [egz.]
sylabus
Koncepcja obrazu ćw. 3h
d dr hab. Anna Panek 3 11 ćw. [egz.]
sylabus
Relacje wizualne ćw. 3h
d prof.dr hab. Prot Jarnuszkiewicz 3 11 ćw. [egz.]
sylabus
Zastosowania Fotografii ćw. 3h
d prof. Mariusz Wideryński 3 11 ćw. [egz.]
sylabus
pracownia aneksująca ECTS: 5 ilość: 1
Alternatywne obrazowanie ćw. 3h
d prof. Włodzimierz Szymański 3 5 ćw. [egz.]
sylabus
Fotografia społeczna ćw. 3h
d dr hab. Witold Krassowski, prof. ASP 3 5 ćw. [egz.]
sylabus
Komunikacja intermedialna ćw. 3h
d prof. Krzysztof Olszewski 3 5 ćw. [egz.]
sylabus
Koncepcja obrazu ćw. 3h
d dr hab. Anna Panek 3 5 ćw. [egz.]
sylabus
Relacje wizualne ćw. 3h
d prof.dr hab. Prot Jarnuszkiewicz 3 5 ćw. [egz.]
sylabus
Zastosowania Fotografii ćw. 3h
d prof. Mariusz Wideryński 3 5 ćw. [egz.]
sylabus
bez grupy / obowiązkowe
Filozoficzne podstawy sztuki mediów w. 2h
o Arkadiusz Stempin 2 2 w. [egz.]
sylabus
Język angielski ćw. 2h
o Daniel Stewart 2 1 ćw. [egz.]
sylabus
Seminarium magisterskie 3h
o dr hab. Monika Murawska 3 6 [zal. z oceną]
sylabus
Seminarium magisterskie 3h
o dr hab. Zbigniew Tomaszczuk, prof ASP 3 6 [zal. z oceną]
sylabus
Razem: 16 31