Katalog ECTS

ROCZNY PROGRAM KSZTAŁCENIA

Wydział: Szkoła Doktorska
Kierunek: Szkoła Doktorska
Studia stacjonarne studia szkoły doktorskiej


Przedmiot Rodzaj zajęć
dydaktycznych
Obowiązkowe/
Wybór
Prowadzący Czas
[h]
ECTS
[pkt.]
Zaliczenie Sylabus