(en)Katalog ECTS

(en)ROCZNY PROGRAM KSZTAŁCENIA

(en)Wydział: Faculty of Conservation and Restoration of Works of Art
(en)Kierunek: Conservation and Restoration of Works of Art
(en)Studia full-time studies long-cycle studies; level 7 of Polish Qualifications Framework


(en)Przedmiot (en)Rodzaj zajęć
dydaktycznych
(en)Obowiązkowe/
Wybór
(en)Prowadzący (en)Czas
[h]
(en)ECTS
[pkt.]
(en)Zaliczenie Sylabus
(en)ROK
I
(en)SEMESTR
1
Wychowanie fizyczne ilość: 1
Physical education exercise 30h
(en)d mgr Anna Pietraszek 30 0 exercise [pass]
sylabus
Physical education exercise 30h
(en)d Maciej Wenta 30 0 exercise [pass]
sylabus
Physical education exercise 30h
(en)d Robert Krępski 30 0 exercise [pass]
sylabus
Język obcy ECTS: 1 ilość (min): 1 ilość (max): 2
Russian language exercise 30h
(en)o dr Janina Furgał 30 1 exercise [pass]
sylabus
Foreign language: English lecture exercise 30h
(en)o Hanna Kaczmarczyk 30 1 lecture exercise [pass]
sylabus
Foreign language: English lecture exercise 30h
(en)o mgr Mariola Pachnia 30 1 lecture exercise [pass]
sylabus
Foreign language: English exercise 30h
(en)o Małgorzata Wujec 30 1 exercise [pass]
sylabus
Foreign language: English lecture exercise 30h
(en)o dr Inez Szachułowicz 30 1 lecture exercise [pass with grade]
sylabus
Foreign language: French lecture exercise 30h
(en)o mgr Agata Płaskowicka 30 1 lecture exercise [pass]
sylabus
Foreign language: Italian lecture exercise 30h
(en)o Filip Łopuski 30 1 lecture exercise [pass]
sylabus
Foreign language: Italian exercise 30h
(en)o Filip Łopuski 30 1 exercise [pass with grade]
sylabus
bez grupy / obowiązkowe
Chemistry lecture 30h
(en)o dr Joanna Kurkowska 30 2 lecture [exam]
sylabus
Photography exercise 45h
(en)o Roman Stasiuk
mgr Piotr Zambrzycki
45 2 exercise [pass with grade]
sylabus
History of art lecture 30h
(en)o mgr Marek Machowski 30 1 lecture [pass]
sylabus
English language exercise 30h
(en)o mgr Mariola Pachnia 30 1 exercise [pass]
sylabus
Knowledge of materials lecture 45h
exercise 45h
(en)o dr Anna Nowicka 90 3 exercise [pass]
lecture [pass/exam]
sylabus
Knowledge of materials lecture 45h
(en)o dr Anna Nowicka 45 3 lecture [pass/exam]
sylabus
Propedeutyka konserwacji i restauracji lecture 15h
(en)o dr hab. Joanna Czernichowska
dr Katarzyna Górecka
dr Julia Burdajewicz
prof. zw. Iwona Szmelter
Jan Morzycki-Markowski
prof.dr hab. Krzysztof Chmielewski
15 1 lecture [exam]
sylabus
Drawing exercise 120h
(en)o dr hab. Zuzanna Tomaś-Krynicka
Łukasz Zedlewski
120 4 exercise [com. exam]
sylabus
Sculpture exercise 120h
(en)o dr Elżbieta Kołodziejczyk - Macander 120 5 exercise [com. exam]
sylabus
Techniki rzeźbiarskie exercise 30h
(en)o dr hab. Wiesław Procyk
Antoni Ciężkowski
30 3 exercise [com. exam]
sylabus
Technology of wall painting - theory lecture 60h
(en)o Kinga Lubarska 60 4 lecture [exam]
sylabus
Technologia rzeźby lecture 15h
(en)o dr hab. Wiesław Procyk
Antoni Ciężkowski
15 1 lecture [com. exam]
sylabus
Wybrane zagadnienia z geologii i petrografii lecture 30h
(en)o Anna Puchta 30 3 lecture [grade]
sylabus
Physical education exercise 30h
(en)o Maciej Wenta
mgr Anna Pietraszek
Robert Krępski
30 0 exercise [pass]
sylabus
(en)Razem: 780 34
(en)ROK
I
(en)SEMESTR
2
Wychowanie fizyczne ilość: 1
Physical education exercise 30h
(en)d Maciej Wenta 30 0 exercise [pass]
sylabus
Physical education exercise 30h
(en)d Robert Krępski 30 0 exercise [pass]
sylabus
Physical education exercise 30h
(en)d mgr Anna Pietraszek 30 0 exercise [pass]
sylabus
Języki obce ECTS (min): 1 ECTS (max): 6
Foreign language: English lecture exercise 30h
(en)o Hanna Kaczmarczyk 30 1 lecture exercise [pass]
sylabus
Foreign language: English lecture exercise 30h
(en)o mgr Mariola Pachnia 30 1 lecture exercise [pass]
sylabus
Foreign language: English lecture exercise 30h
(en)o mgr Mariola Pachnia 30 1 lecture exercise [pass]
sylabus
Foreign language: English B2 lecture 1h
(en)o mgr Dagmara Dęga-Lewarska 1 6 lecture [pass]
sylabus
bez grupy / obowiązkowe
Chemistry lecture 30h
(en)o dr Joanna Kurkowska 30 2 lecture [exam]
sylabus
Chemistry lecture 30h
(en)o dr Joanna Kurkowska 30 2 lecture [exam]
sylabus
Photography lecture 15h
exercise 30h
(en)o Roman Stasiuk
mgr Piotr Zambrzycki
45 2 exercise [pass with grade]
lecture [pass with grade]
sylabus
Photography lecture 15h
exercise 30h
(en)o Roman Stasiuk
mgr Piotr Zambrzycki
45 2 exercise [pass with grade]
lecture [pass with grade]
sylabus
History of art lecture 30h
(en)o mgr Marek Machowski 30 1 lecture [exam]
sylabus
History of art I lecture 30h
(en)o mgr Marek Machowski 30 1 lecture [pass]
sylabus
History of art I lecture 30h
(en)o mgr Marek Machowski 30 1 lecture [pass]
sylabus
History of art I lecture 30h
(en)o mgr Marek Machowski 30 1 lecture [exam]
sylabus
Knowledge of materials (pigments) lecture 15h
exercise 30h
(en)o dr Anna Nowicka 45 3 exercise [exam]
lecture [exam]
sylabus
Knowledge of materials (pigments) lecture 15h
exercise 30h
(en)o dr Anna Nowicka 45 3 exercise [exam]
lecture [exam]
sylabus
Knowledge of materials (pigments) lecture 15h
exercise 30h
(en)o dr Anna Nowicka 45 3 exercise [exam]
lecture [exam]
sylabus
Nauki pomocnicze historii sztuki lecture 30h
(en)o dr Anna Oleńska 30 1 lecture [exam]
sylabus
Nauki pomocnicze historii sztuki lecture 30h
(en)o dr Anna Oleńska 30 1 lecture [exam]
sylabus
Nauki pomocnicze historii sztuki lecture 30h
(en)o dr Anna Oleńska 30 1 lecture [exam]
sylabus
Plein-air exercise 60h
(en)o Łukasz Zedlewski 60 2 exercise [pass]
sylabus
Plein-air exercise 60h
(en)o Łukasz Zedlewski 60 2 exercise [pass]
sylabus
Plein-air exercise 60h
(en)o Łukasz Zedlewski 60 2 exercise [pass]
sylabus
Propedeutyka konserwacji i restauracji lecture 15h
(en)o dr hab. Joanna Czernichowska
dr Katarzyna Górecka
dr Julia Burdajewicz
prof. zw. Iwona Szmelter
Marcin Kozarzewski
Jan Morzycki-Markowski
prof.dr hab. Krzysztof Chmielewski
15 1 lecture [exam]
sylabus
Propedeutyka konserwacji i restauracji lecture 15h
(en)o prof.dr hab. Andrzej Koss 15 1 lecture [exam]
sylabus
Propedeutyka konserwacji i restauracji (en)o prof.dr hab. Andrzej Koss - 1 sylabus
Propedeutyka konserwacji i restauracji lecture 15h
(en)o dr hab. Joanna Czernichowska
dr Katarzyna Górecka
dr Julia Burdajewicz
prof. zw. Iwona Szmelter
Marcin Kozarzewski
Jan Morzycki-Markowski
prof.dr hab. Krzysztof Chmielewski
15 1 lecture [exam]
sylabus
Propedeutyka konserwacji i restauracji lecture 15h
(en)o dr hab. Joanna Czernichowska
dr Katarzyna Górecka
dr Julia Burdajewicz
prof. zw. Iwona Szmelter
Marcin Kozarzewski
Jan Morzycki-Markowski
prof.dr hab. Krzysztof Chmielewski
15 1 lecture [exam]
sylabus
Propedeutyka konserwacji i restauracji lecture 15h
(en)o prof.dr hab. Andrzej Koss 15 1 lecture [exam]
sylabus
Drawing for 1st year students exercise 120h
(en)o dr hab. Zuzanna Tomaś-Krynicka 120 4 exercise [com. exam]
sylabus
Drawing for 1st year students exercise 120h
(en)o dr hab. Zuzanna Tomaś-Krynicka 120 4 exercise [com. exam]
sylabus
Drawing for 1st year students exercise 120h
(en)o dr hab. Zuzanna Tomaś-Krynicka 120 4 exercise [com. exam]
sylabus
Sculpture exercise 120h
(en)o dr Elżbieta Kołodziejczyk - Macander 120 5 exercise [com. exam]
sylabus
Sculpture exercise 120h
(en)o prof. Antoni Janusz Pastwa
dr Elżbieta Kołodziejczyk - Macander
120 5 exercise [com. exam]
sylabus
Sculpture exercise 120h
(en)o dr Elżbieta Kołodziejczyk - Macander 120 5 exercise [com. exam]
sylabus
Techniki rzeźbiarskie exercise 30h
(en)o dr hab. Wiesław Procyk
Antoni Ciężkowski
30 3 exercise [com. exam]
sylabus
Techniki rzeźbiarskie exercise 30h
(en)o dr hab. Wiesław Procyk
Antoni Ciężkowski
30 3 exercise [com. exam]
sylabus
Techniki rzeźbiarskie exercise 30h
(en)o dr hab. Wiesław Procyk
Antoni Ciężkowski
30 3 exercise [com. exam]
sylabus
Technology of wall painting - practice exercise 30h
(en)o Kinga Lubarska 30 2 exercise [com. pass with grade]
sylabus
Technology of wall painting - practice exercise 30h
(en)o Kinga Lubarska 30 2 exercise [com. pass with grade]
sylabus
Technology of wall painting - theory lecture 30h
(en)o dr hab. Tytus Sawicki 30 4 lecture [exam]
sylabus
Technology of wall painting - theory lecture 30h
(en)o dr hab. Tytus Sawicki 30 4 lecture [exam]
sylabus
Technologia rzeźby lecture 15h
(en)o dr hab. Wiesław Procyk
Antoni Ciężkowski
15 1 lecture [com. exam]
sylabus
Technologia rzeźby lecture 15h
(en)o dr hab. Wiesław Procyk
Antoni Ciężkowski
15 1 lecture [com. exam]
sylabus
Technologia rzeźby lecture 15h
(en)o dr hab. Wiesław Procyk
Antoni Ciężkowski
15 1 lecture [com. exam]
sylabus
Wybrane zagadnienia z geologii i petrografii lecture 30h
(en)o dr Joanna Kurkowska
Anna Puchta
30 3 lecture [exam]
sylabus
Wybrane zagadnienia z geologii i petrografii lecture 30h
(en)o dr Joanna Kurkowska
Anna Puchta
30 3 lecture [exam]
sylabus
Wybrane zagadnienia z geologii i petrografii lecture 30h
(en)o dr Joanna Kurkowska
Anna Puchta
30 3 lecture [exam]
sylabus
(en)Razem: 1 936 102
(en)ROK
II
(en)SEMESTR
3
Język obcy ECTS: 1 ilość: 1
English language exercise 30h
(en)o mgr Mariola Pachnia 30 1 exercise [pass]
sylabus
Russian language lecture exercise 30h
(en)d dr Janina Furgał 30 1 lecture exercise [pass]
sylabus
Foreign language: English exercise 30h
(en)o Magdalena Potts 30 1 exercise [pass]
sylabus
Foreign language: English exercise 30h
(en)o Małgorzata Wujec 30 1 exercise [pass]
sylabus
Foreign language: English lecture exercise 30h
(en)o Hanna Kaczmarczyk 30 1 lecture exercise [pass]
sylabus
Foreign language: English B2 exercise 30h
(en)o dr Janina Furgał
dr Inez Szachułowicz
30 1 exercise [pass]
sylabus
bez grupy / obowiązkowe
Photography exercise 30h
(en)o Roman Stasiuk
mgr Piotr Zambrzycki
30 1 exercise [pass with grade]
sylabus
History of philosophy 30h
(en)o dr Piotr Teodorczuk 30 2 [exam]
sylabus
History of art II lecture 30h
(en)o dr Marcin Zgliński 30 1 lecture [pass]
sylabus
History of art II lecture 30h
(en)o dr Marcin Zgliński 30 1 lecture [exam]
sylabus
Conservation and restoration of plaster sculpture and stucco - practice exercise 90h
(en)o dr hab. Janusz Smaza 90 5 exercise [exam]
sylabus
Conservation and restoration of plaster sculpture and stucco - theory lecture 30h
(en)o dr hab. Janusz Smaza 30 2 lecture [exam]
sylabus
Course laboratory exercise 15h
(en)o dr Joanna Kurkowska
dr Katarzyna Królikowska-Pataraia
mgr Aleksandra Rzeszutek
dr Anna Nowicka
dr Elżbieta Jeżewska
mgr Piotr Zambrzycki
Tymon Rizov-Ciechański
Kamila Załęska
mgr Konrad Stasiuk
Roman Stasiuk
Anna Puchta
dr Anna Zatorska
15 1 exercise [pass]
sylabus
Lettering exercise 30h
(en)o dr Grażyna Macander-Majkowska 30 1 exercise [pass with grade]
sylabus
Knowledge of materials (polymer chemistry) lecture 30h
(en)o dr Joanna Kurkowska 30 1 lecture [exam]
sylabus
Drawing workroom of design composition and drawing exercise 90h
(en)o dr hab. Artur Krajewski 90 3 exercise [exam]
sylabus
Drawing. Drawing and monumental forms workroom exercise 90h
(en)o dr hab. Grzegorz Stachańczyk 90 3 exercise [exam]
sylabus
Sculpture exercise 180h
(en)o dr Elżbieta Kołodziejczyk - Macander 180 6 exercise [exam]
sylabus
Techniki rzeźbiarskie exercise 45h
(en)o dr hab. Wiesław Procyk
Antoni Ciężkowski
45 2 exercise [exam]
sylabus
Technology of gilding lecture 30h
(en)o dr Anna Zalewska-Falińska
dr Rafał Nijak
30 1 lecture [exam]
sylabus
Technologia rzeźby lecture 15h
(en)o dr hab. Wiesław Procyk
Antoni Ciężkowski
15 1 lecture [exam]
sylabus
Wybrane zagadnienia z geologii i petrografii lecture 30h
(en)o Anna Puchta 30 2 lecture [exam]
sylabus
(en)Razem: 825 34
(en)ROK
II
(en)SEMESTR
4
Język obcy ECTS: 1 ilość: 1
Italian language lecture 30h
(en)o Filip Łopuski 30 1 lecture [pass]
sylabus
Foreign language: English exercise 30h
(en)o Małgorzata Wujec 30 1 exercise [pass]
sylabus
bez grupy / obowiązkowe
Photography exercise 30h
(en)o Roman Stasiuk
mgr Piotr Zambrzycki
30 1 exercise [pass with grade]
sylabus
History of philosophy lecture 30h
(en)o dr Piotr Teodorczuk 30 2 lecture [exam]
sylabus
History of philosophy 30h
(en)o dr Piotr Teodorczuk 30 2 [exam]
sylabus
History of art II lecture 30h
(en)o dr Marcin Zgliński 30 1 lecture [pass]
sylabus
History of art II lecture 30h
(en)o dr Marcin Zgliński 30 1 lecture [exam]
sylabus
English language lecture 30h
(en)o dr Inez Szachułowicz 30 1 lecture [pass]
sylabus
Język obcy lecture 30h
(en)o dr Inez Szachułowicz
mgr Dagmara Dęga-Lewarska
30 1 lecture [pass]
sylabus
Russian language exercise 30h
(en)o dr Janina Furgał 30 1 exercise [pass]
sylabus
Russian language lecture 30h
(en)o dr Janina Furgał 30 1 lecture [pass]
sylabus
Italian language lecture 30h
(en)o Filip Łopuski 30 1 lecture [pass]
sylabus
Conservation and restoration of plaster sculpture and stucco - practice exercise 90h
(en)o dr hab. Janusz Smaza 90 5 exercise [exam]
sylabus
Conservation and restoration of plaster sculpture and stucco - theory lecture 30h
(en)o dr hab. Janusz Smaza 30 2 lecture [exam]
sylabus
Lettering exercise 30h
(en)o dr Grażyna Macander-Majkowska 30 1 exercise [pass with grade]
sylabus
Knowledge of materials (organic binders of natural origin) lecture 60h
(en)o dr Anna Nowicka 60 1 lecture [exam]
sylabus
Student internships exercise 120h
(en)o dr hab. Wiesław Procyk 120 4 exercise [pass]
sylabus
Drawing workroom of design composition and drawing exercise 90h
(en)o dr hab. Artur Krajewski 90 3 exercise [exam]
sylabus
Drawing. Drawing and monumental forms workroom exercise 90h
(en)o dr hab. Grzegorz Stachańczyk 90 3 exercise [exam]
sylabus
Sculpture exercise 180h
(en)o dr Elżbieta Kołodziejczyk - Macander 180 6 exercise [exam]
sylabus
Techniki rzeźbiarskie exercise 45h
(en)o dr hab. Wiesław Procyk
Antoni Ciężkowski
45 2 exercise [exam]
sylabus
Technology of gilding lecture exercise 30h
(en)o dr Anna Zalewska-Falińska
dr Rafał Nijak
30 1 lecture exercise [exam]
sylabus
Technologia rzeźby lecture 15h
(en)o dr hab. Wiesław Procyk
Antoni Ciężkowski
15 1 lecture [exam]
sylabus
Wybrane zagadnienia z geologii i petrografii lecture 30h
(en)o dr Joanna Kurkowska
Anna Puchta
30 2 lecture [exam]
sylabus
(en)Razem: 1 140 44
(en)ROK
III
(en)SEMESTR
5
Język obcy ECTS: 1 ilość: 1
English language exercise 30h
(en)o mgr Mariola Pachnia 30 1 exercise [pass with grade]
sylabus
English language lecture exercise 30h
(en)o dr Inez Szachułowicz 30 1 lecture exercise [pass]
sylabus
Italian language lecture 30h
(en)o Filip Łopuski 30 1 lecture [pass]
sylabus
Foreign language: English lecture exercise 30h
(en)o Hanna Kaczmarczyk 30 1 lecture exercise [pass]
sylabus
Foreign language: English B2 exercise 30h
(en)o dr Janina Furgał
dr Inez Szachułowicz
30 1 exercise [pass]
sylabus
Foreign language: Russian exercise 30h
(en)o dr Janina Furgał 30 1 exercise [pass]
sylabus
bez grupy / obowiązkowe
Chemistry in conservation of sculpture lecture 60h
(en)o dr Anna Zatorska 60 3 lecture [exam]
sylabus
Aesthetics 30h
(en)o dr Piotr Teodorczuk 30 2 [exam]
sylabus
History of art III lecture 30h
(en)o dr Paweł Ignaczak 30 1 lecture [pass with grade]
sylabus
Iconography and iconology 30h
(en)o dr Marcin Zgliński 30 2 [pass with grade]
sylabus
Conservation and restoration of sculpture from sedimentary and crystalline rocks - practice exercise 225h
(en)o Agnieszka Zambrzycka
Andrzej Kazberuk
225 10 exercise [exam]
sylabus
Conservation and restoration of sculpture from sedimentary and crystalline rocks - theory lecture 30h
(en)o Agnieszka Zambrzycka
Andrzej Kazberuk
30 4 lecture [exam]
sylabus
Kopia rzeźby i elementy rekonstrukcji lecture 45h
(en)o dr hab. Wiesław Procyk
Antoni Ciężkowski
45 2 lecture [pass with grade]
sylabus
Course laboratory exercise 15h
(en)o dr Joanna Kurkowska
dr Katarzyna Królikowska-Pataraia
mgr Aleksandra Rzeszutek
dr Anna Nowicka
dr Elżbieta Jeżewska
mgr Piotr Zambrzycki
Tymon Rizov-Ciechański
Kamila Załęska
mgr Konrad Stasiuk
Roman Stasiuk
Anna Puchta
dr Anna Zatorska
15 1 exercise [pass]
sylabus
Drawing workroom of design composition and drawing exercise 90h
(en)o dr hab. Artur Krajewski 90 3 exercise [exam]
sylabus
Drawing. Drawing and monumental forms workroom exercise 90h
(en)o dr hab. Grzegorz Stachańczyk 90 3 exercise [exam]
sylabus
Sculpture exercise 60h
(en)o prof. zw. Antoni Pastwa
dr Elżbieta Kołodziejczyk - Macander
60 2 exercise [exam]
sylabus
Techniki rzeźbiarskie exercise 15h
(en)o dr hab. Wiesław Procyk
Antoni Ciężkowski
15 1 exercise [pass with grade]
sylabus
(en)Razem: 750 35
(en)ROK
III
(en)SEMESTR
6
Język obcy ECTS: 1 ilość: 1
Italian language exercise 30h
(en)o Filip Łopuski 30 1 exercise [exam]
sylabus
Foreign language: English exercise 30h
(en)o Hanna Kaczmarczyk 30 1 exercise [exam]
sylabus
bez grupy / obowiązkowe
History of art III lecture 30h
(en)o dr Paweł Ignaczak 30 1 lecture [exam]
sylabus
History of art III lecture 30h
(en)o dr Anna Straszewska 30 1 lecture [pass]
sylabus
English language exercise 30h
(en)o mgr Dagmara Dęga-Lewarska 30 1 exercise [pass]
sylabus
English language lecture 30h
(en)o dr Inez Szachułowicz 30 1 lecture [pass]
sylabus
English language lecture 30h
(en)o mgr Mariola Pachnia 30 1 lecture [pass]
sylabus
Język obcy lecture 30h
(en)o mgr Mariola Pachnia 30 1 lecture [pass]
sylabus
Italian language lecture 30h
(en)o Filip Łopuski 30 1 lecture [pass]
sylabus
Conservation and restoration of sculpture from sedimentary and crystalline rocks - practice exercise 225h
(en)o prof.dr hab. Andrzej Koss
Agnieszka Zambrzycka
Andrzej Kazberuk
225 10 exercise [exam]
sylabus
Conservation and restoration of sculpture from sedimentary and crystalline rocks - theory lecture 30h
(en)o prof.dr hab. Andrzej Koss
Agnieszka Zambrzycka
Andrzej Kazberuk
30 4 lecture (choice) [exam]
sylabus
Kopia rzeźby i elementy rekonstrukcji lecture exercise 45h
(en)o dr hab. Wiesław Procyk
Antoni Ciężkowski
45 2 lecture exercise [pass with grade]
sylabus
Kostiumologia judaika lecture 30h
(en)o dr Maria Rudzka 30 2 lecture [exam]
sylabus
Knowledge of materials (mineral binders and fillers) lecture 30h
(en)o Irena Koss 30 1 lecture [exam]
sylabus
Student internships exercise 120h
(en)o dr hab. Wiesław Procyk 120 4 exercise [pass]
sylabus
Drawing workroom of design composition and drawing exercise 90h
(en)o dr hab. Artur Krajewski 90 3 exercise [exam]
sylabus
Drawing. Drawing and monumental forms workroom exercise 90h
(en)o dr hab. Grzegorz Stachańczyk 90 3 exercise [exam]
sylabus
Sculpture exercise 60h
(en)o prof. Antoni Janusz Pastwa
dr Elżbieta Kołodziejczyk - Macander
60 2 exercise [exam]
sylabus
Techniki rzeźbiarskie exercise 15h
(en)o dr hab. Wiesław Procyk
Antoni Ciężkowski
15 1 exercise [pass with grade]
sylabus
Wybrane zagadnienia z konserwacji metalu exercise 30h
(en)o mgr Janusz Mróz 30 1 exercise [pass]
sylabus
Wybrane zagadnienia z materiałoznawstwa (uzupełnianie ubytków) lecture 30h
(en)o dr Anna Zatorska 30 1 lecture [exam]
sylabus
(en)Razem: 1 035 42
(en)ROK
VI
(en)SEMESTR
11
Seminarium dyplomowe ECTS: 6 ilość: 1
Filozoficzna diagnoza współczesności seminar 30h
(en)d dr Aleksander Zbrzezny
mgr Tadeusz Walentowicz
30 6 seminar [pass with grade]
sylabus
Filozoficzna diagnoza współczesności seminar 30h
(en)d dr Aleksander Zbrzezny
mgr Tadeusz Walentowicz
30 6 seminar [pass with grade]
sylabus
Humor and Comicality - Theory and Analysis of the Phenomenon seminar 30h
(en)d dr Piotr Teodorczuk 30 6 seminar [pass with grade]
sylabus
Wokół przedmiotu seminar 30h
(en)d dr Anna Wiszniewska 30 6 seminar [pass with grade]
sylabus
Contemporary Art of New Media in the American Context seminar 30h
(en)d dr Ewa Bobrowska 30 6 seminar [pass with grade]
sylabus
bez grupy / obowiązkowe
Diploma annex - Conservation exercise 60h
(en)d dr hab. Wiesław Procyk
prof.dr hab. Andrzej Koss
dr hab. Janusz Smaza
dr hab. Jacek Martusewicz
60 3 exercise [pass]
sylabus
Diploma annex - Technology exercise 60h
(en)d dr Piotr Stefanow
dr Rafał Nijak
dr Mateusz Jasiński
dr hab. Danuta Stępień
60 3 exercise [pass with grade]
sylabus
Diploma annex - Technology exercise 60h
(en)d dr hab. Wiesław Procyk
prof.dr hab. Andrzej Koss
dr hab. Janusz Smaza
dr hab. Jacek Martusewicz
60 3 exercise [pass]
sylabus
Master degree laboratory exercise 30h
(en)o dr Anna Zatorska 30 2 exercise [pass]
sylabus
Master degree laboratory exercise 30h
(en)o dr Joanna Kurkowska
dr Katarzyna Królikowska-Pataraia
mgr Aleksandra Rzeszutek
dr Anna Nowicka
dr Elżbieta Jeżewska
mgr Piotr Zambrzycki
Tymon Rizov-Ciechański
Kamila Załęska
mgr Konrad Stasiuk
Roman Stasiuk
Anna Puchta
dr Anna Zatorska
30 2 exercise [pass]
sylabus
Master diploma workroom exercise 255h
(en)o dr hab. Wiesław Procyk
prof.dr hab. Andrzej Koss
dr hab. Janusz Smaza
dr hab. Jacek Martusewicz
255 14 exercise [pass]
sylabus
Master diploma workroom exercise 240h
(en)o dr hab. Wiesław Procyk
dr hab. Jacek Martusewicz
240 18 exercise [pass]
sylabus
Pracownia magisterska Novum exercise 240h
(en)d dr hab. Monika Jadzińska
prof. zw. Iwona Szmelter
mgr Anna Kowalik
240 18 exercise [pass]
sylabus
Master diploma seminar exercise 15h
(en)o dr hab. Wiesław Procyk
prof.dr hab. Andrzej Koss
dr hab. Janusz Smaza
dr hab. Jacek Martusewicz
15 2 exercise [pass]
sylabus
Master diploma seminar lecture 30h
(en)o dr hab. Wiesław Procyk
dr hab. Janusz Smaza
dr hab. Jacek Martusewicz
30 5 lecture [pass]
sylabus
Master diploma seminar - theory lecture 30h
(en)o dr hab. Wiesław Procyk
dr hab. Janusz Smaza
dr hab. Jacek Martusewicz
30 5 lecture [pass]
sylabus
Master diploma seminar - theory exercise 15h
(en)o dr hab. Wiesław Procyk
prof.dr hab. Andrzej Koss
dr hab. Janusz Smaza
dr hab. Jacek Martusewicz
15 2 exercise [pass]
sylabus
(en)Razem: 1 095 83
(en)ROK
VI
(en)SEMESTR
12
bez grupy / obowiązkowe
Master degree laboratory exercise 30h
(en)o dr Joanna Kurkowska
dr Katarzyna Królikowska-Pataraia
mgr Aleksandra Rzeszutek
dr Anna Nowicka
Tymon Rizov-Ciechański
dr Elżbieta Jeżewska
mgr Konrad Stasiuk
Roman Stasiuk
Anna Puchta
Irena Koss
dr Anna Zatorska
30 2 exercise [pass]
sylabus
Master diploma workroom exercise 60h
(en)o dr hab. Wiesław Procyk
prof.dr hab. Andrzej Koss
dr hab. Janusz Smaza
dr hab. Jacek Martusewicz
60 14 exercise [pass]
sylabus
Master diploma seminar seminar 30h
(en)o dr hab. Wiesław Procyk
prof.dr hab. Andrzej Koss
dr hab. Janusz Smaza
dr hab. Jacek Martusewicz
30 2 seminar [pass]
sylabus
Master diploma seminar - theory seminar 30h
(en)o dr hab. Wiesław Procyk
prof.dr hab. Andrzej Koss
dr hab. Janusz Smaza
dr hab. Jacek Martusewicz
30 5 seminar [pass]
sylabus
(en)Razem: 150 23