Katalog ECTS

ROCZNY PROGRAM KSZTAŁCENIA

Wydział: Wydział Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki
Kierunek: Konserwacja i Restauracja Dzieł Sztuki
Studia stacjonarne jednolite studia magisterskie


Przedmiot Rodzaj zajęć
dydaktycznych
Obowiązkowe/
Wybór
Prowadzący Czas
[h]
ECTS
[pkt.]
Zaliczenie Sylabus
ROK
I
SEMESTR
1
Wychowanie fizyczne ilość: 1
Wychowanie fizyczne ćw. 30h
d mgr Anna Pietraszek 30 0 ćw. [zal.]
sylabus
Wychowanie fizyczne ćw. 30h
d Maciej Wenta 30 0 ćw. [zal.]
sylabus
Wychowanie fizyczne ćw. 30h
d Robert Krępski 30 0 ćw. [zal.]
sylabus
Język obcy ECTS: 1 ilość (min): 1 ilość (max): 2
Język rosyjski ćw. 30h
o dr Janina Furgał 30 1 ćw. [zal.]
sylabus
Języki obce: język angielski w. ćw. 30h
o Hanna Kaczmarczyk 30 1 w. ćw. [zal.]
sylabus
Języki obce: język angielski w. ćw. 30h
o mgr Mariola Pachnia 30 1 w. ćw. [zal.]
sylabus
Języki obce: język angielski ćw. 30h
o Małgorzata Wujec 30 1 ćw. [zal.]
sylabus
Języki obce: język angielski w. ćw. 30h
o dr Inez Szachułowicz 30 1 w. ćw. [zal. z oceną]
sylabus
Języki obce: język francuski w. ćw. 30h
o mgr Agata Płaskowicka 30 1 w. ćw. [zal.]
sylabus
Języki obce: język włoski w. ćw. 30h
o Filip Łopuski 30 1 w. ćw. [zal.]
sylabus
Języki obce: język włoski ćw. 30h
o Filip Łopuski 30 1 ćw. [zal. z oceną]
sylabus
bez grupy / obowiązkowe
Chemia w. 30h
o dr Joanna Kurkowska 30 2 w. [egz.]
sylabus
Fotografia ćw. 45h
o Roman Stasiuk
mgr Piotr Zambrzycki
45 2 ćw. [zal. z oceną]
sylabus
Historia sztuki w. 30h
o mgr Marek Machowski 30 1 w. [zal.]
sylabus
Język angielski ćw. 30h
o mgr Mariola Pachnia 30 1 ćw. [zal.]
sylabus
Materiałoznawstwo w. 45h
ćw. 45h
o dr Anna Nowicka 90 3 ćw. [zal.]
w. [ZIE]
sylabus
Materiałoznawstwo w. 45h
o dr Anna Nowicka 45 3 w. [ZIE]
sylabus
Propedeutyka konserwacji i restauracji w. 15h
o dr hab. Joanna Czernichowska
dr Katarzyna Górecka
dr Julia Burdajewicz
prof. zw. Iwona Szmelter
Jan Morzycki-Markowski
prof.dr hab. Krzysztof Chmielewski
15 1 w. [egz.]
sylabus
Rysunek ćw. 120h
o dr hab. Zuzanna Tomaś-Krynicka
Łukasz Zedlewski
120 4 ćw. [egz. kom.]
sylabus
Rzeźba ćw. 120h
o dr Elżbieta Kołodziejczyk - Macander 120 5 ćw. [egz. kom.]
sylabus
Techniki rzeźbiarskie ćw. 30h
o dr hab. Wiesław Procyk
Antoni Ciężkowski
30 3 ćw. [egz. kom.]
sylabus
Technologia malarstwa ściennego - teoria w. 60h
o Kinga Lubarska 60 4 w. [egz.]
sylabus
Technologia rzeźby w. 15h
o dr hab. Wiesław Procyk
Antoni Ciężkowski
15 1 w. [egz. kom.]
sylabus
Wybrane zagadnienia z geologii i petrografii w. 30h
o Anna Puchta 30 3 w. [ocena]
sylabus
Wychowanie fizyczne ćw. 30h
o Maciej Wenta
mgr Anna Pietraszek
Robert Krępski
30 0 ćw. [zal.]
sylabus
Razem: 780 34
ROK
I
SEMESTR
2
Wychowanie fizyczne ilość: 1
Wychowanie fizyczne ćw. 30h
d Maciej Wenta 30 0 ćw. [zal.]
sylabus
Wychowanie fizyczne ćw. 30h
d Robert Krępski 30 0 ćw. [zal.]
sylabus
Wychowanie fizyczne ćw. 30h
d mgr Anna Pietraszek 30 0 ćw. [zal.]
sylabus
Języki obce ECTS (min): 1 ECTS (max): 6
Języki obce: język angielski w. ćw. 30h
o Hanna Kaczmarczyk 30 1 w. ćw. [zal.]
sylabus
Języki obce: język angielski w. ćw. 30h
o mgr Mariola Pachnia 30 1 w. ćw. [zal.]
sylabus
Języki obce: język angielski w. ćw. 30h
o mgr Mariola Pachnia 30 1 w. ćw. [zal.]
sylabus
Języki obce: język angielski B2 w. 1h
o mgr Dagmara Dęga-Lewarska 1 6 w. [zal.]
sylabus
bez grupy / obowiązkowe
Chemia w. 30h
o dr Joanna Kurkowska 30 2 w. [egz.]
sylabus
Chemia w. 30h
o dr Joanna Kurkowska 30 2 w. [egz.]
sylabus
Fotografia w. 15h
ćw. 30h
o Roman Stasiuk
mgr Piotr Zambrzycki
45 2 ćw. [zal. z oceną]
w. [zal. z oceną]
sylabus
Fotografia w. 15h
ćw. 30h
o Roman Stasiuk
mgr Piotr Zambrzycki
45 2 ćw. [zal. z oceną]
w. [zal. z oceną]
sylabus
Historia sztuki w. 30h
o mgr Marek Machowski 30 1 w. [egz.]
sylabus
Historia sztuki I w. 30h
o mgr Marek Machowski 30 1 w. [zal.]
sylabus
Historia sztuki I w. 30h
o mgr Marek Machowski 30 1 w. [zal.]
sylabus
Historia sztuki I w. 30h
o mgr Marek Machowski 30 1 w. [egz.]
sylabus
Materiałoznawstwo (pigmenty) w. 15h
ćw. 30h
o dr Anna Nowicka 45 3 ćw. [egz.]
w. [egz.]
sylabus
Materiałoznawstwo (pigmenty) w. 15h
ćw. 30h
o dr Anna Nowicka 45 3 ćw. [egz.]
w. [egz.]
sylabus
Materiałoznawstwo (pigmenty) w. 15h
ćw. 30h
o dr Anna Nowicka 45 3 ćw. [egz.]
w. [egz.]
sylabus
Nauki pomocnicze historii sztuki w. 30h
o dr Anna Oleńska 30 1 w. [egz.]
sylabus
Nauki pomocnicze historii sztuki w. 30h
o dr Anna Oleńska 30 1 w. [egz.]
sylabus
Nauki pomocnicze historii sztuki w. 30h
o dr Anna Oleńska 30 1 w. [egz.]
sylabus
Plener ćw. 60h
o Łukasz Zedlewski 60 2 ćw. [zal.]
sylabus
Plener ćw. 60h
o Łukasz Zedlewski 60 2 ćw. [zal.]
sylabus
Plener ćw. 60h
o Łukasz Zedlewski 60 2 ćw. [zal.]
sylabus
Propedeutyka konserwacji i restauracji w. 15h
o dr hab. Joanna Czernichowska
dr Katarzyna Górecka
dr Julia Burdajewicz
prof. zw. Iwona Szmelter
Marcin Kozarzewski
Jan Morzycki-Markowski
prof.dr hab. Krzysztof Chmielewski
15 1 w. [egz.]
sylabus
Propedeutyka konserwacji i restauracji w. 15h
o prof.dr hab. Andrzej Koss 15 1 w. [egz.]
sylabus
Propedeutyka konserwacji i restauracji o prof.dr hab. Andrzej Koss - 1 sylabus
Propedeutyka konserwacji i restauracji w. 15h
o dr hab. Joanna Czernichowska
dr Katarzyna Górecka
dr Julia Burdajewicz
prof. zw. Iwona Szmelter
Marcin Kozarzewski
Jan Morzycki-Markowski
prof.dr hab. Krzysztof Chmielewski
15 1 w. [egz.]
sylabus
Propedeutyka konserwacji i restauracji w. 15h
o dr hab. Joanna Czernichowska
dr Katarzyna Górecka
dr Julia Burdajewicz
prof. zw. Iwona Szmelter
Marcin Kozarzewski
Jan Morzycki-Markowski
prof.dr hab. Krzysztof Chmielewski
15 1 w. [egz.]
sylabus
Propedeutyka konserwacji i restauracji w. 15h
o prof.dr hab. Andrzej Koss 15 1 w. [egz.]
sylabus
Rysunek dla I roku ćw. 120h
o dr hab. Zuzanna Tomaś-Krynicka 120 4 ćw. [egz. kom.]
sylabus
Rysunek dla I roku ćw. 120h
o dr hab. Zuzanna Tomaś-Krynicka 120 4 ćw. [egz. kom.]
sylabus
Rysunek dla I roku ćw. 120h
o dr hab. Zuzanna Tomaś-Krynicka 120 4 ćw. [egz. kom.]
sylabus
Rzeźba ćw. 120h
o dr Elżbieta Kołodziejczyk - Macander 120 5 ćw. [egz. kom.]
sylabus
Rzeźba ćw. 120h
o prof. Antoni Janusz Pastwa
dr Elżbieta Kołodziejczyk - Macander
120 5 ćw. [egz. kom.]
sylabus
Rzeźba ćw. 120h
o dr Elżbieta Kołodziejczyk - Macander 120 5 ćw. [egz. kom.]
sylabus
Techniki rzeźbiarskie ćw. 30h
o dr hab. Wiesław Procyk
Antoni Ciężkowski
30 3 ćw. [egz. kom.]
sylabus
Techniki rzeźbiarskie ćw. 30h
o dr hab. Wiesław Procyk
Antoni Ciężkowski
30 3 ćw. [egz. kom.]
sylabus
Techniki rzeźbiarskie ćw. 30h
o dr hab. Wiesław Procyk
Antoni Ciężkowski
30 3 ćw. [egz. kom.]
sylabus
Technologia malarstwa ściennego - praktyka ćw. 30h
o Kinga Lubarska 30 2 ćw. [zal. kom. z oceną]
sylabus
Technologia malarstwa ściennego - praktyka ćw. 30h
o Kinga Lubarska 30 2 ćw. [zal. kom. z oceną]
sylabus
Technologia malarstwa ściennego - teoria w. 30h
o dr hab. Tytus Sawicki 30 4 w. [egz.]
sylabus
Technologia malarstwa ściennego - teoria w. 30h
o dr hab. Tytus Sawicki 30 4 w. [egz.]
sylabus
Technologia rzeźby w. 15h
o dr hab. Wiesław Procyk
Antoni Ciężkowski
15 1 w. [egz. kom.]
sylabus
Technologia rzeźby w. 15h
o dr hab. Wiesław Procyk
Antoni Ciężkowski
15 1 w. [egz. kom.]
sylabus
Technologia rzeźby w. 15h
o dr hab. Wiesław Procyk
Antoni Ciężkowski
15 1 w. [egz. kom.]
sylabus
Wybrane zagadnienia z geologii i petrografii w. 30h
o dr Joanna Kurkowska
Anna Puchta
30 3 w. [egz.]
sylabus
Wybrane zagadnienia z geologii i petrografii w. 30h
o dr Joanna Kurkowska
Anna Puchta
30 3 w. [egz.]
sylabus
Wybrane zagadnienia z geologii i petrografii w. 30h
o dr Joanna Kurkowska
Anna Puchta
30 3 w. [egz.]
sylabus
Razem: 1 936 102
ROK
II
SEMESTR
3
Język obcy ECTS: 1 ilość: 1
Język angielski ćw. 30h
o mgr Mariola Pachnia 30 1 ćw. [zal.]
sylabus
Język rosyjski w. ćw. 30h
d dr Janina Furgał 30 1 w. ćw. [zal.]
sylabus
Języki obce: język angielski ćw. 30h
o Magdalena Potts 30 1 ćw. [zal.]
sylabus
Języki obce: język angielski ćw. 30h
o Małgorzata Wujec 30 1 ćw. [zal.]
sylabus
Języki obce: język angielski w. ćw. 30h
o Hanna Kaczmarczyk 30 1 w. ćw. [zal.]
sylabus
Języki obce: język angielski B2 ćw. 30h
o dr Janina Furgał
dr Inez Szachułowicz
30 1 ćw. [zal.]
sylabus
bez grupy / obowiązkowe
Fotografia ćw. 30h
o Roman Stasiuk
mgr Piotr Zambrzycki
30 1 ćw. [zal. z oceną]
sylabus
Historia filozofii 30h
o dr Piotr Teodorczuk 30 2 [egz.]
sylabus
Historia sztuki II w. 30h
o dr Marcin Zgliński 30 1 w. [zal.]
sylabus
Historia sztuki II w. 30h
o dr Marcin Zgliński 30 1 w. [egz.]
sylabus
Konserwacja i restauracja rzeźby gipsowej i sztukaterii - praktyka ćw. 90h
o dr hab. Janusz Smaza 90 5 ćw. [egz.]
sylabus
Konserwacja i restauracja rzeźby gipsowej i sztukaterii - teoria w. 30h
o dr hab. Janusz Smaza 30 2 w. [egz.]
sylabus
Laboratorium kursowe ćw. 15h
o dr Joanna Kurkowska
dr Katarzyna Królikowska-Pataraia
mgr Aleksandra Rzeszutek
dr Anna Nowicka
dr Elżbieta Jeżewska
mgr Piotr Zambrzycki
Tymon Rizov-Ciechański
Kamila Załęska
mgr Konrad Stasiuk
Roman Stasiuk
Anna Puchta
dr Anna Zatorska
15 1 ćw. [zal.]
sylabus
Liternictwo ćw. 30h
o dr Grażyna Macander-Majkowska 30 1 ćw. [zal. z oceną]
sylabus
Materiałoznawstwo (chemia polimerów) w. 30h
o dr Joanna Kurkowska 30 1 w. [egz.]
sylabus
Rysunek pracownia kompozycji projektowej i rysunku ćw. 90h
o dr hab. Artur Krajewski 90 3 ćw. [egz.]
sylabus
Rysunek. Pracownia rysunku i form monumentalnych ćw. 90h
o dr hab. Grzegorz Stachańczyk 90 3 ćw. [egz.]
sylabus
Rzeźba ćw. 180h
o dr Elżbieta Kołodziejczyk - Macander 180 6 ćw. [egz.]
sylabus
Techniki rzeźbiarskie ćw. 45h
o dr hab. Wiesław Procyk
Antoni Ciężkowski
45 2 ćw. [egz.]
sylabus
Technologia pozłotnictwa w. 30h
o dr Anna Zalewska-Falińska
dr Rafał Nijak
30 1 w. [egz.]
sylabus
Technologia rzeźby w. 15h
o dr hab. Wiesław Procyk
Antoni Ciężkowski
15 1 w. [egz.]
sylabus
Wybrane zagadnienia z geologii i petrografii w. 30h
o Anna Puchta 30 2 w. [egz.]
sylabus
Razem: 825 34
ROK
II
SEMESTR
4
Język obcy ECTS: 1 ilość: 1
Język włoski w. 30h
o Filip Łopuski 30 1 w. [zal.]
sylabus
Języki obce: język angielski ćw. 30h
o Małgorzata Wujec 30 1 ćw. [zal.]
sylabus
bez grupy / obowiązkowe
Fotografia ćw. 30h
o Roman Stasiuk
mgr Piotr Zambrzycki
30 1 ćw. [zal. z oceną]
sylabus
Historia filozofii w. 30h
o dr Piotr Teodorczuk 30 2 w. [egz.]
sylabus
Historia filozofii 30h
o dr Piotr Teodorczuk 30 2 [egz.]
sylabus
Historia sztuki II w. 30h
o dr Marcin Zgliński 30 1 w. [zal.]
sylabus
Historia sztuki II w. 30h
o dr Marcin Zgliński 30 1 w. [egz.]
sylabus
Język angielski w. 30h
o dr Inez Szachułowicz 30 1 w. [zal.]
sylabus
Język obcy w. 30h
o dr Inez Szachułowicz
mgr Dagmara Dęga-Lewarska
30 1 w. [zal.]
sylabus
Język rosyjski ćw. 30h
o dr Janina Furgał 30 1 ćw. [zal.]
sylabus
Język rosyjski w. 30h
o dr Janina Furgał 30 1 w. [zal.]
sylabus
Język włoski w. 30h
o Filip Łopuski 30 1 w. [zal.]
sylabus
Konserwacja i restauracja rzeźby gipsowej i sztukaterii - praktyka ćw. 90h
o dr hab. Janusz Smaza 90 5 ćw. [egz.]
sylabus
Konserwacja i restauracja rzeźby gipsowej i sztukaterii - teoria w. 30h
o dr hab. Janusz Smaza 30 2 w. [egz.]
sylabus
Liternictwo ćw. 30h
o dr Grażyna Macander-Majkowska 30 1 ćw. [zal. z oceną]
sylabus
Materiałoznawstwo (spoiwa organiczne pochodzenia naturalnego) w. 60h
o dr Anna Nowicka 60 1 w. [egz.]
sylabus
Praktyki zawodowe ćw. 120h
o dr hab. Wiesław Procyk 120 4 ćw. [zal.]
sylabus
Rysunek pracownia kompozycji projektowej i rysunku ćw. 90h
o dr hab. Artur Krajewski 90 3 ćw. [egz.]
sylabus
Rysunek. Pracownia rysunku i form monumentalnych ćw. 90h
o dr hab. Grzegorz Stachańczyk 90 3 ćw. [egz.]
sylabus
Rzeźba ćw. 180h
o dr Elżbieta Kołodziejczyk - Macander 180 6 ćw. [egz.]
sylabus
Techniki rzeźbiarskie ćw. 45h
o dr hab. Wiesław Procyk
Antoni Ciężkowski
45 2 ćw. [egz.]
sylabus
Technologia pozłotnictwa w. ćw. 30h
o dr Anna Zalewska-Falińska
dr Rafał Nijak
30 1 w. ćw. [egz.]
sylabus
Technologia rzeźby w. 15h
o dr hab. Wiesław Procyk
Antoni Ciężkowski
15 1 w. [egz.]
sylabus
Wybrane zagadnienia z geologii i petrografii w. 30h
o dr Joanna Kurkowska
Anna Puchta
30 2 w. [egz.]
sylabus
Razem: 1 140 44
ROK
III
SEMESTR
5
Język obcy ECTS: 1 ilość: 1
Język angielski ćw. 30h
o mgr Mariola Pachnia 30 1 ćw. [zal. z oceną]
sylabus
Język angielski w. ćw. 30h
o dr Inez Szachułowicz 30 1 w. ćw. [zal.]
sylabus
Język włoski w. 30h
o Filip Łopuski 30 1 w. [zal.]
sylabus
Języki obce: język angielski w. ćw. 30h
o Hanna Kaczmarczyk 30 1 w. ćw. [zal.]
sylabus
Języki obce: język angielski B2 ćw. 30h
o dr Janina Furgał
dr Inez Szachułowicz
30 1 ćw. [zal.]
sylabus
Języki obce: język rosyjski ćw. 30h
o dr Janina Furgał 30 1 ćw. [zal.]
sylabus
bez grupy / obowiązkowe
Chemia konserwacji rzeźby w. 60h
o dr Anna Zatorska 60 3 w. [egz.]
sylabus
Estetyka 30h
o dr Piotr Teodorczuk 30 2 [egz.]
sylabus
Historia sztuki III w. 30h
o dr Paweł Ignaczak 30 1 w. [zal. z oceną]
sylabus
Ikonografia i ikonologia 30h
o dr Marcin Zgliński 30 2 [zal. z oceną]
sylabus
Konserwacja i restauacja zabytkowej rzeźby ze skał osadowych i krystalicznych - praktyka ćw. 225h
o Agnieszka Zambrzycka
Andrzej Kazberuk
225 10 ćw. [egz.]
sylabus
Konserwacja i restauacja zabytkowej rzeźby ze skał osadowych i krystalicznych - teoria w. 30h
o Agnieszka Zambrzycka
Andrzej Kazberuk
30 4 w. [egz.]
sylabus
Kopia rzeźby i elementy rekonstrukcji w. 45h
o dr hab. Wiesław Procyk
Antoni Ciężkowski
45 2 w. [zal. z oceną]
sylabus
Laboratorium kursowe ćw. 15h
o dr Joanna Kurkowska
dr Katarzyna Królikowska-Pataraia
mgr Aleksandra Rzeszutek
dr Anna Nowicka
dr Elżbieta Jeżewska
mgr Piotr Zambrzycki
Tymon Rizov-Ciechański
Kamila Załęska
mgr Konrad Stasiuk
Roman Stasiuk
Anna Puchta
dr Anna Zatorska
15 1 ćw. [zal.]
sylabus
Rysunek pracownia kompozycji projektowej i rysunku ćw. 90h
o dr hab. Artur Krajewski 90 3 ćw. [egz.]
sylabus
Rysunek. Pracownia rysunku i form monumentalnych ćw. 90h
o dr hab. Grzegorz Stachańczyk 90 3 ćw. [egz.]
sylabus
Rzeźba ćw. 60h
o prof. zw. Antoni Pastwa
dr Elżbieta Kołodziejczyk - Macander
60 2 ćw. [egz.]
sylabus
Techniki rzeźbiarskie ćw. 15h
o dr hab. Wiesław Procyk
Antoni Ciężkowski
15 1 ćw. [zal. z oceną]
sylabus
Razem: 750 35
ROK
III
SEMESTR
6
Język obcy ECTS: 1 ilość: 1
Język włoski ćw. 30h
o Filip Łopuski 30 1 ćw. [egz.]
sylabus
Języki obce: język angielski ćw. 30h
o Hanna Kaczmarczyk 30 1 ćw. [egz.]
sylabus
bez grupy / obowiązkowe
Historia sztuki III w. 30h
o dr Paweł Ignaczak 30 1 w. [egz.]
sylabus
Historia sztuki III w. 30h
o dr Anna Straszewska 30 1 w. [zal.]
sylabus
Język angielski ćw. 30h
o mgr Dagmara Dęga-Lewarska 30 1 ćw. [zal.]
sylabus
Język angielski w. 30h
o dr Inez Szachułowicz 30 1 w. [zal.]
sylabus
Język angielski w. 30h
o mgr Mariola Pachnia 30 1 w. [zal.]
sylabus
Język obcy w. 30h
o mgr Mariola Pachnia 30 1 w. [zal.]
sylabus
Język włoski w. 30h
o Filip Łopuski 30 1 w. [zal.]
sylabus
Konserwacja i restauacja zabytkowej rzeźby ze skał osadowych i krystalicznych - praktyka ćw. 225h
o prof.dr hab. Andrzej Koss
Agnieszka Zambrzycka
Andrzej Kazberuk
225 10 ćw. [egz.]
sylabus
Konserwacja i restauacja zabytkowej rzeźby ze skał osadowych i krystalicznych - teoria w. 30h
o prof.dr hab. Andrzej Koss
Agnieszka Zambrzycka
Andrzej Kazberuk
30 4 [egz.]
sylabus
Kopia rzeźby i elementy rekonstrukcji w. ćw. 45h
o dr hab. Wiesław Procyk
Antoni Ciężkowski
45 2 w. ćw. [zal. z oceną]
sylabus
Kostiumologia judaika w. 30h
o dr Maria Rudzka 30 2 w. [egz.]
sylabus
Materiałoznawstwo (spoiwa mineralne i wypełniacze) w. 30h
o Irena Koss 30 1 w. [egz.]
sylabus
Praktyki zawodowe ćw. 120h
o dr hab. Wiesław Procyk 120 4 ćw. [zal.]
sylabus
Rysunek pracownia kompozycji projektowej i rysunku ćw. 90h
o dr hab. Artur Krajewski 90 3 ćw. [egz.]
sylabus
Rysunek. Pracownia rysunku i form monumentalnych ćw. 90h
o dr hab. Grzegorz Stachańczyk 90 3 ćw. [egz.]
sylabus
Rzeźba ćw. 60h
o prof. Antoni Janusz Pastwa
dr Elżbieta Kołodziejczyk - Macander
60 2 ćw. [egz.]
sylabus
Techniki rzeźbiarskie ćw. 15h
o dr hab. Wiesław Procyk
Antoni Ciężkowski
15 1 ćw. [zal. z oceną]
sylabus
Wybrane zagadnienia z konserwacji metalu ćw. 30h
o mgr Janusz Mróz 30 1 ćw. [zal.]
sylabus
Wybrane zagadnienia z materiałoznawstwa (uzupełnianie ubytków) w. 30h
o dr Anna Zatorska 30 1 w. [egz.]
sylabus
Razem: 1 035 42
ROK
VI
SEMESTR
11
Seminarium dyplomowe ECTS: 6 ilość: 1
Filozoficzna diagnoza współczesności 30h
d dr Aleksander Zbrzezny
mgr Tadeusz Walentowicz
30 6 [zal. z oceną]
sylabus
Filozoficzna diagnoza współczesności 30h
d dr Aleksander Zbrzezny
mgr Tadeusz Walentowicz
30 6 [zal. z oceną]
sylabus
Komizm – teoria i analiza zjawiska 30h
d dr Piotr Teodorczuk 30 6 [zal. z oceną]
sylabus
Wokół przedmiotu 30h
d dr Anna Wiszniewska 30 6 [zal. z oceną]
sylabus
Współczesna sztuka nowych mediów a kontekst amerykański 30h
d dr Ewa Bobrowska 30 6 [zal. z oceną]
sylabus
bez grupy / obowiązkowe
Aneks konserwatorski do dyplomu ćw. 60h
d dr hab. Wiesław Procyk
prof.dr hab. Andrzej Koss
dr hab. Janusz Smaza
dr hab. Jacek Martusewicz
60 3 ćw. [zal.]
sylabus
Aneks technologiczny do dyplomu ćw. 60h
d dr Piotr Stefanow
dr Rafał Nijak
dr Mateusz Jasiński
dr hab. Danuta Stępień
60 3 ćw. [zal. z oceną]
sylabus
Aneks technologiczny do dyplomu ćw. 60h
d dr hab. Wiesław Procyk
prof.dr hab. Andrzej Koss
dr hab. Janusz Smaza
dr hab. Jacek Martusewicz
60 3 ćw. [zal.]
sylabus
Laboratorium magisterskie ćw. 30h
o dr Anna Zatorska 30 2 ćw. [zal.]
sylabus
Laboratorium magisterskie ćw. 30h
o dr Joanna Kurkowska
dr Katarzyna Królikowska-Pataraia
mgr Aleksandra Rzeszutek
dr Anna Nowicka
dr Elżbieta Jeżewska
mgr Piotr Zambrzycki
Tymon Rizov-Ciechański
Kamila Załęska
mgr Konrad Stasiuk
Roman Stasiuk
Anna Puchta
dr Anna Zatorska
30 2 ćw. [zal.]
sylabus
Pracownia magisterska ćw. 255h
o dr hab. Wiesław Procyk
prof.dr hab. Andrzej Koss
dr hab. Janusz Smaza
dr hab. Jacek Martusewicz
255 14 ćw. [zal.]
sylabus
Pracownia magisterska ćw. 240h
o dr hab. Wiesław Procyk
dr hab. Jacek Martusewicz
240 18 ćw. [zal.]
sylabus
Pracownia magisterska Novum ćw. 240h
d dr hab. Monika Jadzińska
prof. zw. Iwona Szmelter
mgr Anna Kowalik
240 18 ćw. [zal.]
sylabus
Seminarium magisterskie ćw. 15h
o dr hab. Wiesław Procyk
prof.dr hab. Andrzej Koss
dr hab. Janusz Smaza
dr hab. Jacek Martusewicz
15 2 ćw. [zal.]
sylabus
Seminarium magisterskie w. 30h
o dr hab. Wiesław Procyk
dr hab. Janusz Smaza
dr hab. Jacek Martusewicz
30 5 w. [zal.]
sylabus
Seminarium magisterskie - teoria w. 30h
o dr hab. Wiesław Procyk
dr hab. Janusz Smaza
dr hab. Jacek Martusewicz
30 5 w. [zal.]
sylabus
Seminarium magisterskie - teoria ćw. 15h
o dr hab. Wiesław Procyk
prof.dr hab. Andrzej Koss
dr hab. Janusz Smaza
dr hab. Jacek Martusewicz
15 2 ćw. [zal.]
sylabus
Razem: 1 095 83
ROK
VI
SEMESTR
12
bez grupy / obowiązkowe
Laboratorium magisterskie ćw. 30h
o dr Joanna Kurkowska
dr Katarzyna Królikowska-Pataraia
mgr Aleksandra Rzeszutek
dr Anna Nowicka
Tymon Rizov-Ciechański
dr Elżbieta Jeżewska
mgr Konrad Stasiuk
Roman Stasiuk
Anna Puchta
Irena Koss
dr Anna Zatorska
30 2 ćw. [zal.]
sylabus
Pracownia magisterska ćw. 60h
o dr hab. Wiesław Procyk
prof.dr hab. Andrzej Koss
dr hab. Janusz Smaza
dr hab. Jacek Martusewicz
60 14 ćw. [zal.]
sylabus
Seminarium magisterskie 30h
o dr hab. Wiesław Procyk
prof.dr hab. Andrzej Koss
dr hab. Janusz Smaza
dr hab. Jacek Martusewicz
30 2 [zal.]
sylabus
Seminarium magisterskie - teoria 30h
o dr hab. Wiesław Procyk
prof.dr hab. Andrzej Koss
dr hab. Janusz Smaza
dr hab. Jacek Martusewicz
30 5 [zal.]
sylabus
Razem: 150 23