Katalog ECTS

ROCZNY PROGRAM KSZTAŁCENIA

Wydział: Wydział Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki
Kierunek: Konserwacja i Restauracja Dzieł Sztuki
Studia stacjonarne jednolite studia magisterskie


Przedmiot Rodzaj zajęć
dydaktycznych
Obowiązkowe/
Wybór
Prowadzący Czas
[h]
ECTS
[pkt.]
Zaliczenie Sylabus
ROK
III
SEMESTR
5
bez grupy / obowiązkowe
Chemia konserwacji rzeźby w. 60h
o dr Anna Zatorska 60 3 w. [egz.]
sylabus
Historia sztuki III w. 30h
o dr Paweł Ignaczak 30 1 w. [zal.]
sylabus
Ikonografia i ikonologia 30h
o dr Marcin Zgliński 30 2 [zal. z oceną]
sylabus
Język angielski w. ćw. 30h
o mgr Inez Szachułowicz 30 1 w. ćw. [zal.]
sylabus
Język włoski w. 30h
o Filip Łopuski 30 1 w. [zal.]
sylabus
Języki obce: język rosyjski ćw. 30h
o mgr Janina Furgał 30 1 ćw. [zal.]
sylabus
Konserwacja i restauacja zabytkowej rzeźby ze skał osadowych i krystalicznych - praktyka ćw. 225h
o Agnieszka Zambrzycka
Andrzej Kazberuk
prof.dr hab. Andrzej Koss
225 10 ćw. [egz.]
sylabus
Konserwacja i restauacja zabytkowej rzeźby ze skał osadowych i krystalicznych - teoria w. 30h
o Agnieszka Zambrzycka
Andrzej Kazberuk
prof.dr hab. Andrzej Koss
30 4 w. [egz.]
sylabus
Kopia rzeźby i elementy rekonstrukcji w. 45h
o dr hab. Wiesław Procyk
Antoni Ciężkowski
45 2 w. [zal. z oceną]
sylabus
Laboratorium kursowe ćw. 15h
o dr Joanna Kurkowska
dr Katarzyna Królikowska-Pataraia
mgr Aleksandra Rzeszutek
dr Anna Nowicka
dr Elżbieta Jeżewska
mgr Piotr Zambrzycki
Tymon Rizov-Ciechański
Kamila Załęska
mgr Konrad Stasiuk
Roman Stasiuk
Anna Puchta
dr Anna Zatorska
15 1 ćw. [zal.]
sylabus
Rysunek pracownia kompozycji projektowej i rysunku ćw. 90h
o prof.dr hab. Artur Krajewski 90 3 ćw. [egz.]
sylabus
Rysunek. Pracownia rysunku i form monumentalnych ćw. 90h
o dr hab. Grzegorz Stachańczyk 90 3 ćw. [egz.]
sylabus
Rzeźba ćw. 60h
o dr Elżbieta Kołodziejczyk - Macander 60 2 ćw. [egz.]
sylabus
Techniki rzeźbiarskie ćw. 15h
o dr hab. Wiesław Procyk
Antoni Ciężkowski
15 1 ćw. [zal. z oceną]
sylabus
Razem: 780 35
ROK
III
SEMESTR
6
Język obcy ECTS: 1 ilość: 1
Język angielski w. ćw. 30h
o mgr Inez Szachułowicz 30 1 w. ćw. [zal.]
sylabus
Języki obce: język angielski B2 w. 30h
o Hanna Kaczmarczyk 30 1 w. [egz.]
sylabus
Języki obce: język rosyjski ćw. 30h
o mgr Janina Furgał 30 1 ćw. [zal.]
sylabus
Języki obce: język włoski ćw. 30h
o Filip Łopuski 30 1 ćw. [zal.]
sylabus
bez grupy / obowiązkowe
Historia sztuki III w. 30h
o dr Paweł Ignaczak 30 1 w. [egz.]
sylabus
Historia sztuki III w. 30h
o dr Paweł Ignaczak 30 1 w. [zal.]
sylabus
Ikonografia i ikonologia 30h
o dr Marcin Zgliński 30 2 [zal. z oceną]
sylabus
Introduction to protection of cultural heritage w. ćw. 2h
o dr Anna Kowalik 2 5 w. ćw. [egz.]
sylabus
Konserwacja i restauacja zabytkowej rzeźby ze skał osadowych i krystalicznych - praktyka ćw. 225h
o prof.dr hab. Andrzej Koss 225 9 ćw. [egz.]
sylabus
Konserwacja i restauacja zabytkowej rzeźby ze skał osadowych i krystalicznych - teoria w. 15h
o prof.dr hab. Andrzej Koss 15 2 w. [egz.]
sylabus
Kopia rzeźby i elementy rekonstrukcji ćw. 45h
o dr hab. Wiesław Procyk 45 2 ćw. [zal. z oceną]
sylabus
Kostiumologia judaika w. 30h
o dr Maria Rudzka 30 2 w. [egz.]
sylabus
Laboratorium kursowe ćw. 15h
o dr Joanna Kurkowska
dr Katarzyna Królikowska-Pataraia
mgr Aleksandra Rzeszutek
dr Anna Nowicka
dr Elżbieta Jeżewska
mgr Piotr Zambrzycki
Tymon Rizov-Ciechański
Kamila Załęska
mgr Konrad Stasiuk
Roman Stasiuk
Anna Puchta
dr Anna Zatorska
15 1 ćw. [zal.]
sylabus
Materiałoznawstwo (spoiwa mineralne, wypełniacze i procesy wietrzeniowe) w. 30h
o Anna Puchta 30 1 w. [egz.]
sylabus
Praktyki zawodowe ćw. 120h
o dr hab. Wiesław Procyk 120 4 ćw. [zal.]
sylabus
Techniki rzeźbiarskie ćw. 15h
o dr hab. Wiesław Procyk
Antoni Ciężkowski
15 1 ćw. [egz.]
sylabus
Wybrane zagadnienia z konserwacji metalu ćw. 30h
o mgr Janusz Mróz 30 1 ćw. [zal.]
sylabus
Wybrane zagadnienia z materiałoznawstwa (uzupełnianie ubytków) w. 30h
o dr Anna Zatorska 30 1 w. [egz.]
sylabus
Razem: 677 34
ROK
IV
SEMESTR
7
Konwersatorium do wyboru ECTS: 2 ilość: 1
Contemporary Art&Theory Konw 30h
d dr Ewa Bobrowska 30 3 [zal. z oceną]
sylabus
bez grupy / obowiązkowe
Chemia konserwacji rzeźby w. 30h
o dr Anna Zatorska 30 2 w. [egz.]
sylabus
Estetyka 30h
o dr Piotr Teodorczuk 30 2 [egz.]
sylabus
Historia ochrony zabytków w. 30h
o prof.dr hab. Krzysztof Chmielewski 30 3 w. [egz.]
sylabus
Historia sztuki średniowiecznej w Polsce 30h
o mgr Marek Machowski 30 2 [egz.]
sylabus
Konserwacja i restauacja zabytkowej rzeźby ze skał osadowych i krystalicznych - praktyka ćw. 210h
o prof.dr hab. Andrzej Koss
Agnieszka Zambrzycka
Andrzej Kazberuk
210 8 ćw. [egz.]
sylabus
Konserwacja i restauacja zabytkowej rzeźby ze skał osadowych i krystalicznych - teoria w. 15h
o prof.dr hab. Andrzej Koss
Agnieszka Zambrzycka
Andrzej Kazberuk
15 3 w. [egz.]
sylabus
Kopia rzeźby i elementy rekonstrukcji ćw. 105h
o dr hab. Wiesław Procyk
Antoni Ciężkowski
105 5 ćw. [zal. z oceną]
sylabus
Laboratorium kursowe ćw. 15h
o dr Joanna Kurkowska
dr Katarzyna Królikowska-Pataraia
mgr Aleksandra Rzeszutek
dr Anna Nowicka
dr Elżbieta Jeżewska
mgr Piotr Zambrzycki
Tymon Rizov-Ciechański
Kamila Załęska
mgr Konrad Stasiuk
Roman Stasiuk
Anna Puchta
dr Anna Zatorska
15 1 ćw. [zal.]
sylabus
Przedmiot artystyczny ćw. 60h
o 60 2 ćw. [egz.]
sylabus
Przedmiot artystyczny ćw. 30h
d 30 1 ćw. [zal. z oceną]
sylabus
Rysunek pracownia kompozycji projektowej i rysunku ćw. 60h
o prof.dr hab. Artur Krajewski 60 2 ćw. [egz.]
sylabus
Rysunek. Pracownia rysunku i form monumentalnych ćw. 60h
o dr hab. Grzegorz Stachańczyk 60 2 ćw. [egz.]
sylabus
Rzeźba ćw. 60h
o 60 2 ćw. [egz.]
sylabus
Techniki rzeźbiarskie ćw. 15h
o dr hab. Wiesław Procyk
Antoni Ciężkowski
15 1 ćw. [zal. z oceną]
sylabus
Razem: 780 38
ROK
IV
SEMESTR
8
bez grupy / obowiązkowe
Chemia konserwacji rzeźby w. 30h
o dr Anna Zatorska 30 2 w. [egz.]
sylabus
Chemia konserwacji rzeźby w. 30h
o dr Anna Zatorska 30 2 w. [egz.]
sylabus
Historia sztuki nowożytnej w Polsce w. 30h
o dr Marcin Zgliński 30 3 w. [egz.]
sylabus
Introduction to protection of cultural heritage w. ćw. 2h
o dr Anna Kowalik 2 5 w. ćw. [egz.]
sylabus
Konserwacja i restauacja zabytkowej rzeźby ze skał osadowych i krystalicznych - praktyka ćw. 225h
o prof.dr hab. Andrzej Koss 225 8 ćw. [egz.]
sylabus
Konserwacja i restauacja zabytkowej rzeźby ze skał osadowych i krystalicznych - praktyka ćw. 210h
o prof.dr hab. Andrzej Koss
Agnieszka Zambrzycka
Andrzej Kazberuk
210 8 ćw. [egz.]
sylabus
Konserwacja i restauacja zabytkowej rzeźby ze skał osadowych i krystalicznych - teoria w. 15h
o prof.dr hab. Andrzej Koss 15 3 w. [egz.]
sylabus
Konserwacja i restauacja zabytkowej rzeźby ze skał osadowych i krystalicznych - teoria w. 15h
o prof.dr hab. Andrzej Koss
Agnieszka Zambrzycka
Andrzej Kazberuk
15 3 w. [egz.]
sylabus
Kopia rzeźby i elementy rekonstrukcji ćw. 105h
o dr hab. Wiesław Procyk 105 5 ćw. [zal. z oceną]
sylabus
Kopia rzeźby i elementy rekonstrukcji ćw. 105h
o dr hab. Wiesław Procyk
Antoni Ciężkowski
105 5 ćw. [zal. z oceną]
sylabus
Praktyki zawodowe ćw. 120h
o dr hab. Wiesław Procyk 120 4 ćw. [zal.]
sylabus
Przedmiot artystyczny ćw. 30h
d 30 1 ćw. [zal. z oceną]
sylabus
Przedmiot artystyczny ćw. 60h
o 60 2 ćw. [egz.]
sylabus
Rysunek pracownia kompozycji projektowej i rysunku ćw. 60h
o prof.dr hab. Artur Krajewski 60 2 ćw. [egz.]
sylabus
Rysunek. Pracownia rysunku i form monumentalnych ćw. 60h
o dr hab. Grzegorz Stachańczyk 60 2 ćw. [egz.]
sylabus
Rzeźba ćw. 60h
o 60 2 ćw. [egz.]
sylabus
Techniki rzeźbiarskie ćw. 30h
o dr hab. Wiesław Procyk
Antoni Ciężkowski
30 1 ćw. [egz. kom.]
sylabus
Techniki rzeźbiarskie ćw. 15h
o dr hab. Wiesław Procyk
Antoni Ciężkowski
15 1 ćw. [zal. z oceną]
sylabus
Teoria konserwacji w. 30h
o dr Julia Burdajewicz
prof. zw. Iwona Szmelter
prof.dr hab. Krzysztof Chmielewski
dr hab. Joanna Czernichowska
30 2 w. [egz.]
sylabus
Razem: 1 232 61