Katalog ECTS

ROCZNY PROGRAM KSZTAŁCENIA

Wydział: Wydział Grafiki
Kierunek: Grafika
Studia niestacjonarne wieczorowe studia pierwszego stopnia


Przedmiot Rodzaj zajęć
dydaktycznych
Obowiązkowe/
Wybór
Prowadzący Czas
[h]
ECTS
[pkt.]
Zaliczenie Sylabus
ROK
I
SEMESTR
1
Zajęcia teoretyczne
Historia sztuki w. 30h
o Emilia Maryniak 30 2 w. [zal.]
sylabus
Język angielski ćw. 30h
o mgr Mariola Pachnia 30 1 ćw. [zal. z oceną]
sylabus
Podstawy reklamy w. 30h
o Jacek Pawlak 30 1 w. [zal.]
sylabus
Słownik pojęć i terminów filozoficznych w. 30h
o dr Aleksander Zbrzezny 30 2 w. [zal.]
sylabus
Zajęcia praktyczne
Liternictwo i typografia ćw. 30h
o dr Michał Jędrczak 30 4 ćw. [egz.]
sylabus
Podstawy fotografii ćw. 30h
o dr hab. Krzysztof Jabłonowski 30 4 ćw. [egz.]
sylabus
Podstawy grafiki warsztatowej ćw. 30h
o prof. zw. Agnieszka Cieślińska-Kawecka 30 4 ćw. [egz.]
sylabus
Podstawy projektowania graficznego ćw. 30h
o dr Aleksandra Kot 30 4 ćw. [egz.]
sylabus
Rysunek i malarstwo ćw. 90h
o dr hab. Piotr Siwczuk 90 2 ćw. [egz.]
sylabus
Struktury wizualne ćw. 30h
o dr hab. Anna Klonowska 30 4 ćw. [egz.]
sylabus
Warsztaty komputerowe ćw. 30h
o dr Roch Forowicz 30 2 ćw. [zal.]
sylabus
Razem: 390 30
ROK
I
SEMESTR
2
Zajęcia praktyczne ECTS: 24 ilość: 7
Liternictwo i typografia ćw. 30h
o dr Michał Jędrczak 30 4 ćw. [egz.]
sylabus
Podstawy fotografii ćw. 30h
o dr hab. Krzysztof Jabłonowski 30 4 ćw. [egz.]
sylabus
Podstawy grafiki warsztatowej ćw. 30h
o prof. zw. Agnieszka Cieślińska-Kawecka 30 4 ćw. [egz.]
sylabus
Podstawy projektowania graficznego ćw. 30h
o mgr Anna Wieluńska 30 4 ćw. [egz.]
sylabus
Rysunek i malarstwo ćw. 90h
o dr hab. Piotr Siwczuk 90 2 ćw. [egz.]
sylabus
Struktury wizualne ćw. 30h
o dr hab. Anna Klonowska 30 4 ćw. [egz.]
sylabus
Warsztaty komputerowe ćw. 30h
o dr Roch Forowicz 30 2 ćw. [zal. z oceną]
sylabus
Zajęcia teoretyczne ECTS: 6 ilość: 4
Historia sztuki w. 30h
o Emilia Maryniak 30 2 w. [egz.]
sylabus
Język angielski ćw. 30h
o mgr Mariola Pachnia 30 1 ćw. [zal.]
sylabus
Podstawy reklamy w. 30h
o Jacek Pawlak 30 1 w. [zal. z oceną]
sylabus
Słownik pojęć i terminów filozoficznych w. 30h
o dr Aleksander Zbrzezny 30 2 w. [egz.]
sylabus
Razem: 390 30
ROK
II
SEMESTR
3
Zajęcia fakultatywne ECTS (min): 8 ECTS (max): 9 ilość: 3
Fotografia ćw. 30h
d dr hab. Krzysztof Jabłonowski 30 3 ćw. [egz.]
sylabus
Struktury wizualne ćw. 30h
d dr hab. Anna Klonowska 30 3 ćw. [egz.]
sylabus
Transfery obrazu ćw. 30h
d Aleksandra Owczarek 30 2 ćw. [zal.]
sylabus
Wprowadzenie do multimediów ćw. 30h
d mgr Anna Kaczmarczyk 30 3 ćw. [zal. z oceną]
sylabus
Malarstwo
Malarstwo ćw. 60h
o dr hab. Dorota Optułowicz-Mc Quaid 60 2 ćw. [egz.]
sylabus
Malarstwo ćw. 60h
o dr hab. Zdzisława Ludwiniak 60 2 ćw. [egz.]
sylabus
Rysunek
Rysunek ćw. 60h
o dr hab. Zdzisława Ludwiniak 60 2 ćw. [ocena]
sylabus
Rysunek ćw. 60h
o dr hab. Dorota Optułowicz-Mc Quaid 60 2 ćw. [ocena]
sylabus
Zajęcia obowiązkowe
Historia sztuki w. 30h
o Zofia Załęska 30 2 w. [zal.]
sylabus
Język angielski ćw. 30h
o mgr Mariola Pachnia 30 1 ćw. [zal. z oceną]
sylabus
Liternictwo i typografia ćw. 30h
o dr Ryszard Kajzer 30 3 ćw. [egz.]
sylabus
Podstawy grafiki warsztatowej ćw. 30h
o dr hab. Rafał Kochański 30 3 ćw. [ocena]
sylabus
Podstawy projektowania graficznego ćw. 30h
o dr Aleksandra Kot 30 3 ćw. [egz.]
sylabus
Podstawy reklamy w. 30h
o Jacek Pawlak 30 1 w. [zal.]
sylabus
Słownik sztuki współczesnej w. 30h
o mgr Bogusław Deptuła 30 1 w. [zal.]
sylabus
Razem: 540 31
ROK
II
SEMESTR
4
Przedmioty obowiązkowe ECTS: 18 ilość: 9
Historia sztuki w. 30h
o Zofia Załęska 30 2 w. [zal.]
sylabus
Język angielski ćw. 30h
o mgr Mariola Pachnia 30 1 ćw. [egz.]
sylabus
Liternictwo i typografia ćw. 30h
o dr Ryszard Kajzer 30 3 ćw. [egz.]
sylabus
Malarstwo ćw. 60h
o dr hab. Zdzisława Ludwiniak 60 2 ćw. [egz.]
sylabus
Malarstwo ćw. 60h
o dr hab. Dorota Optułowicz-Mc Quaid 60 2 ćw. [egz.]
sylabus
Plener 20h
o dr hab. Dorota Optułowicz-Mc Quaid 20 8 [zal. z oceną]
sylabus
Podstawy grafiki warsztatowej ćw. 30h
o dr hab. Rafał Kochański 30 3 ćw. [ocena]
sylabus
Podstawy projektowania graficznego ćw. 30h
o mgr Anna Wieluńska 30 3 ćw. [egz.]
sylabus
Podstawy reklamy w. 30h
o Jacek Pawlak 30 1 w. [zal.]
sylabus
Rysunek ćw. 60h
o dr hab. Zdzisława Ludwiniak 60 2 ćw. [ocena]
sylabus
Rysunek ćw. 60h
o dr hab. Dorota Optułowicz-Mc Quaid 60 2 ćw. [ocena]
sylabus
Słownik sztuki współczesnej w. 30h
o mgr Bogusław Deptuła 30 1 w. [zal.]
sylabus
Przedmioty fakultatywne ECTS: 16 ilość: 4
Fotografia ćw. 30h
d dr hab. Krzysztof Jabłonowski 30 3 ćw. [egz.]
sylabus
Struktury wizualne ćw. 30h
d dr hab. Anna Klonowska 30 3 ćw. [egz.]
sylabus
Transfery obrazu w. 30h
d Aleksandra Owczarek 30 2 w. [zal.]
sylabus
Wprowadzenie do multimediów ćw. 30h
d mgr Anna Kaczmarczyk 30 3 ćw. [zal. z oceną]
sylabus
Razem: 510 34
ROK
III
SEMESTR
5
Malarstwo
Malarstwo ćw. 60h
o dr hab. Zdzisława Ludwiniak 60 2 ćw. [egz.]
sylabus
Malarstwo ćw. 60h
o dr hab. Dorota Optułowicz-Mc Quaid 60 2 ćw. [egz.]
sylabus
Rysunek
Rysunek ćw. 60h
o dr hab. Dorota Optułowicz-Mc Quaid 60 2 ćw. [ocena]
sylabus
Rysunek ćw. 60h
o dr hab. Zdzisława Ludwiniak 60 2 ćw. [ocena]
sylabus
Zajęcia fakultatywne ECTS (min): 18 ECTS (max): 19 ilość (min): 3 ilość (max): 4
Kreacja komunikacji marketingowej ćw. 30h
d mgr Dariusz Szubiak 30 1 ćw. [zal. z oceną]
sylabus
Pracownia grafiki warsztatowej ćw. 60h
d prof. Andrzej Węcławski 60 6 ćw. [egz.]
sylabus
Pracownia grafiki warsztatowej ćw. 60h
d prof. Piotr Smolnicki 60 6 ćw. [egz.]
sylabus
Pracownia projektowania graficznego ćw. 60h
d dr Aleksandra Kot 60 6 ćw. [egz.]
sylabus
Pracownia projektowania książki i ilustracji ćw. 60h
d Paulina Buźniak 60 6 ćw. [egz.]
sylabus
Pracownia projektowania multimedialnego ćw. 60h
d dr hab. Piotr Welk 60 6 ćw. [egz.]
sylabus
Specjalizacja główna
Pracownia grafiki warsztatowej ćw. 60h
o prof. Andrzej Węcławski 60 6 ćw. [egz.]
sylabus
Pracownia grafiki warsztatowej ćw. 60h
o prof. Piotr Smolnicki 60 6 ćw. [egz.]
sylabus
Pracownia projektowania graficznego ćw. 60h
o dr Aleksandra Kot 60 6 ćw. [egz.]
sylabus
Pracownia projektowania książki i ilustracji ćw. 60h
o Paulina Buźniak 60 6 ćw. [egz.]
sylabus
Pracownia projektowania multimedialnego ćw. 60h
o dr hab. Piotr Welk 60 6 ćw. [egz.]
sylabus
Teoria
Historia sztuki polskiej w. 30h
o dr Anna Oleńska 30 2 w. [egz.]
sylabus
Zajęcia obowiązkowe
Pracownia projektowania gazet i czasopism ćw. 60h
o prof. zw. Krzysztof Trusz 60 6 ćw. [egz.]
sylabus
bez grupy / obowiązkowe
Plener 20h
o dr hab. Dorota Optułowicz-Mc Quaid 20 8 ćw. [ocena]
sylabus
Proseminarium licencjackie 30h
o mgr Bogusław Deptuła 30 2 [egz.]
sylabus
Razem: 920 75
ROK
III
SEMESTR
6
Zajęcia fakultatywne ECTS: 12 ilość: 2
Malarstwo ćw. 60h
d dr hab. Dorota Optułowicz-Mc Quaid 60 6 ćw. [egz.]
sylabus
Malarstwo ćw. 60h
d dr hab. Zdzisława Ludwiniak 60 6 ćw. [egz.]
sylabus
Pracownia grafiki warsztatowej ćw. 60h
d prof. Piotr Smolnicki 60 6 ćw. [egz.]
sylabus
Pracownia grafiki warsztatowej ćw. 60h
d prof. Andrzej Węcławski 60 6 ćw. [egz.]
sylabus
Pracownia projektowania gazet i czasopism ćw. 60h
d prof. zw. Krzysztof Trusz 60 6 ćw. [egz.]
sylabus
Pracownia projektowania graficznego ćw. 60h
d dr Aleksandra Kot 60 6 ćw. [egz.]
sylabus
Pracownia projektowania książki i ilustracji ćw. 60h
d Paulina Buźniak 60 6 ćw. [egz.]
sylabus
Pracownia projektowania multimedialnego ćw. 60h
d dr hab. Piotr Welk 60 6 ćw. [egz.]
sylabus
Rysunek ćw. 60h
d dr hab. Zdzisława Ludwiniak 60 6 ćw. [egz.]
sylabus
Rysunek ćw. 60h
d dr hab. Dorota Optułowicz-Mc Quaid 60 6 ćw. [egz.]
sylabus
Specjalizacja główna i zajęcia obowiązkowe ECTS: 18 ilość (min): 2 ilość (max): 3
Pracownia grafiki warsztatowej ćw. 60h
d prof. Piotr Smolnicki 60 16 ćw. [egz.]
sylabus
Pracownia grafiki warsztatowej ćw. 60h
d prof. Andrzej Węcławski 60 16 ćw. [egz.]
sylabus
Pracownia projektowania gazet i czasopism ćw. 60h
d prof. zw. Krzysztof Trusz 60 16 ćw. [egz.]
sylabus
Pracownia projektowania graficznego ćw. 60h
d dr Aleksandra Kot 60 16 ćw. [egz.]
sylabus
Pracownia projektowania książki i ilustracji ćw. 60h
d Paulina Buźniak 60 16 ćw. [egz.]
sylabus
Pracownia projektowania multimedialnego ćw. 60h
d dr hab. Piotr Welk 60 16 ćw. [egz.]
sylabus
Proseminarium licencjackie 30h
o mgr Bogusław Deptuła
dr Paweł Drabarczyk
30 2 [egz.]
sylabus
Razem: 300 30