(en)Katalog ECTS

(en)ROCZNY PROGRAM KSZTAŁCENIA

(en)Wydział: Faculty of Conservation and Restoration of Works of Art
(en)Kierunek: Conservation and Restoration of Works of Art
(en)Studia full-time studies long-cycle studies; level 7 of Polish Qualifications Framework


(en)Przedmiot (en)Rodzaj zajęć
dydaktycznych
(en)Obowiązkowe/
Wybór
(en)Prowadzący (en)Czas
[h]
(en)ECTS
[pkt.]
(en)Zaliczenie Sylabus
(en)ROK
IV
(en)SEMESTR
7
Konwersatorium do wyboru ECTS: 2 ilość: 1
Contemporary Art&Theory seminar 30h
(en)d dr Ewa Bobrowska 30 3 seminar [pass with grade]
sylabus
Analysis and preparation of information for visual imaging seminar 30h
(en)d Włodzimierz Daszewski 30 3 seminar [pass with grade]
sylabus
Pytania o formę seminar 30h
(en)d mgr Magdalena Sołtys 30 3 seminar [pass with grade]
sylabus
Władza i pamięć seminar 30h
(en)d dr Maria Rudzka 30 3 seminar [pass with grade]
sylabus
bez grupy / obowiązkowe
Aesthetics 30h
(en)o dr Piotr Teodorczuk 30 2 [exam]
sylabus
History of monuments protection lecture 30h
(en)o prof.dr hab. Krzysztof Chmielewski 30 3 lecture [exam]
sylabus
History of early modern art in Poland 30h
(en)o mgr Marek Machowski 30 2 [exam]
sylabus
History of early modern art in Poland 30h
(en)o mgr Marek Machowski 30 2 [exam]
sylabus
Historia tkanin lecture 30h
(en)o mgr Monika Janisz 30 1 lecture [exam]
sylabus
Conservation and restoration of antique textilies - practice exercise 150h
(en)o mgr Anna Konopko
dr Monika Stachurska
150 13 exercise [exam]
sylabus
Conservation and restoration of antique textilies - theory lecture 15h
(en)o dr Monika Stachurska 15 5 lecture [exam]
sylabus
Course laboratory exercise 15h
(en)o dr Joanna Kurkowska
dr Katarzyna Królikowska-Pataraia
mgr Aleksandra Rzeszutek
dr Anna Nowicka
dr Elżbieta Jeżewska
mgr Piotr Zambrzycki
Tymon Rizov-Ciechański
Kamila Załęska
mgr Konrad Stasiuk
Roman Stasiuk
Anna Puchta
dr Anna Zatorska
15 1 exercise [pass]
sylabus
Painting workroom I exercise 60h
(en)o dr Maciej Wojciechowski 60 2 exercise [exam]
sylabus
Painting workroom II exercise 60h
(en)o dr hab. Zuzanna Tomaś-Krynicka
dr Kacper Ziółkowski
60 2 exercise [exam]
sylabus
Art workroom exercise 60h
(en)o 60 2 exercise [exam]
sylabus
Art workroom exercise 30h
(en)d 30 1 exercise [pass with grade]
sylabus
Drawing workroom of design composition and drawing exercise 60h
(en)o dr hab. Artur Krajewski 60 2 exercise [exam]
sylabus
Drawing. Drawing and monumental forms workroom exercise 60h
(en)o dr hab. Grzegorz Stachańczyk 60 3 exercise [exam]
sylabus
Obligatory specialization: Textile art exercise 60h
(en)o dr Elwira Sztetner 60 2 exercise [exam]
sylabus
(en)Razem: 750 45
(en)ROK
IV
(en)SEMESTR
8
bez grupy / obowiązkowe
History of modern art in Poland lecture 30h
(en)o dr Marcin Zgliński 30 2 lecture [exam]
sylabus
Historia tkanin lecture 30h
(en)o mgr Monika Janisz 30 1 lecture [exam]
sylabus
Conservation and restoration of antique textilies - practice exercise 150h
(en)o dr Monika Stachurska 150 13 exercise [exam]
sylabus
Conservation and restoration of antique textilies - theory lecture 15h
(en)o Agnieszka Krzemińska-Maciejko
dr Monika Stachurska
15 5 lecture [exam]
sylabus
Student internships exercise 120h
(en)o Agnieszka Krzemińska-Maciejko 120 4 exercise [pass]
sylabus
Art workroom exercise 30h
(en)d dr hab. Artur Krajewski 30 1 exercise [pass with grade]
sylabus
Art workroom exercise 60h
(en)o dr hab. Zuzanna Tomaś-Krynicka 60 2 exercise [exam]
sylabus
Art workroom exercise 60h
(en)d dr hab. Grzegorz Stachańczyk 60 2 exercise [pass with grade]
sylabus
Theory of conservation lecture 30h
(en)o prof.dr hab. Krzysztof Chmielewski 30 2 lecture [exam]
sylabus
(en)Razem: 525 32
(en)ROK
V
(en)SEMESTR
9
bez grupy / obowiązkowe
Diploma annex - Art exercise 60h
(en)d dr Maciej Wojciechowski 60 3 exercise [pass with grade]
sylabus
Diploma annex - Art exercise 60h
(en)d dr hab. Zuzanna Tomaś-Krynicka 60 3 exercise [pass with grade]
sylabus
Diploma annex - Art exercise 60h
(en)d dr hab. Grzegorz Stachańczyk 60 3 exercise [pass with grade]
sylabus
Diploma annex - Art exercise 60h
(en)d dr Kacper Ziółkowski 60 3 exercise [pass with grade]
sylabus
Diploma annex - Art exercise 60h
(en)d dr hab. Artur Krajewski 60 3 exercise [pass with grade]
sylabus
Historia tkanin lecture 30h
(en)o mgr Monika Janisz 30 1 lecture [exam]
sylabus
Identification and conservation of photographs exercise 30h
(en)o dr hab. Izabela Zając 30 2 exercise [pass]
sylabus
Identification and conservation of photographs exercise 30h
(en)d dr hab. Izabela Zając 30 2 exercise [pass]
sylabus
Introduction to protection of cultural heritage seminar 60h
(en)d mgr Anna Kowalik 60 2 seminar [pass]
sylabus
Conservation and restoration of antique textilies - practice exercise 135h
(en)o mgr Anna Konopko
dr Monika Stachurska
135 15 exercise [exam]
sylabus
Conservation and restoration of antique textilies - theory lecture 30h
(en)o dr Monika Stachurska 30 9 lecture [exam]
sylabus
Conservation and restoration of archaeological and ethnographic monuments lecture 30h
(en)o prof.dr hab. Krzysztof Chmielewski
dr hab. Joanna Czernichowska
30 2 lecture [pass]
sylabus
Icon copy exercise 60h
(en)d dr hab. Danuta Stępień 60 3 lecture [pass with grade]
sylabus
Course laboratory exercise 15h
(en)o dr Joanna Kurkowska
dr Katarzyna Królikowska-Pataraia
mgr Aleksandra Rzeszutek
dr Anna Nowicka
dr Elżbieta Jeżewska
mgr Piotr Zambrzycki
Tymon Rizov-Ciechański
Kamila Załęska
mgr Konrad Stasiuk
Roman Stasiuk
Anna Puchta
dr Anna Zatorska
15 1 exercise [pass]
sylabus
Microbiology lecture 30h
(en)o mgr Bogdan Zerek 30 1 lecture [exam]
sylabus
Protection and conservation - restoration of works of art and modern and contemporary art objects lecture 30h
(en)o dr hab. Monika Jadzińska
prof. zw. Iwona Szmelter
30 2 lecture [pass]
sylabus
Ochrona i konserwacja - restauracja dzieł sztuki i obiektów sztuki nowoczesnej i współczesnej - praktyka exercise 60h
(en)d mgr Anna Kowalik 60 2 exercise [pass]
sylabus
Legal and financial aspects of conservatory project preparation lecture 8h
(en)o Marcin Kozarzewski 8 1 lecture [pass]
sylabus
Master diploma seminar - theory lecture 30h
(en)o dr Anna Oleńska 30 5 lecture [pass]
sylabus
(en)Razem: 878 63
(en)ROK
V
(en)SEMESTR
10
Wykład konwersatoryjny do wyboru ECTS: 2 ilość: 1
Entrepreneurship study conv.lecture (choice) 30h
(en)d mgr Magdalena Sołtys 30 2 conv.lecture (choice) [pass with grade]
sylabus
Applied art through the ages and societies conv.lecture (choice) 30h
(en)d dr Anastazja Buttitta 30 2 conv.lecture (choice) [exam]
sylabus
Introduction to anthropology conv.lecture (choice) 30h
(en)d mgr Tadeusz Walentowicz 30 2 conv.lecture (choice) [exam]
sylabus
Proseminarium do wyboru ECTS: 4 ilość: 1
Contemporary Art&Theory pro-seminar 30h
(en)d dr Ewa Bobrowska 30 4 pro-seminar [pass with grade]
sylabus
Man and society in modern times pro-seminar 30h
(en)d mgr Tadeusz Walentowicz 30 4 pro-seminar [pass with grade]
sylabus
Man and society in modern times pro-seminar 30h
(en)d mgr Tadeusz Walentowicz 30 4 pro-seminar [pass with grade]
sylabus
Hermeneutics and art pro-seminar 30h
(en)d dr Piotr Teodorczuk 30 4 pro-seminar [pass with grade]
sylabus
The image of man through applied art pro-seminar 30h
(en)d dr Anastazja Buttitta 30 4 pro-seminar [pass with grade]
sylabus
bez grupy / obowiązkowe
Diploma annex - Art exercise 60h
(en)d dr hab. Grzegorz Stachańczyk 60 3 exercise [pass with grade]
sylabus
Diploma annex - Art exercise 60h
(en)d dr hab. Artur Krajewski 60 3 exercise [pass with grade]
sylabus
Diploma annex - Art exercise 60h
(en)d dr hab. Zuzanna Tomaś-Krynicka 60 3 exercise [pass with grade]
sylabus
Diploma annex - Art exercise 60h
(en)d dr Maciej Wojciechowski 60 3 exercise [pass with grade]
sylabus
Historia tkanin lecture 30h
(en)o mgr Monika Janisz 30 1 lecture [exam]
sylabus
Conservation and restoration of antique textilies - practice exercise 135h
(en)o mgr Anna Konopko
dr Monika Stachurska
135 15 exercise [exam]
sylabus
Course laboratory exercise 15h
(en)o dr Joanna Kurkowska
dr Katarzyna Królikowska-Pataraia
mgr Aleksandra Rzeszutek
dr Anna Nowicka
dr Elżbieta Jeżewska
mgr Piotr Zambrzycki
Tymon Rizov-Ciechański
Kamila Załęska
mgr Konrad Stasiuk
Roman Stasiuk
Anna Puchta
dr Anna Zatorska
15 1 exercise [pass]
sylabus
Master degree laboratory exercise 45h
(en)o dr Joanna Kurkowska
dr Katarzyna Królikowska-Pataraia
mgr Aleksandra Rzeszutek
dr Elżbieta Nowicka
dr Elżbieta Jeżewska
mgr Piotr Zambrzycki
Tymon Rizov-Ciechański
Kamila Załęska
mgr Konrad Stasiuk
Roman Stasiuk
Anna Puchta
dr Anna Zatorska
45 2 exercise [pass]
sylabus
Master diploma workroom exercise 60h
(en)o dr Monika Stachurska 60 6 exercise [pass]
sylabus
Master diploma seminar seminar 30h
(en)o dr Monika Stachurska 30 3 seminar [pass]
sylabus
(en)Razem: 615 46
(en)ROK
VI
(en)SEMESTR
11
Seminarium dyplomowe ECTS: 6 ilość: 1
Filozoficzna diagnoza współczesności seminar 30h
(en)d dr Aleksander Zbrzezny
mgr Tadeusz Walentowicz
30 6 seminar [pass with grade]
sylabus
Filozoficzna diagnoza współczesności seminar 30h
(en)d dr Aleksander Zbrzezny
mgr Tadeusz Walentowicz
30 6 seminar [pass with grade]
sylabus
Humor and Comicality - Theory and Analysis of the Phenomenon seminar 30h
(en)d dr Piotr Teodorczuk 30 6 seminar [pass with grade]
sylabus
Wokół przedmiotu seminar 30h
(en)d dr Anna Wiszniewska 30 6 seminar [pass with grade]
sylabus
Contemporary Art of New Media in the American Context seminar 30h
(en)d dr Ewa Bobrowska 30 6 seminar [pass with grade]
sylabus
bez grupy / obowiązkowe
Diploma annex - Conservation exercise 60h
(en)d dr Monika Stachurska 60 3 exercise [pass]
sylabus
Diploma annex - Technology exercise 60h
(en)d dr Piotr Stefanow
dr Rafał Nijak
dr Mateusz Jasiński
dr hab. Danuta Stępień
60 3 exercise [pass with grade]
sylabus
Master degree laboratory exercise 30h
(en)o dr Joanna Kurkowska
dr Katarzyna Królikowska-Pataraia
mgr Aleksandra Rzeszutek
dr Anna Nowicka
dr Elżbieta Jeżewska
mgr Piotr Zambrzycki
Tymon Rizov-Ciechański
Kamila Załęska
mgr Konrad Stasiuk
Roman Stasiuk
Anna Puchta
dr Anna Zatorska
30 2 exercise [pass]
sylabus
Master diploma workroom exercise 240h
(en)o dr Monika Stachurska 240 18 exercise [pass]
sylabus
Pracownia magisterska Novum exercise 240h
(en)d dr hab. Monika Jadzińska
prof. zw. Iwona Szmelter
mgr Anna Kowalik
240 18 exercise [pass]
sylabus
Master diploma seminar lecture 30h
(en)o dr Monika Stachurska 30 5 lecture [pass]
sylabus
Master diploma seminar - theory exercise 30h
(en)o dr Monika Stachurska 30 5 exercise [pass]
sylabus
Master diploma seminar - theory lecture 30h
(en)o dr Anna Oleńska 30 5 lecture [pass]
sylabus
(en)Razem: 750 65
(en)ROK
VI
(en)SEMESTR
12
bez grupy / obowiązkowe
Diploma annex - Conservation exercise 60h
(en)d 60 3 exercise [pass with grade]
sylabus
Master degree laboratory exercise 30h
(en)o dr Joanna Kurkowska
dr Katarzyna Królikowska-Pataraia
mgr Aleksandra Rzeszutek
dr Anna Nowicka
dr Elżbieta Jeżewska
Tymon Rizov-Ciechański
Kamila Załęska
mgr Konrad Stasiuk
Roman Stasiuk
Anna Puchta
Irena Koss
dr Anna Zatorska
30 2 exercise [pass]
sylabus
Master diploma workroom exercise 240h
(en)o dr Monika Stachurska 240 18 exercise [pass]
sylabus
Master diploma seminar seminar 30h
(en)o dr Monika Stachurska 30 5 seminar [pass]
sylabus
Master diploma seminar - theory seminar 30h
(en)o dr Monika Stachurska 30 5 seminar [pass]
sylabus
(en)Razem: 390 33