Katalog ECTS

ROCZNY PROGRAM KSZTAŁCENIA

Wydział: Wydział Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki
Kierunek: Konserwacja i Restauracja Dzieł Sztuki
Studia stacjonarne jednolite studia magisterskie


Przedmiot Rodzaj zajęć
dydaktycznych
Obowiązkowe/
Wybór
Prowadzący Czas
[h]
ECTS
[pkt.]
Zaliczenie Sylabus
ROK
IV
SEMESTR
7
Konwersatorium do wyboru ECTS: 2 ilość: 1
Contemporary Art&Theory Konw 30h
d dr Ewa Bobrowska 30 3 Konw [zal. z oceną]
sylabus
Informacja w świecie cyfrowej ikonografii Konw 30h
d Włodzimierz Daszewski 30 3 Konw [zal. z oceną]
sylabus
Pytania o formę Konw 30h
d mgr Magdalena Sołtys 30 3 Konw [zal. z oceną]
sylabus
Władza i pamięć Konw 30h
d dr Maria Rudzka 30 3 Konw [zal. z oceną]
sylabus
bez grupy / obowiązkowe
Estetyka 30h
o dr Piotr Teodorczuk 30 2 [egz.]
sylabus
Historia ochrony zabytków w. 30h
o prof.dr hab. Krzysztof Chmielewski 30 3 w. [egz.]
sylabus
Historia sztuki średniowiecznej w Polsce 30h
o mgr Marek Machowski 30 2 [egz.]
sylabus
Historia sztuki średniowiecznej w Polsce 30h
o mgr Marek Machowski 30 2 [egz.]
sylabus
Historia tkanin w. 30h
o mgr Monika Janisz 30 1 w. [egz.]
sylabus
Konserwacja i restauracja tkanin zabytkowych - praktyka ćw. 150h
o mgr Anna Konopko
dr Monika Stachurska
150 13 ćw. [egz.]
sylabus
Konserwacja i restauracja tkanin zabytkowych - teoria w. 15h
o dr Monika Stachurska 15 5 w. [egz.]
sylabus
Laboratorium kursowe ćw. 15h
o dr Joanna Kurkowska
dr Katarzyna Królikowska-Pataraia
mgr Aleksandra Rzeszutek
dr Anna Nowicka
dr Elżbieta Jeżewska
mgr Piotr Zambrzycki
Tymon Rizov-Ciechański
Kamila Załęska
mgr Konrad Stasiuk
Roman Stasiuk
Anna Puchta
dr Anna Zatorska
15 1 ćw. [zal.]
sylabus
Malarstwo pracownia I ćw. 60h
o dr Maciej Wojciechowski 60 2 ćw. [egz.]
sylabus
Malarstwo pracownia II ćw. 60h
o dr hab. Zuzanna Tomaś-Krynicka
dr Kacper Ziółkowski
60 2 ćw. [egz.]
sylabus
Przedmiot artystyczny ćw. 60h
o 60 2 ćw. [egz.]
sylabus
Przedmiot artystyczny ćw. 30h
d 30 1 ćw. [zal. z oceną]
sylabus
Rysunek pracownia kompozycji projektowej i rysunku ćw. 60h
o dr hab. Artur Krajewski 60 2 ćw. [egz.]
sylabus
Rysunek. Pracownia rysunku i form monumentalnych ćw. 60h
o dr hab. Grzegorz Stachańczyk 60 3 ćw. [egz.]
sylabus
Specjalizacja obowiązkowa: Tkanina Artystyczna ćw. 60h
o dr Elwira Sztetner 60 2 ćw. [egz.]
sylabus
Razem: 750 45
ROK
IV
SEMESTR
8
bez grupy / obowiązkowe
Historia sztuki nowożytnej w Polsce w. 30h
o dr Marcin Zgliński 30 2 w. [egz.]
sylabus
Historia tkanin w. 30h
o mgr Monika Janisz 30 1 w. [egz.]
sylabus
Konserwacja i restauracja tkanin zabytkowych - praktyka ćw. 150h
o dr Monika Stachurska 150 13 ćw. [egz.]
sylabus
Konserwacja i restauracja tkanin zabytkowych - teoria w. 15h
o dr Monika Stachurska 15 5 w. [egz.]
sylabus
Praktyki zawodowe ćw. 120h
o Agnieszka Krzemińska-Maciejko 120 4 ćw. [zal.]
sylabus
Przedmiot artystyczny ćw. 30h
d dr hab. Artur Krajewski 30 1 ćw. [zal. z oceną]
sylabus
Przedmiot artystyczny ćw. 60h
o dr hab. Zuzanna Tomaś-Krynicka 60 2 ćw. [egz.]
sylabus
Przedmiot artystyczny ćw. 60h
d dr hab. Grzegorz Stachańczyk 60 2 ćw. [zal. z oceną]
sylabus
Teoria konserwacji w. 30h
o prof.dr hab. Krzysztof Chmielewski 30 2 w. [egz.]
sylabus
Razem: 525 32
ROK
V
SEMESTR
9
bez grupy / obowiązkowe
Aneks artystyczny do dyplomu ćw. 60h
d dr Maciej Wojciechowski 60 3 ćw. [zal. z oceną]
sylabus
Aneks artystyczny do dyplomu ćw. 60h
d dr hab. Zuzanna Tomaś-Krynicka 60 3 ćw. [zal. z oceną]
sylabus
Aneks artystyczny do dyplomu ćw. 60h
d dr hab. Grzegorz Stachańczyk 60 3 ćw. [zal. z oceną]
sylabus
Aneks artystyczny do dyplomu ćw. 60h
d dr Kacper Ziółkowski 60 3 ćw. [zal. z oceną]
sylabus
Aneks artystyczny do dyplomu ćw. 60h
d dr hab. Artur Krajewski 60 3 ćw. [zal. z oceną]
sylabus
Historia tkanin w. 30h
o mgr Monika Janisz 30 1 w. [egz.]
sylabus
Identyfikacja i konserwacja fotografii ćw. 30h
o dr hab. Izabela Zając 30 2 ćw. [zal.]
sylabus
Identyfikacja i konserwacja fotografii ćw. 30h
d dr hab. Izabela Zając 30 2 ćw. [zal.]
sylabus
Introduction to protection of cultural heritage Konw 60h
d mgr Anna Kowalik 60 2 Konw [zal.]
sylabus
Konserwacja i restauracja tkanin zabytkowych - praktyka ćw. 135h
o mgr Anna Konopko
dr Monika Stachurska
135 15 ćw. [egz.]
sylabus
Konserwacja i restauracja tkanin zabytkowych - teoria w. 30h
o dr Monika Stachurska 30 9 w. [egz.]
sylabus
Konserwacja i restauracja zabytków archeologicznych i etnograficznych w. 30h
o prof.dr hab. Krzysztof Chmielewski
dr hab. Joanna Czernichowska
30 2 w. [zal.]
sylabus
Kopia ikony ćw. 60h
d dr hab. Danuta Stępień 60 3 w. [zal. z oceną]
sylabus
Laboratorium kursowe ćw. 15h
o dr Joanna Kurkowska
dr Katarzyna Królikowska-Pataraia
mgr Aleksandra Rzeszutek
dr Anna Nowicka
dr Elżbieta Jeżewska
mgr Piotr Zambrzycki
Tymon Rizov-Ciechański
Kamila Załęska
mgr Konrad Stasiuk
Roman Stasiuk
Anna Puchta
dr Anna Zatorska
15 1 ćw. [zal.]
sylabus
Mikrobiologia w. 30h
o mgr Bogdan Zerek 30 1 w. [egz.]
sylabus
Ochrona i konserwacja - restauracja dzieł sztuki i obiektów sztuki nowoczesnej i współczesnej w. 30h
o dr hab. Monika Jadzińska
prof. zw. Iwona Szmelter
30 2 w. [zal.]
sylabus
Ochrona i konserwacja - restauracja dzieł sztuki i obiektów sztuki nowoczesnej i współczesnej - praktyka ćw. 60h
d mgr Anna Kowalik 60 2 ćw. [zal.]
sylabus
Prawne i finansowe aspekty przygotowania projektu konserwacji w. 8h
o Marcin Kozarzewski 8 1 w. [zal.]
sylabus
Seminarium magisterskie - teoria w. 30h
o dr Anna Oleńska 30 5 w. [zal.]
sylabus
Razem: 878 63
ROK
V
SEMESTR
10
Wykład konwersatoryjny do wyboru ECTS: 2 ilość: 1
Studium przedsiębiorczości 30h
d mgr Magdalena Sołtys 30 2 [zal. z oceną]
sylabus
Sztuka użytkowa na przestrzeni wieków i społeczeństw 30h
d dr Anastazja Buttitta 30 2 [egz.]
sylabus
Wstęp do antropologii 30h
d mgr Tadeusz Walentowicz 30 2 [egz.]
sylabus
Proseminarium do wyboru ECTS: 4 ilość: 1
Contemporary Art&Theory 30h
d dr Ewa Bobrowska 30 4 [zal. z oceną]
sylabus
Człowiek i społeczeństwo w czasach współczesnych 30h
d mgr Tadeusz Walentowicz 30 4 [zal. z oceną]
sylabus
Człowiek i społeczeństwo w czasach współczesnych 30h
d mgr Tadeusz Walentowicz 30 4 [zal. z oceną]
sylabus
Hermeneutyka i sztuka 30h
d dr Piotr Teodorczuk 30 4 [zal. z oceną]
sylabus
Wizerunek człowieka poprzez sztukę użytkową 30h
d dr Anastazja Buttitta 30 4 [zal. z oceną]
sylabus
bez grupy / obowiązkowe
Aneks artystyczny do dyplomu ćw. 60h
d dr hab. Grzegorz Stachańczyk 60 3 ćw. [zal. z oceną]
sylabus
Aneks artystyczny do dyplomu ćw. 60h
d dr hab. Artur Krajewski 60 3 ćw. [zal. z oceną]
sylabus
Aneks artystyczny do dyplomu ćw. 60h
d dr hab. Zuzanna Tomaś-Krynicka 60 3 ćw. [zal. z oceną]
sylabus
Aneks artystyczny do dyplomu ćw. 60h
d dr Maciej Wojciechowski 60 3 ćw. [zal. z oceną]
sylabus
Historia tkanin w. 30h
o mgr Monika Janisz 30 1 w. [egz.]
sylabus
Konserwacja i restauracja tkanin zabytkowych - praktyka ćw. 135h
o mgr Anna Konopko
dr Monika Stachurska
135 15 ćw. [egz.]
sylabus
Laboratorium kursowe ćw. 15h
o dr Joanna Kurkowska
dr Katarzyna Królikowska-Pataraia
mgr Aleksandra Rzeszutek
dr Anna Nowicka
dr Elżbieta Jeżewska
mgr Piotr Zambrzycki
Tymon Rizov-Ciechański
Kamila Załęska
mgr Konrad Stasiuk
Roman Stasiuk
Anna Puchta
dr Anna Zatorska
15 1 ćw. [zal.]
sylabus
Laboratorium magisterskie ćw. 45h
o mgr Aleksandra Wesołowska
dr Joanna Kurkowska
dr Katarzyna Królikowska-Pataraia
mgr Aleksandra Rzeszutek
dr Elżbieta Nowicka
dr Elżbieta Jeżewska
mgr Piotr Zambrzycki
Tymon Rizov-Ciechański
Kamila Załęska
mgr Konrad Stasiuk
Roman Stasiuk
Anna Puchta
dr Anna Zatorska
45 2 ćw. [zal.]
sylabus
Pracownia magisterska ćw. 60h
o dr Monika Stachurska 60 6 ćw. [zal.]
sylabus
Seminarium magisterskie 30h
o dr Monika Stachurska 30 3 [zal.]
sylabus
Razem: 615 46
ROK
VI
SEMESTR
11
Seminarium dyplomowe ECTS: 6 ilość: 1
Filozoficzna diagnoza współczesności 30h
d dr hab. Aleksander Zbrzezny
mgr Tadeusz Walentowicz
30 6 [zal. z oceną]
sylabus
Filozoficzna diagnoza współczesności 30h
d dr hab. Aleksander Zbrzezny
mgr Tadeusz Walentowicz
30 6 [zal. z oceną]
sylabus
Komizm – teoria i analiza zjawiska 30h
d dr Piotr Teodorczuk 30 6 [zal. z oceną]
sylabus
Wokół przedmiotu 30h
d dr Anna Wiszniewska 30 6 [zal. z oceną]
sylabus
Współczesna sztuka nowych mediów a kontekst amerykański 30h
d dr Ewa Bobrowska 30 6 [zal. z oceną]
sylabus
bez grupy / obowiązkowe
Aneks konserwatorski do dyplomu d 0 3 sylabus
Aneks technologiczny do dyplomu ćw. 60h
d dr Piotr Stefanow
dr Rafał Nijak
dr Mateusz Jasiński
dr hab. Danuta Stępień
60 3 ćw. [zal. z oceną]
sylabus
Laboratorium magisterskie ćw. 30h
o dr Joanna Kurkowska
dr Katarzyna Królikowska-Pataraia
mgr Aleksandra Rzeszutek
dr Anna Nowicka
dr Elżbieta Jeżewska
mgr Piotr Zambrzycki
Tymon Rizov-Ciechański
Kamila Załęska
mgr Konrad Stasiuk
Roman Stasiuk
Anna Puchta
dr Anna Zatorska
30 2 ćw. [zal.]
sylabus
Pracownia magisterska ćw. 240h
o dr Monika Stachurska 240 18 ćw. [zal.]
sylabus
Pracownia magisterska Novum ćw. 240h
d dr hab. Monika Jadzińska
prof. zw. Iwona Szmelter
mgr Anna Kowalik
240 18 ćw. [zal.]
sylabus
Seminarium magisterskie w. 30h
o dr Monika Stachurska 30 5 w. [zal.]
sylabus
Seminarium magisterskie - teoria ćw. 30h
o dr Monika Stachurska 30 5 ćw. [zal.]
sylabus
Seminarium magisterskie - teoria w. 30h
o dr Anna Oleńska 30 5 w. [zal.]
sylabus
Razem: 690 65
ROK
VI
SEMESTR
12
bez grupy / obowiązkowe
Aneks konserwatorski do dyplomu ćw. 60h
d 60 3 ćw. [zal. z oceną]
sylabus
Laboratorium magisterskie ćw. 30h
o dr Joanna Kurkowska
dr Katarzyna Królikowska-Pataraia
mgr Aleksandra Rzeszutek
dr Anna Nowicka
dr Elżbieta Jeżewska
Tymon Rizov-Ciechański
Kamila Załęska
mgr Konrad Stasiuk
Roman Stasiuk
Anna Puchta
Irena Koss
dr Anna Zatorska
30 2 ćw. [zal.]
sylabus
Pracownia magisterska ćw. 240h
o dr Monika Stachurska 240 18 ćw. [zal.]
sylabus
Seminarium magisterskie 30h
o dr Monika Stachurska 30 5 [zal.]
sylabus
Seminarium magisterskie - teoria 30h
o dr Monika Stachurska 30 5 [zal.]
sylabus
Razem: 390 33