Katalog ECTS

ROCZNY PROGRAM KSZTAŁCENIA

Wydział: Wydział Scenografii
Kierunek: Scenografia
Studia stacjonarne studia pierwszego stopnia


Przedmiot Rodzaj zajęć
dydaktycznych
Obowiązkowe/
Wybór
Prowadzący Czas
[h]
ECTS
[pkt.]
Zaliczenie Sylabus
ROK
III
SEMESTR
5
Język obcy ECTS: 1 ilość: 1
Język angielski ćw. 30h
o mgr Mariola Pachnia 30 1 ćw. [zal. z oceną]
sylabus
Język rosyjski ćw. 30h
o dr Janina Furgał 30 1 ćw. [zal.]
sylabus
Język włoski w. 30h
o Filip Łopuski 30 1 w. [zal.]
sylabus
Języki obce: język angielski w. ćw. 30h
o Hanna Kaczmarczyk 30 1 w. ćw. [zal.]
sylabus
Języki obce: język angielski B2 ćw. 30h
o dr Janina Furgał
dr Inez Szachułowicz
30 1 ćw. [zal.]
sylabus
Polish language for Erasmus+ ćw. 30h
d Miłosz Lindner 30 2 ćw. [zal. z oceną]
sylabus
Pracownia ogólnoplastyczna ECTS: 4 ilość: 1
Fotografia ćw. 60h
d dr Mariusz Gajewski 60 2 ćw. [zal. z oceną]
sylabus
Rysunek i kolor ćw. 30h
d prof. Elżbieta Banecka 30 2 ćw. [zal. z oceną]
sylabus
Rysunek i malarstwo ćw. 30h
d dr hab. Tomasz Myjak 30 2 ćw. [zal. z oceną]
sylabus
Pracownie projektowe do wyboru ECTS: 4 ilość: 1
Kierunki kreacji w obrazie filmowym ćw. 45h
d dr Katarzyna Sobańska-Strzałkowska 45 6 ćw. [egz.]
sylabus
Projektowanie kostiumu ćw. 45h
d dr hab. Dorota Kołodyńska 45 6 ćw. [egz.]
sylabus
Projektowanie przestrzeni filmowej ćw. 45h
d dr Marcel Sławiński 45 6 ćw. [egz.]
sylabus
Projektowanie scenografii ćw. 45h
d dr hab. Marek Chowaniec 45 6 ćw. [egz.]
sylabus
Projektowanie scenografii operowej ćw. 45h
d dr hab. Paweł Dobrzycki 45 6 ćw. [egz.]
sylabus
Projektowanie scenografii teatru lalkowego ćw. 45h
d dr hab. Katarzyna Proniewska-Mazurek 45 6 ćw. [egz.]
sylabus
bez grupy / obowiązkowe
Estetyka 30h
o mgr Tadeusz Walentowicz 30 2 [egz.]
sylabus
Estetyka 30h
o mgr Tadeusz Walentowicz 30 2 [egz.]
sylabus
Historia dramatu w. 30h
o dr Barbara Osterloff 30 2 w. [zal.]
sylabus
Historia kultury materialnej i obyczaju ćw. 30h
o prof. Ewa Braun 30 2 ćw. [egz.]
sylabus
Historia sztuki III w. 30h
o dr Paweł Ignaczak 30 1 w. [zal. z oceną]
sylabus
Historia wnętrz i mebli w. 30h
o dr Anna Wiszniewska 30 1 w. [zal.]
sylabus
Rzeźba. Formy przestrzenne. ćw. 60h
o dr hab. Boris Schwencke 60 2 ćw. [zal. z oceną]
sylabus
Światło w teatrze ćw. 60h
o mgr Jedrzej Skajster 60 2 ćw. [zal. z oceną]
sylabus
Warsztat komputerowy 3D ćw. 30h
o mgr Sławomir Szondelmajer 30 2 ćw. [zal.]
sylabus
Razem: 465 25
ROK
III
SEMESTR
6
Język obcy ECTS: 1 ilość: 1
Język włoski ćw. 30h
o Filip Łopuski 30 1 ćw. [egz.]
sylabus
Języki obce: język angielski ćw. 30h
o Hanna Kaczmarczyk 30 1 ćw. [egz.]
sylabus
Języki obce: język niemiecki ćw. 30h
o Marcin Stachurski 30 1 ćw. [zal.]
sylabus
bez grupy / obowiązkowe
Historia sztuki III w. 30h
o dr hab. Waldemar Baraniewski 30 1 w. [egz.]
sylabus
Historia wnętrz i mebli w. 30h
o dr Anna Wiszniewska 30 1 w. [egz.]
sylabus
Razem: 90 3