Katalog ECTS

ROCZNY PROGRAM KSZTAŁCENIA

Wydział: Wydział Zarządzania Kulturą Wizualną
Kierunek: Historia Sztuki
Studia stacjonarne studia drugiego stopnia


Przedmiot Rodzaj zajęć
dydaktycznych
Obowiązkowe/
Wybór
Prowadzący Czas
[h]
ECTS
[pkt.]
Zaliczenie Sylabus
ROK
II
SEMESTR
3
Projekt badawczy ECTS: 4 ilość: 1
Akademia filmu awangardowego 30h
d dr hab. Łukasz Ronduda 30 4 [zal. z oceną]
sylabus
Kobieta i rośliny. Od ogrodniczek do ekolożek. Zmiana podejścia kobiet do upraw i ochrony przyrody w Polsce w XIX, XX i XXI wieku 30h
d dr hab. Wojciech Włodarczyk 30 4 [zal. z oceną]
sylabus
Sztuka jako krytyczne badania społeczne: sztuka i społeczeństwo w niepewnych czasach 30h
d dr Jakub Szreder
dr hab. Jan Sowa
30 4 [zal. z oceną]
sylabus
Seminarium magisterskie ECTS: 6 ilość: 1
Seminarium magisterskie 30h
o dr Ewa Kociszewska 30 5 [zal. z oceną]
sylabus
Seminarium magisterskie 30h
d dr Jakub Szreder 30 5 [zal. z oceną]
sylabus
Seminarium magisterskie 30h
o dr hab. Jan Sowa 30 5 [zal. z oceną]
sylabus
Seminarium magisterskie 30h
o dr Katarzyna Kasia 30 5 [zal. z oceną]
sylabus
Seminarium magisterskie 30h
o dr Piotr Płucienniczak 30 5 [zal. z oceną]
sylabus
Seminarium magisterskie 30h
d dr Marika Kuźmicz 30 5 [zal. z oceną]
sylabus
Konwersatorium do wyboru ECTS: 9 ilość: 3
Czym jest rzeźba nowoczesna? Konw 30h
d dr hab. Waldemar Baraniewski 30 3 Konw [zal. z oceną]
sylabus
Italia - Germania. Studium krytyczne architektury narodowej Konw 30h
d dr Olaf Kwapis 30 3 Konw [zal. z oceną]
sylabus
Sztuka poza sztuką. Na granicach pola sztuki Konw 30h
d dr Jakub Szreder 30 3 Konw [zal. z oceną]
sylabus
Sztuka, życie, konflikty Konw 30h
d dr Jakub Banasiak
dr Jakub Dąbrowski
30 3 Konw [zal. z oceną]
sylabus
Tajemnice ROD Konw 30h
d dr Piotr Płucienniczak 30 3 Konw [zal. z oceną]
sylabus
Zawód artysta. Projektowanie praktyk indywidualnych Konw 30h
d dr hab. Jan Wojciechowski 30 3 Konw [zal. z oceną]
sylabus
Wykład konwersatoryjny do wyboru ECTS: 2 ilość: 1
Globalny Renesans I 30h
d dr Ewa Kociszewska 30 2 [egz.]
sylabus
Krytyka – emancypacja – postęp. Wprowadzenie do teorii krytycznej. 30h
d dr hab. Jan Sowa 30 2 [egz.]
sylabus
Ustroje kultury wizualnej i role artystów w Polsce 1918-2018 30h
d dr hab. Jan Wojciechowski 30 2 [egz.]
sylabus
bez grupy / obowiązkowe
Ochrona własności intelektualnej 30h
o dr Jakub Dąbrowski 30 2 [egz.]
sylabus
Pracownia plastyczna 45h
o mgr Łukasz Izert 45 3 [zal. z oceną]
sylabus
Praktyki studenckie 125h
o dr Piotr Płucienniczak 125 - [zal. z oceną]
sylabus
Praktyki studenckie 125h
o dr Piotr Płucienniczak 125 5 [zal. z oceną]
sylabus
Współczesne metody historii sztuki 30h
o dr Marika Kuźmicz 30 2 [egz.]
sylabus
Razem: 535 33
ROK
II
SEMESTR
4
Projekt badawczy ECTS: 4 ilość: 1
Akademia filmu awangardowego 30h
d dr hab. Łukasz Ronduda 30 4 [zal. z oceną]
sylabus
Kobieta i rośliny. Od ogrodniczek do ekolożek. Zmiana podejścia kobiet do upraw i ochrony przyrody w Polsce w XIX, XX i XXI wieku 30h
d dr hab. Wojciech Włodarczyk 30 4 [zal. z oceną]
sylabus
Sztuka jako krytyczne badania społeczne: sztuka i społeczeństwo w niepewnych czasach 30h
d dr Jakub Szreder
dr hab. Jan Sowa
30 4 [zal. z oceną]
sylabus
Seminarium magisterskie ECTS: 6 ilość: 1
Seminarium magisterskie 30h
d dr Jakub Szreder 30 8 [zal. z oceną]
sylabus
Seminarium magisterskie 30h
d dr Marika Kuźmicz 30 8 [zal. z oceną]
sylabus
Seminarium magisterskie 30h
o dr Ewa Kociszewska 30 8 [zal. z oceną]
sylabus
Seminarium magisterskie 30h
o dr hab. Jan Sowa 30 8 [zal. z oceną]
sylabus
Seminarium magisterskie 30h
o dr Katarzyna Kasia 30 8 [zal. z oceną]
sylabus
Seminarium magisterskie 30h
o dr Piotr Płucienniczak 30 8 [zal. z oceną]
sylabus
Wykład konwersatoryjny do wyboru ECTS: 2 ilość: 1
Globalny Renesans II w. 30h
d dr Ewa Kociszewska 30 2 w. [egz.]
sylabus
Historia nowych mediów w. 30h
d dr Marika Kuźmicz 30 2 w. [zal. z oceną]
sylabus
Historia rzeźby polskiej w. 30h
d dr hab. Waldemar Baraniewski 30 2 w. [egz.]
sylabus
Kultura policyjna w. 30h
d dr Piotr Płucienniczak 30 2 w. [zal. z oceną]
sylabus
Proseminarium do wyboru ECTS: 8 ilość: 2
Architektura Warszawy w XIX i XX wieku. 30h
d dr Filip Burno 30 4 [zal. z oceną]
sylabus
Artyści wizualni. Środowisko, instytucje, publiczność 30h
d dr hab. Jan Wojciechowski 30 4 [zal. z oceną]
sylabus
Kolekcje i muzea na ziemiach polskich od końca XVIII do końca XX w. 30h
d dr Paweł Ignaczak 30 4 [zal. z oceną]
sylabus
Nuda w czasach nadmiaru 30h
d dr Katarzyna Kasia 30 4 [zal. z oceną]
sylabus
Od klasy robotniczej do klasy kreatywnej i z powrotem. Sztuka, kultura i społeczeństwo w epoce późnego kapitalizmu 30h
d dr hab. Jan Sowa 30 4 [zal. z oceną]
sylabus
Rola fikcji w historii sztuki współczesnej 30h
d dr hab. Łukasz Ronduda 30 4 [zal. z oceną]
sylabus
Zniszczenie przyrody 30h
d dr Piotr Płucienniczak 30 4 [zal. z oceną]
sylabus
bez grupy / obowiązkowe
Pracownia plastyczna 45h
o mgr Łukasz Izert 45 3 [zal. z oceną]
sylabus
Praktyki zawodowe 125h
o dr Piotr Płucienniczak 125 5 [zal. z oceną]
sylabus
Razem: 320 28