Katalog ECTS

ROCZNY PROGRAM KSZTAŁCENIA

Wydział: Wydział Wzornictwa
Kierunek: Wzornictwo
Studia stacjonarne studia drugiego stopnia


Przedmiot Rodzaj zajęć
dydaktycznych
Obowiązkowe/
Wybór
Prowadzący Czas
[h]
ECTS
[pkt.]
Zaliczenie Sylabus
ROK
I
SEMESTR
1
Wykład konwersatoryjny do wyboru ECTS: 2 ilość: 1
Filozoficzna nauka o człowieku 30h
d mgr Tadeusz Walentowicz 30 2 [zal. z oceną]
sylabus
Globalny Renesans I 30h
d dr Ewa Kociszewska 30 2 [egz.]
sylabus
Historia sztuki średniowiecznej w Polsce 30h
d mgr Marek Machowski 30 2 [egz.]
sylabus
Krytyka – emancypacja – postęp. Wprowadzenie do teorii krytycznej. 30h
d dr hab. Jan Sowa 30 2 [egz.]
sylabus
Lotna nowoczesność. Kapitalizm i kultura 30h
d dr Aleksander Zbrzezny 30 2 [zal. z oceną]
sylabus
Ustroje kultury wizualnej i role artystów w Polsce 1918-2018 30h
d dr hab. Jan Wojciechowski 30 2 [egz.]
sylabus
Konwersatorium do wyboru ECTS: 3 ilość: 1
Contemporary Art&Theory Konw 30h
d dr Ewa Bobrowska 30 3 Konw [zal. z oceną]
sylabus
Informacja w świecie cyfrowej ikonografii Konw 30h
d Włodzimierz Daszewski 30 3 Konw [zal. z oceną]
sylabus
Pytania o formę Konw 30h
d mgr Magdalena Sołtys 30 3 Konw [zal. z oceną]
sylabus
Władza i pamięć Konw 30h
d dr Maria Rudzka 30 3 Konw [zal. z oceną]
sylabus
Seminarium dyplomowe ECTS: 6 ilość: 1
Bajki i baśnie 30h
d dr Ewa Muszyńska 30 6 [zal. z oceną]
sylabus
Design i jedzenie w. 30h
d dr Agata Szydłowska 30 6 w. [zal. z oceną]
sylabus
Filozoficzna diagnoza współczesności 30h
o dr Aleksander Zbrzezny
mgr Tadeusz Walentowicz
30 6 [zal. z oceną]
sylabus
Komizm – teoria i analiza zjawiska 30h
o dr Piotr Teodorczuk 30 6 [zal. z oceną]
sylabus
Kultura kryzysu - kryzys kultury 30h
d dr Katarzyna Kasia 30 6 [zal. z oceną]
sylabus
Obrazy kultury. Obraz i obrazowanie jako źródło praktyk artystycznych 30h
d dr hab. Jan Wojciechowski 30 6 [zal. z oceną]
sylabus
Od baroku do queer baroku. Długie trwanie w (bez)stylu 30h
d dr Olaf Kwapis 30 6 [zal. z oceną]
sylabus
Sztuka polska po 1989 roku 30h
d dr Jakub Dąbrowski 30 6 [zal. z oceną]
sylabus
Wokół przedmiotu 30h
d dr Anna Wiszniewska 30 6 [zal. z oceną]
sylabus
bez grupy / obowiązkowe
Dokumentacja elektroniczna ćw. 1h
o Urszula Junosza-Szaniawska 1 - ćw. [zal.]
sylabus
Projektowanie interdyscyplinarne ćw. 150h
o dr hab. Jarosław Kozakiewicz 150 5 ćw. [egz.]
ćw. [zal.]
sylabus
Projektowanie marki w. ćw. 90h
o dr hab. Paweł Kowalewski 90 6 ćw. w. [egz.]
ćw. w. [zal.]
sylabus
Warsztaty projektowe w. ćw. 270h
o prof. Michał Stefanowski
dr hab. Grzegorz Niwiński
dr hab. Artur Frankowski
dr Daniel Zieliński
prof. Jerzy Porębski
dr Tomasz Rygalik
270 12 ćw. w. [egz.]
ćw. w. [zal.]
sylabus
Zarządzanie designem w. ćw. 90h
o dr Paweł Balcerzak 90 6 ćw. w. [egz.]
ćw. w. [zal.]
sylabus
Razem: 691 40
ROK
I
SEMESTR
2
Projektowanie (wybór) ECTS: 5 ilość: 1
Projektowanie (wybór) ćw. 120h
d prof. Michał Stefanowski 120 5 ćw. [egz.]
ćw. [zal.]
sylabus
Projektowanie (wybór) ćw. 120h
d dr hab. Artur Frankowski 120 5 ćw. [egz.]
ćw. [zal.]
sylabus
Projektowanie (wybór) ćw. 120h
d Bartłomiej Mejor 120 5 ćw. [egz.]
ćw. [zal.]
sylabus
Projektowanie (wybór) ćw. 120h
d dr Tomasz Rygalik 120 5 ćw. [egz.]
ćw. [zal.]
sylabus
Projektowanie (wybór) ćw. 120h
d dr hab. Maciej Konopka 120 5 ćw. [egz.]
ćw. [zal.]
sylabus
Projektowanie (wybór) ćw. 120h
d dr hab. Bartosz Piotrowski 120 5 ćw. [egz.]
ćw. [zal.]
sylabus
Projektowanie (wybór) ćw. 120h
d dr Paweł Jasiewicz 120 5 ćw. [egz.]
ćw. [zal.]
sylabus
Projektowanie (wybór) ćw. 120h
d dr Daniel Zieliński 120 5 ćw. [egz.]
ćw. [zal.]
sylabus
Projektowanie (wybór) ćw. 120h
d prof. Jerzy Porębski 120 5 ćw. [egz.]
ćw. [zal.]
sylabus
Projektowanie (wybór) ćw. 120h
d dr hab. Grzegorz Niwiński 120 5 ćw. [egz.]
ćw. [zal.]
sylabus
Projektowanie (wybór) ćw. 120h
d dr Paweł Grobelny 120 5 ćw. [egz.]
ćw. [zal.]
sylabus
Projektowanie (wybór) ćw. 120h
d prof. Wojciech Wybieralski 120 5 ćw. [egz.]
ćw. [zal.]
sylabus
Projektowanie (dyplom magisterski) ECTS: 5 ilość: 1
Projektowanie (dyplom magisterski) ćw. 120h
d prof. Michał Stefanowski 120 5 ćw. [zal.]
sylabus
Projektowanie (dyplom magisterski) ćw. 120h
d prof. Jerzy Porębski 120 5 ćw. [zal.]
sylabus
Projektowanie (dyplom magisterski) ćw. 120h
d dr hab. Grzegorz Niwiński 120 5 ćw. [zal.]
sylabus
Projektowanie (dyplom magisterski) ćw. 120h
d dr hab. Artur Frankowski 120 5 ćw. [zal.]
sylabus
Projektowanie (dyplom magisterski) ćw. 120h
d dr Tomasz Rygalik 120 5 ćw. [zal.]
sylabus
Projektowanie (dyplom magisterski) ćw. 120h
d dr Daniel Zieliński 120 5 ćw. [zal.]
sylabus
Projektowanie (dyplom magisterski) ćw. 120h
d dr Robert Pludra 120 5 ćw. [zal.]
sylabus
Projektowanie (dyplom magisterski) ćw. 120h
d dr hab. Maciej Konopka 120 5 ćw. [zal.]
sylabus
Projektowanie (dyplom magisterski) ćw. 120h
d dr Paweł Grobelny 120 5 ćw. [zal.]
sylabus
Projektowanie (dyplom magisterski) ćw. 120h
d dr hab. Jarosław Kozakiewicz 120 5 ćw. [zal.]
sylabus
bez grupy / obowiązkowe
Badania w procesie projektowym w. 30h
o dr Magdalena Kochanowska 30 1 w. [zal.]
sylabus
Design i kultura w. 60h
o dr Agata Szydłowska 60 2 w. [ocena]
w. [zal.]
sylabus
Dokumentacja elektroniczna ćw. 1h
o Jerzy Smoleński 1 0 ćw. [zal.]
sylabus
Kreacja przekazu ćw. 150h
o prof. Ksawery Piwocki 150 6 ćw. [egz.]
ćw. [zal.]
sylabus
Projektowanie interdyscyplinarne ćw. 150h
o dr hab. Jarosław Kozakiewicz 150 5 ćw. [egz.]
ćw. [zal.]
sylabus
Projektowanie marki w. ćw. 90h
o dr hab. Paweł Kowalewski 90 6 ćw. w. [egz.]
ćw. w. [zal.]
sylabus
Wyzwania współczesności w. 15h
o dr Magdalena Kochanowska 15 1 w. [zal.]
sylabus
Razem: 736 31
ROK
II
SEMESTR
3
Seminarium dyplomowe ECTS: 6 ilość: 1
Filozoficzna diagnoza współczesności 30h
d dr Aleksander Zbrzezny
mgr Tadeusz Walentowicz
30 6 [zal. z oceną]
sylabus
Wokół przedmiotu 30h
d dr Anna Wiszniewska 30 6 [zal. z oceną]
sylabus
Współczesna sztuka nowych mediów a kontekst amerykański 30h
d dr Ewa Bobrowska 30 6 [zal. z oceną]
sylabus
Projektowanie (dyplom magisterski) ECTS: 22 ilość: 1
Projektowanie (dyplom magisterski) ćw. 120h
d dr hab. Maciej Konopka 120 22 ćw. [zal. z oceną]
sylabus
Projektowanie (dyplom magisterski) ćw. 210h
d prof. Jerzy Porębski 210 22 ćw. [zal. z oceną]
sylabus
Projektowanie (dyplom magisterski) ćw. 210h
d dr Tomasz Rygalik 210 22 ćw. [zal. z oceną]
sylabus
Projektowanie (dyplom magisterski) ćw. 210h
d dr hab. Grzegorz Niwiński 210 22 ćw. [zal. z oceną]
sylabus
Projektowanie (dyplom magisterski) ćw. 120h
d dr Robert Pludra 120 5 ćw. [zal.]
sylabus
Projektowanie (dyplom magisterski) ćw. 210h
d dr hab. Artur Frankowski 210 22 ćw. [zal. z oceną]
sylabus
Projektowanie (dyplom magisterski) ćw. 150h
d dr hab. Jarosław Kozakiewicz 150 22 ćw. [zal. z oceną]
sylabus
Projektowanie (dyplom magisterski) ćw. 210h
d prof. Michał Stefanowski 210 22 ćw. [zal. z oceną]
sylabus
Projektowanie (dyplom magisterski) ćw. 210h
d dr Daniel Zieliński 210 22 ćw. [zal. z oceną]
sylabus
Projektowanie (dyplom magisterski) ćw. 120h
d dr Paweł Grobelny 120 22 ćw. [zal.]
sylabus
bez grupy / obowiązkowe
Dokumentacja elektroniczna ćw. 1h
o Urszula Junosza-Szaniawska 1 - ćw. [zal.]
sylabus
Kreacja przekazu ćw. 150h
o prof. Ksawery Piwocki 150 6 ćw. [egz.]
ćw. [zal.]
sylabus
Teoria i krytyka designu w. 30h
o dr Magdalena Kochanowska 30 2 w. [zal. z oceną]
sylabus
Razem: 421 36