Katalog ECTS

ROCZNY PROGRAM KSZTAŁCENIA

Wydział: Wydział Rzeźby
Kierunek: Rzeźba
Studia stacjonarne studia drugiego stopnia


Przedmiot Rodzaj zajęć
dydaktycznych
Obowiązkowe/
Wybór
Prowadzący Czas
[h]
ECTS
[pkt.]
Zaliczenie Sylabus
ROK
II
SEMESTR
3
Seminarium dyplomowe ECTS: 6 ilość: 1
Bajki i baśnie 30h
d dr Ewa Muszyńska 30 6 [zal. z oceną]
sylabus
Filozoficzna diagnoza współczesności 30h
d dr hab. Aleksander Zbrzezny
mgr Tadeusz Walentowicz
30 6 [zal. z oceną]
sylabus
Miasto, konflikt, współpraca - projekt badawczy 30h
d dr Karolina Thel 30 6 [zal. z oceną]
sylabus
Modernizm i modernizacja 1920 – 1970 30h
d dr Filip Burno 30 6 [zal. kom. z oceną]
sylabus
Obraz a fotografia? 30h
d dr hab. Wojciech Włodarczyk 30 6 [zal. z oceną]
sylabus
Obrazy kultury. Obraz i obrazowanie jako źródło praktyk kulturowych 30h
d dr hab. Jan Wojciechowski 30 6 [zal. z oceną]
sylabus
Od baroku do queer baroku. Długie trwanie w (bez)stylu 30h
d dr Olaf Kwapis 30 6 [zal. z oceną]
sylabus
Psychoanaliza i hermeneutyka sztuki 30h
d dr Piotr Teodorczuk 30 6 [zal. z oceną]
sylabus
Sztuka polska po 1989 roku 30h
d dr Jakub Banasiak
dr Jakub Dąbrowski
30 6 [zal. z oceną]
sylabus
Sztuka współczesna a kontekst amerykański 30h
d dr Ewa Bobrowska 30 6 [zal. z oceną]
sylabus
Wokół przedmiotu 30h
d dr Krystyna Łuczak-Surówka 30 6 [zal. z oceną]
sylabus
Konwersatorium ECTS: 3 ilość: 1
Studium przedsiębiorczości Konw 30h
d mgr Magdalena Sołtys 30 3 Konw [zal. z oceną]
sylabus
Techniki do wyboru ECTS: 2 ilość: 1
Grafika warsztatowa ćw. 120h
o dr hab. Małgorzata Dmitruk 120 2 ćw. [zal. z oceną]
sylabus
Aneks do dyplomu ECTS: 1 ilość: 1
Aneks z malarstwa ćw. 120h
o prof. Mariusz Woszczyński 120 1 ćw. [zal.]
sylabus
Aneks z medalierstwa ćw. 120h
o prof. zw. Hanna Jelonek 120 1 ćw. [zal.]
sylabus
Aneks z rysunku ćw. 300h
o dr hab. Małgorzata Gurowska 300 1 ćw. [zal.]
sylabus
Aneks z rzeźby w architekturze ćw. 120h
o dr hab. Andrzej Sołyga
dr Paweł Mysera
120 1 ćw. [zal.]
sylabus
Aneks z technik brązu ćw. 120h
o dr Mieczysław Kozłowski 120 1 ćw. [zal.]
sylabus
Aneks z technik ceramiki ćw. 120h
o dr hab. Stanisław Brach 120 1 ćw. [zal.]
sylabus
Aneks z technik drewna ćw. 120h
o prof. Grzegorz Kowalski 120 1 ćw. [zal.]
sylabus
Aneks z technik grafiki ćw. 120h
o dr hab. Małgorzata Dmitruk 120 1 ćw. [zal.]
sylabus
Rzeźba ćw. 240h
o dr hab. Andrzej Sołyga 240 13 ćw. [egz.]
sylabus
Pracownia Rzeźby do wyboru ECTS: 13 ilość: 1
Rzeźba ćw. 240h
o prof. Antoni Janusz Pastwa 240 13 ćw. [egz.]
sylabus
Rzeźba ćw. 240h
o prof. Adam Myjak 240 13 ćw. [egz.]
sylabus
Rzeźba ćw. 240h
o dr hab. Romuald Woźniak 240 13 ćw. [egz.]
sylabus
Rzeźba - pracownia I ćw. 240h
o prof. Adam Myjak 240 13 ćw. [egz.]
sylabus
Pracownia Rysunku do wyboru ECTS: 10 ilość: 1
Rysunek ćw. 300h
o prof. Mariusz Woszczyński 300 10 ćw. [egz.]
sylabus
Rysunek ćw. 300h
o prof. Zofia Glazer-Rudzińska 300 10 ćw. [egz.]
sylabus
bez grupy / obowiązkowe
Aneks z rzeźby w architekturze ćw. 120h
o 120 1 ćw. [zal.]
sylabus
Rzeźba - pracownia działań przestrzennych ćw. 240h
o dr hab. Romuald Woźniak 240 13 ćw. [egz.]
sylabus
Rzeźba III ćw. 240h
o dr hab. Andrzej Sołyga 240 13 ćw. [egz.]
sylabus
Razem: 1 620 62
ROK
II
SEMESTR
4
Wykład konwersatoryjny do wyboru ECTS: 2 ilość: 1
Studium przedsiębiorczości w. 30h
d mgr Magdalena Sołtys 30 2 w. [zal. z oceną]
sylabus
Pracownia Rzeźby do wyboru ECTS: 14 ilość: 1
Rzeźba ćw. 256h
o prof. Adam Myjak 256 11 sylabus
Rzeźba ćw. 240h
o prof. Antoni Janusz Pastwa 240 13 ćw. [egz.]
sylabus
Rzeźba - pracownia działań przestrzennych ćw. 240h
o dr hab. Romuald Woźniak 240 8 ćw. [egz.]
sylabus
Pracownia Rysunku do wyboru ECTS: 10 ilość: 1
Rysunek ćw. 320h
o dr hab. Małgorzata Gurowska 320 11 sylabus
Rysunek ćw. 320h
o prof. Mariusz Woszczyński 320 7 sylabus
Aneks do dyplomu ECTS: 4 ilość: 1
Aneks z malarstwa ćw. 120h
o 120 1 ćw. [zal.]
sylabus
Aneks z medalierstwa ćw. 120h
o 120 1 ćw. [zal.]
sylabus
Aneks z rysunku ćw. 300h
o 300 1 ćw. [zal.]
sylabus
Aneks z technik grafiki ćw. 120h
o dr hab. Małgorzata Dmitruk 120 1 ćw. [zal.]
sylabus
Aneks z technik grafiki ćw. 120h
o dr hab. Małgorzata Dmitruk 120 1 ćw. [zal.]
sylabus
Techniki do wyboru ECTS: 4 ilość: 1
Fotografia ćw. 120h
o mgr Anna Młotowska 120 2 ćw. [zal. z oceną]
sylabus
seminarium dyplomowe ECTS: 6 ilość: 1
Seminarium dyplomowe z promotorem pracy teoretycznej 30h
o dr Maria Rudzka 30 6 [zal.]
sylabus
Seminarium dyplomowe z promotorem pracy teoretycznej 30h
o dr Anna Oleńska 30 6 [zal.]
sylabus
Seminarium dyplomowe z promotorem pracy teoretycznej 30h
o dr hab. Aleksander Zbrzezny 30 6 [zal.]
sylabus
Seminarium dyplomowe z promotorem pracy teoretycznej 30h
o mgr Magdalena Sołtys 30 6 [zal.]
sylabus
Seminarium dyplomowe z promotorem pracy teoretycznej 30h
o dr Piotr Teodorczuk 30 6 [zal.]
sylabus
bez grupy / obowiązkowe
Aneks z rzeźby w architekturze ćw. 120h
o 120 1 ćw. [zal.]
sylabus
Aneks z technik brązu ćw. 120h
o 120 1 ćw. [zal.]
sylabus
Aneks z technik ceramiki ćw. 120h
o 120 1 ćw. [zal.]
sylabus
Aneks z technik drewna ćw. 120h
o 120 1 ćw. [zal.]
sylabus
Portfolio ćw. 32h
o mgr Ryszard Zimek 32 - ćw. [zal. z oceną]
sylabus
Rzeźba III ćw. 16h
o dr hab. Andrzej Sołyga 16 9 ćw. [egz.]
sylabus
Razem: 1 584 53