Katalog ECTS

ROCZNY PROGRAM KSZTAŁCENIA

Wydział: Wydział Scenografii
Kierunek: Scenografia
Studia stacjonarne studia drugiego stopnia


Przedmiot Rodzaj zajęć
dydaktycznych
Obowiązkowe/
Wybór
Prowadzący Czas
[h]
ECTS
[pkt.]
Zaliczenie Sylabus
ROK
I
SEMESTR
1
Wykład konwersatoryjny do wyboru ECTS: 2 ilość: 1
Filozoficzna nauka o człowieku 30h
d mgr Tadeusz Walentowicz 30 2 [zal. z oceną]
sylabus
Lotna nowoczesność. Kapitalizm i kultura 30h
d dr Aleksander Zbrzezny 30 2 [zal. z oceną]
sylabus
Konwersatorium do wyboru ECTS: 3 ilość: 1
Contemporary Art&Theory Konw 30h
d dr Ewa Bobrowska 30 3 Konw [zal. z oceną]
sylabus
Informacja w świecie cyfrowej ikonografii Konw 30h
d Włodzimierz Daszewski 30 3 Konw [zal. z oceną]
sylabus
Pytania o formę Konw 30h
d mgr Magdalena Sołtys 30 3 Konw [zal. z oceną]
sylabus
Władza i pamięć Konw 30h
d dr Maria Rudzka 30 3 Konw [zal. z oceną]
sylabus
Pracownia ogólnoplastyczna ECTS: 4 ilość: 1
Rysunek i kolor ćw. 60h
d prof. Elżbieta Banecka 60 2 ćw. [zal. z oceną]
sylabus
Rysunek i malarstwo ćw. 60h
d dr hab. Tomasz Myjak 60 2 ćw. [zal. z oceną]
sylabus
Pracownie projektowe do wyboru ECTS: 4 ilość: 1
Projektowanie kostiumu ćw. 45h
d dr hab. Dorota Kołodyńska 45 5 ćw. [egz.]
sylabus
Projektowanie scenografii ćw. 45h
d dr hab. Marek Chowaniec 45 5 ćw. [egz.]
sylabus
Projektowanie scenografii operowej ćw. 45h
d dr hab. Paweł Dobrzycki 45 5 ćw. [egz.]
sylabus
Projektowanie scenografii teatru lalkowego ćw. 45h
d dr hab. Katarzyna Proniewska-Mazurek 45 5 ćw. [egz.]
sylabus
bez grupy / obowiązkowe
Fotografia ćw. 45h
d dr Mariusz Gajewski 45 2 ćw. [egz.]
sylabus
Historia dramatu w. 30h
o dr Barbara Osterloff 30 2 w. [egz.]
sylabus
Historia kostiumu w. 30h
o dr Anna Straszewska 30 2 w. [egz.]
sylabus
Historia kultury materialnej ćw. 30h
o prof. Ewa Braun 30 2 ćw. [egz.]
sylabus
Kierunki rozwoju scenografii w. 30h
o dr Dominika Łarionow 30 2 w. [egz.]
sylabus
Konwersatorium Konw 30h
o prof. zw. Magdalena Raszewska 30 3 Konw [egz.]
sylabus
Projektowanie kostiumu filmowego ćw. 45h
o dr Jagna Janicka 45 2 ćw. [zal. z oceną]
sylabus
Projektowanie scenografii filmowej ćw. 45h
o prof. Janusz Sosnowski 45 5 ćw. [egz.]
sylabus
Rzeźba. Formy przestrzenne. ćw. 45h
d dr hab. Boris Schwencke 45 2 ćw. [zal. z oceną]
sylabus
Światło w teatrze ćw. 60h
o mgr Jedrzej Skajster 60 2 ćw. [zal. z oceną]
sylabus
Teatr a Świat. Współczesne techniki dramaturgiczne w. 30h
o dr Agnieszka Korytkowska 30 1 w. [egz.]
sylabus
Warsztat komputerowy 3D ćw. 60h
o mgr Sławomir Szondelmajer 60 2 ćw. [egz.]
sylabus
Razem: 645 40
ROK
I
SEMESTR
2
Pracownia ogólnoplastyczna ECTS: 4 ilość: 1
Rysunek i kolor ćw. 60h
d prof. Elżbieta Banecka 60 2 ćw. [zal. z oceną]
sylabus
Rysunek i malarstwo ćw. 60h
d dr hab. Tomasz Myjak 60 2 ćw. [zal. z oceną]
sylabus
Pracownie projektowe do wyboru ECTS: 4 ilość: 1
Projektowanie kostiumu ćw. 45h
d dr hab. Dorota Kołodyńska 45 5 ćw. [egz.]
sylabus
Projektowanie scenografii ćw. 45h
d dr hab. Marek Chowaniec 45 5 ćw. [egz.]
sylabus
Projektowanie scenografii operowej ćw. 45h
d dr hab. Paweł Dobrzycki 45 5 ćw. [egz.]
sylabus
Projektowanie scenografii teatru lalkowego ćw. 45h
d dr hab. Katarzyna Proniewska-Mazurek 45 5 ćw. [egz.]
sylabus
bez grupy / obowiązkowe
Fotografia ćw. 45h
d dr Mariusz Gajewski 45 2 ćw. [egz.]
sylabus
Historia dramatu w. 30h
o dr Barbara Osterloff 30 2 w. [egz.]
sylabus
Historia kostiumu w. 30h
o dr Anna Straszewska 30 2 w. [egz.]
sylabus
Historia kultury materialnej ćw. 30h
o prof. Ewa Braun 30 2 ćw. [egz.]
sylabus
Kierunki rozwoju scenografii w. 30h
o dr Dominika Łarionow 30 2 w. [egz.]
sylabus
Konwersatorium Konw 30h
o prof. zw. Magdalena Raszewska 30 3 Konw [egz.]
sylabus
Projektowanie kostiumu filmowego ćw. 45h
o dr Jagna Janicka 45 2 ćw. [zal. z oceną]
sylabus
Projektowanie scenografii filmowej ćw. 45h
o prof. Janusz Sosnowski 45 5 ćw. [egz.]
sylabus
Rzeźba. Formy przestrzenne. ćw. 45h
d dr hab. Boris Schwencke 45 2 ćw. [zal. z oceną]
sylabus
Światło w teatrze ćw. 60h
o mgr Jedrzej Skajster 60 2 ćw. [zal. z oceną]
sylabus
Teatr a Świat. Współczesne techniki dramaturgiczne w. 30h
o dr Agnieszka Korytkowska 30 1 w. [egz.]
sylabus
Razem: 525 33
ROK
II
SEMESTR
3
Seminarium dyplomowe ECTS: 6 ilość: 1
Filozoficzna diagnoza współczesności 30h
d dr Aleksander Zbrzezny
mgr Tadeusz Walentowicz
30 6 [zal. z oceną]
sylabus
Komizm – teoria i analiza zjawiska 30h
d dr Piotr Teodorczuk 30 6 [zal. z oceną]
sylabus
Wokół przedmiotu 30h
d dr Anna Wiszniewska 30 6 [zal. z oceną]
sylabus
Współczesna sztuka nowych mediów a kontekst amerykański 30h
d dr Ewa Bobrowska 30 6 [zal. z oceną]
sylabus
Pracownia ogólnoplastyczna ECTS: 4 ilość (min): 1 ilość (max): 2
Fotografia i media ćw. 60h
d dr Mariusz Gajewski 60 10 ćw. [zal. z oceną]
sylabus
Rysunek i kolor ćw. 60h
o prof. Elżbieta Banecka 60 10 ćw. [zal. z oceną]
sylabus
Rysunek i malarstwo ćw. 60h
o dr hab. Tomasz Myjak 60 10 ćw. [zal. z oceną]
sylabus
Rzeźba i działania przestrzenne ćw. 60h
d dr hab. Boris Schwencke 60 10 ćw. [zal. z oceną]
sylabus
Pracownie projektowe do wyboru ECTS: 16 ilość: 2
Projektowanie kostiumu ćw. 60h
o dr hab. Dorota Kołodyńska 60 16 ćw. [zal. z oceną]
sylabus
Projektowanie scenografii ćw. 60h
o dr hab. Marek Chowaniec 60 16 ćw. [zal. z oceną]
sylabus
Projektowanie scenografii filmowej ćw. 60h
d prof. Janusz Sosnowski 60 16 ćw. [egz.]
sylabus
Projektowanie scenografii operowej ćw. 60h
o dr hab. Paweł Dobrzycki 60 16 ćw. [egz.]
sylabus
Projektowanie scenografii teatru lalkowego ćw. 60h
o dr hab. Katarzyna Proniewska-Mazurek 60 16 ćw. [zal. z oceną]
sylabus
bez grupy / obowiązkowe
Projektowanie kostiumu filmowego ćw. 75h
d dr Jagna Janicka 75 2 ćw. [ZIE]
sylabus
Seminarium 30h
o prof. zw. Magdalena Raszewska 30 2 [zal. z oceną]
sylabus
Warsztat komputerowy 3D ćw. 30h
d mgr Sławomir Szondelmajer 30 1 ćw. [zal.]
sylabus
Razem: 405 31