Katalog ECTS

ROCZNY PROGRAM KSZTAŁCENIA

Wydział: Wydział Zarządzania Kulturą Wizualną
Kierunek: Badania Artystyczne
Studia stacjonarne studia drugiego stopnia


Przedmiot Rodzaj zajęć
dydaktycznych
Obowiązkowe/
Wybór
Prowadzący Czas
[h]
ECTS
[pkt.]
Zaliczenie Sylabus
ROK
I
SEMESTR
1
Laboratorium do wyboru ECTS: 6 ilość: 1
Historie mówione nowoczesności 60h
d dr hab. Luiza Nader
dr Piotr Słodkowski
60 6 [zal. z oceną]
sylabus
Sztuka jako krytyczne badania społeczne: sztuka i społeczeństwo w niepewnych czasach 60h
d dr Jakub Szreder
dr hab. Jan Sowa
60 6 [zal. z oceną]
sylabus
Konwersatorium do wyboru ECTS: 3 ilość: 1
Italia - Germania. Studium krytyczne architektury narodowej Konw 30h
d dr Olaf Kwapis 30 3 Konw [zal. z oceną]
sylabus
Sztuka poza sztuką. Na granicach pola sztuki Konw 30h
d dr Jakub Szreder 30 3 Konw [zal. z oceną]
sylabus
Sztuka, życie, konflikty Konw 30h
d dr Jakub Banasiak
dr Jakub Dąbrowski
30 3 Konw [zal. z oceną]
sylabus
Tajemnice ROD Konw 30h
d dr Piotr Płucienniczak 30 3 Konw [zal. z oceną]
sylabus
Zawód artysta. Projektowanie praktyk indywidualnych Konw 30h
d dr hab. Jan Wojciechowski 30 3 Konw [zal. z oceną]
sylabus
Wykład konwersatoryjny do wyboru ECTS: 2 ilość: 1
Globalny Renesans I 30h
d dr Ewa Kociszewska 30 2 [egz.]
sylabus
Krytyka – emancypacja – postęp. Wprowadzenie do teorii krytycznej. 30h
d dr hab. Jan Sowa 30 2 [egz.]
sylabus
Ustroje kultury wizualnej i role artystów w Polsce 1918-2018 30h
d dr hab. Jan Wojciechowski 30 2 [egz.]
sylabus
bez grupy / obowiązkowe
Kuratorowanie wystaw 30h
o dr hab. Łukasz Ronduda 30 2 [zal. z oceną]
sylabus
Metody badań nad sztuką w. 30h
o dr Ewa Kociszewska 30 2 w. [egz.]
sylabus
(Po)nowoczesność i jej granice. Sztuka w Polsce po 1918 r. w. 30h
o dr Piotr Słodkowski
dr hab. Wojciech Włodarczyk
dr hab. Luiza Nader
30 3 w. [zal. z oceną]
sylabus
Pracownia podstaw plastyki 45h
o prof. Marek Dzienkiewicz 45 2 [zal. z oceną]
sylabus
Pracownia Struktur Mentalnych. Projekt indywidualny 45h
o mgr Jakub Mazurkiewicz 45 3 [zal. z oceną]
sylabus
Socjologia Sztuki. Krytyka ekonomii politycznej sztuki współczesnej w. 30h
o dr Jakub Szreder 30 2 w. [egz.]
sylabus
Sztuka końca XX wieku w. 30h
o dr hab. Waldemar Baraniewski 30 2 w. [egz.]
sylabus
Wyobraźnia społeczna 30h
o dr Piotr Płucienniczak 30 2 [zal. z oceną]
sylabus
Razem: 390 29
ROK
I
SEMESTR
2
Laboratorium do wyboru ECTS: 6 ilość: 1
Historie mówione nowoczesności 60h
d dr Piotr Słodkowski
dr hab. Luiza Nader
60 6 [zal. z oceną]
sylabus
Sztuka jako krytyczne badania społeczne: sztuka i społeczeństwo w niepewnych czasach 60h
d dr Jakub Szreder
dr hab. Jan Sowa
60 6 [zal. z oceną]
sylabus
Proseminarium do wyboru ECTS: 4 ilość: 1
Architektura Warszawy w XIX i XX wieku. 30h
d dr Filip Burno 30 4 [zal. z oceną]
sylabus
Artyści wizualni. Środowisko, instytucje, publiczność 30h
d dr hab. Jan Wojciechowski 30 4 [zal. z oceną]
sylabus
Kolekcje i muzea na ziemiach polskich od końca XVIII do końca XX w. 30h
d dr Paweł Ignaczak 30 4 [zal. z oceną]
sylabus
Nuda w czasach nadmiaru 30h
d dr Katarzyna Kasia 30 4 [zal. z oceną]
sylabus
Od klasy robotniczej do klasy kreatywnej i z powrotem. Sztuka, kultura i społeczeństwo w epoce późnego kapitalizmu 30h
d dr hab. Jan Sowa 30 4 [zal. z oceną]
sylabus
Rola fikcji w historii sztuki współczesnej 30h
d dr hab. Łukasz Ronduda 30 4 [zal. z oceną]
sylabus
Zniszczenie przyrody 30h
d dr Piotr Płucienniczak 30 4 [zal. z oceną]
sylabus
Wykład konwersatoryjny do wyboru ECTS: 2 ilość: 1
Globalny Renesans II w. 30h
d dr Ewa Kociszewska 30 2 w. [egz.]
sylabus
Historia nowych mediów w. 30h
d dr Marika Kuźmicz 30 2 w. [zal. z oceną]
sylabus
Historia rzeźby polskiej w. 30h
d dr hab. Waldemar Baraniewski 30 2 w. [egz.]
sylabus
Kultura policyjna w. 30h
d dr Piotr Płucienniczak 30 2 w. [zal. z oceną]
sylabus
bez grupy / obowiązkowe
Humanistyka XXI wieku w. 30h
o dr hab. Jan Sowa 30 2 w. [egz.]
sylabus
Języki obce: język angielski ćw. 30h
o Magdalena Potts 30 1 ćw. [zal. z oceną]
sylabus
(Po)nowoczesność i jej granice. Sztuka w Polsce po 1918 r. w. 30h
o dr Jakub Banasiak
dr Jakub Dąbrowski
dr Piotr Słodkowski
30 3 w. [egz.]
sylabus
Pracownia podstaw plastyki 45h
o prof. Marek Dzienkiewicz 45 2 [zal. z oceną]
sylabus
Pracownia Struktur Mentalnych. Projekt grupowy 45h
o mgr Jakub Mazurkiewicz 45 3 [zal. z oceną]
sylabus
Sztuka XXI wieku w. 30h
o dr Jakub Dąbrowski 30 2 w. [egz.]
sylabus
Współpraca międzysektorowa w świecie sztuki w. 30h
o Łukasz Mojsak 30 2 w. [egz.]
sylabus
Źródła współczesnej krytyki artystycznej ćw. 30h
o dr Jakub Banasiak 30 3 ćw. [zal. z oceną]
sylabus
Razem: 390 30