Katalog ECTS

ROCZNY PROGRAM KSZTAŁCENIA

Wydział: Wydział Scenografii
Kierunek: Scenografia
Studia stacjonarne studia pierwszego stopnia


Przedmiot Rodzaj zajęć
dydaktycznych
Obowiązkowe/
Wybór
Prowadzący Czas
[h]
ECTS
[pkt.]
Zaliczenie Sylabus
ROK
I
SEMESTR
1
Słownik sztuki ECTS: 2 ilość: 1
Słownik sztuki w. 30h
d dr Filip Burno 30 2 w. [zal.]
sylabus
Słownik sztuki w. 30h
d dr hab. Wojciech Włodarczyk 30 2 w. [zal.]
sylabus
Wychowanie fizyczne ilość: 1
Wychowanie fizyczne ćw. 30h
d mgr Anna Pietraszek 30 0 ćw. [zal.]
sylabus
Wychowanie fizyczne ćw. 30h
d Robert Krępski 30 0 ćw. [zal.]
sylabus
Wychowanie fizyczne ćw. 30h
d Maciej Wenta 30 0 ćw. [zal.]
sylabus
Pracownia ogólnoplastyczna ECTS: 4 ilość: 1
Rysunek i kolor ćw. 120h
o prof. Elżbieta Banecka 120 4 ćw. [egz. kom.]
sylabus
Język obcy ECTS: 1 ilość (min): 1 ilość (max): 2
Ćwiczenia komputerowe 2D w. ćw. 30h
o mgr Małgorzata Fajge 30 1 w. ćw. [zal.]
sylabus
Język angielski ćw. 30h
o mgr Mariola Pachnia 30 1 ćw. [zal.]
sylabus
Język angielski ćw. 30h
o mgr Agata Płaskowicka 30 1 ćw. [zal.]
sylabus
Język niemiecki ćw. 30h
o Teresa Zakrzewska 30 1 ćw. [zal.]
sylabus
Język rosyjski w. ćw. 30h
o mgr Janina Furgał 30 1 w. ćw. [zal.]
sylabus
Języki obce: język angielski w. ćw. 30h
o Hanna Kaczmarczyk 30 1 w. ćw. [zal.]
sylabus
Języki obce: język angielski w. 30h
o Magdalena Potts 30 1 w. [zal.]
sylabus
Języki obce: język angielski w. ćw. 30h
o Hanna Kaczmarczyk 30 1 w. ćw. [zal.]
sylabus
Języki obce: język angielski w. ćw. 30h
o mgr Dagmara Dęga-Lewarska 30 1 w. ćw. [zal.]
sylabus
Języki obce: język angielski w. ćw. 30h
o mgr Mariola Pachnia 30 1 w. ćw. [zal.]
sylabus
Języki obce: język angielski ćw. 30h
o Małgorzata Wujec 30 1 ćw. [zal.]
sylabus
Języki obce: język francuski w. ćw. 30h
o mgr Agata Płaskowicka 30 1 w. ćw. [zal.]
sylabus
bez grupy / obowiązkowe
Ergonomia i rysunek techniczny ćw. 45h
o mgr Piotr Sieciński 45 2 ćw. [egz. kom.]
sylabus
Fotografia ćw. 30h
o dr hab. Mariusz Gajewski 30 2 ćw. [egz. kom.]
sylabus
Historia filmu w. 30h
o mgr Adam Trwoga 30 2 w. [zal. z oceną]
sylabus
Historia sztuki I w. 30h
o mgr Marek Machowski 30 1 w. [zal.]
sylabus
Historia teatru w. 30h
o prof. zw. Magdalena Raszewska 30 2 w. [zal.]
sylabus
Języki obce: język włoski ćw. 60h
o mgr Małgorzata Fajge 60 1 ćw. [egz. kom.]
sylabus
Komputerowe wspomaganie projektowania scenografii ćw. 60h
o mgr Sławomir Szondelmajer 60 3 ćw. [egz. kom.]
sylabus
Praktyczny język teatru ćw. 75h
o mgr Jan Ciecierski 75 3 ćw. [egz. kom.]
sylabus
Propedeutyka projektowania scenograficznego ćw. 120h
o dr Julia Skrzynecka
dr Martyna Kander
120 3 ćw. [egz. kom.]
sylabus
Propedeutyka reżyserii ćw. 30h
o dr Agnieszka Korytkowska 30 1 ćw. [zal.]
sylabus
Technika i technologia teatru ćw. 30h
o Zbigniew Kośka 30 1 ćw. [zal.]
sylabus
Razem: 780 28
ROK
I
SEMESTR
2
Słownik sztuki ECTS: 2 ilość: 1
Słownik sztuki w. 30h
d dr Filip Burno 30 2 w. [egz.]
sylabus
Słownik sztuki w. 30h
d dr hab. Wojciech Włodarczyk 30 2 w. [egz.]
sylabus
Pracownia ogólnoplastyczna ECTS: 4 ilość: 1
Rysunek i kolor ćw. 120h
o prof. Elżbieta Banecka 120 4 ćw. [egz. kom.]
sylabus
Język obcy ECTS: 1 ilość: 1
Język angielski ćw. 30h
o mgr Agata Płaskowicka 30 1 ćw. [zal.]
sylabus
Język angielski w. ćw. 30h
o mgr Inez Szachułowicz 30 1 w. ćw. [zal.]
sylabus
Język angielski ćw. 30h
o mgr Mariola Pachnia 30 1 ćw. [zal.]
sylabus
Język niemiecki w. ćw. 30h
o Teresa Zakrzewska 30 1 w. ćw. [zal.]
sylabus
Języki obce: język angielski w. ćw. 30h
o Hanna Kaczmarczyk 30 1 w. ćw. [zal.]
sylabus
Języki obce: język angielski ćw. 30h
o Małgorzata Wujec 30 1 ćw. [zal.]
sylabus
Języki obce: język francuski ćw. 30h
o mgr Agata Płaskowicka 30 1 ćw. [zal.]
sylabus
Języki obce: język włoski ćw. 30h
o Filip Łopuski 30 1 ćw. [zal.]
sylabus
Wychowanie fizyczne ilość: 1
Wychowanie fizyczne ćw. 30h
o mgr Anna Pietraszek 30 - ćw. [zal.]
sylabus
Wychowanie fizyczne ćw. 30h
o Maciej Wenta 30 - ćw. [zal.]
sylabus
Wychowanie fizyczne ćw. 30h
o Robert Krępski 30 - ćw. [zal.]
sylabus
bez grupy / obowiązkowe
Ćwiczenia komputerowe 2D ćw. 60h
o mgr Małgorzata Fajge 60 1 ćw. [egz. kom.]
sylabus
Ergonomia i rysunek techniczny ćw. 45h
o mgr Piotr Sieciński 45 2 ćw. [egz. kom.]
sylabus
Fotografia ćw. 30h
o dr hab. Mariusz Gajewski 30 2 ćw. [egz. kom.]
sylabus
Historia filmu w. 30h
o mgr Adam Trwoga 30 2 w. [zal. z oceną]
sylabus
Historia sztuki I w. 30h
o mgr Marek Machowski 30 1 w. [egz.]
sylabus
Historia teatru w. 30h
o prof. zw. Magdalena Raszewska 30 2 w. [zal.]
sylabus
Komputerowe wspomaganie projektowania scenografii ćw. 60h
o mgr Sławomir Szondelmajer 60 3 ćw. [egz. kom.]
sylabus
Praktyczny język teatru ćw. 75h
o mgr Jan Ciecierski 75 3 ćw. [egz. kom.]
sylabus
Propedeutyka projektowania scenograficznego ćw. 120h
o dr Julia Skrzynecka
dr Martyna Kander
120 3 ćw. [egz. kom.]
sylabus
Propedeutyka reżyserii ćw. 30h
o dr Agnieszka Korytkowska 30 1 ćw. [zal.]
sylabus
Technika i technologia teatru ćw. 30h
o Zbigniew Kośka 30 1 ćw. [zal.]
sylabus
Razem: 750 28