Katalog ECTS

ROCZNY PROGRAM KSZTAŁCENIA

Wydział: Wydział Architektury Wnętrz
Kierunek: Architektura Wnętrz
Studia stacjonarne studia drugiego stopnia


Przedmiot Rodzaj zajęć
dydaktycznych
Obowiązkowe/
Wybór
Prowadzący Czas
[h]
ECTS
[pkt.]
Zaliczenie Sylabus
ROK
I
SEMESTR
1
Wykład konwersatoryjny do wyboru ECTS: 2 ilość: 1
Filozofia kultury z elementami antropologii kultury w. 30h
d dr Katarzyna Kasia 30 2 w. [egz.]
sylabus
Filozoficzna nauka o człowieku 30h
d mgr Tadeusz Walentowicz 30 2 [zal. z oceną]
sylabus
Globalny Renesans I 30h
d dr Ewa Kociszewska 30 2 [egz.]
sylabus
Historia sztuki średniowiecznej w Polsce 30h
d mgr Marek Machowski 30 2 [egz.]
sylabus
Krytyka – emancypacja – postęp. Wprowadzenie do teorii krytycznej. 30h
d dr hab. Jan Sowa 30 2 [egz.]
sylabus
Lotna nowoczesność. Kapitalizm i kultura 30h
d dr Aleksander Zbrzezny 30 2 [zal. z oceną]
sylabus
Ustroje kultury wizualnej i role artystów w Polsce 1918-2018 30h
d dr hab. Jan Wojciechowski 30 2 [egz.]
sylabus
Konwersatorium do wyboru ECTS: 3 ilość: 1
Contemporary Art&Theory Konw 30h
d dr Ewa Bobrowska 30 3 Konw [zal. z oceną]
sylabus
Czym jest rzeźba nowoczesna? Konw 30h
d dr hab. Waldemar Baraniewski 30 3 Konw [zal. z oceną]
sylabus
Informacja w świecie cyfrowej ikonografii Konw 30h
d Włodzimierz Daszewski 30 3 Konw [zal. z oceną]
sylabus
Italia - Germania. Studium krytyczne architektury narodowej Konw 30h
d dr Olaf Kwapis 30 3 Konw [zal. z oceną]
sylabus
Pytania o formę Konw 30h
d mgr Magdalena Sołtys 30 3 Konw [zal. z oceną]
sylabus
Sztuka poza sztuką. Na granicach pola sztuki Konw 30h
d dr Jakub Szreder 30 3 Konw [zal. z oceną]
sylabus
Sztuka, życie, konflikty Konw 30h
d dr Jakub Banasiak
dr Jakub Dąbrowski
30 3 Konw [zal. z oceną]
sylabus
Tajemnice ROD Konw 30h
d dr Piotr Płucienniczak 30 3 Konw [zal. z oceną]
sylabus
Władza i pamięć Konw 30h
d dr Maria Rudzka 30 3 Konw [zal. z oceną]
sylabus
Zawód artysta. Projektowanie praktyk indywidualnych Konw 30h
d dr hab. Jan Wojciechowski 30 3 Konw [zal. z oceną]
sylabus
Malarstwo/Rzeźba ECTS: 2 ilość: 1
Malarstwo I ćw. 60h
d prof. zw. Andrzej Zwierzchowski 60 2 ćw. [zal.]
sylabus
Malarstwo II ćw. 60h
d dr hab. Jarosław Radel
prof. Paweł Michalak
60 2 ćw. [zal. z oceną]
sylabus
Rysunek ćw. 30h
d prof. Antoni Grabowski 30 1 ćw. [zal. z oceną]
sylabus
Rysunek ćw. 30h
d dr hab. Jarosław Radel
prof. Paweł Michalak
30 1 ćw. [zal.]
sylabus
Rysunek ćw. 30h
d prof. zw. Andrzej Zwierzchowski 30 1 ćw. [zal. z oceną]
sylabus
Rzeźba I ćw. 60h
d prof. Antoni Grabowski 60 2 ćw. [zal. z oceną]
sylabus
Wystawiennictwo/Projektowanie wnętrz ECTS: 5 ilość: 1
Projektowanie wnętrz ćw. 150h
d dr hab. Beata Dobryjanowicz
prof. Piotr Kwasieborski
150 5 ćw. [zal. z oceną]
sylabus
Projektowanie wnętrz ćw. 150h
d dr hab. Radosław Skalski 150 5 ćw. [zal. z oceną]
sylabus
Wystawiennictwo ćw. 150h
d prof. Barbara Kowalewska 150 5 ćw. [zal. z oceną]
sylabus
Wystawiennictwo ćw. 150h
d dr hab. Monika Rzepiejewska-Mroczek 150 5 ćw. [zal. z oceną]
sylabus
Opracowania techniczne ECTS: 2 ilość: 2
Opracowania techniczne ćw. 30h
d prof. Jerzy Bogusławski 30 1 ćw. [zal. z oceną]
sylabus
Opracowania techniczne ćw. 30h
d mgr Jan Kochański 30 1 ćw. [zal. z oceną]
sylabus
Opracowania techniczne ćw. 30h
d dr Tomasz Gałązka 30 1 ćw. [zal. z oceną]
sylabus
Opracowania techniczne ćw. 30h
d mgr inż. arch. Anatol Kuczyński 30 1 ćw. [zal. z oceną]
sylabus
Opracowania techniczne ćw. 30h
d mgr inż. arch. Anna Siwek 30 1 ćw. [zal. z oceną]
sylabus
Opracowania techniczne ćw. 30h
d mgr inż. arch. Anna Siwek 30 1 ćw. [zal. z oceną]
sylabus
Opracowania techniczne ćw. 30h
d mgr inż. arch. Anatol Kuczyński 30 1 ćw. [zal. z oceną]
sylabus
Projektowanie architektoniczne/Komunikacja wizualna ECTS: 5 ilość: 1
Komunikacja wizualna ćw. 150h
d prof. Włodzimierz Krasulak-Wiśniewski 150 5 ćw. [zal. z oceną]
sylabus
Komunikacja wizualna ćw. 150h
d prof. Piotr Jaworowski 150 5 ćw. [zal. z oceną]
sylabus
Projektowanie architektoniczne ćw. 150h
d dr Iwona Kalenik 150 5 ćw. [zal.]
sylabus
Projektowanie architektoniczne ćw. 150h
d dr hab. Joanna Walendzik-Stefańska 150 5 ćw. [zal. z oceną]
sylabus
Projektowanie mebla/Detal miasta ECTS: 5 ilość: 1
Detal miasta ćw. 150h
d prof. Jerzy Bogusławski 150 5 ćw. [zal. z oceną]
sylabus
Projektowanie mebla ćw. 150h
d dr Michał Kapczyński 150 5 ćw. [zal. z oceną]
sylabus
Projektowanie mebla ćw. 150h
d dr Tomasz Gałązka 150 5 ćw. [zal. z oceną]
sylabus
Architektura krajobrazu/Projektowanie partycypacyjne ECTS: 3 ilość: 1
Architektura krajobrazu w. 90h
d dr Elżbieta Myjak-Sokołowska 90 3 w. [zal. z oceną]
sylabus
Projektowanie partycypacyjne ćw. 90h
d mgr inż. arch. Dariusz Śmiechowski 90 3 ćw. [zal. z oceną]
sylabus
Specjalizacja Projektowanie w Przestrzeni Publicznej ECTS: 9 ilość: 2
Architektura krajobrazu ćw. 180h
o dr Elżbieta Myjak-Sokołowska 180 5 ćw. [zal. z oceną]
sylabus
Projektowanie partycypacyjne ćw. 120h
o mgr inż. arch. Dariusz Śmiechowski 120 4 ćw. [zal. z oceną]
sylabus
Intermedia/Tkanina w architekturze ECTS: 3 ilość: 1
Intermedia ćw. 90h
d dr Zuzanna Sadowa 90 3 ćw. [zal. z oceną]
sylabus
Tkanina w architekturze ćw. 90h
d prof. Stanisław Andrzejewski 90 3 ćw. [zal. z oceną]
sylabus
bez grupy / obowiązkowe
Projektowanie w Polsce w. 30h
o dr Anna Wiszniewska 30 1 w. [zal.]
sylabus
Razem: 1 140 40
ROK
I
SEMESTR
2
Wykład konwersatoryjny do wyboru ECTS: 2 ilość: 1
Globalny Renesans II w. 30h
d dr Ewa Kociszewska 30 2 w. [egz.]
sylabus
Historia nowych mediów w. 30h
d dr Marika Kuźmicz 30 2 w. [zal. z oceną]
sylabus
Historia rzeźby polskiej w. 30h
d dr hab. Waldemar Baraniewski 30 2 w. [egz.]
sylabus
Historia sztuki nowożytnej w Polsce 30h
d dr Marcin Zgliński 30 2 [egz.]
sylabus
Kostiumologia judaika 30h
d dr Maria Rudzka 30 2 [egz.]
sylabus
Kultura policyjna w. 30h
d dr Piotr Płucienniczak 30 2 w. [zal. z oceną]
sylabus
Studium przedsiębiorczości 30h
d mgr Magdalena Sołtys 30 2 [zal. z oceną]
sylabus
Sztuka użytkowa na przestrzeni wieków i społeczeństw 30h
d dr Anastazja Buttitta 30 2 [egz.]
sylabus
Wstęp do antropologii 30h
d mgr Tadeusz Walentowicz 30 2 [egz.]
sylabus
Proseminarium do wyboru ECTS: 4 ilość: 1
Architektura Warszawy w XIX i XX wieku. 30h
d dr Filip Burno 30 4 [zal. z oceną]
sylabus
Artyści wizualni. Środowisko, instytucje, publiczność 30h
d dr hab. Jan Wojciechowski 30 4 [zal. z oceną]
sylabus
Contemporary Art&Theory 30h
d dr Ewa Bobrowska 30 4 [zal. z oceną]
sylabus
Człowiek i społeczeństwo w czasach współczesnych 30h
d mgr Tadeusz Walentowicz 30 4 [zal. z oceną]
sylabus
Hermeneutyka i sztuka 30h
d dr Piotr Teodorczuk 30 4 [zal. z oceną]
sylabus
Kolekcje i muzea na ziemiach polskich od końca XVIII do końca XX w. 30h
d dr Paweł Ignaczak 30 4 [zal. z oceną]
sylabus
Nuda w czasach nadmiaru 30h
d dr Katarzyna Kasia 30 4 [zal. z oceną]
sylabus
Od klasy robotniczej do klasy kreatywnej i z powrotem. Sztuka, kultura i społeczeństwo w epoce późnego kapitalizmu 30h
d dr hab. Jan Sowa 30 4 [zal. z oceną]
sylabus
Rola fikcji w historii sztuki współczesnej 30h
d dr hab. Łukasz Ronduda 30 4 [zal. z oceną]
sylabus
Wizerunek człowieka poprzez sztukę użytkową 30h
d dr Anastazja Buttitta 30 4 [zal. z oceną]
sylabus
Zniszczenie przyrody 30h
d dr Piotr Płucienniczak 30 4 [zal. z oceną]
sylabus
Malarstwo/Rzeźba ECTS: 2 ilość: 1
Malarstwo I ćw. 60h
d prof. zw. Andrzej Zwierzchowski 60 2 ćw. [zal.]
sylabus
Malarstwo II ćw. 60h
d prof. Paweł Michalak
dr hab. Jarosław Radel
60 2 ćw. [zal. z oceną]
sylabus
Rysunek ćw. 30h
d prof. Antoni Grabowski 30 1 ćw. [zal. z oceną]
sylabus
Rysunek ćw. 30h
d prof. Paweł Michalak
dr hab. Jarosław Radel
30 1 ćw. [zal.]
sylabus
Rysunek ćw. 30h
d prof. zw. Andrzej Zwierzchowski 30 1 ćw. [zal. z oceną]
sylabus
Rzeźba I ćw. 60h
d prof. Antoni Grabowski 60 2 ćw. [zal. z oceną]
sylabus
Wystawiennictwo/Projektowanie wnętrz ECTS: 5 ilość: 1
Projektowanie wnętrz ćw. 150h
d prof. Piotr Kwasieborski
dr hab. Beata Dobryjanowicz
150 5 ćw. [zal. z oceną]
sylabus
Projektowanie wnętrz ćw. 150h
d dr hab. Radosław Skalski 150 5 ćw. [zal. z oceną]
sylabus
Wystawiennictwo ćw. 150h
d prof. Barbara Kowalewska 150 5 ćw. [zal. z oceną]
sylabus
Wystawiennictwo ćw. 150h
d dr hab. Monika Rzepiejewska-Mroczek 150 5 ćw. [zal. z oceną]
sylabus
Opracowania techniczne ECTS: 2 ilość: 2
Opracowania techniczne ćw. 30h
d prof. Jerzy Bogusławski 30 1 ćw. [zal. z oceną]
sylabus
Opracowania techniczne ćw. 30h
d mgr Jan Kochański 30 1 ćw. [zal. z oceną]
sylabus
Opracowania techniczne ćw. 30h
d dr Tomasz Gałązka 30 1 ćw. [zal. z oceną]
sylabus
Opracowania techniczne ćw. 30h
d mgr inż. arch. Anatol Kuczyński 30 1 ćw. [zal. z oceną]
sylabus
Opracowania techniczne ćw. 30h
d mgr inż. arch. Anna Siwek 30 1 ćw. [zal. z oceną]
sylabus
Opracowania techniczne ćw. 30h
d mgr inż. arch. Anna Siwek 30 1 ćw. [zal. z oceną]
sylabus
Opracowania techniczne ćw. 30h
d mgr inż. arch. Anatol Kuczyński 30 1 ćw. [zal. z oceną]
sylabus
Projektowanie architektoniczne/Komunikacja wizualna ECTS: 5 ilość: 1
Komunikacja wizualna ćw. 150h
d prof. Włodzimierz Krasulak-Wiśniewski 150 5 ćw. [zal. z oceną]
sylabus
Komunikacja wizualna ćw. 150h
d prof. Piotr Jaworowski 150 5 ćw. [zal. z oceną]
sylabus
Projektowanie architektoniczne ćw. 150h
d dr Iwona Kalenik 150 5 ćw. [zal.]
sylabus
Projektowanie architektoniczne ćw. 150h
d dr hab. Joanna Walendzik-Stefańska 150 5 ćw. [zal. z oceną]
sylabus
Projektowanie mebla/Detal miasta ECTS: 5 ilość: 1
Detal miasta ćw. 150h
d prof. Jerzy Bogusławski 150 5 ćw. [zal. z oceną]
sylabus
Projektowanie mebla ćw. 150h
d dr Michał Kapczyński 150 5 ćw. [zal. z oceną]
sylabus
Projektowanie mebla ćw. 150h
d dr Tomasz Gałązka 150 5 ćw. [zal. z oceną]
sylabus
Architektura krajobrazu/Projektowanie partycypacyjne ECTS: 3 ilość: 1
Architektura krajobrazu w. 90h
d dr Elżbieta Myjak-Sokołowska 90 3 w. [zal. z oceną]
sylabus
Projektowanie partycypacyjne ćw. 90h
d mgr inż. arch. Dariusz Śmiechowski 90 3 ćw. [zal. z oceną]
sylabus
Specjalizacja Projektowanie w Przestrzeni Publicznej ECTS: 9 ilość: 2
Architektura krajobrazu ćw. 180h
o dr Elżbieta Myjak-Sokołowska 180 5 ćw. [zal. z oceną]
sylabus
Projektowanie partycypacyjne ćw. 120h
o mgr inż. arch. Dariusz Śmiechowski 120 4 ćw. [zal. z oceną]
sylabus
Intermedia/Tkanina w architekturze ECTS: 3 ilość: 1
Intermedia ćw. 90h
d dr Zuzanna Sadowa 90 3 ćw. [zal. z oceną]
sylabus
Tkanina w architekturze ćw. 90h
d prof. Stanisław Andrzejewski 90 3 ćw. [zal. z oceną]
sylabus
bez grupy / obowiązkowe
Projektowanie w Polsce w. 30h
o dr Krystyna Łuczak-Surówka 30 2 w. [egz.]
sylabus
Razem: 1 140 42
ROK
II
SEMESTR
3
Seminarium dyplomowe ECTS: 6 ilość: 1
Bajki i baśnie 30h
d dr Ewa Muszyńska 30 6 [zal. z oceną]
sylabus
Filozoficzna diagnoza współczesności 30h
d dr Aleksander Zbrzezny
mgr Tadeusz Walentowicz
30 6 [zal. z oceną]
sylabus
Komizm – teoria i analiza zjawiska 30h
d dr Piotr Teodorczuk 30 6 [zal. z oceną]
sylabus
Kultura kryzysu - kryzys kultury 30h
d dr Katarzyna Kasia 30 6 [zal. z oceną]
sylabus
Obrazy kultury. Obraz i obrazowanie jako źródło praktyk artystycznych 30h
d dr hab. Jan Wojciechowski 30 6 [zal. z oceną]
sylabus
Od baroku do queer baroku. Długie trwanie w (bez)stylu 30h
d dr Olaf Kwapis 30 6 [zal. z oceną]
sylabus
Sztuka polska po 1989 roku 30h
d dr Jakub Dąbrowski 30 6 [zal. z oceną]
sylabus
Wokół przedmiotu 30h
d dr Anna Wiszniewska 30 6 [zal. z oceną]
sylabus
Współczesna sztuka nowych mediów a kontekst amerykański 30h
d dr Ewa Bobrowska 30 6 [zal. z oceną]
sylabus
Dyplom i opracowania techniczne ECTS: 15 ilość: 1
Dyplom i opracowania techniczne w. 450h
d prof. Piotr Jaworowski 450 15 ćw. [zal. z oceną]
sylabus
Dyplom i opracowania techniczne Konw 450h
d dr Michał Kapczyński 450 15 Konw [zal. z oceną]
sylabus
Dyplom i opracowania techniczne Konw 450h
d prof. Włodzimierz Krasulak-Wiśniewski 450 15 Konw [zal. z oceną]
sylabus
Dyplom i opracowania techniczne Konw 450h
d dr hab. Monika Rzepiejewska-Mroczek 450 15 Konw [zal. z oceną]
sylabus
Dyplom i opracowania techniczne Konw 450h
d dr Iwona Kalenik 450 18 Konw [zal. z oceną]
sylabus
Dyplom i opracowania techniczne Konw 450h
d dr Tomasz Gałązka 450 15 Konw [zal. z oceną]
sylabus
Dyplom i opracowania techniczne ćw. 450h
d prof. Jerzy Bogusławski 450 15 ćw. [zal. z oceną]
sylabus
Dyplom i opracowania techniczne Konw 450h
d dr hab. Radosław Skalski 450 15 Konw [zal. z oceną]
sylabus
Dyplom i opracowania techniczne ćw. 450h
d dr hab. Beata Dobryjanowicz
prof. Piotr Kwasieborski
450 15 ćw. [zal. z oceną]
sylabus
Dyplom i opracowania techniczne Konw 450h
d prof. Barbara Kowalewska 450 15 Konw [zal. z oceną]
sylabus
Dyplom i opracowania techniczne ćw. 450h
d dr hab. Joanna Walendzik-Stefańska 450 15 ćw. [zal. z oceną]
sylabus
Aneks ECTS: 6 ilość: 1
Aneks ćw. 180h
d dr hab. Anna Plewka 180 6 ćw. [zal. z oceną]
sylabus
Aneks ćw. 180h
d prof. zw. Andrzej Zwierzchowski 180 6 ćw. [zal. z oceną]
sylabus
Aneks ćw. 180h
d prof. Piotr Jaworowski 180 6 ćw. [zal. z oceną]
sylabus
Aneks ćw. 180h
d prof. Stanisław Andrzejewski 180 6 ćw. [zal. z oceną]
sylabus
Aneks ćw. 180h
d prof. Antoni Grabowski 180 6 ćw. [zal. z oceną]
sylabus
Aneks ćw. 180h
d dr Zuzanna Sadowa 180 6 ćw. [zal. z oceną]
sylabus
Aneks ćw. 180h
d dr Elżbieta Myjak-Sokołowska 180 6 ćw. [zal. z oceną]
sylabus
Aneks ćw. 180h
d prof. Włodzimierz Krasulak-Wiśniewski 180 6 ćw. [zal. z oceną]
sylabus
Aneks ćw. 180h
d dr hab. Jarosław Radel
prof. Paweł Michalak
180 6 ćw. [zal. z oceną]
sylabus
Aneks ćw. 180h
d dr Tomasz Gałązka 180 6 ćw. [zal. z oceną]
sylabus
Portfolio ECTS: 3 ilość: 1
Portfolio ćw. 90h
d prof. Piotr Jaworowski 90 3 ćw. [zal. z oceną]
sylabus
Portfolio ćw. 90h
d prof. Włodzimierz Krasulak-Wiśniewski 90 3 ćw. [zal. z oceną]
sylabus
Razem: 750 30
ROK
II
SEMESTR
4
Dyplom i opracowania techniczne ECTS: 15 ilość: 1
Dyplom i opracowania techniczne ćw. 450h
d dr hab. Joanna Walendzik-Stefańska 450 15 ćw. [zal. z oceną]
sylabus
Dyplom i opracowania techniczne ćw. 450h
d prof. Piotr Kwasieborski
dr hab. Beata Dobryjanowicz
450 15 ćw. [zal. z oceną]
sylabus
Dyplom i opracowania techniczne Konw 450h
d prof. Barbara Kowalewska 450 15 Konw [zal. z oceną]
sylabus
Dyplom i opracowania techniczne Konw 450h
d dr hab. Radosław Skalski 450 15 Konw [zal. z oceną]
sylabus
Dyplom i opracowania techniczne ćw. 450h
d prof. Jerzy Bogusławski 450 15 ćw. [zal. z oceną]
sylabus
Dyplom i opracowania techniczne Konw 450h
d dr Tomasz Gałązka 450 15 Konw [zal. z oceną]
sylabus
Dyplom i opracowania techniczne Konw 450h
d dr Iwona Kalenik 450 18 Konw [zal. z oceną]
sylabus
Dyplom i opracowania techniczne Konw 450h
d dr hab. Monika Rzepiejewska-Mroczek 450 15 Konw [zal. z oceną]
sylabus
Dyplom i opracowania techniczne Konw 450h
d prof. Włodzimierz Krasulak-Wiśniewski 450 15 Konw [zal. z oceną]
sylabus
Dyplom i opracowania techniczne Konw 450h
d dr Michał Kapczyński 450 15 Konw [zal. z oceną]
sylabus
Dyplom i opracowania techniczne w. 450h
d prof. Piotr Jaworowski 450 15 ćw. [zal. z oceną]
sylabus
Aneks ECTS: 6 ilość: 1
Aneks ćw. 180h
d prof. Stanisław Andrzejewski 180 6 ćw. [zal. z oceną]
sylabus
Aneks ćw. 180h
d prof. zw. Andrzej Zwierzchowski 180 6 ćw. [zal. z oceną]
sylabus
Aneks ćw. 180h
d dr hab. Anna Plewka 180 6 ćw. [zal. z oceną]
sylabus
Aneks ćw. 180h
d prof. Antoni Grabowski 180 6 ćw. [zal. z oceną]
sylabus
Aneks ćw. 180h
d prof. Piotr Jaworowski 180 6 ćw. [zal. z oceną]
sylabus
Aneks ćw. 180h
d dr Tomasz Gałązka 180 6 ćw. [zal. z oceną]
sylabus
Aneks ćw. 180h
d prof. Paweł Michalak
dr hab. Jarosław Radel
180 6 ćw. [zal. z oceną]
sylabus
Aneks ćw. 180h
d prof. Włodzimierz Krasulak-Wiśniewski 180 6 ćw. [zal. z oceną]
sylabus
Aneks ćw. 180h
d dr Elżbieta Myjak-Sokołowska 180 6 ćw. [zal. z oceną]
sylabus
Aneks ćw. 180h
d dr Zuzanna Sadowa 180 6 ćw. [zal. z oceną]
sylabus
Portfolio ECTS: 3 ilość: 1
Portfolio ćw. 90h
d prof. Włodzimierz Krasulak-Wiśniewski 90 3 ćw. [zal. z oceną]
sylabus
Portfolio ćw. 90h
d prof. Piotr Jaworowski 90 3 ćw. [zal. z oceną]
sylabus
Razem: 720 24