Katalog ECTS

ROCZNY PROGRAM KSZTAŁCENIA

Wydział: Wydział Architektury Wnętrz
Kierunek: Architektura Wnętrz
Studia stacjonarne studia pierwszego stopnia


Przedmiot Rodzaj zajęć
dydaktycznych
Obowiązkowe/
Wybór
Prowadzący Czas
[h]
ECTS
[pkt.]
Zaliczenie Sylabus
ROK
I
SEMESTR
1
Rysunek ECTS: 3 ilość: 1
Rysunek I ćw. 90h
o prof. zw. Andrzej Zwierzchowski 90 3 ćw. [zal. z oceną]
sylabus
Rysunek II ćw. 90h
o dr hab. Jarosław Radel
prof. Paweł Michalak
90 3 ćw. [zal. z oceną]
sylabus
Język obcy ECTS: 1 ilość: 1
Język angielski ćw. 30h
o mgr Mariola Pachnia 30 1 ćw. [zal. z oceną]
sylabus
Język rosyjski ćw. 30h
o dr Janina Furgał 30 1 ćw. [zal. z oceną]
sylabus
Języki obce: język angielski w. ćw. 30h
o dr Inez Szachułowicz 30 1 w. ćw. [zal.]
sylabus
Języki obce: język francuski ćw. 30h
o mgr Agata Płaskowicka 30 1 ćw. [zal. z oceną]
sylabus
Języki obce: język niemiecki ćw. 30h
o Marcin Stachurski 30 1 ćw. [zal.]
sylabus
Języki obce: język włoski ćw. 30h
o Filip Łopuski 30 1 ćw. [zal.]
sylabus
bez grupy / obowiązkowe
Budownictwo ćw. 60h
o mgr inż. arch. Anna Siwek 60 2 ćw. [zal. z oceną]
sylabus
Fotografia ćw. 60h
o dr hab. Anna Plewka 60 2 ćw. [zal. z oceną]
sylabus
Historia sztuki w. 30h
o mgr Marek Machowski 30 1 w. [zal.]
sylabus
Konstrukcja i forma ćw. 120h
o dr Jarosław Garkowienko 120 4 ćw. [zal. z oceną]
sylabus
Perspektywa odręczna i geometria ćw. 30h
o mgr Volodymyr Melymuka 30 1 ćw. [zal. z oceną]
sylabus
Podstawy grafiki komputerowej ćw. 30h
d mgr Justyna Jabłońska
mgr Kamil Krasuski
30 - ćw. [zal.]
sylabus
Podstawy projektowania ćw. 210h
o dr Katarzyna Bucholc 210 7 ćw. [zal. z oceną]
sylabus
Podstawy projektowania graficznego ćw. 120h
o mgr Jacek Gburczyk
mgr Maciej Małecki
120 4 ćw. [zal. z oceną]
sylabus
Psychofizjologia widzenia ćw. 30h
o mgr Helena Szczechura 30 1 ćw. [zal. z oceną]
sylabus
Rysunek techniczny ćw. 60h
o mgr inż. arch. Anna Siwek 60 2 ćw. [zal. z oceną]
sylabus
Rzeźba I ćw. 90h
o prof. Antoni Grabowski 90 3 ćw. [zal. z oceną]
sylabus
Słownik sztuki w. 60h
o mgr Katarzyna Uchowicz 60 2 w. [zal.]
sylabus
Wychowanie fizyczne ćw. 30h
o Maciej Wenta
mgr Anna Pietraszek
Robert Krępski
30 0 ćw. [zal.]
sylabus
Razem: 1 050 33
ROK
I
SEMESTR
2
Rysunek ECTS: 3 ilość: 1
Rysunek I ćw. 90h
o prof. zw. Andrzej Zwierzchowski 90 3 ćw. [zal. z oceną]
sylabus
Rysunek II ćw. 90h
o prof. Paweł Michalak
dr hab. Jarosław Radel
90 3 ćw. [zal. z oceną]
sylabus
Język obcy ECTS: 1 ilość: 1
Język włoski ćw. 30h
o Filip Łopuski 30 1 ćw. [zal. z oceną]
sylabus
Języki obce: język francuski ćw. 30h
o mgr Agata Płaskowicka 30 1 ćw. [zal. z oceną]
sylabus
Języki obce: język niemiecki ćw. 30h
o Marcin Stachurski 30 1 ćw. [zal. z oceną]
sylabus
bez grupy / obowiązkowe
Budownictwo ćw. 60h
o mgr inż. arch. Anna Siwek 60 2 ćw. [zal. z oceną]
sylabus
Ergonomia ćw. 60h
o mgr inż. arch. Małgorzata Jodłowska 60 2 ćw. [zal. z oceną]
sylabus
Fotografia ćw. 60h
o dr hab. Anna Plewka 60 2 ćw. [zal. z oceną]
sylabus
Historia sztuki w. 30h
o mgr Marek Machowski 30 1 w. [egz.]
sylabus
Konstrukcja i forma ćw. 120h
o dr Jarosław Garkowienko 120 4 ćw. [zal. z oceną]
sylabus
Perspektywa odręczna i geometria ćw. 30h
o mgr Volodymyr Melymuka 30 1 ćw. [zal. z oceną]
sylabus
Podstawy grafiki komputerowej ćw. 30h
d mgr Kamil Krasuski
mgr Justyna Jabłońska
30 - ćw. [zal.]
sylabus
Podstawy projektowania ćw. 210h
o dr Katarzyna Bucholc 210 7 ćw. [zal. z oceną]
sylabus
Podstawy projektowania graficznego ćw. 120h
o mgr Jacek Gburczyk
mgr Maciej Małecki
120 4 ćw. [zal. z oceną]
sylabus
Psychofizjologia widzenia ćw. 30h
o mgr Helena Szczechura 30 1 ćw. [zal. z oceną]
sylabus
Rysunek techniczny ćw. 60h
o mgr inż. arch. Anna Siwek 60 2 ćw. [zal. z oceną]
sylabus
Rzeźba I ćw. 90h
o prof. Antoni Grabowski 90 3 ćw. [zal. z oceną]
sylabus
Słownik sztuki w. 60h
o mgr Katarzyna Uchowicz 60 2 w. [zal.]
sylabus
Razem: 1 080 35
ROK
II
SEMESTR
3
Język obcy ECTS: 1 ilość: 1
Język angielski ćw. 30h
o mgr Mariola Pachnia 30 1 ćw. [zal.]
sylabus
Język angielski w. ćw. 30h
o dr Inez Szachułowicz 30 1 w. ćw. [zal.]
sylabus
Język angielski ćw. 30h
o mgr Agata Płaskowicka 30 1 ćw. [zal.]
sylabus
Język rosyjski ćw. 30h
o dr Janina Furgał 30 1 ćw. [zal.]
sylabus
Język włoski w. 30h
o Filip Łopuski 30 1 w. [zal.]
sylabus
Języki obce: język angielski ćw. 30h
o Magdalena Potts 30 1 ćw. [zal.]
sylabus
Języki obce: język angielski ćw. 30h
o Małgorzata Wujec 30 1 ćw. [zal.]
sylabus
Języki obce: język angielski w. ćw. 30h
o Hanna Kaczmarczyk 30 1 w. ćw. [zal.]
sylabus
Języki obce: język angielski B2 ćw. 30h
o dr Janina Furgał
dr Inez Szachułowicz
30 1 ćw. [zal.]
sylabus
Języki obce: język francuski ćw. 30h
o mgr Agata Płaskowicka 30 1 ćw. [zal.]
sylabus
Języki obce: język niemiecki ćw. 30h
o Marcin Stachurski 30 1 ćw. [zal.]
sylabus
Malarstwo/Rzeźba ECTS: 4 ilość: 1
Malarstwo II ćw. 120h
d dr hab. Jarosław Radel
prof. Paweł Michalak
120 4 ćw. [zal. z oceną]
sylabus
Malarstwo II ćw. 120h
d prof. zw. Andrzej Zwierzchowski 120 4 ćw. [zal. z oceną]
sylabus
Rzeźba II ćw. 120h
d prof. Antoni Grabowski 120 4 ćw. [zal. z oceną]
sylabus
Rysunek ECTS: 2 ilość: 1
Rysunek II ćw. 60h
d prof. Paweł Michalak 60 2 ćw. [zal. z oceną]
sylabus
Rysunek II ćw. 60h
d prof. zw. Andrzej Zwierzchowski 60 2 ćw. [zal. z oceną]
sylabus
Rysunek II ćw. 60h
d prof. Antoni Grabowski 60 2 ćw. [zal. z oceną]
sylabus
bez grupy / obowiązkowe
Historia filozofii 30h
o dr Piotr Teodorczuk 30 2 [egz.]
sylabus
Historia sztuki II w. 30h
o dr Marcin Zgliński 30 1 w. [zal.]
sylabus
Historia wnętrz i mebli w. 30h
o dr Anna Wiszniewska 30 1 w. [zal.]
sylabus
Komputerowe wspomaganie projektowania ćw. 60h
o mgr Justyna Jabłońska 60 2 ćw. [zal. z oceną]
sylabus
Opracowania techniczne ćw. 30h
o mgr Kamil Krasuski 30 1 ćw. [zal. z oceną]
sylabus
Opracowania techniczne ćw. 60h
o mgr inż. arch. Dariusz Śmiechowski 60 1 ćw. [zal. z oceną]
sylabus
Portfolio i grafika prezentacyjna ćw. 60h
o dr hab. Anna Plewka 60 2 ćw. [zal. z oceną]
sylabus
Projektowanie wnętrz i architektury ćw. 180h
o mgr inż. arch. Małgorzata Jodłowska
prof. Konrad Styka
180 6 ćw. [zal. z oceną]
sylabus
Wystawiennictwo i komunikacja wizualna ćw. 180h
o dr Adam Orlewicz 180 6 ćw. [zal. z oceną]
sylabus
Zagadnienia branżowe ćw. 60h
o mgr Jan Gronkiewicz 60 2 ćw. [zal. z oceną]
sylabus
Razem: 930 31
ROK
II
SEMESTR
4
Malarstwo/Rzeźba ECTS: 4 ilość: 1
Malarstwo II ćw. 120h
d prof. Paweł Michalak
dr hab. Jarosław Radel
120 4 ćw. [zal. z oceną]
sylabus
Malarstwo II ćw. 120h
d prof. zw. Andrzej Zwierzchowski 120 4 ćw. [zal. z oceną]
sylabus
Rzeźba II ćw. 120h
d prof. Antoni Grabowski 120 4 ćw. [zal. z oceną]
sylabus
Rysunek ECTS: 2 ilość: 1
Rysunek II ćw. 60h
d prof. Antoni Grabowski 60 2 ćw. [zal. z oceną]
sylabus
Rysunek II ćw. 60h
d prof. Paweł Michalak 60 2 ćw. [zal. z oceną]
sylabus
Rysunek II ćw. 60h
d prof. zw. Andrzej Zwierzchowski 60 2 ćw. [zal. z oceną]
sylabus
Język obcy ECTS: 1 ilość: 1
Język angielski ćw. 30h
o mgr Agata Płaskowicka 30 1 ćw. [zal.]
sylabus
Język angielski ćw. 30h
o mgr Mariola Pachnia 30 1 ćw. [zal.]
sylabus
Język włoski w. 30h
o Filip Łopuski 30 1 w. [zal.]
sylabus
Języki obce: język angielski ćw. 30h
o Małgorzata Wujec 30 1 ćw. [zal.]
sylabus
Języki obce: język angielski w. 30h
o Magdalena Potts 30 1 w. [zal.]
sylabus
Języki obce: język angielski w. ćw. 30h
o Hanna Kaczmarczyk 30 1 w. ćw. [zal.]
sylabus
Języki obce: język angielski ćw. 30h
o Magdalena Potts 30 1 ćw. [zal.]
sylabus
Języki obce: język francuski ćw. 30h
o mgr Agata Płaskowicka 30 1 ćw. [zal.]
sylabus
Języki obce: język niemiecki ćw. 30h
o Marcin Stachurski 30 1 ćw. [zal.]
sylabus
bez grupy / obowiązkowe
Historia filozofii 30h
o dr Piotr Teodorczuk 30 2 [egz.]
sylabus
Historia sztuki II w. 30h
o dr Marcin Zgliński 30 1 w. [egz.]
sylabus
Historia wnętrz i mebli w. 30h
o dr Krystyna Łuczak-Surówka 30 1 w. [egz.]
sylabus
Komputerowe wspomaganie projektowania ćw. 60h
o mgr Justyna Jabłońska 60 2 ćw. [zal. z oceną]
sylabus
Opracowania techniczne ćw. 60h
o mgr inż. arch. Dariusz Śmiechowski 60 1 ćw. [zal. z oceną]
sylabus
Opracowania techniczne ćw. 30h
o mgr Kamil Krasuski 30 1 ćw. [zal. z oceną]
sylabus
Portfolio i grafika prezentacyjna ćw. 60h
o dr hab. Anna Plewka 60 2 ćw. [zal. z oceną]
sylabus
Projektowanie wnętrz i architektury ćw. 180h
o mgr inż. arch. Małgorzata Jodłowska
prof. Konrad Styka
180 6 ćw. [zal. z oceną]
sylabus
Wystawiennictwo i komunikacja wizualna ćw. 180h
o dr Adam Orlewicz 180 6 ćw. [zal. z oceną]
sylabus
Zagadnienia branżowe ćw. 60h
o mgr Jan Gronkiewicz 60 2 ćw. [zal. z oceną]
sylabus
Razem: 930 31
ROK
III
SEMESTR
5
Język obcy ECTS: 1 ilość: 1
Język angielski ćw. 30h
o mgr Mariola Pachnia 30 1 ćw. [zal. z oceną]
sylabus
Język włoski w. 30h
o Filip Łopuski 30 1 w. [zal.]
sylabus
Języki obce: język angielski w. ćw. 30h
o Hanna Kaczmarczyk 30 1 w. ćw. [zal.]
sylabus
Języki obce: język angielski B2 ćw. 30h
o dr Janina Furgał
dr Inez Szachułowicz
30 1 ćw. [zal.]
sylabus
Języki obce: język francuski ćw. 30h
o mgr Agata Płaskowicka 30 1 ćw. [zal.]
sylabus
Rzeźba/Malarstwo ECTS: 3 ilość: 1
Malarstwo II ćw. 90h
o dr hab. Jarosław Radel
prof. Paweł Michalak
90 3 ćw. [zal. z oceną]
sylabus
Malarstwo III ćw. 90h
o prof. zw. Andrzej Zwierzchowski 90 3 ćw. [zal. z oceną]
sylabus
Rzeźba III ćw. 90h
o prof. Antoni Grabowski 90 3 ćw. [zal. z oceną]
sylabus
Rysunek ECTS: 2 ilość: 1
Rysunek II ćw. 60h
o dr hab. Jarosław Radel
prof. Paweł Michalak
60 2 ćw. [zal. z oceną]
sylabus
Rysunek III ćw. 60h
o prof. Antoni Grabowski 60 2 ćw. [zal. z oceną]
sylabus
Rysunek III ćw. 60h
o prof. zw. Andrzej Zwierzchowski 60 2 ćw. [zal. z oceną]
sylabus
Projektowanie Wnętrz/Wystawiennictwo ECTS: 6 ilość: 2
Projektowanie wnętrz ćw. 210h
d dr hab. Radosław Skalski 210 7 ćw. [zal. z oceną]
sylabus
Projektowanie wnętrz ćw. 210h
d dr hab. Beata Dobryjanowicz
prof. Piotr Kwasieborski
210 7 ćw. [zal. z oceną]
sylabus
Wystawiennictwo ćw. 210h
d prof. Barbara Kowalewska 210 7 ćw. [zal. z oceną]
sylabus
Wystawiennictwo ćw. 210h
d dr hab. Monika Rzepiejewska-Mroczek 210 7 ćw. [zal. z oceną]
sylabus
Opracowania techniczne ECTS: 2 ilość: 2
Opracowania techniczne ćw. 30h
d prof. Jerzy Bogusławski 30 1 ćw. [zal. z oceną]
sylabus
Opracowania techniczne ćw. 30h
d dr Tomasz Gałązka 30 1 ćw. [zal. z oceną]
sylabus
Opracowania techniczne ćw. 60h
d mgr inż. arch. Anatol Kuczyński 60 2 ćw. [zal. z oceną]
sylabus
Opracowania techniczne ćw. 60h
d mgr inż. arch. Anatol Kuczyński 60 2 ćw. [zal. z oceną]
sylabus
Opracowania techniczne ćw. 30h
d mgr Jan Kochański 30 1 ćw. [zal. z oceną]
sylabus
Opracowania techniczne ćw. 60h
o mgr inż. arch. Anna Siwek 60 2 ćw. [zal. z oceną]
sylabus
Opracowania techniczne ćw. 60h
o mgr inż. arch. Anna Siwek 60 2 ćw. [zal. z oceną]
sylabus
Projektowanie Architektoniczne/Komunikacja Wizualna ECTS: 5 ilość: 1
Komunikacja wizualna ćw. 180h
d prof. Piotr Jaworowski 180 6 ćw. [zal. z oceną]
sylabus
Komunikacja wizualna ćw. 180h
d prof. Włodzimierz Krasulak-Wiśniewski 180 6 ćw. [zal. z oceną]
sylabus
Projektowanie architektoniczne ćw. 180h
d dr Iwona Kalenik 180 6 ćw. [zal. z oceną]
sylabus
Projektowanie architektoniczne ćw. 180h
d dr hab. Joanna Walendzik-Stefańska 180 6 ćw. [zal. z oceną]
sylabus
Projektowanie Mebla/Detal Miasta ECTS: 5 ilość: 1
Detal miasta ćw. 180h
d prof. Jerzy Bogusławski 180 6 ćw. [zal. z oceną]
sylabus
Projektowanie mebla ćw. 180h
d dr Michał Kapczyński 180 6 ćw. [zal. z oceną]
sylabus
Projektowanie mebla ćw. 180h
d dr Tomasz Gałązka 180 6 ćw. [zal. z oceną]
sylabus
bez grupy / obowiązkowe
Autoprezentacja ćw. 30h
o mgr Helena Szczechura 30 1 ćw. [zal. z oceną]
sylabus
Estetyka 30h
o dr Piotr Teodorczuk 30 2 [egz.]
sylabus
Komputerowe wspomaganie projektowania ćw. 30h
o mgr Justyna Jabłońska 30 1 ćw. [zal. z oceną]
sylabus
Projektowanie partycypacyjne ćw. 30h
d mgr inż. arch. Dariusz Śmiechowski 30 - ćw. [zal. z oceną]
sylabus
Teoria architektury i urbanistyki XX wieku w. 30h
o mgr Katarzyna Uchowicz 30 1 w. [egz.]
sylabus
Zagadnienia branżowe w. 30h
o mgr inż. Mariola Kowalska 30 1 w. [zal. z oceną]
sylabus
Razem: 1 260 30
ROK
III
SEMESTR
6
Rzeźba/Malarstwo ECTS: 3 ilość: 1
Malarstwo II ćw. 90h
o prof. Paweł Michalak
dr hab. Jarosław Radel
90 3 ćw. [zal. z oceną]
sylabus
Malarstwo III ćw. 90h
o prof. zw. Andrzej Zwierzchowski 90 3 ćw. [zal. z oceną]
sylabus
Rzeźba III ćw. 90h
o prof. Antoni Grabowski 90 3 ćw. [zal. z oceną]
sylabus
Rysunek ECTS: 2 ilość: 1
Rysunek II ćw. 60h
o prof. Paweł Michalak
dr hab. Jarosław Radel
60 2 ćw. [zal. z oceną]
sylabus
Rysunek III ćw. 60h
o prof. Antoni Grabowski 60 2 ćw. [zal. z oceną]
sylabus
Rysunek III ćw. 60h
o prof. zw. Andrzej Zwierzchowski 60 2 ćw. [zal. z oceną]
sylabus
Projektowanie Wnętrz/Wystawiennictwo ECTS: 6 ilość: 2
Projektowanie wnętrz ćw. 210h
d prof. Piotr Kwasieborski
dr hab. Beata Dobryjanowicz
210 7 ćw. [zal. z oceną]
sylabus
Projektowanie wnętrz ćw. 210h
d dr hab. Radosław Skalski 210 7 ćw. [zal. z oceną]
sylabus
Wystawiennictwo ćw. 210h
d prof. Barbara Kowalewska 210 7 ćw. [zal. z oceną]
sylabus
Wystawiennictwo ćw. 210h
d dr hab. Monika Rzepiejewska-Mroczek 210 7 ćw. [zal. z oceną]
sylabus
Opracowania techniczne ECTS: 2 ilość: 2
Opracowania techniczne ćw. 60h
o mgr inż. arch. Anna Siwek 60 2 ćw. [zal. z oceną]
sylabus
Opracowania techniczne ćw. 60h
o mgr inż. arch. Anna Siwek 60 2 ćw. [zal. z oceną]
sylabus
Opracowania techniczne ćw. 30h
d mgr Jan Kochański 30 1 ćw. [zal. z oceną]
sylabus
Opracowania techniczne ćw. 60h
d mgr inż. arch. Anatol Kuczyński 60 2 ćw. [zal. z oceną]
sylabus
Opracowania techniczne ćw. 60h
d mgr inż. arch. Anatol Kuczyński 60 2 ćw. [zal. z oceną]
sylabus
Opracowania techniczne ćw. 30h
d dr Tomasz Gałązka 30 1 ćw. [zal. z oceną]
sylabus
Opracowania techniczne ćw. 30h
d prof. Jerzy Bogusławski 30 1 ćw. [zal. z oceną]
sylabus
Projektowanie Architektoniczne/Komunikacja Wizualna ECTS: 5 ilość: 1
Komunikacja wizualna ćw. 180h
d prof. Piotr Jaworowski 180 6 ćw. [zal. z oceną]
sylabus
Komunikacja wizualna ćw. 180h
d prof. Włodzimierz Krasulak-Wiśniewski 180 6 ćw. [zal. z oceną]
sylabus
Projektowanie architektoniczne ćw. 180h
d dr hab. Joanna Walendzik-Stefańska 180 6 ćw. [zal. z oceną]
sylabus
Projektowanie architektoniczne ćw. 180h
d dr Iwona Kalenik 180 6 ćw. [zal. z oceną]
sylabus
Projektowanie Mebla/Detal Miasta ECTS: 5 ilość: 1
Detal miasta ćw. 180h
d prof. Jerzy Bogusławski 180 6 ćw. [zal. z oceną]
sylabus
Projektowanie mebla ćw. 180h
d dr Tomasz Gałązka 180 6 ćw. [zal. z oceną]
sylabus
Projektowanie mebla ćw. 180h
d dr Michał Kapczyński 180 6 ćw. [zal. z oceną]
sylabus
Język obcy ECTS: 1 ilość: 1
Język włoski ćw. 30h
o Filip Łopuski 30 1 ćw. [egz.]
sylabus
Języki obce: język angielski ćw. 30h
o Małgorzata Wujec 30 1 ćw. [egz.]
sylabus
Języki obce: język angielski ćw. 30h
o mgr Mariola Pachnia 30 1 ćw. [egz.]
sylabus
Języki obce: język angielski ćw. 30h
o Hanna Kaczmarczyk 30 1 ćw. [egz.]
sylabus
Języki obce: język francuski ćw. 30h
o mgr Agata Płaskowicka 30 1 ćw. [egz.]
sylabus
Języki obce: język hiszpański B2 ćw. 30h
o dr Janina Furgał 30 1 ćw. [egz.]
sylabus
Języki obce: język niemiecki ćw. 30h
o Marcin Stachurski 30 1 ćw. [egz.]
sylabus
bez grupy / obowiązkowe
Autoprezentacja ćw. 30h
o mgr Helena Szczechura 30 1 ćw. [zal. z oceną]
sylabus
Komputerowe wspomaganie projektowania ćw. 30h
o mgr Justyna Jabłońska 30 1 ćw. [zal. z oceną]
sylabus
Projektowanie partycypacyjne ćw. 30h
d mgr inż. arch. Dariusz Śmiechowski 30 - ćw. [zal. z oceną]
sylabus
Teoria architektury i urbanistyki XX wieku w. 30h
o mgr Katarzyna Uchowicz 30 1 w. [egz.]
sylabus
Zagadnienia branżowe w. 30h
o mgr inż. Mariola Kowalska 30 1 w. [zal. z oceną]
sylabus
Razem: 1 230 28