Katalog ECTS

ROCZNY PROGRAM KSZTAŁCENIA

Wydział: Wydział Zarządzania Kulturą Wizualną
Kierunek: Badania Artystyczne
Studia stacjonarne studia pierwszego stopnia


Przedmiot Rodzaj zajęć
dydaktycznych
Obowiązkowe/
Wybór
Prowadzący Czas
[h]
ECTS
[pkt.]
Zaliczenie Sylabus
ROK
I
SEMESTR
1
Język obcy ECTS: 1 ilość: 1
Język angielski ćw. 30h
o mgr Mariola Pachnia 30 1 ćw. [zal.]
sylabus
Język rosyjski ćw. 30h
o dr Janina Furgał 30 1 ćw. [zal.]
sylabus
Języki obce: język angielski w. ćw. 30h
o dr Inez Szachułowicz 30 1 w. ćw. [zal.]
sylabus
Języki obce: język francuski ćw. 30h
o mgr Agata Płaskowicka 30 1 ćw. [zal.]
sylabus
Języki obce: język niemiecki ćw. 30h
o Marcin Stachurski 30 1 ćw. [zal.]
sylabus
Języki obce: język włoski ćw. 30h
o Filip Łopuski 30 1 ćw. [zal.]
sylabus
bez grupy / obowiązkowe
Graficzne techniki cyfrowe 30h
o mgr Ryszard Zimek 30 2 [zal. z oceną]
sylabus
Historia sztuki nowożytnej w. 30h
o dr Olaf Kwapis
dr Paweł Ignaczak
30 2 w. [egz.]
sylabus
Instytucjonalne praktyki współczesności. Muzea, archiwa, galerie ćw. 30h
o dr Jakub Banasiak 30 3 ćw. [zal. z oceną]
sylabus
Metody badań nad sztuką ćw. 30h
o dr Ewa Kociszewska 30 3 ćw. [zal. z oceną]
sylabus
Pracownia podstaw plastyki 30h
o prof. Marek Dzienkiewicz 30 2 [zal. z oceną]
sylabus
Terminologia sztuki ćw. 30h
o dr Olaf Kwapis 30 3 ćw. [zal. z oceną]
sylabus
Warsztaty typograficzne 45h
o mgr Łukasz Izert 45 3 [zal. z oceną]
sylabus
Warsztaty wiedzy historii sztuki współczesnej ćw. 30h
o dr Piotr Słodkowski 30 2 ćw. [zal. z oceną]
sylabus
Wprowadzenie do praktyk w obszarze europejskiego dziedzictwa kulturowego: Rzym w. 30h
o dr Olaf Kwapis
dr hab. Waldemar Baraniewski
dr Paweł Ignaczak
30 3 w. [egz.]
sylabus
Wrażliwość społeczna ćw. 30h
o dr Piotr Płucienniczak 30 3 ćw. [zal. z oceną]
sylabus
Wstęp do historii i teorii architektury (1750-2000) w. 30h
o dr Filip Burno 30 2 w. [egz.]
sylabus
Wychowanie fizyczne ćw. 30h
o Maciej Wenta
mgr Anna Pietraszek
Robert Krępski
30 0 ćw. [zal.]
sylabus
Razem: 405 29
ROK
I
SEMESTR
2
Język obcy ECTS: 1 ilość: 1
Język angielski ćw. 30h
o mgr Mariola Pachnia 30 1 ćw. [zal. z oceną]
sylabus
Język rosyjski w. ćw. 30h
o dr Janina Furgał 30 1 w. ćw. [zal.]
sylabus
Języki obce: język angielski ćw. 30h
o dr Inez Szachułowicz 30 1 ćw. [zal. z oceną]
sylabus
Języki obce: język francuski ćw. 30h
o mgr Agata Płaskowicka 30 1 ćw. [zal. z oceną]
sylabus
Języki obce: język niemiecki ćw. 30h
o Marcin Stachurski 30 1 ćw. [zal. z oceną]
sylabus
Języki obce: język włoski ćw. 30h
o Filip Łopuski 30 1 ćw. [zal. z oceną]
sylabus
bez grupy / obowiązkowe
Graficzne techniki cyfrowe 30h
o mgr Ryszard Zimek 30 2 [zal. z oceną]
sylabus
Historia sztuki nowożytnej w. 30h
o dr Olaf Kwapis
dr Paweł Ignaczak
30 2 w. [egz.]
sylabus
Metody badań nad sztuką ćw. 30h
o dr Piotr Słodkowski
dr Ewa Kociszewska
30 3 ćw. [zal. z oceną]
sylabus
Pracownia podstaw plastyki 30h
o prof. Marek Dzienkiewicz 30 2 [zal. z oceną]
sylabus
Praktyki w obszarze europejskiego dziedzictwa kulturowego: Rzym ćw. 60h
o 60 6 ćw. [zal. z oceną]
sylabus
Prawo własności intelektualnej w. 30h
o dr Jakub Dąbrowski 30 2 w. [egz.]
sylabus
Rozumienie miasta współczesnego ćw. 30h
o Tomasz Fudala 30 2 ćw. [zal. z oceną]
sylabus
Socjologia sztuki w. 30h
o dr Jakub Szreder 30 3 w. [egz.]
sylabus
Warsztaty filmowe 45h
o mgr Łukasz Izert 45 3 [zal. z oceną]
sylabus
Warsztaty wiedzy historii sztuki współczesnej ćw. 30h
o dr hab. Luiza Nader 30 2 ćw. [zal. z oceną]
sylabus
Zajęcia miejskie: Warszawa XIX i XX wieku w. 30h
o dr Filip Burno 30 2 w. [egz.]
sylabus
Razem: 405 30