Katalog ECTS

ROCZNY PROGRAM KSZTAŁCENIA

Wydział: Wydział Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki
Kierunek: Konserwacja i Restauracja Dzieł Sztuki
Studia stacjonarne jednolite studia magisterskie


Przedmiot Rodzaj zajęć
dydaktycznych
Obowiązkowe/
Wybór
Prowadzący Czas
[h]
ECTS
[pkt.]
Zaliczenie Sylabus
ROK
I
SEMESTR
1
Wychowanie fizyczne ilość: 1
Wychowanie fizyczne ćw. 30h
d mgr Anna Pietraszek 30 0 ćw. [zal.]
sylabus
Wychowanie fizyczne ćw. 30h
d Robert Krępski 30 0 ćw. [zal.]
sylabus
Wychowanie fizyczne ćw. 30h
d Maciej Wenta 30 0 ćw. [zal.]
sylabus
Malarstwo ECTS: 11 ilość: 1
Malarstwo I ćw. 240h
d prof. zw. Krzysztof Wachowiak 240 11 ćw. [ZIE]
sylabus
Malarstwo II ćw. 240h
d prof. Wojciech Zubala 240 11 ćw. [ZIE]
sylabus
Malarstwo III ćw. 240h
d prof. Jarosław Modzelewski 240 11 ćw. [ZIE]
sylabus
Malarstwo IV ćw. 240h
d prof. Andrzej Rysiński 240 11 ćw. [ZIE]
sylabus
Malarstwo V ćw. 240h
d prof. Wojciech Cieśniewski 240 11 ćw. [ZIE]
sylabus
Malarstwo VI ćw. 240h
d prof. Stanisław Baj 240 11 ćw. [ZIE]
sylabus
Rysunek ECTS: 7 ilość: 1
Rysunek I ćw. 150h
d dr hab. Antoni Biberstein-Starowieyski 150 7 ćw. [ZIE]
sylabus
Rysunek II ćw. 150h
d prof. Tomasz Milanowski 150 7 ćw. [ZIE]
sylabus
Rysunek III ćw. 150h
d prof. Czesław Radzki 150 7 ćw. [ZIE]
sylabus
Rysunek IV ćw. 150h
d dr hab. Paweł Bołtryk 150 7 ćw. [ZIE]
sylabus
Rysunek V ćw. 150h
d dr hab. Łukasz Rudnicki 150 7 ćw. [ZIE]
sylabus
Rysunek VI ćw. 150h
d dr hab. Michał Borys 150 7 ćw. [ZIE]
sylabus
Specjalizacja obowiązkowa ECTS: 5 ilość: 1
Specjalizacja obowiązkowa: Sztuka w Przestrzeni Publicznej ćw. 120h
d dr hab. Maciej Duchowski 120 5 ćw. [ZIE]
sylabus
Specjalizacja obowiązkowa: Technologia i Techniki Malarstwa Ściennego ćw. 120h
d dr hab. Sylwester Piędziejewski 120 5 ćw. [ZIE]
sylabus
Specjalizacja obowiązkowa: Technologia i Techniki Malarstwa Ściennego ćw. 120h
d dr hab. Łukasz Majcherowicz 120 5 ćw. [ZIE]
sylabus
Specjalizacja obowiązkowa: Tkanina Artystyczna ćw. 120h
d dr Elwira Sztetner 120 5 ćw. [ZIE]
sylabus
Specjalizacja obowiązkowa: Tkanina Eksperymentalna ćw. 120h
d dr hab. Barbara Łuczkowiak 120 5 ćw. [ZIE]
sylabus
Specjalizacja nieobowiązkowa ECTS (min): 3 ECTS (max): 6 ilość (max): 2
Specjalizacja nieobowiązkowa: Sztuka w Przestrzeni Publicznej ćw. 120h
d dr hab. Maciej Duchowski 120 3 ćw. [ZIE]
sylabus
Specjalizacja nieobowiązkowa: Technologia i Techniki Malarstwa Ściennego ćw. 120h
d dr hab. Łukasz Majcherowicz 120 3 ćw. [ZIE]
sylabus
Specjalizacja nieobowiązkowa: Technologia i Techniki Malarstwa Ściennego ćw. 120h
d dr hab. Sylwester Piędziejewski 120 3 ćw. [ZIE]
sylabus
Specjalizacja nieobowiązkowa: Tkanina artystyczna ćw. 120h
d dr Elwira Sztetner 120 3 ćw. [ZIE]
sylabus
Specjalizacja nieobowiązkowa: Tkanina Eksperymentalna ćw. 120h
d dr hab. Barbara Łuczkowiak 120 3 ćw. [ZIE]
sylabus
Język obcy ECTS: 1 ilość (min): 1 ilość (max): 2
Języki obce: język angielski w. 30h
o Magdalena Potts 30 1 w. [zal.]
sylabus
Języki obce: język angielski w. ćw. 30h
o mgr Dagmara Dęga-Lewarska 30 1 w. ćw. [zal.]
sylabus
Języki obce: język angielski ćw. 30h
o Małgorzata Wujec 30 1 ćw. [zal.]
sylabus
bez grupy / obowiązkowe
Chemia w. 30h
o dr Joanna Kurkowska 30 2 w. [egz.]
sylabus
Elementy budowy obrazu ćw. 30h
o dr hab. Jan Mioduszewski 30 3 ćw. [ZIE]
sylabus
Estetyka 30h
o dr Piotr Teodorczuk 30 2 [egz.]
sylabus
Fotografia ćw. 45h
o Roman Stasiuk
mgr Piotr Zambrzycki
45 2 ćw. [zal. z oceną]
sylabus
Historia sztuki I w. 30h
o mgr Marek Machowski 30 1 w. [zal.]
sylabus
Historia sztuki III w. 30h
o dr Paweł Ignaczak 30 1 w. [zal.]
sylabus
Język angielski ćw. 30h
o mgr Mariola Pachnia 30 1 ćw. [zal.]
sylabus
Język niemiecki ćw. w. 30h
o Teresa Zakrzewska 30 1 w. ćw. [zal.]
sylabus
Malarstwo ćw. 120h
o dr hab. Zuzanna Tomaś-Krynicka
Łukasz Zedlewski
120 4 ćw. [egz. kom.]
sylabus
Materiałoznawstwo w. 45h
o dr Anna Nowicka 45 3 w. [ZIE]
sylabus
Pracownia gościnna ćw. 120h
d 120 0 ćw. [zal.]
sylabus
Propedeutyka konserwacji i restauracji w. 15h
o dr Katarzyna Górecka
Julia Burdajewicz
Jan Morzycki-Markowski
prof. zw. Iwona Szmelter
dr hab. Anna Potocka
dr hab. Krzysztof Chmielewski
dr hab. Joanna Czernichowska
15 1 w. [egz.]
sylabus
Propedeutyka konserwacji i restauracji w. 15h
o dr Monika Stachurska 15 1 w. [egz.]
sylabus
Rysunek ćw. 120h
o dr hab. Zuzanna Tomaś-Krynicka
Łukasz Zedlewski
120 4 ćw. [egz. kom.]
sylabus
Techniki tkackie i hafciarskie ćw. 90h
o dr Monika Stachurska
mgr Emilia Przybyszewska
90 7 ćw. [egz. kom.]
sylabus
Technologia malarstwa - teoria w. 60h
o dr Mateusz Jasiński
dr Piotr Stefanow
60 4 w. [zal. z oceną]
sylabus
Razem: 1680 67
ROK
I
SEMESTR
2
Wychowanie fizyczne ilość: 1
Wychowanie fizyczne ćw. 30h
d Robert Krępski 30 0 ćw. [zal.]
sylabus
Język obcy ECTS: 1 ilość (min): 1 ilość (max): 2
Języki obce: język angielski ćw. 30h
o Małgorzata Wujec 30 1 ćw. [zal.]
sylabus
Języki obce: język angielski w. 30h
o Magdalena Potts 30 1 w. [zal.]
sylabus
bez grupy / obowiązkowe
Chemia w. 30h
o dr Joanna Kurkowska 30 2 w. [egz.]
sylabus
Chemia w. 30h
o dr Joanna Kurkowska 30 2 w. [egz.]
sylabus
Fotografia ćw. 45h
o Roman Stasiuk
mgr Piotr Zambrzycki
45 2 ćw. [zal. z oceną]
sylabus
Fotografia ćw. 45h
o Roman Stasiuk
mgr Piotr Zambrzycki
45 2 ćw. [zal. z oceną]
sylabus
Historia sztuki I w. 30h
o mgr Marek Machowski 30 1 w. [egz.]
sylabus
Język angielski ćw. 30h
o mgr Mariola Pachnia 30 1 ćw. [zal.]
sylabus
Malarstwo ćw. 120h
o dr hab. Zuzanna Tomaś-Krynicka
Łukasz Zedlewski
120 4 ćw. [egz. kom.]
sylabus
Malarstwo ćw. 120h
o dr hab. Zuzanna Tomaś-Krynicka
Łukasz Zedlewski
120 4 ćw. [egz. kom.]
sylabus
Materiałoznawstwo w. 45h
o dr Anna Nowicka 45 2 w. [ZIE]
sylabus
Materiałoznawstwo w. 45h
o dr Anna Nowicka 45 3 w. [ZIE]
sylabus
Nauki pomocnicze historii sztuki w. 30h
o dr Anna Oleńska 30 1 w. [egz.]
sylabus
Plener ćw. 60h
o dr hab. Zuzanna Tomaś-Krynicka
Łukasz Zedlewski
60 2 ćw. [zal.]
sylabus
Rysunek ćw. 120h
o dr hab. Zuzanna Tomaś-Krynicka
Łukasz Zedlewski
120 4 ćw. [egz. kom.]
sylabus
Rysunek ćw. 120h
o dr hab. Zuzanna Tomaś-Krynicka
Łukasz Zedlewski
120 4 ćw. [egz. kom.]
sylabus
Techniki tkackie i hafciarskie ćw. 90h
o dr Monika Stachurska 90 6 ćw. [egz.]
sylabus
Techniki tkackie i hafciarskie ćw. 90h
o mgr Emilia Przybyszewska
dr Monika Stachurska
90 7 ćw. [egz. kom.]
sylabus
Technologia i techniki tkackie w. 15h
o dr Monika Stachurska 15 1 w. [egz.]
sylabus
Technologia malarstwa - praktyka ćw. 60h
o prof.dr hab. Jerzy Nowosielski
dr Mateusz Jasiński
dr Piotr Stefanow
60 4 ćw. [egz. kom.]
sylabus
Technologia malarstwa - teoria w. 60h
o dr Mateusz Jasiński
dr Piotr Stefanow
60 4 w. [zal. z oceną]
sylabus
Razem: 1275 57
ROK
II
SEMESTR
3
bez grupy / obowiązkowe
Historia filozofii 30h
o dr Piotr Teodorczuk 30 2 [egz.]
sylabus
Historia sztuki II w. 30h
o dr Marcin Zgliński 30 1 w. [zal.]
sylabus
Język angielski ćw. 30h
o mgr Mariola Pachnia 30 1 ćw. [zal.]
sylabus
Języki obce: język angielski w. ćw. 30h
o Hanna Kaczmarczyk 30 1 w. ćw. [zal.]
sylabus
Konserwacja i restauacja tkanin zabytkowych - teoria w. 30h
o dr Monika Stachurska
Agnieszka Krzemińska-Maciejko
30 3 w. [egz.]
sylabus
Malarstwo pracownia I ćw. 120h
o dr Maciej Wojciechowski 120 4 ćw. [egz.]
sylabus
Malarstwo pracownia II ćw. 120h
o dr hab. Zuzanna Tomaś-Krynicka
dr Kacper Ziółkowski
120 4 ćw. [egz.]
sylabus
Materiałoznawstwo (chemia polimerów) w. 30h
o dr Joanna Kurkowska 30 1 w. [egz.]
sylabus
Materiałoznawstwo (identyfikacja włókien) w. 30h
o Katarzyna Królikowska-Pataraja 30 1 w. [ocena]
sylabus
Rysunek pracownia kompozycji projektowej i rysunku ćw. 90h
o dr hab. Artur Krajewski 90 3 ćw. [egz.]
sylabus
Rysunek. Pracownia rysunku i form monumentalnych ćw. 90h
o dr hab. Grzegorz Stachańczyk 90 3 ćw. [egz.]
sylabus
Specjalizacja obowiązkowa: Tkanina Artystyczna ćw. 60h
o dr Elwira Sztetner 60 2 ćw. [egz.]
sylabus
Techniki tkackie i hafciarskie ćw. 90h
o dr Monika Stachurska 90 9 ćw. [egz.]
sylabus
Technologia i techniki tkackie ćw. 45h
o Agnieszka Krzemińska-Maciejko 45 3 ćw. [egz.]
sylabus
Razem: 825 38
ROK
II
SEMESTR
4
bez grupy / obowiązkowe
Farbiarstwo ćw. 15h
o dr Monika Stachurska 15 1 ćw. [egz.]
sylabus
Historia filozofii 30h
o dr Piotr Teodorczuk 30 2 [egz.]
sylabus
Historia sztuki II w. 30h
o dr Marcin Zgliński 30 1 w. [egz.]
sylabus
Język angielski ćw. 30h
o mgr Mariola Pachnia 30 1 ćw. [zal.]
sylabus
Języki obce: język angielski w. ćw. 30h
o Hanna Kaczmarczyk 30 1 w. ćw. [zal.]
sylabus
Konserwacja i restauacja tkanin zabytkowych - praktyka ćw. 75h
o dr Monika Stachurska 75 5 ćw. [egz.]
sylabus
Konserwacja i restauacja tkanin zabytkowych - teoria w. 30h
o dr Monika Stachurska 30 3 w. [egz.]
sylabus
Konserwacja i restauacja tkanin zabytkowych - teoria w. 30h
o Agnieszka Krzemińska-Maciejko
dr Monika Stachurska
30 3 w. [egz.]
sylabus
Malarstwo pracownia I ćw. 120h
o dr Maciej Wojciechowski 120 4 ćw. [egz.]
sylabus
Malarstwo pracownia I ćw. 120h
o dr Maciej Wojciechowski 120 4 ćw. [egz.]
sylabus
Malarstwo pracownia II ćw. 120h
o dr hab. Zuzanna Tomaś-Krynicka
dr Kacper Ziółkowski
120 4 ćw. [egz.]
sylabus
Materiałoznawstwo (chemia polimerów) w. 30h
o dr Joanna Kurkowska 30 1 w. [egz.]
sylabus
Materiałoznawstwo (identyfikacja włókien) w. 30h
o Katarzyna Królikowska-Pataraja 30 1 w. [ocena]
sylabus
Materiałoznawstwo (spoiwa organiczne pochodzenia naturalnego) w. 30h
o dr Anna Nowicka 30 1 w. [egz.]
sylabus
Praktyki zawodowe ćw. 120h
o dr Monika Stachurska 120 4 ćw. [zal.]
sylabus
Rysunek pracownia kompozycji projektowej i rysunku ćw. 90h
o dr hab. Artur Krajewski 90 3 ćw. [egz.]
sylabus
Rysunek pracownia kompozycji projektowej i rysunku ćw. 90h
o dr hab. Artur Krajewski 90 3 ćw. [egz.]
sylabus
Techniki tkackie i hafciarskie ćw. 90h
o dr Monika Stachurska 90 9 ćw. [egz.]
sylabus
Technologia i techniki tkackie ćw. 45h
o dr Monika Stachurska 45 3 ćw. [egz.]
sylabus
Technologia i techniki tkackie ćw. 45h
o Agnieszka Krzemińska-Maciejko 45 3 ćw. [egz.]
sylabus
Razem: 1200 57