Katalog ECTS

ROCZNY PROGRAM KSZTAŁCENIA

Wydział: Wydział Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki
Kierunek: Konserwacja i Restauracja Dzieł Sztuki
Studia stacjonarne jednolite studia magisterskie


Przedmiot Rodzaj zajęć
dydaktycznych
Obowiązkowe/
Wybór
Prowadzący Czas
[h]
ECTS
[pkt.]
Zaliczenie Sylabus
ROK
III
SEMESTR
5
bez grupy / obowiązkowe
Chemia konserwacji tkanin ćw. 15h
o dr Katarzyna Królikowska-Pataraia 15 1 ćw. [zal.]
sylabus
Farbiarstwo ćw. 60h
o Agnieszka Krzemińska-Maciejko 60 4 ćw. [egz.]
sylabus
Fotografia ćw. 30h
o Roman Stasiuk
mgr Piotr Zambrzycki
30 1 ćw. [zal. z oceną]
sylabus
Historia sztuki III w. 30h
o dr Paweł Ignaczak 30 1 w. [zal.]
sylabus
Ikonografia i ikonologia 30h
o dr Marcin Zgliński 30 2 [zal. z oceną]
sylabus
Język angielski ćw. 30h
o mgr Mariola Pachnia 30 1 ćw. [zal.]
sylabus
Języki obce: język angielski w. 30h
o mgr Inez Szachułowicz
mgr Dagmara Dęga-Lewarska
30 1 w. [zal.]
sylabus
Konserwacja i restauracja tkanin zabytkowych - praktyka ćw. 105h
o Agnieszka Krzemińska-Maciejko
dr Monika Stachurska
105 7 ćw. [ocena]
sylabus
Konserwacja i restauracja tkanin zabytkowych - teoria w. 30h
o dr Monika Stachurska 30 4 w. [egz.]
sylabus
Malarstwo pracownia I ćw. 60h
o dr Maciej Wojciechowski 60 2 ćw. [egz.]
sylabus
Malarstwo pracownia II ćw. 60h
o dr hab. Zuzanna Tomaś-Krynicka
dr Kacper Ziółkowski
60 2 ćw. [egz.]
sylabus
Rysunek pracownia kompozycji projektowej i rysunku ćw. 90h
o prof.dr hab. Artur Krajewski 90 3 ćw. [egz.]
sylabus
Rysunek. Pracownia rysunku i form monumentalnych ćw. 90h
o dr hab. Grzegorz Stachańczyk 90 3 ćw. [egz.]
sylabus
Specjalizacja obowiązkowa: Tkanina Artystyczna ćw. 60h
o dr Elwira Sztetner 60 2 ćw. [egz.]
sylabus
Wybrane zagadnienia z konserwacji tkanin w. 30h
o Agnieszka Krzemińska-Maciejko 30 2 w. [egz.]
sylabus
Razem: 750 36
ROK
III
SEMESTR
6
bez grupy / obowiązkowe
Chemia konserwacji tkanin ćw. 15h
o dr Katarzyna Królikowska-Pataraia 15 1 ćw. [zal.]
sylabus
Chemia konserwacji tkanin ćw. 15h
o dr Katarzyna Królikowska-Pataraia 15 1 ćw. [zal.]
sylabus
Farbiarstwo ćw. 60h
o dr Monika Stachurska 60 2 ćw. [egz.]
sylabus
Farbiarstwo ćw. 60h
o Agnieszka Krzemińska-Maciejko 60 4 ćw. [egz.]
sylabus
Fotografia ćw. 30h
o Roman Stasiuk
mgr Piotr Zambrzycki
30 1 ćw. [zal. z oceną]
sylabus
Fotografia ćw. 30h
o Roman Stasiuk
mgr Piotr Zambrzycki
30 1 ćw. [zal. z oceną]
sylabus
Historia sztuki III w. 30h
o dr Paweł Ignaczak 30 1 w. [egz.]
sylabus
Introduction to protection of cultural heritage w. ćw. 2h
o dr Anna Kowalik 2 5 w. ćw. [egz.]
sylabus
Język angielski ćw. 30h
o mgr Mariola Pachnia 30 1 ćw. [zal.]
sylabus
Języki obce: język angielski w. 30h
o mgr Inez Szachułowicz
mgr Dagmara Dęga-Lewarska
30 1 w. [zal.]
sylabus
Konserwacja i restauracja tkanin zabytkowych - praktyka ćw. 90h
o dr Monika Stachurska 90 5 ćw. [egz.]
sylabus
Konserwacja i restauracja tkanin zabytkowych - praktyka ćw. 105h
o Agnieszka Krzemińska-Maciejko
dr Monika Stachurska
105 7 ćw. [ocena]
sylabus
Konserwacja i restauracja tkanin zabytkowych - teoria w. 30h
o dr Monika Stachurska 30 4 w. [egz.]
sylabus
Konserwacja i restauracja tkanin zabytkowych - teoria w. 30h
o dr Monika Stachurska 30 4 w. [egz.]
sylabus
Kostiumologia judaika w. 30h
o dr Maria Rudzka 30 2 w. [egz.]
sylabus
Laboratorium kursowe ćw. 15h
o dr Katarzyna Królikowska-Pataraia 15 1 ćw. [zal.]
sylabus
Laboratorium kursowe ćw. 15h
o dr Joanna Kurkowska
dr Katarzyna Królikowska-Pataraia
mgr Aleksandra Rzeszutek
dr Anna Nowicka
dr Elżbieta Jeżewska
mgr Piotr Zambrzycki
Tymon Rizov-Ciechański
Kamila Załęska
mgr Konrad Stasiuk
Roman Stasiuk
Anna Puchta
dr Anna Zatorska
15 1 ćw. [zal.]
sylabus
Malarstwo pracownia I ćw. 60h
o dr Maciej Wojciechowski 60 2 ćw. [egz.]
sylabus
Malarstwo pracownia II ćw. 60h
o dr hab. Zuzanna Tomaś-Krynicka
dr Kacper Ziółkowski
60 2 ćw. [egz.]
sylabus
Praktyki zawodowe ćw. 120h
o dr Monika Stachurska 120 4 ćw. [zal.]
sylabus
Rysunek pracownia kompozycji projektowej i rysunku ćw. 90h
o prof.dr hab. Artur Krajewski 90 3 ćw. [egz.]
sylabus
Rysunek. Pracownia rysunku i form monumentalnych ćw. 90h
o dr hab. Grzegorz Stachańczyk 90 3 ćw. [egz.]
sylabus
Wybrane zagadnienia z konserwacji metalu ćw. 30h
o mgr Janusz Mróz 30 1 ćw. [zal.]
sylabus
Wybrane zagadnienia z konserwacji tkanin w. 30h
o Agnieszka Krzemińska-Maciejko 30 2 w. [egz.]
sylabus
Razem: 1 097 59
ROK
IV
SEMESTR
7
Konwersatorium do wyboru ECTS: 2 ilość: 1
Contemporary Art&Theory Konw 30h
d dr Ewa Bobrowska 30 3 [zal. z oceną]
sylabus
bez grupy / obowiązkowe
Estetyka 30h
o dr Piotr Teodorczuk 30 2 [egz.]
sylabus
Historia ochrony zabytków w. 30h
o prof.dr hab. Krzysztof Chmielewski 30 3 w. [egz.]
sylabus
Historia sztuki średniowiecznej w Polsce 30h
o mgr Marek Machowski 30 2 [egz.]
sylabus
Historia tkanin w. 30h
o mgr Monika Janisz 30 1 w. [egz.]
sylabus
Konserwacja i restauracja tkanin zabytkowych - praktyka ćw. 150h
o mgr Anna Konopko
dr Monika Stachurska
150 13 ćw. [egz.]
sylabus
Konserwacja i restauracja tkanin zabytkowych - teoria w. 15h
o dr Monika Stachurska 15 5 w. [egz.]
sylabus
Laboratorium kursowe ćw. 15h
o dr Joanna Kurkowska
dr Katarzyna Królikowska-Pataraia
mgr Aleksandra Rzeszutek
dr Anna Nowicka
dr Elżbieta Jeżewska
mgr Piotr Zambrzycki
Tymon Rizov-Ciechański
Kamila Załęska
mgr Konrad Stasiuk
Roman Stasiuk
Anna Puchta
dr Anna Zatorska
15 1 ćw. [zal.]
sylabus
Malarstwo pracownia I ćw. 60h
o dr Maciej Wojciechowski 60 2 ćw. [egz.]
sylabus
Malarstwo pracownia II ćw. 60h
o dr hab. Zuzanna Tomaś-Krynicka
dr Kacper Ziółkowski
60 2 ćw. [egz.]
sylabus
Przedmiot artystyczny ćw. 60h
o 60 2 ćw. [egz.]
sylabus
Przedmiot artystyczny ćw. 30h
d 30 1 ćw. [zal. z oceną]
sylabus
Rysunek pracownia kompozycji projektowej i rysunku ćw. 60h
o prof.dr hab. Artur Krajewski 60 2 ćw. [egz.]
sylabus
Rysunek. Pracownia rysunku i form monumentalnych ćw. 60h
o dr hab. Grzegorz Stachańczyk 60 3 ćw. [egz.]
sylabus
Specjalizacja obowiązkowa: Tkanina Artystyczna ćw. 60h
o dr Elwira Sztetner 60 2 ćw. [egz.]
sylabus
Razem: 720 43
ROK
IV
SEMESTR
8
bez grupy / obowiązkowe
Historia sztuki nowożytnej w Polsce w. 30h
o dr Marcin Zgliński 30 3 w. [egz.]
sylabus
Historia sztuki średniowiecznej w Polsce 30h
o mgr Marek Machowski 30 2 [egz.]
sylabus
Historia tkanin w. 30h
o mgr Monika Janisz 30 1 w. [egz.]
sylabus
Historia tkanin w. 30h
o mgr Monika Janisz 30 1 w. [egz.]
sylabus
Introduction to protection of cultural heritage w. ćw. 2h
o dr Anna Kowalik 2 5 w. ćw. [egz.]
sylabus
Konserwacja i restauracja tkanin zabytkowych - praktyka ćw. 165h
o dr Monika Stachurska 165 13 ćw. [egz.]
sylabus
Konserwacja i restauracja tkanin zabytkowych - praktyka ćw. 150h
o mgr Anna Konopko
dr Monika Stachurska
150 13 ćw. [egz.]
sylabus
Konserwacja i restauracja tkanin zabytkowych - teoria w. 15h
o dr Monika Stachurska 15 5 w. [egz.]
sylabus
Konserwacja i restauracja tkanin zabytkowych - teoria w. 15h
o dr Monika Stachurska 15 5 w. [egz.]
sylabus
Malarstwo pracownia I ćw. 60h
o dr Maciej Wojciechowski 60 2 ćw. [egz.]
sylabus
Malarstwo pracownia II ćw. 60h
o dr hab. Zuzanna Tomaś-Krynicka
dr Kacper Ziółkowski
60 2 ćw. [egz.]
sylabus
Praktyki zawodowe ćw. 120h
o dr Monika Stachurska 120 4 ćw. [zal.]
sylabus
Przedmiot artystyczny ćw. 60h
o 60 2 ćw. [egz.]
sylabus
Przedmiot artystyczny ćw. 30h
d 30 1 ćw. [zal. z oceną]
sylabus
Rysunek pracownia kompozycji projektowej i rysunku ćw. 60h
o prof.dr hab. Artur Krajewski 60 2 ćw. [egz.]
sylabus
Rysunek. Pracownia rysunku i form monumentalnych ćw. 60h
o dr hab. Grzegorz Stachańczyk 60 3 ćw. [egz.]
sylabus
Specjalizacja obowiązkowa: Tkanina Artystyczna ćw. 60h
o dr Elwira Sztetner 60 2 ćw. [egz.]
sylabus
Teoria konserwacji w. 30h
o dr Julia Burdajewicz
prof. zw. Iwona Szmelter
prof.dr hab. Krzysztof Chmielewski
dr hab. Joanna Czernichowska
30 2 w. [egz.]
sylabus
Razem: 1 007 68
ROK
V
SEMESTR
9
bez grupy / obowiązkowe
Aneks artystyczny do dyplomu ćw. 60h
d prof.dr hab. Artur Krajewski 60 3 ćw. [zal. z oceną]
sylabus
Aneks artystyczny do dyplomu ćw. 60h
d dr hab. Grzegorz Stachańczyk 60 3 ćw. [zal. z oceną]
sylabus
Aneks artystyczny do dyplomu ćw. 60h
d dr hab. Zuzanna Tomaś-Krynicka 60 3 ćw. [zal. z oceną]
sylabus
Aneks artystyczny do dyplomu ćw. 60h
d dr Maciej Wojciechowski 60 3 ćw. [zal. z oceną]
sylabus
Aneks artystyczny do dyplomu ćw. 60h
d dr Kacper Ziółkowski 60 3 ćw. [zal. z oceną]
sylabus
Historia tkanin w. 30h
o mgr Monika Janisz 30 1 w. [egz.]
sylabus
Identyfikacja i konserwacja fotografii ćw. 30h
o dr hab. Izabela Zając 30 2 ćw. [zal.]
sylabus
Identyfikacja i konserwacja fotografii ćw. 30h
d dr hab. Izabela Zając 30 2 ćw. [zal.]
sylabus
Konserwacja i restauracja tkanin zabytkowych - praktyka ćw. 135h
o mgr Anna Konopko
dr Monika Stachurska
135 15 ćw. [egz.]
sylabus
Konserwacja i restauracja tkanin zabytkowych - teoria w. 30h
o dr Monika Stachurska 30 9 w. [egz.]
sylabus
Konserwacja i restauracja zabytków archeologicznych i etnograficznych w. 30h
o prof.dr hab. Jacek Martusewicz
prof.dr hab. Krzysztof Chmielewski
dr hab. Joanna Czernichowska
30 2 w. [zal.]
sylabus
Kopia ikony ćw. 60h
d dr hab. Danuta Stępień 60 3 w. [zal. z oceną]
sylabus
Laboratorium kursowe ćw. 15h
o dr Joanna Kurkowska
dr Katarzyna Królikowska-Pataraia
mgr Aleksandra Rzeszutek
dr Anna Nowicka
dr Elżbieta Jeżewska
mgr Piotr Zambrzycki
Tymon Rizov-Ciechański
Kamila Załęska
mgr Konrad Stasiuk
Roman Stasiuk
Anna Puchta
dr Anna Zatorska
15 1 ćw. [zal.]
sylabus
Mikrobiologia w. 30h
o mgr Bogdan Zerek 30 1 w. [egz.]
sylabus
Ochrona i konserwacja - restauracja dzieł sztuki i obiektów sztuki nowoczesnej i współczesnej w. 30h
o dr hab. Monika Jadzińska
prof. zw. Iwona Szmelter
30 2 w. [zal.]
sylabus
Prawne i finansowe aspekty przygotowania projektu konserwacji w. 8h
o Marcin Kozarzewski 8 1 w. [zal.]
sylabus
Razem: 728 54
ROK
V
SEMESTR
10
Proseminarium do wyboru ECTS: 4 ilość: 1
Contemporary Art&Theory 45h
d dr Ewa Bobrowska 45 4 [zal. z oceną]
sylabus
Człowiek i społeczeństwo w czasach współczesnych 30h
d mgr Tadeusz Walentowicz 30 4 [zal. z oceną]
sylabus
Hermeneutyka i sztuka 30h
d dr Piotr Teodorczuk 30 4 [zal. z oceną]
sylabus
Małe formy pamięci 30h
d dr Maria Rudzka 30 4 [zal. z oceną]
sylabus
Wykład konwersatoryjny do wyboru ECTS: 2 ilość: 1
Studium przedsiębiorczości 30h
d mgr Magdalena Sołtys 30 2 [zal. z oceną]
sylabus
bez grupy / obowiązkowe
Aneks artystyczny do dyplomu ćw. 60h
d dr Kacper Ziółkowski 60 3 ćw. [zal. z oceną]
sylabus
Aneks artystyczny do dyplomu ćw. 60h
d dr Maciej Wojciechowski 60 3 ćw. [zal. z oceną]
sylabus
Aneks artystyczny do dyplomu ćw. 60h
d dr hab. Grzegorz Stachańczyk 60 3 ćw. [zal. z oceną]
sylabus
Aneks artystyczny do dyplomu ćw. 60h
d prof.dr hab. Artur Krajewski 60 3 ćw. [zal. z oceną]
sylabus
Aneks artystyczny do dyplomu ćw. 60h
d dr hab. Zuzanna Tomaś-Krynicka 60 3 ćw. [zal. z oceną]
sylabus
Historia tkanin w. 30h
o mgr Monika Janisz 30 1 w. [egz.]
sylabus
Historia tkanin w. 30h
o mgr Monika Janisz 30 1 w. [egz.]
sylabus
Identyfikacja i konserwacja fotografii ćw. 30h
o dr hab. Izabela Zając 30 2 ćw. [egz.]
sylabus
Identyfikacja i konserwacja fotografii ćw. 30h
o dr hab. Izabela Zając 30 2 ćw. [zal.]
sylabus
Konserwacja i restauracja tkanin zabytkowych - praktyka ćw. 60h
o dr Monika Stachurska 60 16 ćw. [egz.]
sylabus
Konserwacja i restauracja tkanin zabytkowych - praktyka ćw. 135h
o mgr Anna Konopko
dr Monika Stachurska
135 15 ćw. [egz.]
sylabus
Konserwacja i restauracja zabytków archeologicznych i etnograficznych w. ćw. 45h
o prof.dr hab. Krzysztof Chmielewski
dr hab. Joanna Czernichowska
45 2 w. ćw. [zal. z oceną]
sylabus
Konserwacja i restauracja zabytków archeologicznych i etnograficznych w. ćw. 45h
o prof.dr hab. Jacek Martusewicz
prof.dr hab. Krzysztof Chmielewski
dr hab. Joanna Czernichowska
45 2 w. ćw. [zal. z oceną]
sylabus
Kopia ikony ćw. 60h
d dr hab. Danuta Stępień 60 3 w. [zal. z oceną]
sylabus
Laboratorium kursowe ćw. 15h
o dr Joanna Kurkowska
dr Katarzyna Królikowska-Pataraia
mgr Aleksandra Rzeszutek
dr Anna Nowicka
dr Elżbieta Jeżewska
mgr Piotr Zambrzycki
Tymon Rizov-Ciechański
Kamila Załęska
mgr Konrad Stasiuk
Roman Stasiuk
Anna Puchta
dr Anna Zatorska
15 1 ćw. [zal.]
sylabus
Laboratorium magisterskie ćw. 45h
o Kamila Załęska
mgr Aleksandra Rzeszutek
dr Joanna Kurkowska
dr Anna Zatorska
dr Elżbieta Nowicka
mgr Piotr Zambrzycki
Tymon Rizov-Ciechański
dr Elżbieta Jeżewska
mgr Konrad Stasiuk
Roman Stasiuk
Anna Puchta
dr Katarzyna Królikowska-Pataraia
45 2 ćw. [zal.]
sylabus
Ochrona i konserwacja - restauracja dzieł sztuki i obiektów sztuki nowoczesnej i współczesnej w. 30h
o dr hab. Monika Jadzińska
prof. zw. Iwona Szmelter
30 2 w. [zal.]
sylabus
Ochrona i konserwacja - restauracja dzieł sztuki i obiektów sztuki nowoczesnej i współczesnej w. 30h
o dr hab. Monika Jadzińska
prof. zw. Iwona Szmelter
30 2 w. [zal.]
sylabus
Pracownia magisterska ćw. 60h
o dr Monika Stachurska 60 6 ćw. [zal.]
sylabus
Seminarium magisterskie 30h
o dr Monika Stachurska 30 3 [zal.]
sylabus
Razem: 1 050 81
ROK
VI
SEMESTR
11
Seminarium dyplomowe ECTS: 6 ilość: 1
Filozoficzna diagnoza współczesności 30h
d dr hab. Aleksander Zbrzezny
mgr Tadeusz Walentowicz
30 6 [zal. z oceną]
sylabus
Psychoanaliza i hermeneutyka sztuki 30h
d dr Piotr Teodorczuk 30 6 [zal. z oceną]
sylabus
Sztuka współczesna a kontekst amerykański 30h
d dr Ewa Bobrowska 30 6 [zal. z oceną]
sylabus
Wokół przedmiotu 30h
d dr Krystyna Łuczak-Surówka 30 6 [zal. z oceną]
sylabus
Konwersatorium do wyboru ECTS: 3 ilość: 1
Studium przedsiębiorczości Konw 30h
d mgr Magdalena Sołtys 30 3 Konw [zal. z oceną]
sylabus
bez grupy / obowiązkowe
Aneks konserwatorski do dyplomu ćw. 60h
d dr Monika Stachurska 60 3 ćw. [zal.]
sylabus
Aneks technologiczny do dyplomu ćw. 60h
d dr Piotr Stefanow
dr Mateusz Jasiński
dr Rafał Nijak
dr hab. Danuta Stępień
60 3 ćw. [zal. z oceną]
sylabus
Laboratorium magisterskie ćw. 30h
o dr Joanna Kurkowska
dr Katarzyna Królikowska-Pataraia
mgr Aleksandra Rzeszutek
dr Anna Nowicka
dr Elżbieta Jeżewska
mgr Piotr Zambrzycki
Tymon Rizov-Ciechański
Kamila Załęska
mgr Konrad Stasiuk
Roman Stasiuk
Anna Puchta
dr Anna Zatorska
30 2 ćw. [zal.]
sylabus
Pracownia magisterska ćw. 240h
o dr Monika Stachurska 240 18 ćw. [zal.]
sylabus
Seminarium magisterskie w. 30h
o dr Monika Stachurska 30 5 w. [zal.]
sylabus
Seminarium magisterskie - teoria ćw. 30h
o dr Monika Stachurska 30 5 ćw. [zal.]
sylabus
Razem: 510 45