Katalog ECTS

ROCZNY PROGRAM KSZTAŁCENIA

Wydział: Wydział Scenografii
Kierunek: Scenografia
Studia stacjonarne studia pierwszego stopnia


Przedmiot Rodzaj zajęć
dydaktycznych
Obowiązkowe/
Wybór
Prowadzący Czas
[h]
ECTS
[pkt.]
Zaliczenie Sylabus
ROK
II
SEMESTR
3
Pracownia ogólnoplastyczna ECTS: 4 ilość: 1
Rysunek i kolor ćw. 60h
o prof. Elżbieta Banecka 60 4 ćw. [egz.]
sylabus
Rysunek i malarstwo ćw. 75h
o prof. Tomasz Myjak 75 4 ćw. [zal. z oceną]
sylabus
Pracownia projektowa podział na grupy ECTS: 12 ilość (min): 2 ilość (max): 3
Kierunki kreacji w obrazie filmowym ćw. 60h
d dr Katarzyna Sobańska-Strzałkowska 60 6 ćw. [egz.]
sylabus
Projektowanie kostiumu ćw. 60h
d prof. Dorota Kołodyńska 60 6 ćw. [egz.]
sylabus
Projektowanie przestrzeni filmowej ćw. 60h
d dr Marcel Sławiński 60 4 ćw. [egz.]
sylabus
Projektowanie scenografii ćw. 30h
d dr hab. Marek Chowaniec 30 4 ćw. [egz.]
sylabus
Projektowanie scenografii teatru lalkowego ćw. 60h
d dr hab. Katarzyna Proniewska-Mazurek 60 4 ćw. [egz.]
sylabus
bez grupy / obowiązkowe
Ergonomia i rysunek techniczny ćw. 30h
o mgr Piotr Sieciński 30 1 ćw. [zal. z oceną]
sylabus
Fotografia ćw. 30h
o dr hab. Mariusz Gajewski 30 1 ćw. [egz.]
sylabus
Historia filmu w. 30h
o mgr Adam Trwoga 30 2 w. [zal. z oceną]
sylabus
Historia filozofii 30h
o dr Piotr Teodorczuk 30 2 [egz.]
sylabus
Historia kostiumu w. 30h
o dr Anna Straszewska 30 1 w. [zal. z oceną]
sylabus
Historia muzyki w. 30h
o mgr Aleksander Laskowski 30 1 w. [zal.]
sylabus
Historia sztuki II w. 30h
o dr Marcin Zgliński 30 1 w. [zal.]
sylabus
Historia teatru w. 45h
o prof. zw. Magdalena Raszewska 45 2 w. [zal.]
sylabus
Język angielski ćw. 30h
o mgr Inez Szachułowicz 30 1 ćw. [zal.]
sylabus
Język włoski w. 30h
o Filip Łopuski 30 1 w. [zal.]
sylabus
Języki obce: język angielski w. ćw. 30h
o Hanna Kaczmarczyk 30 1 w. ćw. [zal.]
sylabus
Języki obce: język angielski w. ćw. 30h
o mgr Mariola Pachnia 30 1 w. ćw. [zal.]
sylabus
Języki obce: język angielski B2 w. 1h
o mgr Dagmara Dęga-Lewarska 1 1 w. [zal.]
sylabus
Języki obce: język rosyjski ćw. 30h
o mgr Janina Furgał 30 1 ćw. [zal.]
sylabus
Kierunki rozwoju scenografii w. 30h
o dr Dominika Łarionow 30 1 w. [zal.]
sylabus
Rzeźba i działania przestrzenne ćw. 30h
o dr hab. Boris Schwencke 30 4 ćw. [zal.]
sylabus
Seminarium reżyserskie ćw. 60h
o dr Agnieszka Korytkowska 60 2 ćw. [zal. z oceną]
sylabus
Razem: 781 40
ROK
II
SEMESTR
4
Pracownia ogólnoplastyczna ECTS: 4 ilość: 1
Rysunek i kolor ćw. 60h
o prof. Elżbieta Banecka 60 4 ćw. [egz.]
sylabus
Rysunek i malarstwo ćw. 75h
o prof. Tomasz Myjak 75 4 ćw. [zal. z oceną]
sylabus
Pracownia projektowa podział na grupy ECTS: 12 ilość (min): 2 ilość (max): 3
Kierunki kreacji w obrazie filmowym ćw. 60h
d dr Katarzyna Sobańska-Strzałkowska 60 6 ćw. [egz.]
sylabus
Projektowanie kostiumu ćw. 60h
d prof. Dorota Kołodyńska 60 6 ćw. [egz.]
sylabus
Projektowanie przestrzeni filmowej ćw. 60h
d dr Marcel Sławiński 60 4 ćw. [egz.]
sylabus
Projektowanie scenografii ćw. 30h
d dr hab. Marek Chowaniec 30 4 ćw. [egz.]
sylabus
Projektowanie scenografii teatru lalkowego ćw. 60h
d dr hab. Katarzyna Proniewska-Mazurek 60 4 ćw. [egz.]
sylabus
Język obcy ECTS: 1 ilość: 1
Język angielski ćw. 30h
o mgr Mariola Pachnia 30 1 ćw. [zal.]
sylabus
Języki obce: język angielski w. ćw. 30h
o Hanna Kaczmarczyk 30 1 w. ćw. [zal.]
sylabus
Języki obce: język angielski B2 ćw. 30h
o mgr Inez Szachułowicz 30 1 ćw. [zal.]
sylabus
Języki obce: język rosyjski ćw. 30h
o mgr Janina Furgał 30 1 ćw. [zal.]
sylabus
Języki obce: język włoski ćw. 30h
o Filip Łopuski 30 1 ćw. [zal.]
sylabus
bez grupy / obowiązkowe
Ergonomia i rysunek techniczny ćw. 30h
o mgr Piotr Sieciński 30 1 ćw. [zal. z oceną]
sylabus
Fotografia ćw. 30h
d dr hab. Mariusz Gajewski 30 1 ćw. [egz.]
sylabus
Historia filmu w. 30h
o mgr Adam Trwoga 30 2 w. [zal. z oceną]
sylabus
Historia filozofii 30h
o dr Piotr Teodorczuk 30 2 [egz.]
sylabus
Historia kostiumu w. 30h
o dr Anna Straszewska 30 1 w. [zal. z oceną]
sylabus
Historia muzyki w. 30h
o mgr Aleksander Laskowski 30 1 w. [zal.]
sylabus
Historia sztuki II w. 30h
o dr Marcin Zgliński 30 1 w. [egz.]
sylabus
Historia teatru w. 45h
o prof. zw. Magdalena Raszewska 45 2 w. [zal.]
sylabus
Kierunki rozwoju scenografii w. 30h
o dr Dominika Łarionow 30 1 w. [zal.]
sylabus
Rzeźba i działania przestrzenne ćw. 30h
d dr hab. Boris Schwencke 30 4 ćw. [zal.]
sylabus
Seminarium reżyserskie ćw. 60h
o dr Agnieszka Korytkowska 60 2 ćw. [zal. z oceną]
sylabus
Razem: 660 35
ROK
III
SEMESTR
5
Pracownia ogólnoplastyczna ECTS: 4 ilość: 1
Fotografia ćw. 30h
d dr hab. Mariusz Gajewski 30 4 ćw. [zal. z oceną]
sylabus
Rysunek i kolor ćw. 75h
d prof. Elżbieta Banecka 75 4 ćw. [zal. z oceną]
sylabus
Rysunek i malarstwo ćw. 75h
d prof. Tomasz Myjak 75 4 ćw. [zal. z oceną]
sylabus
Rzeźba i działania przestrzenne ćw. 60h
d dr hab. Boris Schwencke 60 4 ćw. [zal. z oceną]
sylabus
Pracownie projektowe do wyboru ECTS: 4 ilość: 1
Kierunki kreacji w obrazie filmowym ćw. 60h
d dr Katarzyna Sobańska-Strzałkowska 60 4 ćw. [egz.]
sylabus
Projektowanie kostiumu ćw. 30h
d prof. Dorota Kołodyńska 30 4 ćw. [egz.]
sylabus
Projektowanie przestrzeni filmowej ćw. 60h
d dr Marcel Sławiński 60 4 ćw. [egz.]
sylabus
Projektowanie scenografii ćw. 30h
d dr hab. Marek Chowaniec 30 4 ćw. [egz.]
sylabus
Projektowanie scenografii operowej ćw. 30h
d prof. Paweł Dobrzycki 30 4 ćw. [egz.]
sylabus
Projektowanie scenografii teatru lalkowego ćw. 30h
d dr hab. Katarzyna Proniewska-Mazurek 30 4 ćw. [egz.]
sylabus
bez grupy / obowiązkowe
Estetyka 30h
o dr Piotr Teodorczuk 30 2 [egz.]
sylabus
Estetyka 30h
o mgr Tadeusz Walentowicz 30 2 [egz.]
sylabus
Historia dramatu w. 30h
o dr Barbara Osterloff 30 2 w. [zal.]
sylabus
Historia kultury materialnej i obyczaju ćw. 30h
o prof. Ewa Braun 30 3 ćw. [egz.]
sylabus
Historia sztuki III w. 30h
o dr Anna Straszewska 30 1 w. [zal.]
sylabus
Język angielski w. ćw. 30h
o mgr Inez Szachułowicz 30 1 w. ćw. [zal.]
sylabus
Język włoski w. 30h
o Filip Łopuski 30 1 w. [zal.]
sylabus
Języki obce: język angielski w. ćw. 30h
o mgr Mariola Pachnia 30 1 w. ćw. [zal.]
sylabus
Języki obce: język francuski ćw. 30h
o mgr Agata Płaskowicka 30 1 ćw. [zal.]
sylabus
Seminarium reżyserskie ćw. 60h
o dr Julia Skrzynecka 60 2 ćw. [egz.]
sylabus
Światło w teatrze ćw. 45h
o dr Jedrzej Skajster 45 2 ćw. [zal. z oceną]
sylabus
Razem: 510 26
ROK
III
SEMESTR
6
Pracownia ogólnoplastyczna ECTS: 4 ilość: 1
Fotografia ćw. 30h
d dr hab. Mariusz Gajewski 30 4 ćw. [zal. z oceną]
sylabus
Rysunek i kolor ćw. 75h
d prof. Elżbieta Banecka 75 4 ćw. [zal. z oceną]
sylabus
Rysunek i malarstwo ćw. 75h
d prof. Tomasz Myjak 75 4 ćw. [zal. z oceną]
sylabus
Rzeźba i działania przestrzenne ćw. 60h
d dr hab. Boris Schwencke 60 4 ćw. [zal. z oceną]
sylabus
Pracownie projektowe do wyboru ECTS: 4 ilość: 1
Kierunki kreacji w obrazie filmowym ćw. 60h
d dr Katarzyna Sobańska-Strzałkowska 60 4 ćw. [egz.]
sylabus
Projektowanie kostiumu ćw. 30h
d prof. Dorota Kołodyńska 30 4 ćw. [egz.]
sylabus
Projektowanie przestrzeni filmowej ćw. 60h
d dr Marcel Sławiński 60 4 ćw. [egz.]
sylabus
Projektowanie scenografii ćw. 30h
d dr hab. Marek Chowaniec 30 4 ćw. [egz.]
sylabus
Projektowanie scenografii operowej ćw. 30h
d prof. Paweł Dobrzycki 30 4 ćw. [egz.]
sylabus
Projektowanie scenografii teatru lalkowego ćw. 30h
d dr hab. Katarzyna Proniewska-Mazurek 30 4 ćw. [egz.]
sylabus
Język obcy ECTS: 1 ilość: 1
Język angielski ćw. 30h
o mgr Agata Płaskowicka 30 1 ćw. [zal.]
sylabus
Język angielski w. ćw. 30h
o mgr Inez Szachułowicz 30 1 w. ćw. [zal.]
sylabus
Język angielski ćw. 30h
o mgr Mariola Pachnia 30 1 ćw. [zal.]
sylabus
Język niemiecki w. ćw. 30h
o Teresa Zakrzewska 30 1 w. ćw. [zal.]
sylabus
Języki obce: język angielski B2 ćw. 30h
o mgr Inez Szachułowicz 30 1 ćw. [zal.]
sylabus
Języki obce: język angielski B2 w. 30h
o Hanna Kaczmarczyk 30 1 w. [egz.]
sylabus
Języki obce: język francuski ćw. 30h
o mgr Agata Płaskowicka 30 1 ćw. [zal.]
sylabus
Języki obce: język francuski B2 ćw. 30h
o mgr Agata Płaskowicka 30 1 ćw. [zal.]
sylabus
Języki obce: język rosyjski ćw. 30h
o mgr Janina Furgał 30 1 ćw. [zal.]
sylabus
Języki obce: język włoski ćw. 30h
o Filip Łopuski 30 1 ćw. [zal.]
sylabus
Polish language for Erasmus+ ćw. 30h
d mgr Janina Furgał 30 2 ćw. [zal. z oceną]
sylabus
bez grupy / obowiązkowe
Historia dramatu w. 30h
o dr Barbara Osterloff 30 2 w. [zal.]
sylabus
Historia kultury materialnej i obyczaju ćw. 30h
o prof. Ewa Braun 30 3 ćw. [egz.]
sylabus
Historia sztuki III w. 30h
o dr Anna Straszewska 30 1 w. [egz.]
sylabus
Seminarium reżyserskie ćw. 60h
o dr Julia Skrzynecka 60 2 ćw. [egz.]
sylabus
Światło w teatrze ćw. 45h
o dr Jedrzej Skajster 45 2 ćw. [zal. z oceną]
sylabus
Razem: 360 19