Katalog ECTS

ROCZNY PROGRAM KSZTAŁCENIA

Wydział: Wydział Zarządzania Kulturą Wizualną
Kierunek: Historia Sztuki
Studia stacjonarne studia pierwszego stopnia


Przedmiot Rodzaj zajęć
dydaktycznych
Obowiązkowe/
Wybór
Prowadzący Czas
[h]
ECTS
[pkt.]
Zaliczenie Sylabus
ROK
II
SEMESTR
3
Projekt badawczy ECTS: 3 ilość: 1
Akademia filmu awangardowego 30h
d dr hab. Łukasz Ronduda 30 3 [zal. z oceną]
sylabus
Kobieta i rośliny. Od ogrodniczek do ekolożek. Zmiana podejścia kobiet do upraw i ochrony przyrody w Polsce w XIX, XX i XXI wieku 30h
d dr hab. Wojciech Włodarczyk 30 3 [zal. z oceną]
sylabus
Wystawa i archiwum 30h
d dr Marika Kuźmicz 30 3 [zal. z oceną]
sylabus
Język obcy ECTS: 1 ilość: 1
Język angielski ćw. 30h
o mgr Agata Płaskowicka 30 1 ćw. [zal.]
sylabus
Języki obce: język angielski ćw. 30h
o Małgorzata Wujec 30 1 ćw. [zal.]
sylabus
Języki obce: język angielski ćw. 30h
o Magdalena Potts 30 1 ćw. [zal.]
sylabus
Języki obce: język angielski B2 ćw. 30h
o dr Janina Furgał
dr Inez Szachułowicz
30 1 ćw. [zal.]
sylabus
Języki obce: język francuski ćw. 30h
o mgr Agata Płaskowicka 30 1 ćw. [zal.]
sylabus
Języki obce: język francuski B2 ćw. 1h
o mgr Agata Płaskowicka 1 1 ćw. [zal.]
sylabus
Języki obce: język niemiecki ćw. 30h
o Marcin Stachurski 30 1 ćw. [zal.]
sylabus
bez grupy / obowiązkowe
Filozofia kultury z elementami antropologii kultury w. 30h
o dr Katarzyna Kasia 30 2 w. [egz.]
sylabus
Historia sztuki nowożytnej powszechnej i polskiej 60h
o dr Ewa Kociszewska
dr Olaf Kwapis
60 4 [egz.]
sylabus
Historia sztuki w Polsce 1890–2010 Konw 30h
o dr Piotr Słodkowski 30 2 Konw [zal. z oceną]
sylabus
Kultura miejsca Konw 30h
o dr Filip Burno
dr hab. Jan Sowa
30 3 Konw [zal. z oceną]
sylabus
Kuratorowanie wystaw 30h
o dr hab. Łukasz Ronduda 30 2 [zal. z oceną]
sylabus
Narzędzia diagnozy kultury lokalnej ćw. 30h
o dr hab. Jan Wojciechowski 30 2 ćw. [zal. z oceną]
sylabus
Pracownia plastyczna 45h
o mgr Jakub Mazurkiewicz 45 2 [zal. z oceną]
sylabus
Praktyki studenckie 250h
o dr Piotr Płucienniczak 250 5 [zal. z oceną]
sylabus
Rysunek 60h
o prof. Marek Dzienkiewicz 60 2 [zal. z oceną]
sylabus
Tekst w polu sztuki współczesnej. Typologia i sposoby użycia ćw. 30h
o dr Jakub Banasiak 30 2 ćw. [zal. z oceną]
sylabus
Razem: 655 30
ROK
II
SEMESTR
4
Język obcy ECTS: 1 ilość: 1
Język angielski ćw. 30h
o mgr Agata Płaskowicka 30 1 ćw. [zal.]
sylabus
Języki obce: język angielski ćw. 30h
o Małgorzata Wujec 30 1 ćw. [zal.]
sylabus
Języki obce: język angielski ćw. 30h
o Magdalena Potts 30 1 ćw. [zal.]
sylabus
Języki obce: język angielski B2 w. 30h
o dr Inez Szachułowicz 30 1 w. [zal.]
sylabus
Języki obce: język francuski ćw. 30h
o mgr Agata Płaskowicka 30 1 ćw. [zal.]
sylabus
Języki obce: język francuski B2 w. 1h
o mgr Agata Płaskowicka 1 1 w. [zal.]
sylabus
Języki obce: język niemiecki ćw. 30h
o Marcin Stachurski 30 1 ćw. [zal.]
sylabus
Projekt badawczy ECTS: 3 ilość: 1
Akademia filmu awangardowego 30h
d dr hab. Łukasz Ronduda 30 3 [zal. z oceną]
sylabus
Wystawa i archiwum 30h
d dr Marika Kuźmicz 30 3 [zal. z oceną]
sylabus
bez grupy / obowiązkowe
Filozofia kultury z elementami antropologii ćw. 30h
o dr Jakub Szreder 30 2 ćw. [zal. z oceną]
sylabus
Historia sztuki nowoczesnej 30h
o dr Jakub Dąbrowski 30 2 [zal. z oceną]
sylabus
Historia sztuki nowoczesnej powszechnej i polskiej ( XIX w.) 30h
o dr Marika Kuźmicz 30 2 [zal. z oceną]
sylabus
Historia sztuki nowożytnej powszechnej i polskiej 30h
o dr Paweł Ignaczak 30 3 [zal. z oceną]
sylabus
Historia sztuki w Polsce 1890–2010 30h
o dr hab. Luiza Nader 30 2 [zal. z oceną]
sylabus
Kuratorowanie wystaw 30h
o dr hab. Łukasz Ronduda 30 2 [zal. z oceną]
sylabus
Objazd naukowy (Kraków) 30h
o dr Olaf Kwapis
dr Filip Burno
dr hab. Waldemar Baraniewski
dr Paweł Ignaczak
30 3 [zal. z oceną]
sylabus
Pracownia plastyczna 45h
o dr Jakub Banasiak
mgr Jakub Mazurkiewicz
45 2 [zal. z oceną]
sylabus
Praktyki zawodowe 250h
o dr Piotr Płucienniczak 250 5 [zal. z oceną]
sylabus
Rysunek architektoniczny 60h
o Berenika Zimończyk 60 3 [zal. z oceną]
sylabus
Razem: 625 30
ROK
III
SEMESTR
5
Konwersatorium do wyboru ECTS: 3 ilość: 1
Czym jest rzeźba nowoczesna? Konw 30h
d dr hab. Waldemar Baraniewski 30 3 Konw [zal. z oceną]
sylabus
Italia - Germania. Studium krytyczne architektury narodowej Konw 30h
d dr Olaf Kwapis 30 3 Konw [zal. z oceną]
sylabus
Sztuka poza sztuką. Na granicach pola sztuki Konw 30h
d dr Jakub Szreder 30 3 Konw [zal. z oceną]
sylabus
Sztuka, życie, konflikty Konw 30h
d dr Jakub Banasiak
dr Jakub Dąbrowski
30 3 Konw [zal. z oceną]
sylabus
Tajemnice ROD Konw 30h
d dr Piotr Płucienniczak 30 3 Konw [zal. z oceną]
sylabus
Zawód artysta. Projektowanie praktyk indywidualnych Konw 30h
d dr hab. Jan Wojciechowski 30 3 Konw [zal. z oceną]
sylabus
Wykład konwersatoryjny do wyboru ECTS: 2 ilość: 1
Globalny Renesans I 30h
d dr Ewa Kociszewska 30 2 [egz.]
sylabus
Krytyka – emancypacja – postęp. Wprowadzenie do teorii krytycznej. 30h
d dr hab. Jan Sowa 30 2 [egz.]
sylabus
Ustroje kultury wizualnej i role artystów w Polsce 1918-2018 30h
d dr hab. Jan Wojciechowski 30 2 [egz.]
sylabus
Seminarium licencjackie ECTS: 5 ilość: 1
Seminarium licencjackie 30h
d dr hab. Jan Sowa 30 5 [zal. z oceną]
sylabus
Seminarium licencjackie 30h
d dr Piotr Płucienniczak 30 5 [zal. z oceną]
sylabus
Seminarium licencjackie 30h
d dr hab. Waldemar Baraniewski 30 5 [zal. z oceną]
sylabus
Seminarium licencjackie 30h
d dr Jakub Banasiak 30 5 [zal. z oceną]
sylabus
Seminarium licencjackie 30h
o dr Ewa Kociszewska 30 5 [zal. z oceną]
sylabus
Seminarium licencjackie 30h
d dr Jakub Szreder 30 5 [zal. z oceną]
sylabus
Seminarium licencjackie 30h
o dr Katarzyna Kasia 30 5 [zal. z oceną]
sylabus
Seminarium licencjackie 30h
o dr Jakub Dąbrowski 30 6 [zal. z oceną]
sylabus
Język obcy ECTS: 1 ilość: 1
Język włoski w. 30h
o Filip Łopuski 30 1 w. [zal.]
sylabus
Języki obce: język angielski w. ćw. 30h
o Hanna Kaczmarczyk 30 1 w. ćw. [zal.]
sylabus
Języki obce: język francuski ćw. 30h
o mgr Agata Płaskowicka 30 1 ćw. [zal.]
sylabus
Języki obce: język rosyjski ćw. 30h
o dr Janina Furgał 30 1 ćw. [zal.]
sylabus
bez grupy / obowiązkowe
Estetyka 30h
o dr Katarzyna Kasia 30 2 [zal. z oceną]
sylabus
Historia sztuki nowoczesnej 60h
o dr Jakub Dąbrowski
dr hab. Waldemar Baraniewski
60 4 [egz.]
sylabus
Historia sztuki w Polsce 1890–2010 30h
o dr Jakub Banasiak 30 2 [egz.]
sylabus
Praca z archiwum filmowym 30h
o dr hab. Łukasz Ronduda 30 2 [zal. z oceną]
sylabus
Pracownia plastyczna 60h
o mgr Jakub Mazurkiewicz 60 2 [zal. z oceną]
sylabus
Praktyki studenckie 250h
o dr Piotr Płucienniczak 250 5 [zal. z oceną]
sylabus
Prawo własności intelektualnej 30h
o dr Jakub Dąbrowski 30 2 [egz.]
sylabus
Razem: 610 30
ROK
III
SEMESTR
6
Seminarium licencjackie ECTS: 5 ilość: 1
Seminarium licencjackie 30h
o dr Jakub Dąbrowski 30 6 [zal. z oceną]
sylabus
Seminarium licencjackie 30h
o dr Katarzyna Kasia 30 5 [zal. z oceną]
sylabus
Seminarium licencjackie 30h
d dr Jakub Szreder 30 5 [zal. z oceną]
sylabus
Seminarium licencjackie 30h
o dr Ewa Kociszewska 30 5 [zal. z oceną]
sylabus
Seminarium licencjackie 30h
d dr Jakub Banasiak 30 5 [zal. z oceną]
sylabus
Seminarium licencjackie 30h
d dr hab. Waldemar Baraniewski 30 5 [zal. z oceną]
sylabus
Seminarium licencjackie 30h
d dr Piotr Płucienniczak 30 5 [zal. z oceną]
sylabus
Seminarium licencjackie 30h
d dr hab. Jan Sowa 30 5 [zal. z oceną]
sylabus
Język obcy ECTS: 1 ilość: 1
Język włoski ćw. 30h
o Filip Łopuski 30 1 ćw. [egz.]
sylabus
Języki obce: język angielski ćw. 30h
o Hanna Kaczmarczyk 30 1 ćw. [egz.]
sylabus
Języki obce: język francuski ćw. 30h
o mgr Agata Płaskowicka 30 1 ćw. [egz.]
sylabus
Języki obce: język rosyjski ćw. 30h
o dr Janina Furgał 30 1 ćw. [zal.]
sylabus
Wykład konwersatoryjny do wyboru ECTS: 2 ilość: 1
Globalny Renesans II w. 30h
d dr Ewa Kociszewska 30 2 w. [egz.]
sylabus
Historia nowych mediów w. 30h
d dr Marika Kuźmicz 30 2 w. [zal. z oceną]
sylabus
Historia rzeźby polskiej w. 30h
d dr hab. Waldemar Baraniewski 30 2 w. [egz.]
sylabus
Kultura policyjna w. 30h
d dr Piotr Płucienniczak 30 2 w. [zal. z oceną]
sylabus
Proseminarium do wyboru ECTS: 4 ilość: 1
Artyści wizualni. Środowisko, instytucje, publiczność 30h
d dr hab. Jan Wojciechowski 30 4 [zal. z oceną]
sylabus
Kolekcje i muzea na ziemiach polskich od końca XVIII do końca XX w. 30h
d dr Paweł Ignaczak 30 4 [zal. z oceną]
sylabus
Nuda w czasach nadmiaru 30h
d dr Katarzyna Kasia 30 4 [zal. z oceną]
sylabus
Od klasy robotniczej do klasy kreatywnej i z powrotem. Sztuka, kultura i społeczeństwo w epoce późnego kapitalizmu 30h
d dr hab. Jan Sowa 30 4 [zal. z oceną]
sylabus
Rola fikcji w historii sztuki współczesnej 30h
d dr hab. Łukasz Ronduda 30 4 [zal. z oceną]
sylabus
bez grupy / obowiązkowe
Cyfrowe repozytoria w historii sztuki: Warsztat ikonograficzny 30h
o dr Ewa Kociszewska 30 2 [zal. z oceną]
sylabus
Objazd naukowy (Kraków) 30h
o dr Olaf Kwapis
dr Filip Burno
dr hab. Waldemar Baraniewski
dr Paweł Ignaczak
30 3 [zal. z oceną]
sylabus
Polityki kulturalne. Teoria, projektowanie, wdrażanie Konw 30h
o dr hab. Jan Wojciechowski 30 3 Konw [zal. z oceną]
sylabus
Praca z archiwum filmowym 30h
o dr hab. Łukasz Ronduda 30 2 [zal. z oceną]
sylabus
Pracownia plastyczna 60h
o mgr Łukasz Izert 60 2 [zal. z oceną]
sylabus
Praktyki studenckie 125h
o dr Piotr Płucienniczak 125 5 [zal. z oceną]
sylabus
Wytwarzanie i doświadczanie miejskiej przestrzeni w XIX i XX wieku 30h
o dr Filip Burno 30 2 [zal. z oceną]
sylabus
Zarządzanie projektami ćw. 30h
o Łukasz Mojsak 30 2 ćw. [zal. z oceną]
sylabus
Razem: 485 33