(en)Katalog ECTS

(en)ROCZNY PROGRAM KSZTAŁCENIA

(en)Wydział: Faculty of Media Art
(en)Kierunek: Media Art
(en)Studia full-time studies first-cycle studies; level 6 of Polish Qualifications Framework


(en)Przedmiot (en)Rodzaj zajęć
dydaktycznych
(en)Obowiązkowe/
Wybór
(en)Prowadzący (en)Czas
[h]
(en)ECTS
[pkt.]
(en)Zaliczenie Sylabus
(en)ROK
I
(en)SEMESTR
1
Słownik sztuki ECTS: 2 ilość: 1
Dictionary of art w. 30h
(en)d dr Filip Burno 30 2 w. [zal.]
sylabus
Dictionary of art w. 30h
(en)d dr hab. Wojciech Włodarczyk 30 2 w. [zal.]
sylabus
Wychowanie fizyczne ilość: 1
Physical education ćw. 30h
(en)d mgr Anna Pietraszek 30 0 ćw. [zal.]
sylabus
Physical education ćw. 30h
(en)d Robert Krępski 30 0 ćw. [zal.]
sylabus
Physical education ćw. 30h
(en)d Maciej Wenta 30 0 ćw. [zal.]
sylabus
Język obcy ECTS: 1 ilość (min): 1 ilość (max): 2
English language ćw. 30h
(en)o mgr Mariola Pachnia 30 1 ćw. [zal.]
sylabus
English language w. ćw. 30h
(en)o dr Inez Szachułowicz 30 1 w. ćw. [zal.]
sylabus
German language ćw. 30h
(en)o Teresa Zakrzewska 30 1 ćw. [zal.]
sylabus
Russian language w. ćw. 30h
(en)o dr Janina Furgał 30 1 w. ćw. [zal.]
sylabus
Foreign language: English w. 30h
(en)o Magdalena Potts 30 1 w. [zal.]
sylabus
Foreign language: English w. ćw. 30h
(en)o Hanna Kaczmarczyk 30 1 w. ćw. [zal.]
sylabus
Foreign language: English w. ćw. 30h
(en)o mgr Mariola Pachnia 30 1 w. ćw. [zal.]
sylabus
Foreign language: English ćw. 30h
(en)o Małgorzata Wujec 30 1 ćw. [zal.]
sylabus
Foreign language: English B2 w. 1h
(en)o mgr Dagmara Dęga-Lewarska 1 1 w. [zal.]
sylabus
Foreign language: French w. ćw. 30h
(en)o mgr Agata Płaskowicka 30 1 w. ćw. [zal.]
sylabus
Foreign language: Italian ćw. 30h
(en)o Filip Łopuski 30 1 ćw. [zal.]
sylabus
Foreign language: Italian w. ćw. 30h
(en)o Filip Łopuski 30 1 w. ćw. [zal.]
sylabus
bez grupy / obowiązkowe
Dźwięk – rejestracja i edycja ćw. 30h
(en)o mgr Stefan Węgłowski 30 2 ćw. [egz. kom.]
sylabus
Historia fotografii w. 30h
(en)o dr hab. Zbigniew Tomaszczuk, prof ASP 30 2 w. [zal. z oceną]
sylabus
History of art I w. 30h
(en)o mgr Marek Machowski 30 1 w. [zal.]
sylabus
Kompozycja brył i płaszczyzn ćw. 45h
(en)o dr Łukasz Kosela 45 3 ćw. [egz. kom.]
sylabus
Kreatywne wykorzystanie narzędzi audiowizualnych ćw. 15h
(en)o dr Piotr Kucia 15 1 ćw. [zal. z oceną]
sylabus
Obraz w przestrzeni wirtualnej ćw. 30h
(en)o mgr Andrei Isakau 30 2 ćw. [egz. kom.]
sylabus
Oświetlenie planu i postprodukcja obrazu cyfrowego ćw. 30h
(en)o dr Piotr Kucia 30 2 ćw. [egz. kom.]
sylabus
Podstawy edycji obrazu cyfrowego ćw. 30h
(en)o mgr Ewa Duplikat Łuczak 30 2 ćw. [zal. z oceną]
sylabus
Basics of photography ćw. 75h
(en)o dr Izabela Maciusowicz 75 4 ćw. [egz. kom.]
sylabus
Podstawy inscenizacji ćw. 30h
(en)o dr Paulina Czernek-Banecka 30 2 ćw. [zal. z oceną]
sylabus
Podstawy języka wizualnego ćw. 45h
(en)o dr Maryna Tomaszewska 45 2 ćw. [zal. z oceną]
sylabus
Podstawy malarstwa ćw. 30h
(en)o mgr Irmina Staś
mgr Sebastian Krok
30 2 ćw. [zal. z oceną]
sylabus
Przestrzeń rysunku ćw. 30h
(en)o dr hab. Anna Panek 30 2 ćw. [zal. z oceną]
sylabus
(en)Razem: 570 30
(en)ROK
I
(en)SEMESTR
2
Słownik sztuki ECTS: 2 ilość: 1
Dictionary of art w. 30h
(en)d dr Filip Burno 30 2 w. [egz.]
sylabus
Dictionary of art w. 30h
(en)d dr hab. Wojciech Włodarczyk 30 2 w. [egz.]
sylabus
Język obcy ECTS: 1 ilość: 1
English language w. ćw. 30h
(en)o dr Inez Szachułowicz 30 1 w. ćw. [zal.]
sylabus
English language ćw. 30h
(en)o mgr Mariola Pachnia 30 1 ćw. [zal.]
sylabus
German language w. ćw. 30h
(en)o Teresa Zakrzewska 30 1 w. ćw. [zal.]
sylabus
Foreign language: English w. 30h
(en)o Magdalena Potts 30 1 w. [zal.]
sylabus
Foreign language: English ćw. 30h
(en)o Małgorzata Wujec 30 1 ćw. [zal.]
sylabus
Foreign language: English B2 ćw. 30h
(en)o dr Inez Szachułowicz 30 1 ćw. [zal.]
sylabus
Foreign language: Italian ćw. 30h
(en)o Filip Łopuski 30 1 ćw. [zal.]
sylabus
bez grupy / obowiązkowe
Dźwięk – rejestracja i edycja ćw. 30h
(en)o mgr Stefan Węgłowski 30 2 ćw. [egz. kom.]
sylabus
Historia fotografii w. 30h
(en)o dr hab. Zbigniew Tomaszczuk, prof ASP 30 2 w. [zal. z oceną]
sylabus
History of art I w. 30h
(en)o mgr Marek Machowski 30 1 w. [egz.]
sylabus
Kompozycja brył i płaszczyzn ćw. 45h
(en)o dr Łukasz Kosela 45 3 ćw. [egz. kom.]
sylabus
Kreatywne wykorzystanie narzędzi audiowizualnych ćw. 15h
(en)o dr Piotr Kucia 15 1 ćw. [zal. z oceną]
sylabus
Obraz w przestrzeni wirtualnej ćw. 30h
(en)o mgr Andrei Isakau 30 2 ćw. [egz. kom.]
sylabus
Oświetlenie planu i postprodukcja obrazu cyfrowego ćw. 30h
(en)o dr Piotr Kucia 30 2 ćw. [egz. kom.]
sylabus
Podstawy edycji obrazu cyfrowego ćw. 30h
(en)o mgr Ewa Duplikat Łuczak 30 2 ćw. [zal. z oceną]
sylabus
Basics of photography ćw. 75h
(en)o dr Izabela Maciusowicz 75 4 ćw. [egz. kom.]
sylabus
Podstawy inscenizacji ćw. 30h
(en)o dr Paulina Czernek-Banecka 30 2 ćw. [zal. z oceną]
sylabus
Podstawy języka wizualnego ćw. 45h
(en)o dr Maryna Tomaszewska 45 2 ćw. [zal. z oceną]
sylabus
Podstawy malarstwa ćw. 30h
(en)o mgr Irmina Staś
mgr Sebastian Krok
30 2 ćw. [zal. z oceną]
sylabus
Przestrzeń rysunku ćw. 30h
(en)o dr hab. Anna Panek 30 2 ćw. [zal. z oceną]
sylabus
(en)Razem: 510 30
(en)ROK
II
(en)SEMESTR
3
Pracownie specjalnościowe do wyboru ECTS: 16 ilość: 4
3D i zdarzenia wirtualne ćw. 45h
(en)d dr hab. Piotr Kopik 45 4 ćw. [egz.]
sylabus
Alternatywne obrazowanie ćw. 45h
(en)d prof. Włodzimierz Szymański 45 4 ćw. [egz.]
sylabus
Animacja ćw. 45h
(en)d dr hab. Ewa Ziobrowska, prof. ASP 45 4 ćw. [egz.]
sylabus
Działania przestrzenne ćw. 45h
(en)d prof. Mirosław Bałka
mgr Tymoteusz Bryndal
45 4 ćw. [egz.]
sylabus
Fotografia społeczna ćw. 45h
(en)d dr hab. Witold Krassowski, prof. ASP 45 4 ćw. [egz.]
sylabus
Komunikacja intermedialna ćw. 45h
(en)d prof. Krzysztof Olszewski 45 4 ćw. [egz.]
sylabus
Koncepcja obrazu ćw. 45h
(en)d dr hab. Paweł Susid, prof. ASP 45 4 ćw. [egz.]
sylabus
Koncepcje artystyczne ćw. 45h
(en)d mgr Maciej Szczęśniak
prof. Sławomir Ratajski
45 4 ćw. [egz.]
sylabus
Photgraphic creation ćw. 45h
(en)d dr hab. Tomasz Myjak 45 4 ćw. [egz.]
sylabus
Obiekt multimedialny ćw. 45h
(en)d dr Paula Jaszczyk 45 4 ćw. [egz.]
sylabus
Obrazowanie dla mediów ćw. 45h
(en)d dr Katarzyna Stanny 45 4 ćw. [egz.]
sylabus
Przestrzeń działania dźwięku ćw. 45h
(en)d dr hab. Katarzyna Krakowiak 45 3 ćw. [egz.]
sylabus
Przestrzeń malarska ćw. 45h
(en)d prof. Leon Tarasewicz
mgr Sebastian Krok
45 4 ćw. [egz.]
sylabus
Relacje czasoprzestrzenne ćw. 45h
(en)d dr Łukasz Kosela 45 4 ćw. [egz.]
sylabus
Relacje wizualne ćw. 45h
(en)d prof.dr hab. Prot Jarnuszkiewicz 45 4 ćw. [egz.]
sylabus
Zastosowania Fotografii ćw. 45h
(en)d prof. Mariusz Wideryński 45 4 ćw. [egz.]
sylabus
Przedmiot obowiązkowy do wyboru ECTS: 2.5 ilość: 1
Dokument wideo ćw. 45h
(en)d dr Tomas Rafa 45 2.5 ćw. [zal. z oceną]
sylabus
Obraz cyfrowy wideo ćw. 45h
(en)d dr Piotr Kucia 45 2.5 ćw. [zal. z oceną]
sylabus
Poszerzona rzeczywistość ćw. 45h
(en)d dr Wojciech Bąkowski 45 2.5 ćw. [zal. z oceną]
sylabus
Światło i kolor ćw. 45h
(en)d prof. Apoloniusz Węgłowski 45 2.5 ćw. [zal. z oceną]
sylabus
Języki obce ECTS (min): 1 ECTS (max): 6
Russian language 30h
(en)o dr Janina Furgał 30 1 [zal.]
sylabus
Foreign language: English w. ćw. 30h
(en)o mgr Mariola Pachnia 30 1 w. ćw. [zal.]
sylabus
Foreign language: English w. ćw. 30h
(en)o Hanna Kaczmarczyk 30 1 w. ćw. [zal.]
sylabus
Foreign language: English w. ćw. 30h
(en)o mgr Mariola Pachnia 30 1 w. ćw. [zal.]
sylabus
Foreign language: English w. ćw. 30h
(en)o Hanna Kaczmarczyk 30 1 w. ćw. [zal.]
sylabus
Foreign language: English B2 w. 1h
(en)o mgr Dagmara Dęga-Lewarska 1 1 w. [zal.]
sylabus
Foreign language: French ćw. 30h
(en)o mgr Agata Płaskowicka 30 1 ćw. [zal.]
sylabus
Foreign language: French ćw. 30h
(en)o mgr Agata Płaskowicka 30 1 ćw. [zal.]
sylabus
Foreign language: French B2 w. 2h
(en)o mgr Agata Płaskowicka 2 1 w. [zal.]
sylabus
Foreign language: Russian ćw. 30h
(en)o dr Janina Furgał 30 1 ćw. [zal.]
sylabus
Foreign language: Italian ćw. 30h
(en)o Filip Łopuski 30 1 ćw. [zal.]
sylabus
bez grupy / obowiązkowe
Historia fotografii w. 30h
(en)o dr hab. Zbigniew Tomaszczuk, prof ASP 30 2 w. [zal. z oceną]
sylabus
History of art II w. 30h
(en)o dr Marcin Zgliński 30 1 w. [zal.]
sylabus
Idee filozoficzne z elemantami estetyki w. 30h
(en)o dr Ewa Bobrowska 30 2 w. [zal. z oceną]
sylabus
Kompozycje przestrzenne w. 30h
(en)o mgr Szymon Wałaszewski 30 2 w. [zal. z oceną]
sylabus
Organizm intermedialny ćw. 30h
(en)o dr Magdalena Janus 30 3 ćw. [zal. z oceną]
sylabus
Guest workshop ćw. 60h
(en)d dr Anna Konik 60 3 ćw. [zal.]
sylabus
Text in the virtual space ćw. 30h
(en)o mgr Piotr Piwocki 30 2 ćw. [zal. z oceną]
sylabus
Wprowadzenie do organizacji i aranżacji przestrzeni w. 30h
(en)o mgr Szymon Wałaszewski 30 2 w. [zal. z oceną]
sylabus
(en)Razem: 768 41.5
(en)ROK
II
(en)SEMESTR
4
Język obcy ECTS: 1 ilość: 1
Foreign language: English w. ćw. 30h
(en)o Hanna Kaczmarczyk 30 1 w. ćw. [zal.]
sylabus
Foreign language: French ćw. 30h
(en)o mgr Agata Płaskowicka 30 1 ćw. [zal.]
sylabus
Foreign language: Russian ćw. 30h
(en)o dr Janina Furgał 30 1 ćw. [zal.]
sylabus
Pracownie specjalnościowe do wyboru ECTS: 16 ilość: 4
3D i zdarzenia wirtualne ćw. 45h
(en)d dr hab. Piotr Kopik 45 4 ćw. [egz.]
sylabus
Alternatywne obrazowanie ćw. 45h
(en)d prof. Włodzimierz Szymański 45 4 ćw. [egz.]
sylabus
Animacja ćw. 45h
(en)d dr hab. Ewa Ziobrowska, prof. ASP 45 4 ćw. [egz.]
sylabus
Działania przestrzenne ćw. 45h
(en)d prof. Mirosław Bałka
mgr Tymoteusz Bryndal
45 4 ćw. [egz.]
sylabus
Fotografia społeczna ćw. 45h
(en)d dr hab. Witold Krassowski, prof. ASP 45 4 ćw. [egz.]
sylabus
Komunikacja intermedialna ćw. 45h
(en)d prof. Krzysztof Olszewski 45 4 ćw. [egz.]
sylabus
Koncepcja obrazu ćw. 45h
(en)d dr hab. Paweł Susid, prof. ASP 45 4 ćw. [egz.]
sylabus
Koncepcje artystyczne ćw. 45h
(en)d prof. Sławomir Ratajski
mgr Maciej Szczęśniak
45 4 ćw. [egz.]
sylabus
Photgraphic creation ćw. 45h
(en)d dr hab. Tomasz Myjak 45 4 ćw. [egz.]
sylabus
Obiekt multimedialny ćw. 45h
(en)d dr Paula Jaszczyk 45 4 ćw. [egz.]
sylabus
Obrazowanie dla mediów ćw. 45h
(en)d dr Katarzyna Stanny 45 4 ćw. [egz.]
sylabus
Przestrzeń działania dźwięku ćw. 45h
(en)d dr hab. Katarzyna Krakowiak 45 3 ćw. [egz.]
sylabus
Przestrzeń malarska ćw. 45h
(en)d prof. Leon Tarasewicz
mgr Sebastian Krok
45 4 ćw. [egz.]
sylabus
Relacje czasoprzestrzenne ćw. 45h
(en)d dr Łukasz Kosela 45 4 ćw. [egz.]
sylabus
Relacje wizualne ćw. 45h
(en)d prof.dr hab. Prot Jarnuszkiewicz 45 4 ćw. [egz.]
sylabus
Zastosowania Fotografii ćw. 45h
(en)d prof. Mariusz Wideryński 45 4 ćw. [egz.]
sylabus
Przedmiot obowiązkowy do wyboru ECTS: 2.5 ilość: 1
Dokument wideo ćw. 45h
(en)d dr Tomas Rafa 45 2.5 ćw. [zal. z oceną]
sylabus
Obraz cyfrowy wideo ćw. 45h
(en)d dr Piotr Kucia 45 2.5 ćw. [zal. z oceną]
sylabus
Poszerzona rzeczywistość ćw. 45h
(en)d dr Wojciech Bąkowski 45 2.5 ćw. [zal. z oceną]
sylabus
Światło i kolor ćw. 45h
(en)d prof. Apoloniusz Węgłowski 45 2.5 ćw. [zal. z oceną]
sylabus
bez grupy / obowiązkowe
Historia fotografii w. 30h
(en)o dr hab. Zbigniew Tomaszczuk, prof ASP 30 2 w. [zal. z oceną]
sylabus
History of art II w. 30h
(en)o dr Marcin Zgliński 30 1 w. [egz.]
sylabus
Idee filozoficzne z elemantami estetyki w. 30h
(en)o dr Ewa Bobrowska 30 2 w. [zal. z oceną]
sylabus
Kompozycje przestrzenne w. 30h
(en)o mgr Szymon Wałaszewski 30 2 w. [zal. z oceną]
sylabus
Organizm intermedialny ćw. 30h
(en)o dr Magdalena Janus 30 3 ćw. [zal. z oceną]
sylabus
Guest workshop ćw. 60h
(en)d dr Anna Konik 60 3 ćw. [zal.]
sylabus
Text in the virtual space ćw. 30h
(en)o mgr Piotr Piwocki 30 2 ćw. [zal. z oceną]
sylabus
Wprowadzenie do organizacji i aranżacji przestrzeni w. 30h
(en)o mgr Szymon Wałaszewski 30 2 w. [zal. z oceną]
sylabus
(en)Razem: 525 36.5
(en)ROK
III
(en)SEMESTR
5
Seminarium dyplomowe pracy licencjackiej ECTS: 6 ilość: 1
Diploma seminar 15h
(en)d dr Łukasz Kosela 15 4 [zal. z oceną]
sylabus
Diploma seminar 15h
(en)d dr hab. Ewa Ziobrowska, prof. ASP 15 4 [zal. z oceną]
sylabus
Diploma seminar 15h
(en)d dr hab. Piotr Kopik 15 4 [zal. z oceną]
sylabus
Diploma seminar 15h
(en)d dr hab. Witold Krassowski, prof. ASP 15 4 [zal. z oceną]
sylabus
Diploma seminar 15h
(en)d prof. Mirosław Bałka
mgr Tymoteusz Bryndal
15 4 [zal. z oceną]
sylabus
Diploma seminar 15h
(en)d dr Katarzyna Stanny 15 4 [zal. z oceną]
sylabus
Diploma seminar 15h
(en)d mgr Maciej Szczęśniak
prof. Sławomir Ratajski
15 4 [zal. z oceną]
sylabus
Diploma seminar 15h
(en)d dr hab. Tomasz Myjak 15 4 [zal. z oceną]
sylabus
Diploma seminar 15h
(en)d dr hab. Paweł Susid, prof. ASP 15 4 [zal. z oceną]
sylabus
Diploma seminar 15h
(en)d dr Paula Jaszczyk 15 4 [zal. z oceną]
sylabus
Diploma seminar 15h
(en)d prof. Mariusz Wideryński 15 4 [zal. z oceną]
sylabus
Diploma seminar 15h
(en)d prof.dr hab. Prot Jarnuszkiewicz 15 4 [zal. z oceną]
sylabus
Diploma seminar 15h
(en)d prof. Włodzimierz Szymański 15 4 [zal. z oceną]
sylabus
Diploma seminar 15h
(en)d prof. Krzysztof Olszewski 15 4 [zal. z oceną]
sylabus
Diploma seminar 15h
(en)d prof. Leon Tarasewicz 15 4 [zal. z oceną]
sylabus
Pracownia dyplomowa I st III rok ECTS: 12 ilość: 1
3D i zdarzenia wirtualne ćw. 45h
(en)d dr hab. Piotr Kopik 45 12 ćw. [egz.]
sylabus
Alternatywne obrazowanie ćw. 45h
(en)d prof. Włodzimierz Szymański 45 12 ćw. [egz.]
sylabus
Animacja ćw. 45h
(en)d dr hab. Ewa Ziobrowska, prof. ASP 45 12 ćw. [egz.]
sylabus
Działania przestrzenne ćw. 45h
(en)d prof. Mirosław Bałka
mgr Tymoteusz Bryndal
45 12 ćw. [egz.]
sylabus
Fotografia społeczna ćw. 45h
(en)d dr hab. Witold Krassowski, prof. ASP 45 12 ćw. [egz.]
sylabus
Komunikacja intermedialna ćw. 45h
(en)d prof. Krzysztof Olszewski 45 12 ćw. [egz.]
sylabus
Koncepcja obrazu ćw. 45h
(en)d dr hab. Paweł Susid, prof. ASP 45 12 ćw. [egz.]
sylabus
Koncepcje artystyczne ćw. 45h
(en)d mgr Maciej Szczęśniak
prof. Sławomir Ratajski
45 12 ćw. [egz.]
sylabus
Photgraphic creation ćw. 45h
(en)d dr hab. Tomasz Myjak 45 12 ćw. [egz.]
sylabus
Obiekt multimedialny ćw. 45h
(en)d dr Paula Jaszczyk 45 12 ćw. [egz.]
sylabus
Obrazowanie dla mediów ćw. 45h
(en)d dr Katarzyna Stanny 45 12 ćw. [egz.]
sylabus
Przestrzeń działania dźwięku ćw. 45h
(en)d dr hab. Katarzyna Krakowiak 45 12 ćw. [egz.]
sylabus
Przestrzeń malarska ćw. 45h
(en)d prof. Leon Tarasewicz
mgr Sebastian Krok
45 12 ćw. [egz.]
sylabus
Relacje czasoprzestrzenne ćw. 45h
(en)d dr Łukasz Kosela 45 12 ćw. [egz.]
sylabus
Relacje wizualne ćw. 45h
(en)d prof.dr hab. Prot Jarnuszkiewicz 45 12 ćw. [egz.]
sylabus
Zastosowania Fotografii ćw. 45h
(en)d prof. Mariusz Wideryński 45 12 ćw. [egz.]
sylabus
druga Pracownia I st III rok ECTS: 6 ilość: 1
3D i zdarzenia wirtualne ćw. 45h
(en)d dr hab. Piotr Kopik 45 6 ćw. [egz.]
sylabus
Alternatywne obrazowanie ćw. 45h
(en)d prof. Włodzimierz Szymański 45 6 ćw. [egz.]
sylabus
Animacja ćw. 45h
(en)d dr hab. Ewa Ziobrowska, prof. ASP 45 6 ćw. [egz.]
sylabus
Działania przestrzenne ćw. 45h
(en)d prof. Mirosław Bałka
mgr Tymoteusz Bryndal
45 6 ćw. [egz.]
sylabus
Fotografia społeczna ćw. 45h
(en)d dr hab. Witold Krassowski, prof. ASP 45 6 ćw. [egz.]
sylabus
Komunikacja intermedialna ćw. 45h
(en)d prof. Krzysztof Olszewski 45 6 ćw. [egz.]
sylabus
Koncepcja obrazu ćw. 45h
(en)d dr hab. Paweł Susid, prof. ASP 45 6 ćw. [egz.]
sylabus
Koncepcje artystyczne ćw. 45h
(en)d mgr Maciej Szczęśniak
prof. Sławomir Ratajski
45 6 ćw. [egz.]
sylabus
Photgraphic creation ćw. 45h
(en)d dr hab. Tomasz Myjak 45 6 ćw. [egz.]
sylabus
Obiekt multimedialny ćw. 45h
(en)d dr Paula Jaszczyk 45 6 ćw. [egz.]
sylabus
Obrazowanie dla mediów ćw. 45h
(en)d dr Katarzyna Stanny 45 6 ćw. [egz.]
sylabus
Przestrzeń działania dźwięku ćw. 45h
(en)d dr hab. Katarzyna Krakowiak 45 5 ćw. [egz.]
sylabus
Przestrzeń malarska ćw. 45h
(en)d prof. Leon Tarasewicz
mgr Sebastian Krok
45 5 ćw. [egz.]
sylabus
Relacje czasoprzestrzenne ćw. 45h
(en)d dr Łukasz Kosela 45 5 ćw. [egz.]
sylabus
Relacje wizualne ćw. 45h
(en)d prof.dr hab. Prot Jarnuszkiewicz 45 6 ćw. [egz.]
sylabus
Zastosowania Fotografii ćw. 45h
(en)d prof. Mariusz Wideryński 45 6 ćw. [egz.]
sylabus
bez grupy / obowiązkowe
Aesthetics 30h
(en)o dr Katarzyna Kasia 30 2 [egz.]
sylabus
History of art III w. 30h
(en)o dr Paweł Ignaczak 30 1 w. [zal.]
sylabus
English language ćw. 30h
(en)o mgr Mariola Pachnia 30 1 ćw. [zal.]
sylabus
English language ćw. 30h
(en)o dr Inez Szachułowicz 30 1 ćw. [zal.]
sylabus
German language w. 30h
(en)o Teresa Zakrzewska 30 1 w. [zal.]
sylabus
Guest workshop ćw. 60h
(en)d dr Anna Konik 60 3 ćw. [zal.]
sylabus
wprowadzenie do współczesnych modeli kuratorskich w. 30h
(en)o mgr Milada Ślizińska 30 2 w. [zal. z oceną]
sylabus
Profession: artist. Designing individual practices Konw 30h
(en)o dr hab. Jan Wojciechowski 30 3 Konw [zal. z oceną]
sylabus
(en)Razem: 375 38
(en)ROK
III
(en)SEMESTR
6
Język obcy ECTS: 1 ilość: 1
English language ćw. 30h
(en)o mgr Agata Płaskowicka 30 1 ćw. [zal.]
sylabus
English language w. ćw. 30h
(en)o dr Inez Szachułowicz 30 1 w. ćw. [zal.]
sylabus
German language w. ćw. 30h
(en)o Teresa Zakrzewska 30 1 w. ćw. [zal.]
sylabus
Foreign language: English B2 ćw. 30h
(en)o dr Inez Szachułowicz 30 1 ćw. [zal.]
sylabus
Foreign language: French ćw. 30h
(en)o mgr Agata Płaskowicka 30 1 ćw. [zal.]
sylabus
Foreign language: Russian ćw. 30h
(en)o dr Janina Furgał 30 1 ćw. [zal.]
sylabus
Foreign language: Italian ćw. 30h
(en)o Filip Łopuski 30 1 ćw. [zal.]
sylabus
Seminarium dyplomowe pracy licencjackiej ECTS: 6 ilość: 1
Diploma seminar 15h
(en)d dr Paula Jaszczyk 15 4 [zal. z oceną]
sylabus
Diploma seminar 15h
(en)d prof.dr hab. Prot Jarnuszkiewicz 15 4 [zal. z oceną]
sylabus
Diploma seminar 15h
(en)d dr hab. Ewa Ziobrowska, prof. ASP 15 4 [zal. z oceną]
sylabus
Diploma seminar 15h
(en)d prof. Krzysztof Olszewski 15 4 [zal. z oceną]
sylabus
Diploma seminar 15h
(en)d dr hab. Piotr Kopik 15 4 [zal. z oceną]
sylabus
Diploma seminar 15h
(en)d dr hab. Witold Krassowski, prof. ASP 15 4 [zal. z oceną]
sylabus
Diploma seminar 15h
(en)d prof. Sławomir Ratajski
mgr Maciej Szczęśniak
15 4 [zal. z oceną]
sylabus
Diploma seminar 15h
(en)d dr Łukasz Kosela 15 4 [zal. z oceną]
sylabus
Diploma seminar 15h
(en)d prof. Włodzimierz Szymański 15 4 [zal. z oceną]
sylabus
Diploma seminar 15h
(en)d dr Katarzyna Stanny 15 4 [zal. z oceną]
sylabus
Diploma seminar 15h
(en)d dr hab. Paweł Susid, prof. ASP 15 4 [zal. z oceną]
sylabus
Diploma seminar 15h
(en)d dr hab. Tomasz Myjak 15 4 [zal. z oceną]
sylabus
Diploma seminar 15h
(en)d prof. Mirosław Bałka
mgr Tymoteusz Bryndal
15 4 [zal. z oceną]
sylabus
Diploma seminar 15h
(en)d prof. Mariusz Wideryński 15 4 [zal. z oceną]
sylabus
Diploma seminar 15h
(en)d prof. Leon Tarasewicz 15 4 [zal. z oceną]
sylabus
Pracownia dyplomowa I st III rok ECTS: 12 ilość: 1
3D i zdarzenia wirtualne ćw. 45h
(en)d dr hab. Piotr Kopik 45 12 ćw. [egz.]
sylabus
Alternatywne obrazowanie ćw. 45h
(en)d prof. Włodzimierz Szymański 45 12 ćw. [egz.]
sylabus
Animacja ćw. 45h
(en)d dr hab. Ewa Ziobrowska, prof. ASP 45 12 ćw. [egz.]
sylabus
Działania przestrzenne ćw. 45h
(en)d prof. Mirosław Bałka
mgr Tymoteusz Bryndal
45 12 ćw. [egz.]
sylabus
Fotografia społeczna ćw. 45h
(en)d dr hab. Witold Krassowski, prof. ASP 45 12 ćw. [egz.]
sylabus
Komunikacja intermedialna ćw. 45h
(en)d prof. Krzysztof Olszewski 45 12 ćw. [egz.]
sylabus
Koncepcja obrazu ćw. 45h
(en)d dr hab. Paweł Susid, prof. ASP 45 12 ćw. [egz.]
sylabus
Koncepcje artystyczne ćw. 45h
(en)d prof. Sławomir Ratajski
mgr Maciej Szczęśniak
45 12 ćw. [egz.]
sylabus
Photgraphic creation ćw. 45h
(en)d dr hab. Tomasz Myjak 45 12 ćw. [egz.]
sylabus
Obiekt multimedialny ćw. 45h
(en)d dr Paula Jaszczyk 45 12 ćw. [egz.]
sylabus
Obrazowanie dla mediów ćw. 45h
(en)d dr Katarzyna Stanny 45 12 ćw. [egz.]
sylabus
Przestrzeń działania dźwięku ćw. 45h
(en)d dr hab. Katarzyna Krakowiak 45 12 ćw. [egz.]
sylabus
Przestrzeń malarska ćw. 45h
(en)d prof. Leon Tarasewicz
mgr Sebastian Krok
45 12 ćw. [egz.]
sylabus
Relacje czasoprzestrzenne ćw. 45h
(en)d dr Łukasz Kosela 45 12 ćw. [egz.]
sylabus
Relacje wizualne ćw. 45h
(en)d prof.dr hab. Prot Jarnuszkiewicz 45 12 ćw. [egz.]
sylabus
Zastosowania Fotografii ćw. 45h
(en)d prof. Mariusz Wideryński 45 12 ćw. [egz.]
sylabus
druga Pracownia I st III rok ECTS: 6 ilość: 1
3D i zdarzenia wirtualne ćw. 45h
(en)d dr hab. Piotr Kopik 45 6 ćw. [egz.]
sylabus
Alternatywne obrazowanie ćw. 45h
(en)d prof. Włodzimierz Szymański 45 6 ćw. [egz.]
sylabus
Animacja ćw. 45h
(en)d dr hab. Ewa Ziobrowska, prof. ASP 45 6 ćw. [egz.]
sylabus
Działania przestrzenne ćw. 45h
(en)d prof. Mirosław Bałka
mgr Tymoteusz Bryndal
45 6 ćw. [egz.]
sylabus
Fotografia społeczna ćw. 45h
(en)d dr hab. Witold Krassowski, prof. ASP 45 6 ćw. [egz.]
sylabus
Komunikacja intermedialna ćw. 45h
(en)d prof. Krzysztof Olszewski 45 6 ćw. [egz.]
sylabus
Koncepcja obrazu ćw. 45h
(en)d dr hab. Paweł Susid, prof. ASP 45 6 ćw. [egz.]
sylabus
Koncepcje artystyczne ćw. 45h
(en)d prof. Sławomir Ratajski
mgr Maciej Szczęśniak
45 6 ćw. [egz.]
sylabus
Photgraphic creation ćw. 45h
(en)d dr hab. Tomasz Myjak 45 6 ćw. [egz.]
sylabus
Obiekt multimedialny ćw. 45h
(en)d dr Paula Jaszczyk 45 6 ćw. [egz.]
sylabus
Obrazowanie dla mediów ćw. 45h
(en)d dr Katarzyna Stanny 45 6 ćw. [egz.]
sylabus
Przestrzeń działania dźwięku ćw. 45h
(en)d dr hab. Katarzyna Krakowiak 45 5 ćw. [egz.]
sylabus
Przestrzeń malarska ćw. 45h
(en)d prof. Leon Tarasewicz
mgr Sebastian Krok
45 5 ćw. [egz.]
sylabus
Relacje czasoprzestrzenne ćw. 45h
(en)d dr Łukasz Kosela 45 5 ćw. [egz.]
sylabus
Relacje wizualne ćw. 45h
(en)d prof.dr hab. Prot Jarnuszkiewicz 45 6 ćw. [egz.]
sylabus
Zastosowania Fotografii ćw. 45h
(en)d prof. Mariusz Wideryński 45 6 ćw. [egz.]
sylabus
bez grupy / obowiązkowe
History of art III w. 30h
(en)o dr hab. Waldemar Baraniewski 30 1 w. [egz.]
sylabus
Guest workshop ćw. 60h
(en)d dr Anna Konik 60 3 ćw. [zal.]
sylabus
Theory of the media w. 30h
(en)o dr Aleksander Zbrzezny 30 2 w. [egz.]
sylabus
wprowadzenie do współczesnych modeli kuratorskich w. 30h
(en)o mgr Milada Ślizińska 30 2 w. [zal. z oceną]
sylabus
(en)Razem: 285 33