Katalog ECTS

ROCZNY PROGRAM KSZTAŁCENIA

Wydział: Wydział Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki
Kierunek: Konserwacja i Restauracja Dzieł Sztuki
Studia stacjonarne jednolite studia magisterskie


Przedmiot Rodzaj zajęć
dydaktycznych
Obowiązkowe/
Wybór
Prowadzący Czas
[h]
ECTS
[pkt.]
Zaliczenie Sylabus
ROK
I
SEMESTR
1
Wychowanie fizyczne ilość: 1
Wychowanie fizyczne ćw. 30h
d mgr Anna Pietraszek 30 0 ćw. [zal.]
sylabus
Wychowanie fizyczne ćw. 30h
d Robert Krępski 30 0 ćw. [zal.]
sylabus
Wychowanie fizyczne ćw. 30h
d Maciej Wenta 30 0 ćw. [zal.]
sylabus
Język obcy ECTS: 1 ilość (min): 1 ilość (max): 2
Język rosyjski w. ćw. 30h
o mgr Janina Furgał 30 1 w. ćw. [zal.]
sylabus
Języki obce: język angielski w. 30h
o Magdalena Potts 30 1 w. [zal.]
sylabus
Języki obce: język angielski w. ćw. 30h
o Hanna Kaczmarczyk 30 1 w. ćw. [zal.]
sylabus
Języki obce: język angielski w. ćw. 30h
o mgr Mariola Pachnia 30 1 w. ćw. [zal.]
sylabus
Języki obce: język angielski ćw. 30h
o Małgorzata Wujec 30 1 ćw. [zal.]
sylabus
Języki obce: język francuski w. ćw. 30h
o mgr Agata Płaskowicka 30 1 w. ćw. [zal.]
sylabus
Języki obce: język włoski w. ćw. 30h
o Filip Łopuski 30 1 w. ćw. [zal.]
sylabus
bez grupy / obowiązkowe
Chemia w. 30h
o dr Joanna Kurkowska 30 2 w. [egz.]
sylabus
Fotografia ćw. 45h
o Roman Stasiuk
mgr Piotr Zambrzycki
45 2 ćw. [zal. z oceną]
sylabus
Historia sztuki I w. 30h
o mgr Marek Machowski 30 1 w. [zal.]
sylabus
Język angielski ćw. 30h
o mgr Mariola Pachnia 30 1 ćw. [zal.]
sylabus
Materiałoznawstwo w. 45h
o dr Anna Nowicka 45 3 w. [ZIE]
sylabus
Propedeutyka konserwacji i restauracji w. 15h
o dr Katarzyna Górecka
dr Julia Burdajewicz
Jan Morzycki-Markowski
prof. zw. Iwona Szmelter
dr hab. Anna Potocka
prof.dr hab. Krzysztof Chmielewski
dr hab. Joanna Czernichowska
15 1 w. [egz.]
sylabus
Rysunek ćw. 120h
o dr hab. Zuzanna Tomaś-Krynicka
Łukasz Zedlewski
120 4 ćw. [egz. kom.]
sylabus
Rzeźba ćw. 120h
o dr Elżbieta Kołodziejczyk - Macander 120 5 ćw. [egz. kom.]
sylabus
Techniki rzeźbiarskie ćw. 30h
o dr hab. Wiesław Procyk
Antoni Ciężkowski
30 3 ćw. [egz. kom.]
sylabus
Technologia malarstwa ściennego - teoria w. 60h
o dr Kinga Lubarska 60 4 w. [egz.]
sylabus
Technologia rzeźby w. 15h
o dr hab. Wiesław Procyk
Antoni Ciężkowski
15 1 w. [egz. kom.]
sylabus
Wybrane zagadnienia z geologii i petrografii w. 30h
o Anna Puchta 30 3 w. [ocena]
sylabus
Razem: 660 31
ROK
I
SEMESTR
2
Wychowanie fizyczne ilość: 1
Wychowanie fizyczne ćw. 30h
d Robert Krępski 30 0 ćw. [zal.]
sylabus
Wychowanie fizyczne ćw. 30h
d mgr Anna Pietraszek 30 0 ćw. [zal.]
sylabus
Wychowanie fizyczne ćw. 30h
d Maciej Wenta 30 0 ćw. [zal.]
sylabus
Język obcy ECTS: 1 ilość (min): 1 ilość (max): 2
Język angielski ćw. 30h
o mgr Mariola Pachnia 30 1 ćw. [zal.]
sylabus
Język rosyjski w. ćw. 30h
o mgr Janina Furgał 30 1 w. ćw. [zal.]
sylabus
Języki obce: język angielski ćw. 30h
o Małgorzata Wujec 30 1 ćw. [zal.]
sylabus
Języki obce: język angielski w. ćw. 30h
o Hanna Kaczmarczyk 30 1 w. ćw. [zal.]
sylabus
Języki obce: język angielski w. ćw. 30h
o mgr Mariola Pachnia 30 1 w. ćw. [zal.]
sylabus
Języki obce: język angielski w. 30h
o Magdalena Potts 30 1 w. [zal.]
sylabus
Języki obce: język francuski w. ćw. 30h
o mgr Agata Płaskowicka 30 1 w. ćw. [zal.]
sylabus
Języki obce: język włoski w. ćw. 30h
o Filip Łopuski 30 1 w. ćw. [zal.]
sylabus
bez grupy / obowiązkowe
Chemia w. 30h
o dr Joanna Kurkowska 30 2 w. [egz.]
sylabus
Fotografia ćw. 45h
o Roman Stasiuk
mgr Piotr Zambrzycki
45 2 ćw. [zal. z oceną]
sylabus
Historia sztuki I w. 30h
o mgr Marek Machowski 30 1 w. [egz.]
sylabus
Historia sztuki I w. 30h
o mgr Marek Machowski 30 1 w. [zal.]
sylabus
Język angielski ćw. 30h
o mgr Mariola Pachnia 30 1 ćw. [zal.]
sylabus
Materiałoznawstwo w. 45h
o dr Anna Nowicka 45 3 w. [ZIE]
sylabus
Nauki pomocnicze historii sztuki w. 30h
o dr Anna Oleńska 30 1 w. [egz.]
sylabus
Plener ćw. 60h
o dr hab. Zuzanna Tomaś-Krynicka
Łukasz Zedlewski
60 2 ćw. [zal.]
sylabus
Propedeutyka konserwacji i restauracji w. 15h
o dr hab. Joanna Czernichowska
dr Katarzyna Górecka
dr Julia Burdajewicz
prof. zw. Iwona Szmelter
dr hab. Anna Potocka
Jan Morzycki-Markowski
prof.dr hab. Krzysztof Chmielewski
15 1 w. [egz.]
sylabus
Rysunek ćw. 120h
o dr hab. Zuzanna Tomaś-Krynicka
Łukasz Zedlewski
120 4 ćw. [egz. kom.]
sylabus
Rzeźba ćw. 120h
o dr Elżbieta Kołodziejczyk - Macander 120 5 ćw. [egz. kom.]
sylabus
Techniki rzeźbiarskie ćw. 30h
o dr hab. Wiesław Procyk
Antoni Ciężkowski
30 3 ćw. [egz. kom.]
sylabus
Technologia malarstwa ściennego - praktyka ćw. 30h
o dr hab. Tytus Sawicki 30 2 ćw. [zal.]
sylabus
Technologia malarstwa ściennego - teoria w. 60h
o dr Kinga Lubarska 60 4 w. [egz.]
sylabus
Technologia rzeźby w. 15h
o dr hab. Wiesław Procyk
Antoni Ciężkowski
15 1 w. [egz. kom.]
sylabus
Wybrane zagadnienia z geologii i petrografii w. 30h
o Anna Puchta 30 3 w. [ocena]
sylabus
Razem: 810 37
ROK
II
SEMESTR
3
bez grupy / obowiązkowe
Fotografia ćw. 30h
o Roman Stasiuk
mgr Piotr Zambrzycki
30 1 ćw. [zal. z oceną]
sylabus
Historia filozofii 30h
o dr Piotr Teodorczuk 30 2 [egz.]
sylabus
Historia sztuki II w. 30h
o dr Marcin Zgliński 30 1 w. [zal.]
sylabus
Język angielski ćw. 30h
o mgr Mariola Pachnia 30 1 ćw. [zal.]
sylabus
Język rosyjski w. ćw. 30h
d mgr Janina Furgał 30 1 w. ćw. [zal.]
sylabus
Języki obce: język angielski w. ćw. 30h
o Hanna Kaczmarczyk 30 1 w. ćw. [zal.]
sylabus
Języki obce: język angielski B2 w. 30h
o mgr Inez Szachułowicz 30 1 w. [zal.]
sylabus
Konserwacja i restauracja rzeźby gipsowej i sztukaterii - praktyka ćw. 90h
o prof.dr hab. Janusz Smaza 90 5 ćw. [egz.]
sylabus
Konserwacja i restauracja rzeźby gipsowej i sztukaterii - teoria w. 30h
o prof.dr hab. Janusz Smaza 30 2 w. [egz.]
sylabus
Laboratorium kursowe ćw. 15h
o dr Joanna Kurkowska
dr Katarzyna Królikowska-Pataraia
mgr Aleksandra Rzeszutek
dr Anna Nowicka
dr Elżbieta Jeżewska
mgr Piotr Zambrzycki
Tymon Rizov-Ciechański
Kamila Załęska
mgr Konrad Stasiuk
Roman Stasiuk
Anna Puchta
dr Anna Zatorska
15 1 ćw. [zal.]
sylabus
Liternictwo ćw. 30h
o dr Grażyna Macander-Majkowska 30 1 ćw. [zal. z oceną]
sylabus
Materiałoznawstwo (chemia polimerów) w. 30h
o dr Joanna Kurkowska 30 1 w. [egz.]
sylabus
Rysunek pracownia kompozycji projektowej i rysunku ćw. 90h
o prof.dr hab. Artur Krajewski 90 3 ćw. [egz.]
sylabus
Rysunek. Pracownia rysunku i form monumentalnych ćw. 90h
o dr hab. Grzegorz Stachańczyk 90 3 ćw. [egz.]
sylabus
Rzeźba ćw. 180h
o dr Elżbieta Kołodziejczyk - Macander 180 6 ćw. [egz.]
sylabus
Techniki rzeźbiarskie ćw. 45h
o dr hab. Wiesław Procyk
Antoni Ciężkowski
45 2 ćw. [egz.]
sylabus
Technologia pozłotnictwa w. 30h
o dr Anna Zalewska-Falińska
dr Rafał Nijak
30 1 w. [egz.]
sylabus
Technologia rzeźby w. 15h
o dr hab. Wiesław Procyk
Antoni Ciężkowski
15 1 w. [egz.]
sylabus
Wybrane zagadnienia z geologii i petrografii w. 30h
o Anna Puchta 30 2 w. [egz.]
sylabus
Razem: 885 36
ROK
II
SEMESTR
4
Język obcy ECTS: 1 ilość: 1
Języki obce: język angielski w. ćw. 30h
o Hanna Kaczmarczyk 30 1 w. ćw. [zal.]
sylabus
bez grupy / obowiązkowe
Fotografia ćw. 30h
o Roman Stasiuk
mgr Piotr Zambrzycki
30 1 ćw. [zal. z oceną]
sylabus
Fotografia ćw. 30h
o Roman Stasiuk
mgr Piotr Zambrzycki
30 1 ćw. [zal. z oceną]
sylabus
Historia filozofii 30h
o dr Piotr Teodorczuk 30 2 [egz.]
sylabus
Historia sztuki II w. 30h
o dr Marcin Zgliński 30 1 w. [egz.]
sylabus
Język angielski ćw. 30h
o mgr Mariola Pachnia 30 1 ćw. [zal.]
sylabus
Język rosyjski ćw. w. 30h
d mgr Janina Furgał 30 1 w. ćw. [zal.]
sylabus
Języki obce: język angielski w. ćw. 30h
o Hanna Kaczmarczyk 30 1 w. ćw. [zal.]
sylabus
Języki obce: język angielski B2 w. 1h
o mgr Inez Szachułowicz 1 1 w. [zal.]
sylabus
Konserwacja i restauracja rzeźby gipsowej i sztukaterii - praktyka ćw. 90h
o prof.dr hab. Janusz Smaza 90 3 ćw. [egz.]
sylabus
Konserwacja i restauracja rzeźby gipsowej i sztukaterii - praktyka ćw. 90h
o prof.dr hab. Janusz Smaza 90 5 ćw. [egz.]
sylabus
Konserwacja i restauracja rzeźby gipsowej i sztukaterii - teoria w. 30h
o prof.dr hab. Janusz Smaza 30 1 w. [egz.]
sylabus
Konserwacja i restauracja rzeźby gipsowej i sztukaterii - teoria w. 30h
o prof.dr hab. Janusz Smaza 30 2 w. [egz.]
sylabus
Liternictwo ćw. 30h
o dr Grażyna Macander-Majkowska 30 1 ćw. [zal. z oceną]
sylabus
Liternictwo ćw. 30h
o dr Grażyna Macander-Majkowska 30 1 ćw. [zal. z oceną]
sylabus
Materiałoznawstwo (chemia polimerów) w. 30h
o dr Joanna Kurkowska 30 1 w. [egz.]
sylabus
Materiałoznawstwo (chemia polimerów) w. 30h
o dr Joanna Kurkowska 30 1 w. [egz.]
sylabus
Materiałoznawstwo (spoiwa organiczne pochodzenia naturalnego) w. 30h
o dr Anna Nowicka 30 1 w. [egz.]
sylabus
Materiałoznawstwo (spoiwa organiczne pochodzenia naturalnego) w. 30h
o dr Anna Nowicka 30 1 w. [egz.]
sylabus
Praktyki zawodowe ćw. 120h
o dr hab. Wiesław Procyk 120 4 ćw. [zal.]
sylabus
Rysunek pracownia kompozycji projektowej i rysunku ćw. 90h
o prof.dr hab. Artur Krajewski 90 3 ćw. [egz.]
sylabus
Rysunek. Pracownia rysunku i form monumentalnych ćw. 90h
o dr hab. Grzegorz Stachańczyk 90 3 ćw. [egz.]
sylabus
Rzeźba ćw. 180h
o dr Elżbieta Kołodziejczyk - Macander 180 6 ćw. [egz.]
sylabus
Techniki rzeźbiarskie ćw. 45h
o dr hab. Wiesław Procyk
Antoni Ciężkowski
45 2 ćw. [egz.]
sylabus
Techniki rzeźbiarskie ćw. 45h
o dr hab. Wiesław Procyk
Antoni Ciężkowski
45 2 ćw. [egz.]
sylabus
Technologia pozłotnictwa w. 30h
o dr Anna Zalewska-Falińska
dr Rafał Nijak
30 2 w. [egz.]
sylabus
Technologia pozłotnictwa w. 30h
o dr Anna Zalewska-Falińska
dr Rafał Nijak
30 1 w. [egz.]
sylabus
Technologia rzeźby w. 15h
o dr hab. Wiesław Procyk
Antoni Ciężkowski
15 1 w. [egz. kom.]
sylabus
Technologia rzeźby w. 15h
o dr hab. Wiesław Procyk
Antoni Ciężkowski
15 1 w. [egz.]
sylabus
Wybrane zagadnienia z geologii i petrografii w. 30h
o Anna Puchta 30 1 w. [ocena]
sylabus
Wybrane zagadnienia z geologii i petrografii w. 30h
o Anna Puchta 30 2 w. [egz.]
sylabus
Razem: 1 381 55
ROK
V
SEMESTR
9
bez grupy / obowiązkowe
Aneks artystyczny do dyplomu ćw. 60h
d prof.dr hab. Artur Krajewski 60 3 ćw. [zal. z oceną]
sylabus
Aneks artystyczny do dyplomu ćw. 60h
d dr hab. Grzegorz Stachańczyk 60 3 ćw. [zal. z oceną]
sylabus
Aneks artystyczny do dyplomu ćw. 60h
o prof. Antoni Janusz Pastwa
dr Elżbieta Kołodziejczyk - Macander
60 3 ćw. [zal. z oceną]
sylabus
Historia rzeźby polskiej 30h
o dr Maria Rudzka 30 2 [zal.]
sylabus
Identyfikacja i konserwacja fotografii ćw. 30h
o dr hab. Izabela Zając 30 2 ćw. [zal.]
sylabus
Identyfikacja i konserwacja fotografii ćw. 30h
d dr hab. Izabela Zając 30 2 ćw. [zal.]
sylabus
Konserwacja i restauracja ceramiki - praktyka ćw. 120h
o prof.dr hab. Jacek Martusewicz 120 14 ćw. [egz.]
sylabus
Konserwacja i restauracja ceramiki - teoria w. 30h
o prof.dr hab. Jacek Martusewicz 30 5 w. [egz.]
sylabus
Konserwacja i restauracja zabytków archeologicznych i etnograficznych w. 30h
o prof.dr hab. Jacek Martusewicz
prof.dr hab. Krzysztof Chmielewski
dr hab. Joanna Czernichowska
30 2 w. [zal.]
sylabus
Kopia ikony ćw. 60h
o dr hab. Danuta Stępień 60 3 ćw. [zal. z oceną]
sylabus
Kopia rzeźby i elementy rekonstrukcji ćw. 60h
o dr hab. Wiesław Procyk
Antoni Ciężkowski
60 6 ćw. [zal. z oceną]
sylabus
Mikrobiologia w. 30h
o mgr Bogdan Zerek 30 1 w. [egz.]
sylabus
Ochrona i konserwacja - restauracja dzieł sztuki i obiektów sztuki nowoczesnej i współczesnej w. 30h
o dr hab. Monika Jadzińska
prof. zw. Iwona Szmelter
30 2 w. [zal.]
sylabus
Prawne i finansowe aspekty przygotowania projektu konserwacji w. 8h
o Marcin Kozarzewski 8 1 w. [zal.]
sylabus
Razem: 638 49
ROK
V
SEMESTR
10
Proseminarium do wyboru ECTS: 4 ilość: 1
Contemporary Art&Theory 45h
d dr Ewa Bobrowska 45 4 [zal. z oceną]
sylabus
Człowiek i społeczeństwo w czasach współczesnych 30h
d mgr Tadeusz Walentowicz 30 4 [zal. z oceną]
sylabus
Hermeneutyka i sztuka 30h
d dr Piotr Teodorczuk 30 4 [zal. z oceną]
sylabus
Małe formy pamięci 30h
d dr Maria Rudzka 30 4 [zal. z oceną]
sylabus
Wykład konwersatoryjny do wyboru ECTS: 2 ilość: 1
Studium przedsiębiorczości 30h
d mgr Magdalena Sołtys 30 2 [zal. z oceną]
sylabus
bez grupy / obowiązkowe
Historia rzeźby polskiej w. 30h
o dr hab. Waldemar Baraniewski 30 2 w. [egz.]
sylabus
Historia rzeźby polskiej 30h
o dr Maria Rudzka 30 2 [zal.]
sylabus
Identyfikacja i konserwacja fotografii ćw. 30h
o dr hab. Izabela Zając 30 2 ćw. [zal.]
sylabus
Identyfikacja i konserwacja fotografii ćw. 30h
d dr hab. Izabela Zając 30 2 ćw. [zal.]
sylabus
Konserwacja i restauracja ceramiki - praktyka ćw. 150h
o prof.dr hab. Jacek Martusewicz 150 16 ćw. [egz.]
sylabus
Konserwacja i restauracja ceramiki - praktyka ćw. 120h
o prof.dr hab. Jacek Martusewicz 120 14 ćw. [egz.]
sylabus
Konserwacja i restauracja ceramiki - teoria w. 30h
o prof.dr hab. Jacek Martusewicz 30 5 w. [egz.]
sylabus
Konserwacja i restauracja zabytków archeologicznych i etnograficznych w. ćw. 45h
o prof.dr hab. Krzysztof Chmielewski
dr hab. Joanna Czernichowska
45 2 w. ćw. [zal. z oceną]
sylabus
Kopia ikony ćw. 60h
o dr hab. Danuta Stępień 60 3 ćw. [zal. z oceną]
sylabus
Laboratorium magisterskie ćw. 45h
o Kamila Załęska
mgr Aleksandra Rzeszutek
dr Joanna Kurkowska
dr Anna Zatorska
dr Elżbieta Nowicka
mgr Piotr Zambrzycki
Tymon Rizov-Ciechański
dr Elżbieta Jeżewska
mgr Konrad Stasiuk
Roman Stasiuk
Anna Puchta
dr Katarzyna Królikowska-Pataraia
45 2 ćw. [zal.]
sylabus
Ochrona i konserwacja - restauracja dzieł sztuki i obiektów sztuki nowoczesnej i współczesnej w. 30h
o dr hab. Monika Jadzińska
prof. zw. Iwona Szmelter
30 2 w. [zal.]
sylabus
Ochrona i konserwacja - restauracja dzieł sztuki i obiektów sztuki nowoczesnej i współczesnej w. 30h
o dr hab. Monika Jadzińska
prof. zw. Iwona Szmelter
30 2 w. [zal.]
sylabus
Pracownia magisterska ćw. 60h
o prof.dr hab. Andrzej Koss
dr hab. Wiesław Procyk
prof.dr hab. Janusz Smaza
prof.dr hab. Jacek Martusewicz
60 6 ćw. [zal.]
sylabus
Seminarium magisterskie 30h
o prof.dr hab. Jacek Martusewicz
prof.dr hab. Andrzej Koss
prof.dr hab. Janusz Smaza
dr hab. Wiesław Procyk
30 3 [zal.]
sylabus
Razem: 795 69
ROK
VI
SEMESTR
11
Seminarium dyplomowe ECTS: 6 ilość: 1
Filozoficzna diagnoza współczesności 30h
d dr hab. Aleksander Zbrzezny
mgr Tadeusz Walentowicz
30 6 [zal. z oceną]
sylabus
Psychoanaliza i hermeneutyka sztuki 30h
d dr Piotr Teodorczuk 30 6 [zal. z oceną]
sylabus
Sztuka współczesna a kontekst amerykański 30h
d dr Ewa Bobrowska 30 6 [zal. z oceną]
sylabus
Wokół przedmiotu 30h
d dr Krystyna Łuczak-Surówka 30 6 [zal. z oceną]
sylabus
Konwersatorium do wyboru ECTS: 3 ilość: 1
Studium przedsiębiorczości Konw 30h
d mgr Magdalena Sołtys 30 3 Konw [zal. z oceną]
sylabus
bez grupy / obowiązkowe
Aneks konserwatorski do dyplomu ćw. 60h
d prof.dr hab. Andrzej Koss
dr hab. Wiesław Procyk
prof.dr hab. Janusz Smaza
prof.dr hab. Jacek Martusewicz
60 3 ćw. [zal.]
sylabus
Aneks technologiczny do dyplomu ćw. 60h
d dr Piotr Stefanow
dr Mateusz Jasiński
dr Rafał Nijak
dr hab. Danuta Stępień
60 3 ćw. [zal. z oceną]
sylabus
Aneks technologiczny do dyplomu ćw. 60h
d prof.dr hab. Jacek Martusewicz
prof.dr hab. Andrzej Koss
prof.dr hab. Janusz Smaza
dr hab. Wiesław Procyk
60 3 ćw. [zal.]
sylabus
Laboratorium magisterskie ćw. 30h
o dr Joanna Kurkowska
dr Katarzyna Królikowska-Pataraia
mgr Aleksandra Rzeszutek
dr Anna Nowicka
dr Elżbieta Jeżewska
mgr Piotr Zambrzycki
Tymon Rizov-Ciechański
Kamila Załęska
mgr Konrad Stasiuk
Roman Stasiuk
Anna Puchta
dr Anna Zatorska
30 2 ćw. [zal.]
sylabus
Laboratorium magisterskie ćw. 30h
o dr Anna Zatorska 30 2 ćw. [zal.]
sylabus
Pracownia magisterska ćw. 240h
o prof.dr hab. Andrzej Koss
dr hab. Wiesław Procyk
prof.dr hab. Janusz Smaza
prof.dr hab. Jacek Martusewicz
240 18 ćw. [zal.]
sylabus
Pracownia magisterska ćw. 255h
o dr hab. Wiesław Procyk
prof.dr hab. Andrzej Koss
prof.dr hab. Janusz Smaza
prof.dr hab. Jacek Martusewicz
255 14 ćw. [zal.]
sylabus
Seminarium magisterskie w. 30h
o prof.dr hab. Andrzej Koss
dr hab. Wiesław Procyk
prof.dr hab. Janusz Smaza
prof.dr hab. Jacek Martusewicz
30 5 w. [zal.]
sylabus
Seminarium magisterskie ćw. 15h
o dr hab. Wiesław Procyk
prof.dr hab. Andrzej Koss
prof.dr hab. Janusz Smaza
prof.dr hab. Jacek Martusewicz
15 2 ćw. [zal.]
sylabus
Seminarium magisterskie - teoria w. 30h
o prof.dr hab. Andrzej Koss
dr hab. Wiesław Procyk
prof.dr hab. Janusz Smaza
prof.dr hab. Jacek Martusewicz
30 5 w. [zal.]
sylabus
Seminarium magisterskie - teoria ćw. 15h
o dr hab. Wiesław Procyk
prof.dr hab. Andrzej Koss
prof.dr hab. Janusz Smaza
prof.dr hab. Jacek Martusewicz
15 2 ćw. [zal.]
sylabus
Razem: 885 68
ROK
VI
SEMESTR
12
bez grupy / obowiązkowe
Laboratorium magisterskie ćw. 30h
o dr Anna Zatorska 30 2 ćw. [zal.]
sylabus
Pracownia magisterska ćw. 255h
o prof.dr hab. Jacek Martusewicz
prof.dr hab. Andrzej Koss
prof.dr hab. Janusz Smaza
dr hab. Wiesław Procyk
255 14 ćw. [zal.]
sylabus
Seminarium magisterskie ćw. 15h
o prof.dr hab. Andrzej Koss
dr hab. Wiesław Procyk
prof.dr hab. Janusz Smaza
prof.dr hab. Jacek Martusewicz
15 2 ćw. [zal.]
sylabus
Seminarium magisterskie - teoria ćw. 15h
o prof.dr hab. Andrzej Koss
dr hab. Wiesław Procyk
prof.dr hab. Janusz Smaza
prof.dr hab. Jacek Martusewicz
15 2 ćw. [zal.]
sylabus
Razem: 315 20