(en)Katalog ECTS

(en)ROCZNY PROGRAM KSZTAŁCENIA

(en)Wydział: Faculty of Conservation and Restoration of Works of Art
(en)Kierunek: Conservation and Restoration of Works of Art
(en)Studia full-time studies long-cycle studies; level 7 of Polish Qualifications Framework


(en)Przedmiot (en)Rodzaj zajęć
dydaktycznych
(en)Obowiązkowe/
Wybór
(en)Prowadzący (en)Czas
[h]
(en)ECTS
[pkt.]
(en)Zaliczenie Sylabus
(en)ROK
I
(en)SEMESTR
1
Wychowanie fizyczne ilość: 1
Physical education exercise 30h
(en)d mgr Anna Pietraszek 30 0 exercise [pass]
sylabus
Physical education exercise 30h
(en)d Robert Krępski 30 0 exercise [pass]
sylabus
Physical education exercise 30h
(en)d Maciej Wenta 30 0 exercise [pass]
sylabus
Język obcy ECTS: 1 ilość (min): 1 ilość (max): 2
Russian language lecture exercise 30h
(en)o mgr Janina Furgał 30 1 lecture exercise [pass]
sylabus
Foreign language: English lecture 30h
(en)o Magdalena Potts 30 1 lecture [pass]
sylabus
Foreign language: English lecture exercise 30h
(en)o Hanna Kaczmarczyk 30 1 lecture exercise [pass]
sylabus
Foreign language: English lecture exercise 30h
(en)o mgr Mariola Pachnia 30 1 lecture exercise [pass]
sylabus
Foreign language: English exercise 30h
(en)o Małgorzata Wujec 30 1 exercise [pass]
sylabus
Foreign language: French lecture exercise 30h
(en)o mgr Agata Płaskowicka 30 1 lecture exercise [pass]
sylabus
Foreign language: Italian lecture exercise 30h
(en)o Filip Łopuski 30 1 lecture exercise [pass]
sylabus
bez grupy / obowiązkowe
Chemistry lecture 30h
(en)o dr Joanna Kurkowska 30 2 lecture [exam]
sylabus
Photography exercise 45h
(en)o Roman Stasiuk
mgr Piotr Zambrzycki
45 2 exercise [pass with grade]
sylabus
History of art I lecture 30h
(en)o mgr Marek Machowski 30 1 lecture [pass]
sylabus
English language exercise 30h
(en)o mgr Mariola Pachnia 30 1 exercise [pass]
sylabus
Knowledge of materials lecture 45h
(en)o dr Anna Nowicka 45 3 lecture [pass/exam]
sylabus
Propedeutyka konserwacji i restauracji lecture 15h
(en)o dr Katarzyna Górecka
dr Julia Burdajewicz
Jan Morzycki-Markowski
prof. zw. Iwona Szmelter
dr hab. Anna Potocka
prof.dr hab. Krzysztof Chmielewski
dr hab. Joanna Czernichowska
15 1 lecture [exam]
sylabus
Drawing exercise 120h
(en)o dr hab. Zuzanna Tomaś-Krynicka
Łukasz Zedlewski
120 4 exercise [com. exam]
sylabus
Sculpture exercise 120h
(en)o dr Elżbieta Kołodziejczyk - Macander 120 5 exercise [com. exam]
sylabus
Techniki rzeźbiarskie exercise 30h
(en)o dr hab. Wiesław Procyk
Antoni Ciężkowski
30 3 exercise [com. exam]
sylabus
Technology of wall painting - theory lecture 60h
(en)o dr Kinga Lubarska 60 4 lecture [exam]
sylabus
Technologia rzeźby lecture 15h
(en)o dr hab. Wiesław Procyk
Antoni Ciężkowski
15 1 lecture [com. exam]
sylabus
lecture 30h
(en)o Anna Puchta 30 3 lecture [grade]
sylabus
(en)Razem: 660 31
(en)ROK
I
(en)SEMESTR
2
Wychowanie fizyczne ilość: 1
Physical education exercise 30h
(en)d Robert Krępski 30 0 exercise [pass]
sylabus
Physical education exercise 30h
(en)d mgr Anna Pietraszek 30 0 exercise [pass]
sylabus
Physical education exercise 30h
(en)d Maciej Wenta 30 0 exercise [pass]
sylabus
Język obcy ECTS: 1 ilość (min): 1 ilość (max): 2
English language exercise 30h
(en)o mgr Mariola Pachnia 30 1 exercise [pass]
sylabus
Russian language lecture exercise 30h
(en)o mgr Janina Furgał 30 1 lecture exercise [pass]
sylabus
Foreign language: English exercise 30h
(en)o Małgorzata Wujec 30 1 exercise [pass]
sylabus
Foreign language: English lecture exercise 30h
(en)o Hanna Kaczmarczyk 30 1 lecture exercise [pass]
sylabus
Foreign language: English lecture exercise 30h
(en)o mgr Mariola Pachnia 30 1 lecture exercise [pass]
sylabus
Foreign language: English lecture 30h
(en)o Magdalena Potts 30 1 lecture [pass]
sylabus
Foreign language: French lecture exercise 30h
(en)o mgr Agata Płaskowicka 30 1 lecture exercise [pass]
sylabus
Foreign language: Italian lecture exercise 30h
(en)o Filip Łopuski 30 1 lecture exercise [pass]
sylabus
bez grupy / obowiązkowe
Chemistry lecture 30h
(en)o dr Joanna Kurkowska 30 2 lecture [exam]
sylabus
Photography exercise 45h
(en)o Roman Stasiuk
mgr Piotr Zambrzycki
45 2 exercise [pass with grade]
sylabus
History of art I lecture 30h
(en)o mgr Marek Machowski 30 1 lecture [exam]
sylabus
History of art I lecture 30h
(en)o mgr Marek Machowski 30 1 lecture [pass]
sylabus
English language exercise 30h
(en)o mgr Mariola Pachnia 30 1 exercise [pass]
sylabus
Knowledge of materials lecture 45h
(en)o dr Anna Nowicka 45 3 lecture [pass/exam]
sylabus
Nauki pomocnicze historii sztuki lecture 30h
(en)o dr Anna Oleńska 30 1 lecture [exam]
sylabus
Plein-air exercise 60h
(en)o dr hab. Zuzanna Tomaś-Krynicka
Łukasz Zedlewski
60 2 exercise [pass]
sylabus
Propedeutyka konserwacji i restauracji lecture 15h
(en)o dr hab. Joanna Czernichowska
dr Katarzyna Górecka
dr Julia Burdajewicz
prof. zw. Iwona Szmelter
dr hab. Anna Potocka
Jan Morzycki-Markowski
prof.dr hab. Krzysztof Chmielewski
15 1 lecture [exam]
sylabus
Drawing exercise 120h
(en)o dr hab. Zuzanna Tomaś-Krynicka
Łukasz Zedlewski
120 4 exercise [com. exam]
sylabus
Sculpture exercise 120h
(en)o dr Elżbieta Kołodziejczyk - Macander 120 5 exercise [com. exam]
sylabus
Techniki rzeźbiarskie exercise 30h
(en)o dr hab. Wiesław Procyk
Antoni Ciężkowski
30 3 exercise [com. exam]
sylabus
Technology of wall painting - practice exercise 30h
(en)o dr hab. Tytus Sawicki 30 2 exercise [pass]
sylabus
Technology of wall painting - theory lecture 60h
(en)o dr Kinga Lubarska 60 4 lecture [exam]
sylabus
Technologia rzeźby lecture 15h
(en)o dr hab. Wiesław Procyk
Antoni Ciężkowski
15 1 lecture [com. exam]
sylabus
lecture 30h
(en)o Anna Puchta 30 3 lecture [grade]
sylabus
(en)Razem: 810 37
(en)ROK
II
(en)SEMESTR
3
bez grupy / obowiązkowe
Photography exercise 30h
(en)o Roman Stasiuk
mgr Piotr Zambrzycki
30 1 exercise [pass with grade]
sylabus
History of philosophy 30h
(en)o dr Piotr Teodorczuk 30 2 [exam]
sylabus
History of art II lecture 30h
(en)o dr Marcin Zgliński 30 1 lecture [pass]
sylabus
English language exercise 30h
(en)o mgr Mariola Pachnia 30 1 exercise [pass]
sylabus
Russian language lecture exercise 30h
(en)d mgr Janina Furgał 30 1 lecture exercise [pass]
sylabus
Foreign language: English lecture exercise 30h
(en)o Hanna Kaczmarczyk 30 1 lecture exercise [pass]
sylabus
Foreign language: English B2 lecture 30h
(en)o mgr Inez Szachułowicz 30 1 lecture [pass]
sylabus
Conservation and restoration of plaster sculpture and stucco - practice exercise 90h
(en)o prof.dr hab. Janusz Smaza 90 5 exercise [exam]
sylabus
Conservation and restoration of plaster sculpture and stucco - theory lecture 30h
(en)o prof.dr hab. Janusz Smaza 30 2 lecture [exam]
sylabus
Course laboratory exercise 15h
(en)o dr Joanna Kurkowska
dr Katarzyna Królikowska-Pataraia
mgr Aleksandra Rzeszutek
dr Anna Nowicka
dr Elżbieta Jeżewska
mgr Piotr Zambrzycki
Tymon Rizov-Ciechański
Kamila Załęska
mgr Konrad Stasiuk
Roman Stasiuk
Anna Puchta
dr Anna Zatorska
15 1 exercise [pass]
sylabus
Lettering exercise 30h
(en)o dr Grażyna Macander-Majkowska 30 1 exercise [pass with grade]
sylabus
Knowledge of materials (polymer chemistry) lecture 30h
(en)o dr Joanna Kurkowska 30 1 lecture [exam]
sylabus
Drawing workroom of design composition and drawing exercise 90h
(en)o prof.dr hab. Artur Krajewski 90 3 exercise [exam]
sylabus
Drawing. Drawing and monumental forms workroom exercise 90h
(en)o dr hab. Grzegorz Stachańczyk 90 3 exercise [exam]
sylabus
Sculpture exercise 180h
(en)o dr Elżbieta Kołodziejczyk - Macander 180 6 exercise [exam]
sylabus
Techniki rzeźbiarskie exercise 45h
(en)o dr hab. Wiesław Procyk
Antoni Ciężkowski
45 2 exercise [exam]
sylabus
Technology of gilding lecture 30h
(en)o dr Anna Zalewska-Falińska
dr Rafał Nijak
30 1 lecture [exam]
sylabus
Technologia rzeźby lecture 15h
(en)o dr hab. Wiesław Procyk
Antoni Ciężkowski
15 1 lecture [exam]
sylabus
lecture 30h
(en)o Anna Puchta 30 2 lecture [exam]
sylabus
(en)Razem: 885 36
(en)ROK
II
(en)SEMESTR
4
Język obcy ECTS: 1 ilość: 1
Foreign language: English lecture exercise 30h
(en)o Hanna Kaczmarczyk 30 1 lecture exercise [pass]
sylabus
bez grupy / obowiązkowe
Photography exercise 30h
(en)o Roman Stasiuk
mgr Piotr Zambrzycki
30 1 exercise [pass with grade]
sylabus
Photography exercise 30h
(en)o Roman Stasiuk
mgr Piotr Zambrzycki
30 1 exercise [pass with grade]
sylabus
History of philosophy 30h
(en)o dr Piotr Teodorczuk 30 2 [exam]
sylabus
History of art II lecture 30h
(en)o dr Marcin Zgliński 30 1 lecture [exam]
sylabus
English language exercise 30h
(en)o mgr Mariola Pachnia 30 1 exercise [pass]
sylabus
Russian language lecture exercise 30h
(en)d mgr Janina Furgał 30 1 lecture exercise [pass]
sylabus
Foreign language: English lecture exercise 30h
(en)o Hanna Kaczmarczyk 30 1 lecture exercise [pass]
sylabus
Foreign language: English B2 lecture 1h
(en)o mgr Inez Szachułowicz 1 1 lecture [pass]
sylabus
Conservation and restoration of plaster sculpture and stucco - practice exercise 90h
(en)o prof.dr hab. Janusz Smaza 90 3 exercise [exam]
sylabus
Conservation and restoration of plaster sculpture and stucco - practice exercise 90h
(en)o prof.dr hab. Janusz Smaza 90 5 exercise [exam]
sylabus
Conservation and restoration of plaster sculpture and stucco - theory lecture 30h
(en)o prof.dr hab. Janusz Smaza 30 1 lecture [exam]
sylabus
Conservation and restoration of plaster sculpture and stucco - theory lecture 30h
(en)o prof.dr hab. Janusz Smaza 30 2 lecture [exam]
sylabus
Lettering exercise 30h
(en)o dr Grażyna Macander-Majkowska 30 1 exercise [pass with grade]
sylabus
Lettering exercise 30h
(en)o dr Grażyna Macander-Majkowska 30 1 exercise [pass with grade]
sylabus
Knowledge of materials (polymer chemistry) lecture 30h
(en)o dr Joanna Kurkowska 30 1 lecture [exam]
sylabus
Knowledge of materials (polymer chemistry) lecture 30h
(en)o dr Joanna Kurkowska 30 1 lecture [exam]
sylabus
Knowledge of materials (organic binders of natural origin) lecture 30h
(en)o dr Anna Nowicka 30 1 lecture [exam]
sylabus
Knowledge of materials (organic binders of natural origin) lecture 30h
(en)o dr Anna Nowicka 30 1 lecture [exam]
sylabus
Student internships exercise 120h
(en)o dr hab. Wiesław Procyk 120 4 exercise [pass]
sylabus
Drawing workroom of design composition and drawing exercise 90h
(en)o prof.dr hab. Artur Krajewski 90 3 exercise [exam]
sylabus
Drawing. Drawing and monumental forms workroom exercise 90h
(en)o dr hab. Grzegorz Stachańczyk 90 3 exercise [exam]
sylabus
Sculpture exercise 180h
(en)o dr Elżbieta Kołodziejczyk - Macander 180 6 exercise [exam]
sylabus
Techniki rzeźbiarskie exercise 45h
(en)o dr hab. Wiesław Procyk
Antoni Ciężkowski
45 2 exercise [exam]
sylabus
Techniki rzeźbiarskie exercise 45h
(en)o dr hab. Wiesław Procyk
Antoni Ciężkowski
45 2 exercise [exam]
sylabus
Technology of gilding lecture 30h
(en)o dr Anna Zalewska-Falińska
dr Rafał Nijak
30 2 lecture [exam]
sylabus
Technology of gilding lecture 30h
(en)o dr Anna Zalewska-Falińska
dr Rafał Nijak
30 1 lecture [exam]
sylabus
Technologia rzeźby lecture 15h
(en)o dr hab. Wiesław Procyk
Antoni Ciężkowski
15 1 lecture [com. exam]
sylabus
Technologia rzeźby lecture 15h
(en)o dr hab. Wiesław Procyk
Antoni Ciężkowski
15 1 lecture [exam]
sylabus
lecture 30h
(en)o Anna Puchta 30 1 lecture [grade]
sylabus
lecture 30h
(en)o Anna Puchta 30 2 lecture [exam]
sylabus
(en)Razem: 1 381 55
(en)ROK
V
(en)SEMESTR
9
bez grupy / obowiązkowe
Diploma annex - Art exercise 60h
(en)d prof.dr hab. Artur Krajewski 60 3 exercise [pass with grade]
sylabus
Diploma annex - Art exercise 60h
(en)d dr hab. Grzegorz Stachańczyk 60 3 exercise [pass with grade]
sylabus
Diploma annex - Art exercise 60h
(en)o prof. Antoni Janusz Pastwa
dr Elżbieta Kołodziejczyk - Macander
60 3 exercise [pass with grade]
sylabus
History of Polish sculpture 30h
(en)o dr Maria Rudzka 30 2 [pass]
sylabus
Identification and conservation of photographs exercise 30h
(en)o dr hab. Izabela Zając 30 2 exercise [pass]
sylabus
Identification and conservation of photographs exercise 30h
(en)d dr hab. Izabela Zając 30 2 exercise [pass]
sylabus
Conservation and restauration of ceramics - practice exercise 120h
(en)o prof.dr hab. Jacek Martusewicz 120 14 exercise [exam]
sylabus
Conservation and restauration of ceramics - theory lecture 30h
(en)o prof.dr hab. Jacek Martusewicz 30 5 lecture [exam]
sylabus
Conservation and restoration of archaeological and ethnographic monuments lecture 30h
(en)o prof.dr hab. Jacek Martusewicz
prof.dr hab. Krzysztof Chmielewski
dr hab. Joanna Czernichowska
30 2 lecture [pass]
sylabus
Icon copy exercise 60h
(en)o dr hab. Danuta Stępień 60 3 exercise [pass with grade]
sylabus
Kopia rzeźby i elementy rekonstrukcji exercise 60h
(en)o dr hab. Wiesław Procyk
Antoni Ciężkowski
60 6 exercise [pass with grade]
sylabus
Microbiology lecture 30h
(en)o mgr Bogdan Zerek 30 1 lecture [exam]
sylabus
Protection and conservation - restoration of works of art and modern and contemporary art objects lecture 30h
(en)o dr hab. Monika Jadzińska
prof. zw. Iwona Szmelter
30 2 lecture [pass]
sylabus
Legal and financial aspects of conservatory project preparation lecture 8h
(en)o Marcin Kozarzewski 8 1 lecture [pass]
sylabus
(en)Razem: 638 49
(en)ROK
V
(en)SEMESTR
10
Proseminarium do wyboru ECTS: 4 ilość: 1
Contemporary Art&Theory pro-seminar 45h
(en)d dr Ewa Bobrowska 45 4 lecture (choice) [pass with grade]
sylabus
Man and society in modern times pro-seminar 30h
(en)d mgr Tadeusz Walentowicz 30 4 pro-seminar [pass with grade]
sylabus
Hermeneutics and art pro-seminar 30h
(en)d dr Piotr Teodorczuk 30 4 pro-seminar [pass with grade]
sylabus
Small forms of memory pro-seminar 30h
(en)d dr Maria Rudzka 30 4 pro-seminar [pass with grade]
sylabus
Wykład konwersatoryjny do wyboru ECTS: 2 ilość: 1
Entrepreneurship study conv.lecture (choice) 30h
(en)d mgr Magdalena Sołtys 30 2 conv.lecture (choice) [pass with grade]
sylabus
bez grupy / obowiązkowe
History of Polish sculpture lecture 30h
(en)o dr hab. Waldemar Baraniewski 30 2 lecture [exam]
sylabus
History of Polish sculpture 30h
(en)o dr Maria Rudzka 30 2 [pass]
sylabus
Identification and conservation of photographs exercise 30h
(en)o dr hab. Izabela Zając 30 2 exercise [pass]
sylabus
Identification and conservation of photographs exercise 30h
(en)d dr hab. Izabela Zając 30 2 exercise [pass]
sylabus
Conservation and restauration of ceramics - practice exercise 150h
(en)o prof.dr hab. Jacek Martusewicz 150 16 exercise [exam]
sylabus
Conservation and restauration of ceramics - practice exercise 120h
(en)o prof.dr hab. Jacek Martusewicz 120 14 exercise [exam]
sylabus
Conservation and restauration of ceramics - theory lecture 30h
(en)o prof.dr hab. Jacek Martusewicz 30 5 lecture [exam]
sylabus
Conservation and restoration of archaeological and ethnographic monuments lecture exercise 45h
(en)o prof.dr hab. Krzysztof Chmielewski
dr hab. Joanna Czernichowska
45 2 lecture exercise [pass with grade]
sylabus
Icon copy exercise 60h
(en)o dr hab. Danuta Stępień 60 3 exercise [pass with grade]
sylabus
Master degree laboratory exercise 45h
(en)o Kamila Załęska
mgr Aleksandra Rzeszutek
dr Joanna Kurkowska
dr Anna Zatorska
dr Elżbieta Nowicka
mgr Piotr Zambrzycki
Tymon Rizov-Ciechański
dr Elżbieta Jeżewska
mgr Konrad Stasiuk
Roman Stasiuk
Anna Puchta
dr Katarzyna Królikowska-Pataraia
45 2 exercise [pass]
sylabus
Protection and conservation - restoration of works of art and modern and contemporary art objects lecture 30h
(en)o dr hab. Monika Jadzińska
prof. zw. Iwona Szmelter
30 2 lecture [pass]
sylabus
Protection and conservation - restoration of works of art and modern and contemporary art objects lecture 30h
(en)o dr hab. Monika Jadzińska
prof. zw. Iwona Szmelter
30 2 lecture [pass]
sylabus
Master diploma workroom exercise 60h
(en)o prof.dr hab. Andrzej Koss
dr hab. Wiesław Procyk
prof.dr hab. Janusz Smaza
prof.dr hab. Jacek Martusewicz
60 6 exercise [pass]
sylabus
Master diploma seminar seminar 30h
(en)o prof.dr hab. Jacek Martusewicz
prof.dr hab. Andrzej Koss
prof.dr hab. Janusz Smaza
dr hab. Wiesław Procyk
30 3 seminar [pass]
sylabus
(en)Razem: 795 69
(en)ROK
VI
(en)SEMESTR
11
Seminarium dyplomowe ECTS: 6 ilość: 1
Philosophical diagnosis of the contemporaneity seminar 30h
(en)d dr hab. Aleksander Zbrzezny
mgr Tadeusz Walentowicz
30 6 seminar [pass with grade]
sylabus
Psychoanaliza i hermeneutyka sztuki seminar 30h
(en)d dr Piotr Teodorczuk 30 6 seminar [pass with grade]
sylabus
Sztuka współczesna a kontekst amerykański seminar 30h
(en)d dr Ewa Bobrowska 30 6 seminar [pass with grade]
sylabus
Around the subject seminar 30h
(en)d dr Krystyna Łuczak-Surówka 30 6 seminar [pass with grade]
sylabus
Konwersatorium do wyboru ECTS: 3 ilość: 1
Entrepreneurship study seminar 30h
(en)d mgr Magdalena Sołtys 30 3 seminar [pass with grade]
sylabus
bez grupy / obowiązkowe
Diploma annex - Conservation exercise 60h
(en)d prof.dr hab. Andrzej Koss
dr hab. Wiesław Procyk
prof.dr hab. Janusz Smaza
prof.dr hab. Jacek Martusewicz
60 3 exercise [pass]
sylabus
Diploma annex - Technology exercise 60h
(en)d dr Piotr Stefanow
dr Mateusz Jasiński
dr Rafał Nijak
dr hab. Danuta Stępień
60 3 exercise [pass with grade]
sylabus
Diploma annex - Technology exercise 60h
(en)d prof.dr hab. Jacek Martusewicz
prof.dr hab. Andrzej Koss
prof.dr hab. Janusz Smaza
dr hab. Wiesław Procyk
60 3 exercise [pass]
sylabus
Master degree laboratory exercise 30h
(en)o dr Joanna Kurkowska
dr Katarzyna Królikowska-Pataraia
mgr Aleksandra Rzeszutek
dr Anna Nowicka
dr Elżbieta Jeżewska
mgr Piotr Zambrzycki
Tymon Rizov-Ciechański
Kamila Załęska
mgr Konrad Stasiuk
Roman Stasiuk
Anna Puchta
dr Anna Zatorska
30 2 exercise [pass]
sylabus
Master degree laboratory exercise 30h
(en)o dr Anna Zatorska 30 2 exercise [pass]
sylabus
Master diploma workroom exercise 240h
(en)o prof.dr hab. Andrzej Koss
dr hab. Wiesław Procyk
prof.dr hab. Janusz Smaza
prof.dr hab. Jacek Martusewicz
240 18 exercise [pass]
sylabus
Master diploma workroom exercise 255h
(en)o dr hab. Wiesław Procyk
prof.dr hab. Andrzej Koss
prof.dr hab. Janusz Smaza
prof.dr hab. Jacek Martusewicz
255 14 exercise [pass]
sylabus
Master diploma seminar lecture 30h
(en)o prof.dr hab. Andrzej Koss
dr hab. Wiesław Procyk
prof.dr hab. Janusz Smaza
prof.dr hab. Jacek Martusewicz
30 5 lecture [pass]
sylabus
Master diploma seminar exercise 15h
(en)o dr hab. Wiesław Procyk
prof.dr hab. Andrzej Koss
prof.dr hab. Janusz Smaza
prof.dr hab. Jacek Martusewicz
15 2 exercise [pass]
sylabus
Master diploma seminar - theory lecture 30h
(en)o prof.dr hab. Andrzej Koss
dr hab. Wiesław Procyk
prof.dr hab. Janusz Smaza
prof.dr hab. Jacek Martusewicz
30 5 lecture [pass]
sylabus
Master diploma seminar - theory exercise 15h
(en)o dr hab. Wiesław Procyk
prof.dr hab. Andrzej Koss
prof.dr hab. Janusz Smaza
prof.dr hab. Jacek Martusewicz
15 2 exercise [pass]
sylabus
(en)Razem: 885 68
(en)ROK
VI
(en)SEMESTR
12
bez grupy / obowiązkowe
Master degree laboratory exercise 30h
(en)o dr Anna Zatorska 30 2 exercise [pass]
sylabus
Master diploma workroom exercise 255h
(en)o prof.dr hab. Jacek Martusewicz
prof.dr hab. Andrzej Koss
prof.dr hab. Janusz Smaza
dr hab. Wiesław Procyk
255 14 exercise [pass]
sylabus
Master diploma seminar exercise 15h
(en)o prof.dr hab. Andrzej Koss
dr hab. Wiesław Procyk
prof.dr hab. Janusz Smaza
prof.dr hab. Jacek Martusewicz
15 2 exercise [pass]
sylabus
Master diploma seminar - theory exercise 15h
(en)o prof.dr hab. Andrzej Koss
dr hab. Wiesław Procyk
prof.dr hab. Janusz Smaza
prof.dr hab. Jacek Martusewicz
15 2 exercise [pass]
sylabus
(en)Razem: 315 20