Katalog ECTS

ROCZNY PROGRAM KSZTAŁCENIA

Wydział: Wydział Scenografii
Kierunek: Scenografia
Studia stacjonarne studia pierwszego stopnia


Przedmiot Rodzaj zajęć
dydaktycznych
Obowiązkowe/
Wybór
Prowadzący Czas
[h]
ECTS
[pkt.]
Zaliczenie Sylabus
ROK
II
SEMESTR
3
Język obcy ECTS: 1 ilość: 1
Język angielski ćw. 30h
o mgr Mariola Pachnia 30 1 ćw. [zal. z oceną]
sylabus
Język angielski w. ćw. 30h
o dr Inez Szachułowicz 30 1 w. ćw. [zal.]
sylabus
Język angielski ćw. 30h
o mgr Agata Płaskowicka 30 1 ćw. [zal.]
sylabus
Język włoski w. 30h
o Filip Łopuski 30 1 w. [zal.]
sylabus
Języki obce: język angielski ćw. 30h
o Małgorzata Wujec 30 1 ćw. [zal.]
sylabus
Języki obce: język angielski w. ćw. 30h
o Hanna Kaczmarczyk 30 1 w. ćw. [zal.]
sylabus
Języki obce: język angielski B2 ćw. 30h
o dr Janina Furgał
dr Inez Szachułowicz
30 1 ćw. [zal.]
sylabus
Języki obce: język francuski ćw. 30h
o mgr Agata Płaskowicka 30 1 ćw. [zal.]
sylabus
Pracownia ogólnoplastyczna ECTS: 4 ilość: 1
Rysunek i kolor ćw. 120h
o prof. Elżbieta Banecka 120 4 ćw. [egz.]
sylabus
Rysunek i malarstwo ćw. 120h
o dr hab. Tomasz Myjak 120 4 ćw. [zal. z oceną]
sylabus
Pracownia projektowa podział na grupy ECTS: 12 ilość (min): 2 ilość (max): 3
Kierunki kreacji w obrazie filmowym ćw. 30h
d dr Katarzyna Sobańska-Strzałkowska 30 4 ćw. [egz.]
sylabus
Projektowanie kostiumu ćw. 30h
d dr hab. Dorota Kołodyńska 30 4 ćw. [egz.]
sylabus
Projektowanie przestrzeni filmowej ćw. 30h
d dr Marcel Sławiński 30 4 ćw. [egz.]
sylabus
Projektowanie scenografii ćw. 30h
d dr hab. Marek Chowaniec 30 4 ćw. [egz.]
sylabus
Projektowanie scenografii teatru lalkowego ćw. 30h
d dr hab. Katarzyna Proniewska-Mazurek 30 4 ćw. [egz.]
sylabus
bez grupy / obowiązkowe
Fotografia ćw. 30h
o dr Mariusz Gajewski 30 1 ćw. [egz.]
sylabus
Historia filmu w. 30h
o mgr Adam Trwoga 30 2 w. [zal. z oceną]
sylabus
Historia filozofii w. 30h
o mgr Tadeusz Walentowicz 30 2 w. [egz.]
sylabus
Historia kostiumu w. 30h
o dr Anna Straszewska 30 2 w. [zal. z oceną]
sylabus
Historia muzyki w. 30h
o mgr Aleksander Laskowski 30 2 w. [zal.]
sylabus
Historia sztuki II w. 30h
o dr Marcin Zgliński 30 1 w. [zal.]
sylabus
Historia teatru w. 30h
o prof. zw. Magdalena Raszewska 30 2 w. [zal.]
sylabus
Rysunek techniczny ćw. 30h
o mgr Piotr Sieciński 30 1 ćw. [zal. z oceną]
sylabus
Seminarium reżyserskie ćw. 30h
o dr Agnieszka Korytkowska 30 1 ćw. [zal. z oceną]
sylabus
Warsztat komputerowy 3D ćw. 60h
o mgr Sławomir Szondelmajer 60 2 ćw. [zal.]
sylabus
Razem: 570 33
ROK
II
SEMESTR
4
Język obcy ECTS: 1 ilość: 1
Język angielski ćw. 30h
o mgr Agata Płaskowicka 30 1 ćw. [zal.]
sylabus
Język włoski w. 30h
o Filip Łopuski 30 1 w. [zal.]
sylabus
Języki obce: język angielski ćw. 30h
o Małgorzata Wujec 30 1 ćw. [zal.]
sylabus
Języki obce: język angielski w. ćw. 30h
o Hanna Kaczmarczyk 30 1 w. ćw. [zal.]
sylabus
Języki obce: język francuski ćw. 30h
o mgr Agata Płaskowicka 30 1 ćw. [zal.]
sylabus
Języki obce: język niemiecki ćw. 30h
o Marcin Stachurski 30 1 ćw. [zal.]
sylabus
bez grupy / obowiązkowe
Historia filozofii w. 30h
o mgr Tadeusz Walentowicz 30 2 w. [egz.]
sylabus
Historia sztuki II w. 30h
o dr Marcin Zgliński 30 1 w. [egz.]
sylabus
Razem: 90 4