(en)Katalog ECTS

(en)ROCZNY PROGRAM KSZTAŁCENIA

(en)Wydział: Faculty of Conservation and Restoration of Works of Art
(en)Kierunek: Conservation and Restoration of Works of Art
(en)Studia full-time studies long-cycle studies; level 7 of Polish Qualifications Framework


(en)Przedmiot (en)Rodzaj zajęć
dydaktycznych
(en)Obowiązkowe/
Wybór
(en)Prowadzący (en)Czas
[h]
(en)ECTS
[pkt.]
(en)Zaliczenie Sylabus
(en)ROK
I
(en)SEMESTR
1
Wychowanie fizyczne ilość: 1
Physical education ćw. 30h
(en)d mgr Anna Pietraszek 30 0 ćw. [zal.]
sylabus
Physical education ćw. 30h
(en)d Robert Krępski 30 0 ćw. [zal.]
sylabus
Physical education ćw. 30h
(en)d Maciej Wenta 30 0 ćw. [zal.]
sylabus
Język obcy ECTS: 1 ilość (min): 1 ilość (max): 2
Russian language w. ćw. 30h
(en)o dr Janina Furgał 30 1 w. ćw. [zal.]
sylabus
Foreign language: English w. ćw. 30h
(en)o Hanna Kaczmarczyk 30 1 w. ćw. [zal.]
sylabus
Foreign language: English w. ćw. 30h
(en)o mgr Dagmara Dęga-Lewarska 30 1 w. ćw. [zal.]
sylabus
Foreign language: English w. ćw. 30h
(en)o mgr Mariola Pachnia 30 1 w. ćw. [zal.]
sylabus
Foreign language: English w. 30h
(en)o Magdalena Potts 30 1 w. [zal.]
sylabus
Foreign language: English ćw. 30h
(en)o Małgorzata Wujec 30 1 ćw. [zal.]
sylabus
Foreign language: French w. ćw. 30h
(en)o mgr Agata Płaskowicka 30 1 w. ćw. [zal.]
sylabus
Foreign language: Italian w. ćw. 30h
(en)o Filip Łopuski 30 1 w. ćw. [zal.]
sylabus
bez grupy / obowiązkowe
Chemia w. 30h
(en)o dr Joanna Kurkowska 30 2 w. [egz.]
sylabus
Ćwiczenia wprowadzające do konserwacji ćw. 45h
(en)o dr Grażyna Macander-Majkowska 45 8 ćw. [egz. kom.]
sylabus
Photography ćw. 45h
(en)o Roman Stasiuk
mgr Piotr Zambrzycki
45 2 ćw. [zal. z oceną]
sylabus
History of art I w. 30h
(en)o mgr Marek Machowski 30 1 w. [zal.]
sylabus
Painting ćw. 120h
(en)o dr hab. Zuzanna Tomaś-Krynicka
Łukasz Zedlewski
120 - ćw. [egz. kom.]
sylabus
Materiałoznawstwo w. 45h
(en)o dr Anna Nowicka 45 3 w. [ZIE]
sylabus
Propedeutyka konserwacji i restauracji w. 15h
(en)o dr Katarzyna Górecka
Julia Burdajewicz
Jan Morzycki-Markowski
prof. zw. Iwona Szmelter
dr hab. Anna Potocka
dr hab. Krzysztof Chmielewski
dr hab. Joanna Czernichowska
15 1 w. [egz.]
sylabus
Drawing ćw. 120h
(en)o dr hab. Zuzanna Tomaś-Krynicka
Łukasz Zedlewski
120 4 ćw. [egz. kom.]
sylabus
Technologia malarstwa - teoria w. 60h
(en)o dr Mateusz Jasiński
dr Piotr Stefanow
60 4 w. [zal. z oceną]
sylabus
(en)Razem: 600 26
(en)ROK
I
(en)SEMESTR
2
Wychowanie fizyczne ilość: 1
Physical education ćw. 30h
(en)d mgr Anna Pietraszek 30 0 ćw. [zal.]
sylabus
Physical education ćw. 30h
(en)d Robert Krępski 30 0 ćw. [zal.]
sylabus
Physical education ćw. 30h
(en)d Maciej Wenta 30 0 ćw. [zal.]
sylabus
Język obcy ECTS: 1 ilość (min): 1 ilość (max): 2
Russian language w. ćw. 30h
(en)o dr Janina Furgał 30 1 w. ćw. [zal.]
sylabus
Foreign language: English w. ćw. 30h
(en)o mgr Dagmara Dęga-Lewarska 30 1 w. ćw. [zal.]
sylabus
Foreign language: English w. ćw. 30h
(en)o mgr Mariola Pachnia 30 1 w. ćw. [zal.]
sylabus
Foreign language: English w. ćw. 30h
(en)o Hanna Kaczmarczyk 30 1 w. ćw. [zal.]
sylabus
Foreign language: English w. 30h
(en)o Magdalena Potts 30 1 w. [zal.]
sylabus
Foreign language: English ćw. 30h
(en)o Małgorzata Wujec 30 1 ćw. [zal.]
sylabus
Foreign language: French w. ćw. 30h
(en)o mgr Agata Płaskowicka 30 1 w. ćw. [zal.]
sylabus
Foreign language: Italian w. ćw. 30h
(en)o Filip Łopuski 30 1 w. ćw. [zal.]
sylabus
bez grupy / obowiązkowe
Chemia w. 30h
(en)o dr Joanna Kurkowska 30 2 w. [egz.]
sylabus
Ćwiczenia wprowadzające do konserwacji ćw. 45h
(en)o dr Grażyna Macander-Majkowska 45 6 ćw. [egz. kom.]
sylabus
Photography ćw. 45h
(en)o Roman Stasiuk
mgr Piotr Zambrzycki
45 2 ćw. [zal. z oceną]
sylabus
History of art I w. 30h
(en)o mgr Marek Machowski 30 1 w. [egz.]
sylabus
Painting ćw. 120h
(en)o dr hab. Zuzanna Tomaś-Krynicka
Łukasz Zedlewski
120 4 ćw. [egz. kom.]
sylabus
Materiałoznawstwo w. 45h
(en)o dr Anna Nowicka 45 2 w. [ZIE]
sylabus
Nauki pomocnicze historii sztuki w. 30h
(en)o dr Anna Oleńska 30 1 w. [egz.]
sylabus
Plein-air ćw. 60h
(en)o Łukasz Zedlewski
dr hab. Zuzanna Tomaś-Krynicka
60 2 ćw. [zal.]
sylabus
Drawing ćw. 120h
(en)o dr hab. Zuzanna Tomaś-Krynicka
Łukasz Zedlewski
120 4 ćw. [egz. kom.]
sylabus
Technologia malarstwa - praktyka ćw. 60h
(en)o prof.dr hab. Jerzy Nowosielski
dr Mateusz Jasiński
dr Piotr Stefanow
60 4 ćw. [egz. kom.]
sylabus
Wiedza o papierze w. 15h
(en)o Elżbieta Jeżewska 15 1 w. [egz.]
sylabus
(en)Razem: 690 30
(en)ROK
II
(en)SEMESTR
3
Języki obce ECTS (min): 1 ECTS (max): 6
Foreign language: English w. ćw. 30h
(en)o mgr Mariola Pachnia 30 1 w. ćw. [zal.]
sylabus
Foreign language: English w. ćw. 30h
(en)o Hanna Kaczmarczyk 30 1 w. ćw. [zal.]
sylabus
Foreign language: English B2 w. 1h
(en)o mgr Dagmara Dęga-Lewarska 1 1 w. [zal.]
sylabus
Foreign language: Italian ćw. 30h
(en)o Filip Łopuski 30 1 ćw. [zal.]
sylabus
bez grupy / obowiązkowe
Chemia konserwacji starych druków - chemia włókien roślinnych w. 15h
(en)o Elżbieta Jeżewska 15 1 w. [egz.]
sylabus
History of philosophy 30h
(en)o dr Piotr Teodorczuk 30 2 [egz.]
sylabus
Historia książki i opraw w. 30h
(en)o Wojciech Chrościcki 30 2 w. [zal.]
sylabus
Historia książki i opraw w. 30h
(en)o Joanna Milewska-Kozłowska 30 2 w. [zal.]
sylabus
History of art II w. 30h
(en)o dr Marcin Zgliński 30 1 w. [zal.]
sylabus
Foreign language: English w. ćw. 30h
(en)o Hanna Kaczmarczyk 30 1 w. ćw. [zal.]
sylabus
Malarstwo pracownia I ćw. 120h
(en)o dr Maciej Wojciechowski 120 4 ćw. [egz.]
sylabus
Malarstwo pracownia II ćw. 120h
(en)o dr hab. Zuzanna Tomaś-Krynicka
dr Kacper Ziółkowski
120 4 ćw. [egz.]
sylabus
Materiałoznawstwo (chemia polimerów) w. 30h
(en)o dr Joanna Kurkowska 30 1 w. [egz.]
sylabus
Rysunek pracownia kompozycji projektowej i rysunku ćw. 90h
(en)o dr hab. Artur Krajewski 90 3 ćw. [egz.]
sylabus
Rysunek. Pracownia rysunku i form monumentalnych ćw. 90h
(en)o dr hab. Grzegorz Stachańczyk 90 3 ćw. [egz.]
sylabus
Techniki i technologia opraw ćw. 180h
(en)o Wojciech Chrościcki
dr Grażyna Macander-Majkowska
dr Dorota Dzik-Kruszelnicka
180 10 ćw. [egz.]
sylabus
Technologia malarstwa - praktyka w. 45h
(en)o dr hab. Aleksandra Krupska 45 2 w. [zal. z oceną]
sylabus
Technologia malarstwa - teoria w. 15h
(en)o dr hab. Aleksandra Krupska 15 1 w. [zal. z oceną]
sylabus
Technologia pozłotnictwa w. 30h
(en)o dr Anna Zalewska-Falińska
dr Rafał Nijak
30 1 w. [egz.]
sylabus
Wiedza o papierze w. 15h
(en)o Elżbieta Jeżewska 15 1 w. [egz.]
sylabus
(en)Razem: 991 45
(en)ROK
II
(en)SEMESTR
4
Języki obce ECTS (min): 1 ECTS (max): 6
Foreign language: English w. ćw. 30h
(en)o Hanna Kaczmarczyk 30 1 w. ćw. [zal.]
sylabus
Foreign language: English w. ćw. 30h
(en)o mgr Mariola Pachnia 30 1 w. ćw. [zal.]
sylabus
Foreign language: English B2 w. 1h
(en)o mgr Dagmara Dęga-Lewarska 1 1 w. [zal.]
sylabus
Foreign language: Italian ćw. 30h
(en)o Filip Łopuski 30 1 ćw. [zal.]
sylabus
bez grupy / obowiązkowe
Chemia konserwacji starych druków w. 30h
(en)o mgr Bogdan Zerek 30 1 w. [egz.]
sylabus
History of philosophy 30h
(en)o dr Piotr Teodorczuk 30 2 [egz.]
sylabus
Historia książki i opraw w. 30h
(en)o Joanna Milewska-Kozłowska 30 2 w. [egz.]
sylabus
History of art II w. 30h
(en)o dr Marcin Zgliński 30 1 w. [egz.]
sylabus
Foreign language: English w. ćw. 30h
(en)o Hanna Kaczmarczyk 30 1 w. ćw. [zal.]
sylabus
Malarstwo pracownia I ćw. 120h
(en)o dr Maciej Wojciechowski 120 4 ćw. [egz.]
sylabus
Malarstwo pracownia II ćw. 120h
(en)o dr hab. Zuzanna Tomaś-Krynicka
dr Kacper Ziółkowski
120 4 ćw. [egz.]
sylabus
Materiałoznawstwo (spoiwa organiczne pochodzenia naturalnego) w. 30h
(en)o dr Anna Nowicka 30 1 w. [egz.]
sylabus
Student internships ćw. 120h
(en)o dr Grażyna Macander-Majkowska 120 4 ćw. [zal.]
sylabus
Rysunek pracownia kompozycji projektowej i rysunku ćw. 90h
(en)o dr hab. Artur Krajewski 90 3 ćw. [egz.]
sylabus
Rysunek. Pracownia rysunku i form monumentalnych ćw. 90h
(en)o dr hab. Grzegorz Stachańczyk 90 3 ćw. [egz.]
sylabus
Techniki i technologia opraw ćw. 180h
(en)o dr Grażyna Macander-Majkowska
Wojciech Chrościcki
dr Dorota Dzik-Kruszelnicka
180 7 ćw. [egz.]
sylabus
Technologia malarstwa - praktyka ćw. 30h
(en)o dr hab. Aleksandra Krupska 30 1 ćw. [zal. z oceną]
sylabus
Technologia malarstwa - teoria w. 30h
(en)o dr hab. Aleksandra Krupska 30 1 w. [egz.]
sylabus
Technologia pozłotnictwa ćw. 60h
(en)o dr Anna Zalewska-Falińska
dr Rafał Nijak
60 2 ćw. [zal. z oceną]
sylabus
(en)Razem: 1111 43
(en)ROK
III
(en)SEMESTR
5
bez grupy / obowiązkowe
Chemia konserwacji starych druków w. 30h
(en)o mgr Bogdan Zerek 30 1 w. [zal. z oceną]
sylabus
Chemia konserwacji starych druków - chemia włókien roślinnych w. 15h
(en)o Elżbieta Jeżewska 15 1 w. [egz.]
sylabus
Photography ćw. 30h
(en)o Roman Stasiuk
mgr Piotr Zambrzycki
30 1 ćw. [zal. z oceną]
sylabus
Historia grafiki europejskiej i rysunku XV - XX w. w. 30h
(en)o dr hab. Jolanta Talbierska 30 2 w. [zal.]
sylabus
History of art III w. 30h
(en)o dr Paweł Ignaczak 30 1 w. [zal.]
sylabus
Identyfikacja i konserwacja fotografii - praktyka w. 25h
(en)o dr Izabela Zając 25 1 w. [zal. z oceną]
sylabus
Identyfikacja i konserwacja fotografii - teoria w. 5h
(en)o dr Izabela Zając 5 1 w. [zal. z oceną]
sylabus
Iconography and iconology 30h
(en)o dr Marcin Zgliński 30 2 [zal. z oceną]
sylabus
English language w. ćw. 30h
(en)o dr Inez Szachułowicz 30 1 w. ćw. [zal.]
sylabus
Foreign language: Russian ćw. 30h
(en)o dr Janina Furgał 30 1 ćw. [zal.]
sylabus
Konserwacja i restauracja grafiki i rysunku - praktyka w. 15h
(en)o dr hab. Weronika Liszewska 15 1 w. [zal. z oceną]
sylabus
Konserwacja i restauracja grafiki i rysunku - teoria w. 45h
(en)o dr hab. Weronika Liszewska 45 3 w. [egz.]
sylabus
Konserwacja i restauracja starych druków i rękopisów - praktyka w. 105h
(en)o dr hab. Marzenna Ciechańska 105 5 w. [zal. z oceną]
sylabus
Konserwacja i restauracja starych druków i rękopisów - teoria w. 45h
(en)o dr hab. Marzenna Ciechańska 45 2 w. [egz.]
sylabus
Kopia - miniatura na pergaminie ćw. 60h
(en)o dr Anna Zalewska-Falińska 60 2 ćw. [zal.]
sylabus
Laboratorium kursowe ćw. 15h
(en)o dr Joanna Kurkowska
mgr Aleksandra Rzeszutek
dr Anna Nowicka
Elżbieta Jeżewska
mgr Piotr Zambrzycki
Tymon Rizov-Ciechański
Kamila Załęska
mgr Konrad Stasiuk
Roman Stasiuk
Anna Puchta
dr Anna Zatorska
Katarzyna Królikowska-Pataraja
15 1 ćw. [zal.]
sylabus
Malarstwo pracownia I ćw. 60h
(en)o dr Maciej Wojciechowski 60 2 ćw. [egz.]
sylabus
Malarstwo pracownia II ćw. 60h
(en)o dr hab. Zuzanna Tomaś-Krynicka
dr Kacper Ziółkowski
60 2 ćw. [egz.]
sylabus
Rysunek pracownia kompozycji projektowej i rysunku ćw. 90h
(en)o dr hab. Artur Krajewski 90 3 ćw. [egz.]
sylabus
Rysunek. Pracownia rysunku i form monumentalnych ćw. 90h
(en)o dr hab. Grzegorz Stachańczyk 90 3 ćw. [egz.]
sylabus
(en)Razem: 840 36
(en)ROK
III
(en)SEMESTR
6
Język obcy ECTS: 1 ilość: 1
Foreign language: French ćw. 30h
(en)o mgr Agata Płaskowicka 30 1 ćw. [zal.]
sylabus
Foreign language: Russian ćw. 30h
(en)o dr Janina Furgał 30 1 ćw. [zal.]
sylabus
bez grupy / obowiązkowe
Chemia konserwacji starych druków w. 30h
(en)o mgr Bogdan Zerek 30 1 w. [zal. z oceną]
sylabus
Photography ćw. 30h
(en)o Roman Stasiuk
mgr Piotr Zambrzycki
30 1 ćw. [zal. z oceną]
sylabus
Historia grafiki europejskiej i rysunku XV - XX w. w. 30h
(en)o dr hab. Jolanta Talbierska 30 2 w. [zal.]
sylabus
History of art III w. 30h
(en)o dr Paweł Ignaczak 30 1 w. [egz.]
sylabus
Identyfikacja i konserwacja fotografii - praktyka w. 25h
(en)o dr Izabela Zając 25 1 w. [zal. z oceną]
sylabus
Identyfikacja i konserwacja fotografii - teoria w. 5h
(en)o dr Izabela Zając 5 1 w. [zal. z oceną]
sylabus
English language w. ćw. 30h
(en)o dr Inez Szachułowicz 30 1 w. ćw. [zal.]
sylabus
Konserwacja i restauracja grafiki i rysunku - praktyka ćw. 45h
(en)o dr hab. Weronika Liszewska 45 1 ćw. [egz.]
sylabus
Konserwacja i restauracja grafiki i rysunku - teoria w. 15h
(en)o dr hab. Weronika Liszewska 15 1 w. [egz.]
w. [egz.]
sylabus
Konserwacja i restauracja starych druków i rękopisów - praktyka ćw. 120h
(en)o dr hab. Marzenna Ciechańska 120 5 ćw. [egz.]
sylabus
Konserwacja i restauracja starych druków i rękopisów - teoria w. 30h
(en)o dr hab. Marzenna Ciechańska 30 2 w. [egz.]
sylabus
Kopia - miniatura na pergaminie ćw. 60h
(en)o dr Anna Zalewska-Falińska 60 2 ćw. [zal.]
sylabus
Kostiumologia judaika w. 30h
(en)o dr Maria Rudzka 30 2 w. [egz.]
sylabus
Malarstwo pracownia I ćw. 60h
(en)o dr Maciej Wojciechowski 60 2 ćw. [egz.]
sylabus
Malarstwo pracownia II ćw. 60h
(en)o dr hab. Zuzanna Tomaś-Krynicka
dr Kacper Ziółkowski
60 2 ćw. [egz.]
sylabus
Student internships ćw. 120h
(en)o dr Grażyna Macander-Majkowska 120 4 ćw. [zal.]
sylabus
Rysunek pracownia kompozycji projektowej i rysunku ćw. 90h
(en)o dr hab. Artur Krajewski 90 3 ćw. [egz.]
sylabus
Rysunek. Pracownia rysunku i form monumentalnych ćw. 90h
(en)o dr hab. Grzegorz Stachańczyk 90 3 ćw. [egz.]
sylabus
(en)Razem: 930 36
(en)ROK
IV
(en)SEMESTR
7
Konwersatorium do wyboru ECTS: 2 ilość: 1
Contemporary Art&Theory Konw 30h
(en)d dr Ewa Bobrowska 30 3 [zal. z oceną]
sylabus
bez grupy / obowiązkowe
Aesthetics 30h
(en)o dr Piotr Teodorczuk 30 2 [egz.]
sylabus
Historia ochrony zabytków w. 30h
(en)o dr hab. Krzysztof Chmielewski 30 3 w. [egz.]
sylabus
History of early modern art in Poland 30h
(en)o mgr Marek Machowski 30 2 [egz.]
sylabus
Identyfikacja i konserwacja fotografii - praktyka ćw. 25h
(en)o dr Izabela Zając 25 1 ćw. [zal. z oceną]
sylabus
Identyfikacja i konserwacja fotografii - teoria w. 10h
(en)o dr Izabela Zając 10 1 w. [zal. z oceną]
sylabus
Konserwacja i restauracja grafiki i rysunku - praktyka ćw. 15h
(en)o dr hab. Weronika Liszewska 15 3 ćw. [zal.]
sylabus
Konserwacja i restauracja grafiki i rysunku - teoria w. 60h
(en)o dr hab. Weronika Liszewska 60 3 w. [egz.]
sylabus
Konserwacja i restauracja starych druków i rękopisów - praktyka ćw. 150h
(en)o Wojciech Chrościcki
dr Izabela Zając
Zofia Koss
150 5 ćw. [zal. z oceną]
sylabus
Konserwacja i restauracja starych druków i rękopisów - teoria w. 30h
(en)o Wojciech Chrościcki
dr Izabela Zając
30 3 w. [egz.]
sylabus
Kopia - akwarela ćw. 30h
(en)o dr Piotr Stefanow 30 3 ćw. [zal.]
sylabus
Laboratorium kursowe ćw. 15h
(en)o dr Joanna Kurkowska
mgr Aleksandra Rzeszutek
dr Anna Nowicka
Elżbieta Jeżewska
mgr Piotr Zambrzycki
Tymon Rizov-Ciechański
Kamila Załęska
mgr Konrad Stasiuk
Roman Stasiuk
Anna Puchta
dr Anna Zatorska
Katarzyna Królikowska-Pataraja
15 1 ćw. [zal.]
sylabus
Malarstwo pracownia I ćw. 60h
(en)o dr Maciej Wojciechowski 60 2 ćw. [egz.]
sylabus
Malarstwo pracownia II ćw. 60h
(en)o dr hab. Zuzanna Tomaś-Krynicka
dr Kacper Ziółkowski
60 2 ćw. [egz.]
sylabus
Przedmiot artystyczny ćw. 60h
(en)o 60 2 ćw. [egz.]
sylabus
Przedmiot artystyczny ćw. 30h
(en)d 30 1 ćw. [zal. z oceną]
sylabus
Rysunek pracownia kompozycji projektowej i rysunku ćw. 60h
(en)o dr hab. Artur Krajewski 60 2 ćw. [egz.]
sylabus
Rysunek. Pracownia rysunku i form monumentalnych ćw. 60h
(en)o dr hab. Grzegorz Stachańczyk 60 2 ćw. [egz.]
sylabus
(en)Razem: 785 40
(en)ROK
IV
(en)SEMESTR
8
Konwersatorium do wyboru ECTS: 2 ilość: 1
Contemporary Art&Theory Konw 30h
(en)d dr Ewa Bobrowska 30 3 [zal. z oceną]
sylabus
bez grupy / obowiązkowe
History of modern art in Poland w. 30h
(en)o dr Marcin Zgliński 30 3 w. [egz.]
sylabus
Identyfikacja i konserwacja fotografii - praktyka ćw. 10h
(en)o dr Izabela Zając 10 1 ćw. [egz.]
sylabus
Identyfikacja i konserwacja fotografii - teoria w. 20h
(en)o dr Izabela Zając 20 1 w. [egz.]
sylabus
Konserwacja i restauracja grafiki i rysunku - praktyka ćw. 60h
(en)o dr hab. Weronika Liszewska 60 2 ćw. [egz.]
sylabus
Konserwacja i restauracja grafiki i rysunku - teoria w. 30h
(en)o dr hab. Weronika Liszewska 30 2 w. [egz.]
sylabus
Konserwacja i restauracja starych druków i rękopisów - praktyka ćw. 150h
(en)o Wojciech Chrościcki
dr Izabela Zając
Zofia Koss
150 5 ćw. [ZIE]
sylabus
Konserwacja i restauracja starych druków i rękopisów - teoria w. 30h
(en)o Wojciech Chrościcki
dr Izabela Zając
30 3 w. [egz.]
sylabus
Kopia - akwarela ćw. 60h
(en)o dr Piotr Stefanow 60 3 ćw. [zal. z oceną]
sylabus
Malarstwo pracownia I ćw. 60h
(en)o dr Maciej Wojciechowski 60 2 ćw. [egz.]
sylabus
Malarstwo pracownia II ćw. 60h
(en)o dr hab. Zuzanna Tomaś-Krynicka
dr Kacper Ziółkowski
60 2 ćw. [egz.]
sylabus
Student internships ćw. 120h
(en)o dr Grażyna Macander-Majkowska 120 4 ćw. [zal.]
sylabus
Przedmiot artystyczny ćw. 60h
(en)o 60 2 ćw. [egz.]
sylabus
Przedmiot artystyczny ćw. 30h
(en)d 30 1 ćw. [zal. z oceną]
sylabus
Rysunek pracownia kompozycji projektowej i rysunku ćw. 60h
(en)o dr hab. Artur Krajewski 60 2 ćw. [egz.]
sylabus
Rysunek. Pracownia rysunku i form monumentalnych ćw. 60h
(en)o dr hab. Grzegorz Stachańczyk 60 2 ćw. [egz.]
sylabus
Teoria konserwacji w. 30h
(en)o Julia Burdajewicz
prof. zw. Iwona Szmelter
dr hab. Krzysztof Chmielewski
dr hab. Joanna Czernichowska
30 2 w. [zal.]
sylabus
(en)Razem: 900 39
(en)ROK
V
(en)SEMESTR
9
bez grupy / obowiązkowe
Aneks artystyczny do dyplomu ćw. 60h
(en)d dr hab. Artur Krajewski 60 1 ćw. [zal. z oceną]
sylabus
Aneks artystyczny do dyplomu ćw. 60h
(en)d dr hab. Grzegorz Stachańczyk 60 3 ćw. [zal. z oceną]
sylabus
Aneks artystyczny do dyplomu ćw. 60h
(en)d dr hab. Zuzanna Tomaś-Krynicka 60 3 ćw. [zal. z oceną]
sylabus
Aneks artystyczny do dyplomu ćw. 60h
(en)d dr Maciej Wojciechowski 60 3 ćw. [zal. z oceną]
sylabus
Aneks artystyczny do dyplomu ćw. 60h
(en)d dr Kacper Ziółkowski 60 3 ćw. [zal. z oceną]
sylabus
Identyfikacja i konserwacja fotografii - praktyka ćw. 30h
(en)o dr Izabela Zając 30 2 ćw. [egz.]
sylabus
Konserwacja i restauracja pastelu praktyka ćw. 45h
(en)o dr Grażyna Macander-Majkowska 45 2 ćw. [zal. z oceną]
sylabus
Konserwacja i restauracja pastelu teoria w. 15h
(en)o dr Grażyna Macander-Majkowska 15 1 w. [zal. z oceną]
sylabus
Konserwacja i restauracja starych druków i rękopisów - praktyka ćw. 195h
(en)o Wojciech Chrościcki
dr Izabela Zając
Zofia Koss
195 11 ćw. [zal. z oceną]
sylabus
Konserwacja i restauracja starych druków i rękopisów - teoria w. 30h
(en)o Wojciech Chrościcki
dr Izabela Zając
30 3 w. [egz.]
sylabus
Konserwacja i restauracja zabytków archeologicznych i etnograficznych w. 30h
(en)o dr hab. Jacek Martusewicz
dr hab. Krzysztof Chmielewski
dr hab. Joanna Czernichowska
30 2 w. [zal.]
sylabus
Kopia ikony ćw. 60h
(en)d dr hab. Danuta Stępień 60 3 ćw. [zal. z oceną]
sylabus
Laboratorium kursowe ćw. 15h
(en)o dr Joanna Kurkowska
mgr Aleksandra Rzeszutek
dr Anna Nowicka
Elżbieta Jeżewska
mgr Piotr Zambrzycki
Tymon Rizov-Ciechański
Kamila Załęska
mgr Konrad Stasiuk
Roman Stasiuk
Anna Puchta
dr Anna Zatorska
Katarzyna Królikowska-Pataraja
15 1 ćw. [zal.]
sylabus
Lettering ćw. 60h
(en)o dr Grażyna Macander-Majkowska 60 4 ćw. [zal. z oceną]
sylabus
Mikrobiologia w. 30h
(en)o mgr Bogdan Zerek 30 1 w. [egz.]
sylabus
Ochrona i konserwacja - restauracja dzieł sztuki i obiektów sztuki nowoczesnej i współczesnej w. 30h
(en)o dr hab. Monika Jadzińska
prof. zw. Iwona Szmelter
30 2 w. [zal.]
sylabus
Prawne i finansowe aspekty przygotowania projektu konserwacji w. 8h
(en)o Marcin Kozarzewski 8 1 w. [zal.]
sylabus
Techniki i technologia opraw ćw. 60h
(en)o dr Grażyna Macander-Majkowska
Wojciech Chrościcki
dr Dorota Dzik-Kruszelnicka
60 4 ćw. [zal. z oceną]
sylabus
(en)Razem: 908 50
(en)ROK
V
(en)SEMESTR
10
Proseminarium do wyboru ECTS: 4 ilość: 1
Contemporary Art&Theory 45h
(en)d dr Ewa Bobrowska 45 4 [zal. z oceną]
sylabus
Człowiek i społeczeństwo w czasach współczesnych 30h
(en)d mgr Tadeusz Walentowicz 30 4 [zal. z oceną]
sylabus
Hermeneutics and art 30h
(en)d dr Piotr Teodorczuk 30 4 [zal. z oceną]
sylabus
Małe formy pamięci 30h
(en)d dr Maria Rudzka 30 4 [zal. z oceną]
sylabus
Wykład konwersatoryjny do wyboru ECTS: 2 ilość: 1
Studium przedsiębiorczości 30h
(en)d mgr Magdalena Sołtys 30 2 [zal. z oceną]
sylabus
bez grupy / obowiązkowe
Aneks artystyczny do dyplomu ćw. 60h
(en)d dr hab. Grzegorz Stachańczyk 60 3 ćw. [zal. z oceną]
sylabus
Aneks artystyczny do dyplomu ćw. 60h
(en)d dr hab. Artur Krajewski 60 1 ćw. [zal. z oceną]
sylabus
Aneks artystyczny do dyplomu ćw. 60h
(en)d dr hab. Zuzanna Tomaś-Krynicka 60 3 ćw. [zal. z oceną]
sylabus
Aneks artystyczny do dyplomu ćw. 60h
(en)d dr Maciej Wojciechowski 60 3 ćw. [zal. z oceną]
sylabus
Aneks artystyczny do dyplomu ćw. 60h
(en)d dr Kacper Ziółkowski 60 3 ćw. [zal. z oceną]
sylabus
Historia fotografii w. 45h
(en)o dr hab. Zbigniew Tomaszczuk, prof ASP 45 2 w. [egz.]
sylabus
Identyfikacja i konserwacja fotografii - praktyka ćw. 30h
(en)o dr Izabela Zając 30 2 ćw. [egz.]
sylabus
Konserwacja i restauracja pastelu praktyka ćw. 45h
(en)o dr Grażyna Macander-Majkowska 45 2 ćw. [zal. z oceną]
sylabus
Konserwacja i restauracja pastelu teoria w. 15h
(en)o dr Grażyna Macander-Majkowska 15 1 w. [zal. z oceną]
sylabus
Konserwacja i restauracja starych druków i rękopisów - praktyka ćw. 120h
(en)o Wojciech Chrościcki
dr Izabela Zając
Zofia Koss
120 4 ćw. [zal. z oceną]
sylabus
Konserwacja i restauracja starych druków i rękopisów - teoria w. 30h
(en)o Wojciech Chrościcki
dr Izabela Zając
30 2 w. [egz.]
sylabus
Konserwacja i restauracja zabytków archeologicznych i etnograficznych w. ćw. 45h
(en)o dr hab. Jacek Martusewicz
dr hab. Krzysztof Chmielewski
dr hab. Joanna Czernichowska
45 2 w. ćw. [zal. z oceną]
sylabus
Kopia ikony ćw. 60h
(en)d dr hab. Danuta Stępień 60 3 ćw. [zal. z oceną]
sylabus
Laboratorium magisterskie ćw. 45h
(en)o dr Joanna Kurkowska
Katarzyna Królikowska-Pataraja
mgr Aleksandra Rzeszutek
dr Anna Nowicka
Elżbieta Jeżewska
mgr Piotr Zambrzycki
Tymon Rizov-Ciechański
Kamila Załęska
mgr Konrad Stasiuk
Roman Stasiuk
Anna Puchta
dr Monika Stachurska
dr Anna Zatorska
45 2 ćw. [zal.]
sylabus
Lettering ćw. 60h
(en)o dr Grażyna Macander-Majkowska 60 4 ćw. [zal. z oceną]
sylabus
Ochrona i konserwacja - restauracja dzieł sztuki i obiektów sztuki nowoczesnej i współczesnej w. ćw. 60h
(en)o dr hab. Monika Jadzińska
prof. zw. Iwona Szmelter
60 2 w. ćw. [zal. z oceną]
sylabus
Pracownia magisterska ćw. 60h
(en)o dr hab. Weronika Liszewska
dr Izabela Zając
dr hab. Marzenna Ciechańska
dr Dorota Dzik-Kruszelnicka
60 6 ćw. [zal.]
sylabus
Master diploma seminar 30h
(en)o dr hab. Weronika Liszewska
dr Izabela Zając
dr hab. Marzenna Ciechańska
dr Dorota Dzik-Kruszelnicka
30 3 [zal.]
sylabus
Techniki i technologia opraw ćw. 60h
(en)o dr Grażyna Macander-Majkowska
Wojciech Chrościcki
dr Dorota Dzik-Kruszelnicka
60 4 ćw. [zal. z oceną]
sylabus
(en)Razem: 1080 58
(en)ROK
VI
(en)SEMESTR
11
Seminarium dyplomowe ECTS: 6 ilość: 1
Filozoficzna diagnoza współczesności 30h
(en)d dr Aleksander Zbrzezny
mgr Tadeusz Walentowicz
30 6 [zal. z oceną]
sylabus
Psychoanaliza i hermeneutyka sztuki 30h
(en)d dr Piotr Teodorczuk 30 6 [zal. z oceną]
sylabus
Sztuka współczesna a kontekst amerykański 30h
(en)d dr Ewa Bobrowska 30 6 [zal. z oceną]
sylabus
Wokół przedmiotu 30h
(en)d dr Krystyna Łuczak-Surówka 30 6 [zal. z oceną]
sylabus
Konwersatorium do wyboru ECTS: 3 ilość: 1
Studium przedsiębiorczości Konw 30h
(en)d mgr Magdalena Sołtys 30 3 Konw [zal. z oceną]
sylabus
bez grupy / obowiązkowe
Aneks konserwatorski do dyplomu ćw. 60h
(en)d dr hab. Weronika Liszewska
dr Izabela Zając
dr hab. Marzenna Ciechańska
dr Dorota Dzik-Kruszelnicka
60 3 ćw. [zal.]
sylabus
Aneks technologiczny do dyplomu ćw. 60h
(en)d dr hab. Weronika Liszewska
dr Izabela Zając
dr hab. Marzenna Ciechańska
dr Dorota Dzik-Kruszelnicka
60 3 ćw. [zal.]
sylabus
Aneks technologiczny do dyplomu ćw. 60h
(en)d dr Piotr Stefanow
dr Mateusz Jasiński
dr Rafał Nijak
dr hab. Danuta Stępień
60 3 ćw. [zal. z oceną]
sylabus
Laboratorium magisterskie ćw. 30h
(en)o dr Joanna Kurkowska
mgr Aleksandra Rzeszutek
dr Anna Nowicka
Elżbieta Jeżewska
mgr Piotr Zambrzycki
Tymon Rizov-Ciechański
Kamila Załęska
mgr Konrad Stasiuk
Roman Stasiuk
Anna Puchta
dr Anna Zatorska
Katarzyna Królikowska-Pataraja
30 2 ćw. [zal.]
sylabus
Pracownia magisterska ćw. 240h
(en)o dr hab. Weronika Liszewska
dr Izabela Zając
dr hab. Marzenna Ciechańska
dr Dorota Dzik-Kruszelnicka
240 18 ćw. [zal.]
sylabus
Master diploma seminar ćw. 30h
(en)o dr hab. Weronika Liszewska
dr Izabela Zając
dr hab. Marzenna Ciechańska
dr Dorota Dzik-Kruszelnicka
30 5 ćw. [zal.]
sylabus
Master diploma seminar - theory ćw. 30h
(en)o dr hab. Weronika Liszewska
dr Izabela Zając
dr hab. Marzenna Ciechańska
dr Dorota Dzik-Kruszelnicka
30 5 ćw. [zal.]
sylabus
(en)Razem: 570 48
(en)ROK
VI
(en)SEMESTR
12
bez grupy / obowiązkowe
Aneks konserwatorski do dyplomu ćw. 60h
(en)d dr hab. Weronika Liszewska
dr Izabela Zając
dr hab. Marzenna Ciechańska
dr Dorota Dzik-Kruszelnicka
60 3 ćw. [zal.]
sylabus
Aneks technologiczny do dyplomu ćw. 60h
(en)d dr hab. Weronika Liszewska
dr Izabela Zając
dr hab. Marzenna Ciechańska
dr Dorota Dzik-Kruszelnicka
60 3 ćw. [zal.]
sylabus
Aneks technologiczny do dyplomu ćw. 60h
(en)d dr Piotr Stefanow
dr Rafał Nijak
dr Mateusz Jasiński
dr hab. Danuta Stępień
60 3 ćw. [zal. z oceną]
sylabus
Laboratorium magisterskie ćw. 30h
(en)o dr Joanna Kurkowska
Katarzyna Królikowska-Pataraja
mgr Aleksandra Rzeszutek
dr Anna Nowicka
Elżbieta Jeżewska
mgr Piotr Zambrzycki
Tymon Rizov-Ciechański
Kamila Załęska
mgr Konrad Stasiuk
Roman Stasiuk
Anna Puchta
dr Anna Zatorska
30 2 ćw. [zal.]
sylabus
Pracownia magisterska ćw. 255h
(en)o dr hab. Weronika Liszewska
dr Izabela Zając
dr hab. Marzenna Ciechańska
dr Dorota Dzik-Kruszelnicka
255 14 ćw. [zal.]
sylabus
Master diploma seminar 15h
(en)o dr hab. Weronika Liszewska
dr Izabela Zając
dr hab. Marzenna Ciechańska
dr Dorota Dzik-Kruszelnicka
15 2 [zal.]
sylabus
Master diploma seminar - theory 15h
(en)o dr hab. Weronika Liszewska
dr Izabela Zając
dr hab. Marzenna Ciechańska
dr Dorota Dzik-Kruszelnicka
15 2 [zal.]
sylabus
(en)Razem: 495 29