Katalog ECTS

ROCZNY PROGRAM KSZTAŁCENIA

Wydział: Wydział Rzeźby
Kierunek: Rzeźba
Studia stacjonarne jednolite studia magisterskie


Przedmiot Rodzaj zajęć
dydaktycznych
Obowiązkowe/
Wybór
Prowadzący Czas
[h]
ECTS
[pkt.]
Zaliczenie Sylabus
ROK
III
SEMESTR
5
Język obcy ECTS (min): 1 ECTS (max): 6 ilość: 1
Język angielski ćw. 30h
o mgr Mariola Pachnia 30 1 ćw. [zal. z oceną]
sylabus
Język angielski w. ćw. 30h
o dr Inez Szachułowicz 30 1 w. ćw. [zal.]
sylabus
Język rosyjski ćw. 30h
o dr Janina Furgał 30 1 ćw. [zal.]
sylabus
Język włoski w. 30h
o Filip Łopuski 30 1 w. [zal.]
sylabus
Języki obce: język angielski w. ćw. 30h
o Hanna Kaczmarczyk 30 1 w. ćw. [zal.]
sylabus
Języki obce: język angielski B2 ćw. 30h
o dr Janina Furgał
dr Inez Szachułowicz
30 1 ćw. [zal.]
sylabus
Języki obce: język francuski ćw. 30h
o mgr Agata Płaskowicka 30 1 ćw. [zal.]
sylabus
Języki obce: język francuski B2 w. 1h
o mgr Agata Płaskowicka 1 1 w. [zal.]
sylabus
Języki obce: język niemiecki ćw. 30h
o Marcin Stachurski 30 1 ćw. [egz.]
sylabus
Polish language for Erasmus+ ćw. 30h
d Miłosz Lindner 30 2 ćw. [zal. z oceną]
sylabus
Techniki do wyboru ECTS: 4 ilość: 1
Fotografia ćw. 120h
o mgr Anna Młotowska 120 2 ćw. [zal. z oceną]
sylabus
Grafika warsztatowa ćw. 120h
o dr hab. Małgorzata Dmitruk 120 2 ćw. [zal. z oceną]
sylabus
Techniki kamienia ćw. 120h
o mgr Stanisław Gruszka 120 2 ćw. [zal. z oceną]
sylabus
Pracownia Rzeźby dla pierwszego roku do wyboru ECTS: 11 ilość: 1
Rzeźba ćw. 240h
o dr hab. Roman Pietrzak 240 10 ćw. [egz.]
sylabus
Pracownia Rzeźby do wyboru ECTS: 14 ilość: 1
Rzeźba - pracownia I ćw. 240h
o prof. Adam Myjak 240 10 ćw. [egz.]
sylabus
Pracownia Rysunku do wyboru ECTS: 10 ilość: 1
Rysunek pracownia II ćw. 300h
o prof. Mariusz Woszczyński 300 8 ćw. [egz.]
sylabus
bez grupy / obowiązkowe
Historia sztuki III w. 30h
o dr Paweł Ignaczak 30 1 w. [zal. z oceną]
sylabus
Medalierstwo ćw. 120h
o mgr Aleksandra Mazurkiewicz 120 4 ćw. [zal. z oceną]
sylabus
Rysunek ćw. 300h
o dr hab. Małgorzata Gurowska 300 8 ćw. [egz.]
sylabus
Rzeźba - pracownia działań przestrzennych ćw. 240h
o Agnieszka Wach
dr hab. Romuald Woźniak
240 10 ćw. [egz.]
sylabus
Rzeźba III ćw. 16h
o dr hab. Andrzej Sołyga 16 10 ćw. [egz.]
sylabus
Rzeźba w architekturze ćw. 120h
o dr Paweł Mysera 120 4 ćw. [zal. z oceną]
sylabus
Techniki brązu ćw. 120h
o dr Mieczysław Kozłowski 120 2 ćw. [zal. z oceną]
sylabus
Techniki ceramiki ćw. 120h
o dr Zbigniew Lorek
dr hab. Stanisław Brach
120 2 ćw. [zal. z oceną]
sylabus
Techniki drewna ćw. 120h
o mgr Albert Kozak
dr Marek Kowalski
120 2 ćw. [zal. z oceną]
sylabus
Razem: 2 116 88
ROK
III
SEMESTR
6
Język obcy ECTS: 1 ilość: 1
Język włoski ćw. 30h
o Filip Łopuski 30 1 ćw. [egz.]
sylabus
Języki obce: język angielski w. ćw. 30h
o Hanna Kaczmarczyk 30 1 w. ćw. [zal.]
sylabus
Języki obce: język angielski ćw. 30h
o mgr Mariola Pachnia 30 1 ćw. [egz.]
sylabus
Języki obce: język francuski ćw. 30h
o mgr Agata Płaskowicka 30 1 ćw. [egz.]
sylabus
Języki obce: język francuski B2 w. 1h
o mgr Agata Płaskowicka 1 1 w. [egz.]
sylabus
bez grupy / obowiązkowe
Historia sztuki III w. 30h
o dr hab. Waldemar Baraniewski 30 1 w. [egz.]
sylabus
Razem: 60 2
ROK
IV
SEMESTR
7
Wykład konwersatoryjny do wyboru ECTS: 2 ilość: 1
Filozofia kultury z elementami antropologii kultury w. 30h
d dr Katarzyna Kasia 30 2 w. [egz.]
sylabus
Filozoficzna nauka o człowieku 30h
d mgr Tadeusz Walentowicz 30 2 [zal. z oceną]
sylabus
Globalny Renesans I 30h
d dr Ewa Kociszewska 30 2 [egz.]
sylabus
Historia sztuki średniowiecznej w Polsce 30h
d mgr Marek Machowski 30 2 [egz.]
sylabus
Krytyka – emancypacja – postęp. Wprowadzenie do teorii krytycznej. 30h
d dr hab. Jan Sowa 30 2 [egz.]
sylabus
Lotna nowoczesność. Kapitalizm i kultura 30h
d dr Aleksander Zbrzezny 30 2 [zal. z oceną]
sylabus
Ustroje kultury wizualnej i role artystów w Polsce 1918-2018 30h
d dr hab. Jan Wojciechowski 30 2 [egz.]
sylabus
Konwersatorium do wyboru ECTS: 3 ilość: 1
Contemporary Art&Theory Konw 30h
d dr Ewa Bobrowska 30 3 Konw [zal. z oceną]
sylabus
Czym jest rzeźba nowoczesna? Konw 30h
d dr hab. Waldemar Baraniewski 30 3 Konw [zal. z oceną]
sylabus
Informacja w świecie cyfrowej ikonografii Konw 30h
d Włodzimierz Daszewski 30 3 Konw [zal. z oceną]
sylabus
Italia - Germania. Studium krytyczne architektury narodowej Konw 30h
d dr Olaf Kwapis 30 3 Konw [zal. z oceną]
sylabus
Pytania o formę Konw 30h
d mgr Magdalena Sołtys 30 3 Konw [zal. z oceną]
sylabus
Sztuka poza sztuką. Na granicach pola sztuki Konw 30h
d dr Jakub Szreder 30 3 Konw [zal. z oceną]
sylabus
Sztuka, życie, konflikty Konw 30h
d dr Jakub Banasiak
dr Jakub Dąbrowski
30 3 Konw [zal. z oceną]
sylabus
Tajemnice ROD Konw 30h
d dr Piotr Płucienniczak 30 3 Konw [zal. z oceną]
sylabus
Władza i pamięć Konw 30h
d dr Maria Rudzka 30 3 Konw [zal. z oceną]
sylabus
Pracownia Rzeźby dla pierwszego roku do wyboru ECTS: 11 ilość: 1
Rzeźba ćw. 240h
o dr hab. Roman Pietrzak 240 8 ćw. [egz.]
sylabus
Techniki do wyboru ECTS: 2 ilość: 1
Grafika warsztatowa ćw. 120h
o dr hab. Małgorzata Dmitruk 120 2 ćw. [zal. z oceną]
sylabus
Techniki brązu ćw. 120h
o dr Mieczysław Kozłowski 120 2 ćw. [zal. z oceną]
sylabus
Techniki ceramiki ćw. 120h
o dr Zbigniew Lorek
dr hab. Stanisław Brach
120 2 ćw. [zal. z oceną]
sylabus
Techniki kamienia ćw. 120h
o mgr Stanisław Gruszka 120 2 ćw. [zal. z oceną]
sylabus
Pracownia Rzeźby do wyboru ECTS: 14 ilość: 1
Rzeźba - pracownia działań przestrzennych ćw. 240h
o Agnieszka Wach
dr hab. Romuald Woźniak
240 8 ćw. [egz.]
sylabus
Rzeźba - pracownia I ćw. 240h
o prof. Adam Myjak 240 8 ćw. [egz.]
sylabus
Pracownia Rysunku do wyboru ECTS: 10 ilość: 1
Rysunek pracownia I ćw. 300h
o dr hab. Małgorzata Gurowska 300 5 ćw. [egz.]
sylabus
Rysunek pracownia II ćw. 300h
o prof. Mariusz Woszczyński 300 5 ćw. [egz.]
sylabus
Aneks do dyplomu ECTS: 1 ilość: 1
Rzeźba ćw. 240h
o dr Paweł Mysera 240 13 ćw. [egz.]
sylabus
bez grupy / obowiązkowe
Fotografia ćw. 45h
d Roman Stasiuk
mgr Piotr Zambrzycki
45 2 ćw. [zal. z oceną]
sylabus
Historia rzeźby polskiej 30h
o dr Maria Rudzka 30 2 [zal.]
sylabus
Medalierstwo ćw. 120h
o mgr Aleksandra Mazurkiewicz 120 6 ćw. [zal. z oceną]
sylabus
Rzeźba - pracownia działań przestrzennych ćw. 240h
o Agnieszka Wach
dr hab. Romuald Woźniak
240 8 ćw. [egz.]
sylabus
Rzeźba III ćw. 16h
o dr hab. Andrzej Sołyga 16 8 ćw. [egz.]
sylabus
Rzeźba w architekturze ćw. 120h
o dr Paweł Mysera 120 6 ćw. [zal. z oceną]
sylabus
Techniki drewna ćw. 120h
o mgr Albert Kozak
dr Marek Kowalski
120 2 ćw. [zal. z oceną]
sylabus
Razem: 1 891 77
ROK
IV
SEMESTR
8
Wykład konwersatoryjny do wyboru ECTS: 2 ilość: 1
Globalny Renesans II w. 30h
d dr Ewa Kociszewska 30 2 w. [egz.]
sylabus
Historia nowych mediów w. 30h
d dr Marika Kuźmicz 30 2 w. [zal. z oceną]
sylabus
Historia sztuki nowożytnej w Polsce 30h
d dr Marcin Zgliński 30 2 [egz.]
sylabus
Kostiumologia judaika 30h
d dr Maria Rudzka 30 2 [egz.]
sylabus
Kultura policyjna w. 30h
d dr Piotr Płucienniczak 30 2 w. [zal. z oceną]
sylabus
Studium przedsiębiorczości 30h
o mgr Magdalena Sołtys 30 2 [zal. z oceną]
sylabus
Sztuka użytkowa na przestrzeni wieków i społeczeństw 30h
d dr Anastazja Buttitta 30 2 [egz.]
sylabus
Wstęp do antropologii 30h
d mgr Tadeusz Walentowicz 30 2 [egz.]
sylabus
Proseminarium do wyboru ECTS: 4 ilość: 1
Architektura Warszawy w XIX i XX wieku. 30h
d dr Filip Burno 30 4 [zal. z oceną]
sylabus
Artyści wizualni. Środowisko, instytucje, publiczność 30h
d dr hab. Jan Wojciechowski 30 4 [zal. z oceną]
sylabus
Contemporary Art&Theory 30h
d dr Ewa Bobrowska 30 4 [zal. z oceną]
sylabus
Człowiek i społeczeństwo w czasach współczesnych 30h
d mgr Tadeusz Walentowicz 30 4 [zal. z oceną]
sylabus
Hermeneutyka i sztuka 30h
d dr Piotr Teodorczuk 30 4 [zal. z oceną]
sylabus
Kolekcje i muzea na ziemiach polskich od końca XVIII do końca XX w. 30h
d dr Paweł Ignaczak 30 4 [zal. z oceną]
sylabus
Nuda w czasach nadmiaru 30h
d dr Katarzyna Kasia 30 4 [zal. z oceną]
sylabus
Od klasy robotniczej do klasy kreatywnej i z powrotem. Sztuka, kultura i społeczeństwo w epoce późnego kapitalizmu 30h
d dr hab. Jan Sowa 30 4 [zal. z oceną]
sylabus
Rola fikcji w historii sztuki współczesnej 30h
d dr hab. Łukasz Ronduda 30 4 [zal. z oceną]
sylabus
Wizerunek człowieka poprzez sztukę użytkową 30h
d dr Anastazja Buttitta 30 4 [zal. z oceną]
sylabus
Zniszczenie przyrody 30h
d dr Piotr Płucienniczak 30 4 [zal. z oceną]
sylabus
bez grupy / obowiązkowe
Historia rzeźby polskiej w. 30h
o dr hab. Waldemar Baraniewski 30 2 w. [egz.]
sylabus
Razem: 90 8
ROK
V
SEMESTR
9
Seminarium dyplomowe ECTS: 6 ilość: 1
Bajki i baśnie 30h
d dr Ewa Muszyńska 30 6 [zal. z oceną]
sylabus
Filozoficzna diagnoza współczesności 30h
d dr Aleksander Zbrzezny
mgr Tadeusz Walentowicz
30 6 [zal. z oceną]
sylabus
Komizm – teoria i analiza zjawiska 30h
d dr Piotr Teodorczuk 30 6 [zal. z oceną]
sylabus
Kultura kryzysu - kryzys kultury 30h
d dr Katarzyna Kasia 30 6 [zal. z oceną]
sylabus
Obrazy kultury. Obraz i obrazowanie jako źródło praktyk artystycznych 30h
d dr hab. Jan Wojciechowski 30 6 [zal. z oceną]
sylabus
Od baroku do queer baroku. Długie trwanie w (bez)stylu 30h
d dr Olaf Kwapis 30 6 [zal. z oceną]
sylabus
Sztuka polska po 1989 roku 30h
d dr Jakub Dąbrowski 30 6 [zal. z oceną]
sylabus
Wokół przedmiotu 30h
d dr Anna Wiszniewska 30 6 [zal. z oceną]
sylabus
Współczesna sztuka nowych mediów a kontekst amerykański 30h
d dr Ewa Bobrowska 30 6 [zal. z oceną]
sylabus
Aneks do dyplomu ECTS: 1 ilość: 1
Aneks z malarstwa ćw. 120h
o prof. Mariusz Woszczyński 120 1 ćw. [zal.]
sylabus
Aneks z malarstwa ćw. 120h
o 120 1 ćw. [zal.]
sylabus
Aneks z medalierstwa ćw. 120h
o prof. zw. Hanna Jelonek 120 1 ćw. [zal.]
sylabus
Aneks z medalierstwa ćw. 120h
o 120 1 ćw. [zal.]
sylabus
Aneks z rysunku ćw. 300h
o dr hab. Małgorzata Gurowska 300 1 ćw. [zal.]
sylabus
Aneks z rysunku ćw. 300h
o 300 1 ćw. [zal.]
sylabus
Aneks z rzeźby w architekturze ćw. 120h
o dr hab. Andrzej Sołyga
dr Paweł Mysera
120 1 ćw. [zal.]
sylabus
Aneks z technik brązu ćw. 120h
o dr Mieczysław Kozłowski 120 1 ćw. [zal.]
sylabus
Aneks z technik ceramiki ćw. 120h
o dr hab. Stanisław Brach 120 1 ćw. [zal.]
sylabus
Aneks z technik drewna ćw. 120h
o dr Marek Kowalski
mgr Albert Kozak
120 1 ćw. [zal.]
sylabus
Aneks z technik grafiki ćw. 120h
o dr hab. Małgorzata Dmitruk 120 1 ćw. [zal.]
sylabus
Aneks z technik grafiki ćw. 120h
o dr hab. Małgorzata Dmitruk 120 1 ćw. [zal.]
sylabus
Rzeźba ćw. 240h
o dr Paweł Mysera 240 13 ćw. [egz.]
sylabus
Pracownia Rzeźby do wyboru ECTS: 13 ilość: 1
Rzeźba ćw. 240h
o prof. Adam Myjak 240 13 ćw. [egz.]
sylabus
Rzeźba ćw. 240h
o dr hab. Romuald Woźniak 240 13 ćw. [egz.]
sylabus
Rzeźba - pracownia działań przestrzennych ćw. 240h
o dr hab. Romuald Woźniak 240 8 ćw. [egz.]
sylabus
Techniki do wyboru ECTS: 2 ilość: 1
Grafika warsztatowa ćw. 120h
o dr hab. Małgorzata Dmitruk 120 2 ćw. [zal. z oceną]
sylabus
Pracownia Rysunku do wyboru ECTS: 10 ilość: 1
Rysunek ćw. 300h
o prof. Mariusz Woszczyński 300 10 ćw. [egz.]
sylabus
Rysunek o prof. Zofia Glazer-Rudzińska 0 10 sylabus
Rysunek ćw. 320h
o dr hab. Małgorzata Gurowska 320 11 ćw. [egz.]
sylabus
Rysunek ćw. 320h
o prof. Mariusz Woszczyński 320 7 sylabus
Rysunek ćw. 300h
o prof. Zofia Glazer-Rudzińska 300 10 ćw. [egz.]
sylabus
bez grupy / obowiązkowe
Aneks z rzeźby w architekturze ćw. 120h
o 120 1 ćw. [zal.]
sylabus
Aneks z rzeźby w architekturze ćw. 120h
o 120 1 ćw. [zal.]
sylabus
Aneks z technik brązu ćw. 120h
o 120 1 ćw. [zal.]
sylabus
Aneks z technik ceramiki ćw. 120h
o 120 1 ćw. [zal.]
sylabus
Aneks z technik drewna ćw. 120h
o dr Marek Kowalski
mgr Albert Kozak
120 1 ćw. [zal.]
sylabus
Portfolio ćw. 32h
o mgr Ryszard Zimek 32 - ćw. [zal. z oceną]
sylabus
Rzeźba ćw. 16h
o dr hab. Roman Pietrzak 16 - ćw. [egz.]
sylabus
Rzeźba - pracownia działań przestrzennych ćw. 240h
o Agnieszka Wach
dr hab. Romuald Woźniak
240 13 ćw. [egz.]
sylabus
Rzeźba III ćw. 240h
o dr hab. Andrzej Sołyga 240 13 ćw. [egz.]
sylabus
Rzeźba III ćw. 16h
o dr hab. Andrzej Sołyga 16 9 ćw. [egz.]
sylabus
Razem: 2 154 72