(en)Katalog ECTS

(en)ROCZNY PROGRAM KSZTAŁCENIA

(en)Wydział: Faculty of Conservation and Restoration of Works of Art
(en)Kierunek: Conservation and Restoration of Works of Art
(en)Studia full-time studies long-cycle studies; level 7 of Polish Qualifications Framework


(en)Przedmiot (en)Rodzaj zajęć
dydaktycznych
(en)Obowiązkowe/
Wybór
(en)Prowadzący (en)Czas
[h]
(en)ECTS
[pkt.]
(en)Zaliczenie Sylabus
(en)ROK
I
(en)SEMESTR
1
Wychowanie fizyczne ilość: 1
Physical education ćw. 30h
(en)d mgr Anna Pietraszek 30 0 ćw. [zal.]
sylabus
Physical education ćw. 30h
(en)d Robert Krępski 30 0 ćw. [zal.]
sylabus
Physical education ćw. 30h
(en)d Maciej Wenta 30 0 ćw. [zal.]
sylabus
Język obcy ECTS: 1 ilość (min): 1 ilość (max): 2
Russian language w. ćw. 30h
(en)o dr Janina Furgał 30 1 w. ćw. [zal.]
sylabus
Foreign language: English w. 30h
(en)o Magdalena Potts 30 1 w. [zal.]
sylabus
Foreign language: English w. ćw. 30h
(en)o Hanna Kaczmarczyk 30 1 w. ćw. [zal.]
sylabus
Foreign language: English w. ćw. 30h
(en)o mgr Dagmara Dęga-Lewarska 30 1 w. ćw. [zal.]
sylabus
Foreign language: English w. ćw. 30h
(en)o mgr Mariola Pachnia 30 1 w. ćw. [zal.]
sylabus
Foreign language: English ćw. 30h
(en)o Małgorzata Wujec 30 1 ćw. [zal.]
sylabus
Foreign language: English B2 w. 1h
(en)o mgr Dagmara Dęga-Lewarska 1 1 w. [zal.]
sylabus
Foreign language: French w. ćw. 30h
(en)o mgr Agata Płaskowicka 30 1 w. ćw. [zal.]
sylabus
Foreign language: Italian w. ćw. 30h
(en)o Filip Łopuski 30 1 w. ćw. [zal.]
sylabus
bez grupy / obowiązkowe
Chemia w. 30h
(en)o dr Joanna Kurkowska 30 2 w. [egz.]
sylabus
Photography ćw. 45h
(en)o Roman Stasiuk
mgr Piotr Zambrzycki
45 2 ćw. [zal. z oceną]
sylabus
History of art I w. 30h
(en)o mgr Marek Machowski 30 1 w. [zal.]
sylabus
English language ćw. 30h
(en)o mgr Mariola Pachnia 30 1 ćw. [zal.]
sylabus
German language ćw. w. 30h
(en)o Teresa Zakrzewska 30 1 w. ćw. [zal.]
sylabus
Foreign language: French ćw. 30h
(en)o mgr Agata Płaskowicka 30 1 ćw. [zal.]
sylabus
Painting ćw. 120h
(en)o dr hab. Zuzanna Tomaś-Krynicka
Łukasz Zedlewski
120 4 ćw. [egz. kom.]
sylabus
Materiałoznawstwo w. 45h
(en)o dr Anna Nowicka 45 3 w. [ZIE]
sylabus
Metodyka konserwacji i restauracji ćw. 45h
(en)o Marcin Kozarzewski 45 4 ćw. [egz. kom.]
sylabus
Propedeutyka konserwacji i restauracji w. 15h
(en)o dr Katarzyna Górecka
Julia Burdajewicz
Jan Morzycki-Markowski
prof. zw. Iwona Szmelter
dr hab. Anna Potocka
dr hab. Krzysztof Chmielewski
dr hab. Joanna Czernichowska
15 1 w. [egz.]
sylabus
Drawing ćw. 120h
(en)o dr hab. Zuzanna Tomaś-Krynicka
Łukasz Zedlewski
120 4 ćw. [egz. kom.]
sylabus
Technologia malarstwa - teoria w. 60h
(en)o dr Mateusz Jasiński
dr Piotr Stefanow
60 4 w. [zal. z oceną]
sylabus
Technologia malarstwa ściennego - teoria w. 60h
(en)o Kinga Lubarska 60 4 w. [egz.]
sylabus
(en)Razem: 750 33
(en)ROK
I
(en)SEMESTR
2
Wychowanie fizyczne ilość: 1
Physical education ćw. 30h
(en)d mgr Anna Pietraszek 30 0 ćw. [zal.]
sylabus
Physical education ćw. 30h
(en)d Robert Krępski 30 0 ćw. [zal.]
sylabus
Physical education ćw. 30h
(en)d Maciej Wenta 30 0 ćw. [zal.]
sylabus
Język obcy ECTS: 1 ilość (min): 1 ilość (max): 2
Russian language w. ćw. 30h
(en)o dr Janina Furgał 30 1 w. ćw. [zal.]
sylabus
Foreign language: English w. ćw. 30h
(en)o mgr Dagmara Dęga-Lewarska 30 1 w. ćw. [zal.]
sylabus
Foreign language: English w. ćw. 30h
(en)o mgr Mariola Pachnia 30 1 w. ćw. [zal.]
sylabus
Foreign language: English ćw. 30h
(en)o Małgorzata Wujec 30 1 ćw. [zal.]
sylabus
Foreign language: English w. 30h
(en)o Magdalena Potts 30 1 w. [zal.]
sylabus
Foreign language: English w. ćw. 30h
(en)o Hanna Kaczmarczyk 30 1 w. ćw. [zal.]
sylabus
Foreign language: English B2 w. 1h
(en)o dr Inez Szachułowicz 1 1 w. [zal.]
sylabus
Foreign language: French w. ćw. 30h
(en)o mgr Agata Płaskowicka 30 1 w. ćw. [zal.]
sylabus
Foreign language: Italian w. ćw. 30h
(en)o Filip Łopuski 30 1 w. ćw. [zal.]
sylabus
bez grupy / obowiązkowe
Chemia w. 30h
(en)o dr Joanna Kurkowska 30 2 w. [egz.]
sylabus
Photography ćw. 45h
(en)o Roman Stasiuk
mgr Piotr Zambrzycki
45 2 ćw. [zal. z oceną]
sylabus
History of art I w. 30h
(en)o mgr Marek Machowski 30 1 w. [egz.]
sylabus
English language ćw. 30h
(en)o mgr Mariola Pachnia 30 1 ćw. [zal.]
sylabus
German language w. ćw. 30h
(en)o Teresa Zakrzewska 30 1 w. ćw. [zal.]
sylabus
Foreign language: French ćw. 30h
(en)o mgr Agata Płaskowicka 30 1 ćw. [zal.]
sylabus
Painting ćw. 120h
(en)o dr hab. Zuzanna Tomaś-Krynicka
Łukasz Zedlewski
120 4 ćw. [egz. kom.]
sylabus
Materiałoznawstwo w. 45h
(en)o dr Anna Nowicka 45 3 w. [ZIE]
sylabus
Metodyka konserwacji i restauracji ćw. 45h
(en)o Marcin Kozarzewski 45 4 ćw. [egz. kom.]
sylabus
Nauki pomocnicze historii sztuki w. 30h
(en)o dr Anna Oleńska 30 1 w. [egz.]
sylabus
Plein-air ćw. 60h
(en)o dr hab. Zuzanna Tomaś-Krynicka
Łukasz Zedlewski
60 2 ćw. [zal.]
sylabus
Drawing ćw. 120h
(en)o dr hab. Zuzanna Tomaś-Krynicka
Łukasz Zedlewski
120 4 ćw. [egz. kom.]
sylabus
Technologia malarstwa - praktyka ćw. 60h
(en)o prof.dr hab. Jerzy Nowosielski
dr Mateusz Jasiński
dr Piotr Stefanow
60 4 ćw. [egz. kom.]
sylabus
Technologia malarstwa ściennego - praktyka ćw. 30h
(en)o Kinga Lubarska
dr hab. Tytus Sawicki
30 2 ćw. [egz.]
sylabus
Technologia malarstwa ściennego - teoria w. 30h
(en)o dr hab. Tytus Sawicki 30 1 ćw. [egz.]
sylabus
(en)Razem: 825 34
(en)ROK
II
(en)SEMESTR
3
Języki obce ECTS (min): 1 ECTS (max): 6
Foreign language: English w. ćw. 30h
(en)o mgr Mariola Pachnia 30 1 w. ćw. [zal.]
sylabus
Foreign language: English w. ćw. 30h
(en)o Hanna Kaczmarczyk 30 1 w. ćw. [zal.]
sylabus
Foreign language: English w. ćw. 30h
(en)o Hanna Kaczmarczyk 30 1 w. ćw. [zal.]
sylabus
Foreign language: English w. ćw. 30h
(en)o mgr Mariola Pachnia 30 1 w. ćw. [zal.]
sylabus
Foreign language: English B2 w. 1h
(en)o mgr Dagmara Dęga-Lewarska 1 1 w. [zal.]
sylabus
Foreign language: French ćw. 30h
(en)o mgr Agata Płaskowicka 30 1 ćw. [zal.]
sylabus
Foreign language: French ćw. 30h
(en)o mgr Agata Płaskowicka 30 1 ćw. [zal.]
sylabus
Foreign language: Italian ćw. 30h
(en)o Filip Łopuski 30 1 ćw. [zal.]
sylabus
Foreign language: Italian ćw. 30h
(en)o Filip Łopuski 30 1 ćw. [zal.]
sylabus
bez grupy / obowiązkowe
Photography ćw. 30h
(en)o Roman Stasiuk
mgr Piotr Zambrzycki
30 1 ćw. [zal. z oceną]
sylabus
History of philosophy 30h
(en)o dr Piotr Teodorczuk 30 2 [egz.]
sylabus
History of art II w. 30h
(en)o dr Marcin Zgliński 30 1 w. [zal.]
sylabus
Konserwacja i restauracja malarstwa na podłożach ruchomych - praktyka ćw. 90h
(en)o dr hab. Anna Potocka 90 6 ćw. [egz.]
sylabus
Konserwacja i restauracja malarstwa na podłożach ruchomych - teoria w. 15h
(en)o dr Katarzyna Górecka
dr hab. Monika Jadzińska
prof. zw. Iwona Szmelter
dr hab. Joanna Czernichowska
dr hab. Anna Potocka
15 1 w. [egz.]
sylabus
Laboratorium kursowe ćw. 15h
(en)o dr Joanna Kurkowska
Katarzyna Królikowska-Pataraja
mgr Aleksandra Rzeszutek
dr Anna Nowicka
Elżbieta Jeżewska
mgr Piotr Zambrzycki
Tymon Rizov-Ciechański
Kamila Załęska
mgr Konrad Stasiuk
Roman Stasiuk
Anna Puchta
dr Anna Zatorska
15 1 ćw. [zal.]
sylabus
Malarstwo pracownia I ćw. 120h
(en)o dr Maciej Wojciechowski 120 4 ćw. [egz.]
sylabus
Malarstwo pracownia II ćw. 120h
(en)o dr hab. Zuzanna Tomaś-Krynicka
dr Kacper Ziółkowski
120 4 ćw. [egz.]
sylabus
Materiałoznawstwo (chemia polimerów) w. 30h
(en)o dr Joanna Kurkowska 30 1 w. [egz.]
sylabus
Materiałoznawstwo (spoiwa mineralne, wypełniacze i procesy wietrzeniowe) w. 30h
(en)o Anna Puchta 30 1 w. [egz.]
sylabus
Podstawy nauk o drewnie w. ćw. 30h
(en)o Elżbieta Jeżewska 30 2 w. ćw. [zal.]
sylabus
Rysunek pracownia kompozycji projektowej i rysunku ćw. 90h
(en)o dr hab. Artur Krajewski 90 3 ćw. [egz.]
sylabus
Rysunek. Pracownia rysunku i form monumentalnych ćw. 90h
(en)o dr hab. Grzegorz Stachańczyk 90 3 ćw. [egz.]
sylabus
Technologia malarstwa - praktyka w. 45h
(en)o dr hab. Aleksandra Krupska 45 2 w. [zal. z oceną]
sylabus
Technologia malarstwa - teoria w. 15h
(en)o dr hab. Aleksandra Krupska 15 1 w. [zal. z oceną]
sylabus
Technologia malarstwa ściennego - praktyka ćw. 60h
(en)o Kinga Lubarska
dr hab. Tytus Sawicki
60 3 ćw. [zal. z oceną]
sylabus
Technologia pozłotnictwa w. 30h
(en)o dr Anna Zalewska-Falińska
dr Rafał Nijak
30 1 w. [egz.]
sylabus
Wybrane zagadnienia z materiałoznawstwa w. 15h
(en)o dr Anna Nowicka 15 1 w. [egz.]
sylabus
(en)Razem: 1126 44
(en)ROK
II
(en)SEMESTR
4
Języki obce ECTS (min): 1 ECTS (max): 6
Foreign language: English w. ćw. 30h
(en)o mgr Mariola Pachnia 30 1 w. ćw. [zal.]
sylabus
Foreign language: English w. ćw. 30h
(en)o Hanna Kaczmarczyk 30 1 w. ćw. [zal.]
sylabus
Foreign language: English B2 w. 1h
(en)o dr Inez Szachułowicz 1 1 w. [zal.]
sylabus
Foreign language: French ćw. 30h
(en)o mgr Agata Płaskowicka 30 1 ćw. [zal.]
sylabus
Foreign language: Italian ćw. 30h
(en)o Filip Łopuski 30 1 ćw. [zal.]
sylabus
bez grupy / obowiązkowe
Photography ćw. 30h
(en)o Roman Stasiuk
mgr Piotr Zambrzycki
30 1 ćw. [zal. z oceną]
sylabus
History of philosophy 30h
(en)o dr Piotr Teodorczuk 30 2 [egz.]
sylabus
History of art II w. 30h
(en)o dr Marcin Zgliński 30 1 w. [egz.]
sylabus
Konserwacja i restauracja malarstwa na podłożach ruchomych - praktyka ćw. 105h
(en)o dr hab. Anna Potocka 105 4 ćw. [egz.]
sylabus
Konserwacja i restauracja malarstwa na podłożach ruchomych - teoria w. 15h
(en)o dr Katarzyna Górecka
dr hab. Anna Potocka
15 1 w. [egz.]
sylabus
Konserwacja i restauracja malarstwa ściennego - praktyka ćw. 45h
(en)o dr hab. Paweł Jakubowski 45 2 ćw. [zal. z oceną]
sylabus
Konserwacja i restauracja malarstwa ściennego - teoria w. 15h
(en)o dr hab. Paweł Jakubowski 15 1 w. [egz.]
sylabus
Malarstwo pracownia I ćw. 120h
(en)o dr Maciej Wojciechowski 120 4 ćw. [egz.]
sylabus
Malarstwo pracownia II ćw. 120h
(en)o dr hab. Zuzanna Tomaś-Krynicka
dr Kacper Ziółkowski
120 4 ćw. [egz.]
sylabus
Materiałoznawstwo (spoiwa mineralne, wypełniacze i procesy wietrzeniowe) w. 30h
(en)o Anna Puchta 30 1 w. [egz.]
sylabus
Materiałoznawstwo (spoiwa organiczne pochodzenia naturalnego) w. 30h
(en)o dr Anna Nowicka 30 1 w. [egz.]
sylabus
Student internships ćw. 120h
(en)o dr hab. Anna Potocka 120 4 ćw. [zal.]
sylabus
Rysunek pracownia kompozycji projektowej i rysunku ćw. 90h
(en)o dr hab. Artur Krajewski 90 3 ćw. [egz.]
sylabus
Rysunek. Pracownia rysunku i form monumentalnych ćw. 90h
(en)o dr hab. Grzegorz Stachańczyk 90 3 ćw. [egz.]
sylabus
Technologia malarstwa - praktyka w. 30h
(en)o dr hab. Aleksandra Krupska 30 1 w. [zal. z oceną]
sylabus
Technologia malarstwa - teoria w. 30h
(en)o dr hab. Aleksandra Krupska 30 1 w. [egz.]
sylabus
Technologia pozłotnictwa w. 60h
(en)o dr Anna Zalewska-Falińska
dr Rafał Nijak
60 2 w. [zal. z oceną]
sylabus
(en)Razem: 1111 42
(en)ROK
III
(en)SEMESTR
5
bez grupy / obowiązkowe
History of art III w. 30h
(en)o dr Paweł Ignaczak 30 1 w. [zal.]
sylabus
Iconography and iconology 30h
(en)o dr Marcin Zgliński 30 2 [zal. z oceną]
sylabus
English language w. ćw. 30h
(en)o dr Inez Szachułowicz 30 1 w. ćw. [zal.]
sylabus
Italian language w. 30h
(en)o Filip Łopuski 30 1 w. [zal.]
sylabus
Foreign language: Russian ćw. 30h
(en)o dr Janina Furgał 30 1 ćw. [zal.]
sylabus
Konserwacja i restauracja malarstwa na podłożach ruchomych - praktyka ćw. 90h
(en)o dr hab. Monika Jadzińska
dr hab. Joanna Czernichowska
90 6 ćw. [egz.]
sylabus
Konserwacja i restauracja malarstwa na podłożach ruchomych - teoria w. 15h
(en)o dr hab. Monika Jadzińska
prof. zw. Iwona Szmelter
dr hab. Joanna Czernichowska
15 2 w. [egz.]
sylabus
Konserwacja i restauracja malarstwa ściennego - praktyka ćw. 45h
(en)o dr hab. Paweł Jakubowski 45 3 ćw. [zal. z oceną]
sylabus
Konserwacja i restauracja malarstwa ściennego - teoria w. 30h
(en)o dr hab. Paweł Jakubowski 30 2 w. [egz.]
sylabus
Kopia - malarstwo tablicowe ćw. 120h
(en)o dr hab. Aleksandra Krupska 120 4 ćw. [zal.]
sylabus
Laboratorium kursowe ćw. 15h
(en)o dr Joanna Kurkowska
Katarzyna Królikowska-Pataraja
mgr Aleksandra Rzeszutek
dr Anna Nowicka
Elżbieta Jeżewska
mgr Piotr Zambrzycki
Tymon Rizov-Ciechański
Kamila Załęska
mgr Konrad Stasiuk
Roman Stasiuk
Anna Puchta
dr Anna Zatorska
15 1 ćw. [zal.]
sylabus
Malarstwo pracownia I ćw. 60h
(en)o dr Maciej Wojciechowski 60 2 ćw. [egz.]
sylabus
Malarstwo pracownia II ćw. 60h
(en)o dr hab. Zuzanna Tomaś-Krynicka
dr Kacper Ziółkowski
60 2 ćw. [egz.]
sylabus
Materiałoznawstwo (spoiwa mineralne, wypełniacze i procesy wietrzeniowe) w. 30h
(en)o Anna Puchta 30 - w. [egz.]
sylabus
Podstawy nauk o drewnie w. ćw. 30h
(en)o Elżbieta Jeżewska 30 2 w. ćw. [zal.]
sylabus
Rysunek pracownia kompozycji projektowej i rysunku ćw. 90h
(en)o dr hab. Artur Krajewski 90 3 ćw. [egz.]
sylabus
Rysunek. Pracownia rysunku i form monumentalnych ćw. 90h
(en)o dr hab. Grzegorz Stachańczyk 90 3 ćw. [egz.]
sylabus
(en)Razem: 825 36
(en)ROK
III
(en)SEMESTR
6
bez grupy / obowiązkowe
History of art III w. 30h
(en)o dr Paweł Ignaczak 30 1 w. [egz.]
sylabus
English language w. ćw. 30h
(en)o dr Inez Szachułowicz 30 1 w. ćw. [zal.]
sylabus
Italian language w. 30h
(en)o Filip Łopuski 30 1 w. [zal.]
sylabus
Foreign language: Russian ćw. 30h
(en)o dr Janina Furgał 30 1 ćw. [zal.]
sylabus
Konserwacja i restauracja malarstwa na podłożach ruchomych - praktyka ćw. 105h
(en)o dr hab. Monika Jadzińska
dr hab. Joanna Czernichowska
105 6 ćw. [egz.]
sylabus
Konserwacja i restauracja malarstwa na podłożach ruchomych - teoria w. 15h
(en)o dr hab. Monika Jadzińska
prof. zw. Iwona Szmelter
dr hab. Joanna Czernichowska
15 2 w. [egz.]
sylabus
Kopia - malarstwo tablicowe ćw. 120h
(en)o dr hab. Aleksandra Krupska 120 4 ćw. [zal. z oceną]
sylabus
Kostiumologia judaika w. 30h
(en)o dr Maria Rudzka 30 2 w. [egz.]
sylabus
Malarstwo pracownia I ćw. 60h
(en)o dr Maciej Wojciechowski 60 2 ćw. [egz.]
sylabus
Malarstwo pracownia II ćw. 60h
(en)o dr hab. Zuzanna Tomaś-Krynicka
dr Kacper Ziółkowski
60 2 ćw. [egz.]
sylabus
Podstawy nauk o drewnie w. ćw. 30h
(en)o Elżbieta Jeżewska 30 2 w. ćw. [zal.]
sylabus
Student internships ćw. 120h
(en)o dr hab. Tytus Sawicki
prof.dr hab. Andrzej Mazur
dr hab. Paweł Jakubowski
Kinga Lubarska
120 4 ćw. [zal.]
sylabus
Rysunek pracownia kompozycji projektowej i rysunku ćw. 90h
(en)o dr hab. Artur Krajewski 90 3 ćw. [egz.]
sylabus
Rysunek. Pracownia rysunku i form monumentalnych ćw. 90h
(en)o dr hab. Grzegorz Stachańczyk 90 3 ćw. [egz.]
sylabus
Technologia malarstwa ściennego - praktyka ćw. 60h
(en)o Kinga Lubarska
dr hab. Tytus Sawicki
60 3 ćw. [zal. z oceną]
sylabus
(en)Razem: 900 37
(en)ROK
IV
(en)SEMESTR
7
Konwersatorium do wyboru
Contemporary Art&Theory Konw 30h
(en)d dr Ewa Bobrowska 30 3 [zal. z oceną]
sylabus
bez grupy / obowiązkowe
Aesthetics 30h
(en)o dr Piotr Teodorczuk 30 2 [egz.]
sylabus
Historia ochrony zabytków w. 30h
(en)o dr hab. Krzysztof Chmielewski 30 3 w. [egz.]
sylabus
History of early modern art in Poland 30h
(en)o mgr Marek Machowski 30 2 [egz.]
sylabus
English language w. 30h
(en)o dr Inez Szachułowicz 30 1 w. [zal.]
sylabus
German language w. 30h
(en)o Teresa Zakrzewska 30 1 w. [zal.]
sylabus
Italian language w. 30h
(en)o Filip Łopuski 30 1 w. [zal.]
sylabus
Konserwacja i restauacja malarstwa tablicowego i rzeźby polichromowanej - praktyka ćw. 50h
(en)o dr hab. Krzysztof Chmielewski 50 5 ćw. [egz.]
sylabus
Konserwacja i restauacja malarstwa tablicowego i rzeźby polichromowanej - teoria w. 30h
(en)o dr hab. Krzysztof Chmielewski 30 3 w. [zal.]
sylabus
Konserwacja i restauracja malarstwa ściennego - teoria w. 30h
(en)o dr hab. Paweł Jakubowski 30 2 w. [zal. z oceną]
sylabus
Kopia - malarstwo sztalugowe XVII - XVIII wieku ćw. 120h
(en)o prof.dr hab. Jerzy Nowosielski
dr Piotr Stefanow
dr Mateusz Jasiński
dr hab. Danuta Stępień
120 5 ćw. [zal.]
sylabus
Laboratorium kursowe ćw. 10h
(en)o dr Joanna Kurkowska
Katarzyna Królikowska-Pataraja
mgr Aleksandra Rzeszutek
dr Anna Nowicka
Elżbieta Jeżewska
mgr Piotr Zambrzycki
Tymon Rizov-Ciechański
Kamila Załęska
mgr Konrad Stasiuk
Roman Stasiuk
Anna Puchta
dr Anna Zatorska
10 1 ćw. [zal.]
sylabus
Malarstwo pracownia I ćw. 60h
(en)o dr Maciej Wojciechowski 60 2 ćw. [egz.]
sylabus
Malarstwo pracownia II ćw. 60h
(en)o dr hab. Zuzanna Tomaś-Krynicka
dr Kacper Ziółkowski
60 2 ćw. [egz.]
sylabus
Przedmiot artystyczny ćw. 60h
(en)o 60 2 ćw. [ocena]
sylabus
Przedmiot artystyczny ćw. 30h
(en)d 30 1 ćw. [zal. z oceną]
sylabus
Rysunek pracownia kompozycji projektowej i rysunku ćw. 60h
(en)o dr hab. Artur Krajewski 60 2 ćw. [egz.]
sylabus
Rysunek. Pracownia rysunku i form monumentalnych ćw. 60h
(en)o dr hab. Grzegorz Stachańczyk 60 2 ćw. [egz.]
sylabus
Technologia pozłotnictwa ćw. 90h
(en)o dr Anna Zalewska-Falińska
dr Rafał Nijak
90 4 ćw. [zal. z oceną]
sylabus
(en)Razem: 870 44
(en)ROK
IV
(en)SEMESTR
8
Konwersatorium do wyboru
Contemporary Art&Theory Konw 30h
(en)d dr Ewa Bobrowska 30 3 [zal. z oceną]
sylabus
bez grupy / obowiązkowe
History of modern art in Poland w. 30h
(en)o dr Marcin Zgliński 30 3 w. [egz.]
sylabus
Konserwacja i restauacja malarstwa tablicowego i rzeźby polichromowanej - praktyka ćw. 60h
(en)o dr hab. Krzysztof Chmielewski 60 3 ćw. [egz.]
sylabus
Konserwacja i restauacja malarstwa tablicowego i rzeźby polichromowanej - teoria w. 30h
(en)o dr hab. Krzysztof Chmielewski 30 1 w. [egz.]
sylabus
Konserwacja i restauracja malarstwa ściennego - praktyka ćw. 90h
(en)o prof.dr hab. Andrzej Mazur 90 7 ćw. [zal. z oceną]
sylabus
Konserwacja i restauracja malarstwa ściennego - teoria w. 30h
(en)o prof.dr hab. Andrzej Mazur 30 4 w. [egz.]
sylabus
Kopia - malarstwo sztalugowe XVII - XVIII wieku ćw. 120h
(en)o prof.dr hab. Jerzy Nowosielski
dr Piotr Stefanow
dr Mateusz Jasiński
dr hab. Danuta Stępień
120 4 ćw. [zal. z oceną]
sylabus
Malarstwo pracownia I ćw. 60h
(en)o dr Maciej Wojciechowski 60 2 ćw. [egz.]
sylabus
Malarstwo pracownia II ćw. 60h
(en)o dr hab. Zuzanna Tomaś-Krynicka
dr Kacper Ziółkowski
60 2 ćw. [egz.]
sylabus
Student internships ćw. 120h
(en)o dr hab. Tytus Sawicki
prof.dr hab. Andrzej Mazur
dr hab. Paweł Jakubowski
Kinga Lubarska
120 4 ćw. [zal.]
sylabus
Przedmiot artystyczny ćw. 30h
(en)d 30 1 ćw. [zal. z oceną]
sylabus
Przedmiot artystyczny ćw. 60h
(en)o dr hab. Zuzanna Tomaś-Krynicka 60 2 ćw. [egz.]
sylabus
Rysunek pracownia kompozycji projektowej i rysunku ćw. 60h
(en)o dr hab. Artur Krajewski 60 2 ćw. [egz.]
sylabus
Rysunek. Pracownia rysunku i form monumentalnych ćw. 60h
(en)o dr hab. Grzegorz Stachańczyk 60 2 ćw. [egz.]
sylabus
Teoria konserwacji w. 30h
(en)o Julia Burdajewicz
prof. zw. Iwona Szmelter
dr hab. Krzysztof Chmielewski
dr hab. Joanna Czernichowska
30 2 w. [zal.]
sylabus
(en)Razem: 870 42
(en)ROK
V
(en)SEMESTR
9
bez grupy / obowiązkowe
Aneks artystyczny do dyplomu ćw. 60h
(en)d dr hab. Artur Krajewski 60 3 ćw. [zal. z oceną]
sylabus
Aneks artystyczny do dyplomu ćw. 60h
(en)d dr hab. Grzegorz Stachańczyk 60 3 ćw. [zal. z oceną]
sylabus
Aneks artystyczny do dyplomu ćw. 60h
(en)d dr hab. Zuzanna Tomaś-Krynicka 60 3 ćw. [zal. z oceną]
sylabus
Aneks artystyczny do dyplomu ćw. 60h
(en)d dr Maciej Wojciechowski 60 3 ćw. [zal. z oceną]
sylabus
Aneks artystyczny do dyplomu ćw. 60h
(en)d dr Kacper Ziółkowski 60 3 ćw. [zal. z oceną]
sylabus
History of Polish sculpture 30h
(en)o dr Maria Rudzka 30 2 [zal.]
sylabus
Identyfikacja i konserwacja fotografii ćw. 30h
(en)o dr Izabela Zając 30 2 ćw. [zal.]
sylabus
Identyfikacja i konserwacja fotografii ćw. 30h
(en)d dr Izabela Zając 30 2 ćw. [zal.]
sylabus
Konserwacja i restauacja malarstwa tablicowego i rzeźby polichromowanej - praktyka ćw. 110h
(en)o dr hab. Krzysztof Chmielewski 110 12 ćw. [egz.]
sylabus
Konserwacja i restauracja malarstwa ściennego - praktyka ćw. 90h
(en)o dr hab. Paweł Jakubowski 90 5 ćw. [zal. z oceną]
sylabus
Konserwacja i restauracja zabytków archeologicznych i etnograficznych w. 30h
(en)o dr hab. Jacek Martusewicz
dr hab. Krzysztof Chmielewski
dr hab. Joanna Czernichowska
30 2 w. [zal.]
sylabus
Kopia - malarstwo sztalugowe XIX - XX wieku ćw. 60h
(en)d prof.dr hab. Jerzy Nowosielski
dr Piotr Stefanow
dr Mateusz Jasiński
dr hab. Danuta Stępień
60 4 ćw. [zal.]
sylabus
Kopia ikony ćw. 60h
(en)d dr hab. Danuta Stępień 60 4 ćw. [zal.]
sylabus
Laboratorium kursowe ćw. 10h
(en)o dr Joanna Kurkowska
Katarzyna Królikowska-Pataraja
mgr Aleksandra Rzeszutek
dr Anna Nowicka
Elżbieta Jeżewska
mgr Piotr Zambrzycki
Tymon Rizov-Ciechański
Kamila Załęska
mgr Konrad Stasiuk
Roman Stasiuk
Anna Puchta
dr Anna Zatorska
10 1 ćw. [zal.]
sylabus
Mikrobiologia w. 30h
(en)o mgr Bogdan Zerek 30 1 w. [egz.]
sylabus
Ochrona i konserwacja - restauracja dzieł sztuki i obiektów sztuki nowoczesnej i współczesnej w. 30h
(en)o dr hab. Monika Jadzińska
prof. zw. Iwona Szmelter
30 2 w. [zal.]
sylabus
Prawne i finansowe aspekty przygotowania projektu konserwacji w. 8h
(en)o Marcin Kozarzewski 8 1 w. [zal.]
sylabus
Technologia malarstwa ściennego - praktyka ćw. 60h
(en)o Kinga Lubarska
dr hab. Tytus Sawicki
60 4 ćw. [zal. z oceną]
sylabus
(en)Razem: 878 57
(en)ROK
V
(en)SEMESTR
10
Proseminarium do wyboru ECTS: 4 ilość: 1
Contemporary Art&Theory 45h
(en)d dr Ewa Bobrowska 45 4 [zal. z oceną]
sylabus
Człowiek i społeczeństwo w czasach współczesnych 30h
(en)d mgr Tadeusz Walentowicz 30 4 [zal. z oceną]
sylabus
Hermeneutics and art 30h
(en)d dr Piotr Teodorczuk 30 4 [zal. z oceną]
sylabus
Małe formy pamięci 30h
(en)d dr Maria Rudzka 30 4 [zal. z oceną]
sylabus
Wykład konwersatoryjny do wyboru ECTS: 2 ilość: 1
Studium przedsiębiorczości 30h
(en)d mgr Magdalena Sołtys 30 2 [zal. z oceną]
sylabus
bez grupy / obowiązkowe
Aneks artystyczny do dyplomu ćw. 60h
(en)d dr hab. Artur Krajewski 60 3 ćw. [zal. z oceną]
sylabus
Aneks artystyczny do dyplomu ćw. 60h
(en)d dr hab. Zuzanna Tomaś-Krynicka 60 3 ćw. [zal. z oceną]
sylabus
Aneks artystyczny do dyplomu ćw. 60h
(en)d dr Maciej Wojciechowski 60 3 ćw. [zal. z oceną]
sylabus
Aneks artystyczny do dyplomu ćw. 60h
(en)d dr Kacper Ziółkowski 60 3 ćw. [zal. z oceną]
sylabus
Aneks artystyczny do dyplomu ćw. 60h
(en)d dr hab. Grzegorz Stachańczyk 60 3 ćw. [zal. z oceną]
sylabus
Archeo/Etno pracownia magisterska ćw. 60h
(en)o Julia Burdajewicz
dr hab. Krzysztof Chmielewski
dr hab. Joanna Czernichowska
60 6 ćw. [zal.]
sylabus
Archeo/Etno seminarium magisterskie 30h
(en)o Julia Burdajewicz
dr hab. Krzysztof Chmielewski
dr hab. Joanna Czernichowska
30 3 [zal.]
sylabus
Identyfikacja i konserwacja fotografii ćw. 30h
(en)o dr Izabela Zając 30 2 ćw. [zal.]
sylabus
Identyfikacja i konserwacja fotografii ćw. 30h
(en)d dr Izabela Zając 30 2 ćw. [zal.]
sylabus
Konserwacja i restauacja malarstwa tablicowego i rzeźby polichromowanej - praktyka ćw. 120h
(en)o dr hab. Krzysztof Chmielewski 120 7 ćw. [egz.]
sylabus
Konserwacja i restauracja malarstwa ściennego - praktyka ćw. 60h
(en)o prof.dr hab. Andrzej Mazur 60 4 ćw. [zal. z oceną]
sylabus
Konserwacja i restauracja malarstwa ściennego - teoria w. 15h
(en)o prof.dr hab. Andrzej Mazur 15 2 w. [egz.]
sylabus
Konserwacja i restauracja zabytków archeologicznych i etnograficznych w. ćw. 45h
(en)o dr hab. Krzysztof Chmielewski
dr hab. Joanna Czernichowska
45 2 w. ćw. [zal. z oceną]
sylabus
Kopia - malarstwo sztalugowe XIX - XX wieku ćw. 60h
(en)d prof.dr hab. Jerzy Nowosielski
dr Piotr Stefanow
dr Mateusz Jasiński
dr hab. Danuta Stępień
60 4 ćw. [zal.]
sylabus
Kopia ikony ćw. 60h
(en)d dr hab. Danuta Stępień 60 4 ćw. [zal.]
sylabus
Laboratorium magisterskie w. ćw. 45h
(en)o dr Joanna Kurkowska
Katarzyna Królikowska-Pataraja
mgr Aleksandra Rzeszutek
dr Anna Nowicka
Elżbieta Jeżewska
mgr Piotr Zambrzycki
Tymon Rizov-Ciechański
Kamila Załęska
mgr Konrad Stasiuk
Roman Stasiuk
Anna Puchta
dr Anna Zatorska
45 2 w. ćw. [zal.]
sylabus
Ochrona i konserwacja - restauracja dzieł sztuki i obiektów sztuki nowoczesnej i współczesnej w. ćw. 60h
(en)o dr hab. Monika Jadzińska
prof. zw. Iwona Szmelter
60 2 w. ćw. [zal. z oceną]
sylabus
Pracownia magisterska Katedry Konserwacji i Restauracji Malarstwa na Podłożach Ruchomych i Rzeźby Drewnianej Polichromowanej ćw. 60h
(en)o dr hab. Joanna Czernichowska
dr Katarzyna Górecka
Julia Burdajewicz
prof. zw. Iwona Szmelter
dr hab. Anna Potocka
dr hab. Monika Jadzińska
dr hab. Krzysztof Chmielewski
60 6 ćw. [zal.]
sylabus
Pracownia magisterska Katedry Konserwacji i Restauracji Malarstwa Ściennego ćw. 60h
(en)o prof.dr hab. Andrzej Mazur
dr hab. Paweł Jakubowski
dr hab. Tytus Sawicki
60 6 ćw. [zal.]
sylabus
Master degree workshop of technology and techniques of painting department ćw. 60h
(en)o dr Piotr Stefanow
dr Mateusz Jasiński
dr Rafał Nijak
dr hab. Danuta Stępień
60 6 ćw. [zal.]
sylabus
Seminarium magisterskie Katedry Konserwacji i Restauracji Malarstwa na Podłożach Ruchomych i Rzeźby Drewnianej Polichromowanej 30h
(en)o dr hab. Joanna Czernichowska
dr Katarzyna Górecka
Julia Burdajewicz
prof. zw. Iwona Szmelter
dr hab. Anna Potocka
dr hab. Monika Jadzińska
dr hab. Krzysztof Chmielewski
30 3 [zal.]
sylabus
Seminarium magisterskie Katedry Konserwacji i Restauracji Malarstwa Ściennego 30h
(en)o prof.dr hab. Andrzej Mazur
dr hab. Paweł Jakubowski
dr hab. Tytus Sawicki
30 3 [zal.]
sylabus
Master seminar of technology and techniques of painting department 30h
(en)o dr Piotr Stefanow
dr Mateusz Jasiński
dr Rafał Nijak
dr hab. Danuta Stępień
30 3 [zal.]
sylabus
(en)Razem: 1260 88
(en)ROK
VI
(en)SEMESTR
11
Seminarium dyplomowe ECTS: 6 ilość: 1
Filozoficzna diagnoza współczesności 30h
(en)d dr Aleksander Zbrzezny
mgr Tadeusz Walentowicz
30 6 [zal. z oceną]
sylabus
Psychoanaliza i hermeneutyka sztuki 30h
(en)d dr Piotr Teodorczuk 30 6 [zal. z oceną]
sylabus
Sztuka współczesna a kontekst amerykański 30h
(en)d dr Ewa Bobrowska 30 6 [zal. z oceną]
sylabus
Wokół przedmiotu 30h
(en)d dr Krystyna Łuczak-Surówka 30 6 [zal. z oceną]
sylabus
Konwersatorium do wyboru ECTS: 3 ilość: 1
Studium przedsiębiorczości Konw 30h
(en)d mgr Magdalena Sołtys 30 3 Konw [zal. z oceną]
sylabus
bez grupy / obowiązkowe
Aneks konserwatorski do dyplomu ćw. 60h
(en)o dr hab. Joanna Czernichowska
dr Katarzyna Górecka
Julia Burdajewicz
prof. zw. Iwona Szmelter
dr hab. Anna Potocka
dr hab. Monika Jadzińska
dr hab. Krzysztof Chmielewski
60 3 ćw. [zal. z oceną]
sylabus
Aneks technologiczny do dyplomu ćw. 60h
(en)o dr Piotr Stefanow
dr Mateusz Jasiński
dr Rafał Nijak
dr hab. Danuta Stępień
60 3 ćw. [zal. z oceną]
sylabus
Archeo/Etno pracownia magisterska ćw. 240h
(en)o dr hab. Krzysztof Chmielewski 240 18 ćw. [zal.]
sylabus
Archeo/Etno seminarium magisterskie w. 30h
(en)o dr hab. Krzysztof Chmielewski 30 5 w. [zal.]
sylabus
Archeo/Etno seminarium magisterskie - teoria w. 30h
(en)o dr hab. Krzysztof Chmielewski 30 5 w. [zal.]
sylabus
Konserwacja i restauacja tkanin zabytkowych - praktyka ćw. 105h
(en)o Agnieszka Krzemińska-Maciejko
dr Monika Stachurska
105 7 ćw. [egz.]
sylabus
Laboratorium magisterskie ćw. 30h
(en)o dr Joanna Kurkowska
Katarzyna Królikowska-Pataraja
mgr Aleksandra Rzeszutek
dr Anna Nowicka
Elżbieta Jeżewska
mgr Piotr Zambrzycki
Tymon Rizov-Ciechański
Kamila Załęska
mgr Konrad Stasiuk
Roman Stasiuk
Anna Puchta
dr Anna Zatorska
30 2 ćw. [zal.]
sylabus
Pracownia magisterska Katedry Konserwacji i Restauracji Malarstwa na Podłożach Ruchomych i Rzeźby Drewnianej Polichromowanej ćw. 240h
(en)o dr hab. Joanna Czernichowska
dr Katarzyna Górecka
Julia Burdajewicz
prof. zw. Iwona Szmelter
dr hab. Anna Potocka
dr hab. Monika Jadzińska
dr hab. Krzysztof Chmielewski
240 18 ćw. [zal.]
sylabus
Pracownia magisterska Katedry Konserwacji i Restauracji Malarstwa Ściennego ćw. 240h
(en)o dr hab. Tytus Sawicki 240 18 ćw. [zal.]
sylabus
Master degree workshop of technology and techniques of painting department ćw. 240h
(en)o dr Piotr Stefanow
dr Mateusz Jasiński
dr Rafał Nijak
dr hab. Danuta Stępień
240 18 ćw. [zal.]
sylabus
Seminarium magisterskie Katedry Konserwacji i Restauracji Malarstwa na Podłożach Ruchomych i Rzeźby Drewnianej Polichromowanej w. 30h
(en)o dr hab. Anna Potocka
prof. zw. Iwona Szmelter
dr hab. Monika Jadzińska
dr hab. Krzysztof Chmielewski
dr hab. Joanna Czernichowska
30 5 w. [zal.]
sylabus
Seminarium magisterskie Katedry Konserwacji i Restauracji Malarstwa na Podłożach Ruchomych i Rzeźby Drewnianej Polichromowanej - teoria w. 30h
(en)o dr hab. Joanna Czernichowska
dr Katarzyna Górecka
Julia Burdajewicz
prof. zw. Iwona Szmelter
dr hab. Anna Potocka
dr hab. Monika Jadzińska
dr hab. Krzysztof Chmielewski
30 5 w. [zal.]
sylabus
Seminarium magisterskie Katedry Konserwacji i Restauracji Malarstwa Ściennego w. 30h
(en)o prof.dr hab. Andrzej Mazur
dr hab. Paweł Jakubowski
dr hab. Tytus Sawicki
30 5 w. [zal.]
sylabus
Seminarium magisterskie Katedry Konserwacji i Restauracji Malarstwa Ściennego - teoria w. 30h
(en)o prof.dr hab. Andrzej Mazur
dr hab. Paweł Jakubowski
dr hab. Tytus Sawicki
30 5 w. [zal.]
sylabus
Master seminar of technology and techniques of painting department 15h
(en)o dr Mateusz Jasiński 15 2 [zal.]
sylabus
Master seminar of technology and techniques of painting department - theory w. 30h
(en)o dr Mateusz Jasiński 30 5 w. [zal.]
sylabus
(en)Razem: 1500 133
(en)ROK
VI
(en)SEMESTR
12
Seminarium dyplomowe ECTS: 6 ilość: 1
Filozoficzna diagnoza współczesności 30h
(en)d dr Aleksander Zbrzezny
mgr Tadeusz Walentowicz
30 6 [zal. z oceną]
sylabus
Sztuka współczesna a kontekst amerykański 30h
(en)d dr Ewa Bobrowska 30 6 [zal. z oceną]
sylabus
Wokół przedmiotu 30h
(en)d dr Krystyna Łuczak-Surówka 30 6 [zal. z oceną]
sylabus
Konwersatorium do wyboru ECTS: 3 ilość: 1
Studium przedsiębiorczości Konw 30h
(en)d mgr Magdalena Sołtys 30 3 Konw [zal. z oceną]
sylabus
bez grupy / obowiązkowe
Aneks konserwatorski do dyplomu ćw. 60h
(en)o dr hab. Joanna Czernichowska
dr Katarzyna Górecka
Julia Burdajewicz
prof. zw. Iwona Szmelter
dr hab. Anna Potocka
dr hab. Monika Jadzińska
dr hab. Krzysztof Chmielewski
60 3 ćw. [zal. z oceną]
sylabus
Aneks technologiczny do dyplomu ćw. 60h
(en)o dr Piotr Stefanow
dr Rafał Nijak
dr Mateusz Jasiński
dr hab. Danuta Stępień
60 3 ćw. [zal. z oceną]
sylabus
Archeo/Etno pracownia magisterska ćw. 255h
(en)o dr hab. Krzysztof Chmielewski 255 14 ćw. [zal.]
sylabus
Archeo/Etno seminarium magisterskie 15h
(en)o dr hab. Krzysztof Chmielewski 15 2 [zal.]
sylabus
Archeo/Etno seminarium magisterskie - teoria 15h
(en)o dr hab. Krzysztof Chmielewski 15 2 [zal.]
sylabus
Konserwacja i restauacja tkanin zabytkowych - praktyka ćw. 105h
(en)o Agnieszka Krzemińska-Maciejko
dr Monika Stachurska
105 7 ćw. [egz.]
sylabus
Laboratorium magisterskie ćw. 30h
(en)o dr Joanna Kurkowska
Katarzyna Królikowska-Pataraja
mgr Aleksandra Rzeszutek
dr Anna Nowicka
Elżbieta Jeżewska
mgr Piotr Zambrzycki
Tymon Rizov-Ciechański
Kamila Załęska
mgr Konrad Stasiuk
Roman Stasiuk
Anna Puchta
dr Anna Zatorska
30 2 ćw. [zal.]
sylabus
Pracownia magisterska Katedry Konserwacji i Restauracji Malarstwa na Podłożach Ruchomych i Rzeźby Drewnianej Polichromowanej ćw. 255h
(en)o dr hab. Krzysztof Chmielewski 255 14 ćw. [zal.]
sylabus
Pracownia magisterska Katedry Konserwacji i Restauracji Malarstwa Ściennego ćw. 255h
(en)o prof.dr hab. Andrzej Mazur
dr hab. Tytus Sawicki
255 14 ćw. [zal.]
sylabus
Master degree workshop of technology and techniques of painting department ćw. 255h
(en)o dr Mateusz Jasiński 255 14 ćw. [zal.]
sylabus
Seminarium magisterskie Katedry Konserwacji i Restauracji Malarstwa na Podłożach Ruchomych i Rzeźby Drewnianej Polichromowanej 15h
(en)o dr hab. Krzysztof Chmielewski 15 2 [zal.]
sylabus
Seminarium magisterskie Katedry Konserwacji i Restauracji Malarstwa na Podłożach Ruchomych i Rzeźby Drewnianej Polichromowanej - teoria 15h
(en)o dr hab. Krzysztof Chmielewski 15 2 [zal.]
sylabus
Seminarium magisterskie Katedry Konserwacji i Restauracji Malarstwa Ściennego 15h
(en)o prof.dr hab. Andrzej Mazur
dr hab. Paweł Jakubowski
dr hab. Tytus Sawicki
15 2 [zal.]
sylabus
Seminarium magisterskie Katedry Konserwacji i Restauracji Malarstwa Ściennego - teoria 15h
(en)o prof.dr hab. Andrzej Mazur
dr hab. Paweł Jakubowski
dr hab. Tytus Sawicki
15 2 [zal.]
sylabus
Master seminar of technology and techniques of painting department 15h
(en)o dr Piotr Stefanow
dr Rafał Nijak
dr Mateusz Jasiński
dr hab. Danuta Stępień
15 2 [zal.]
sylabus
Master seminar of technology and techniques of painting department - theory 15h
(en)o dr Mateusz Jasiński 15 2 [zal.]
sylabus
(en)Razem: 1455 96