Katalog ECTS

ROCZNY PROGRAM KSZTAŁCENIA

Wydział: Wydział Wzornictwa
Kierunek: Wzornictwo
Studia stacjonarne studia pierwszego stopnia


Przedmiot Rodzaj zajęć
dydaktycznych
Obowiązkowe/
Wybór
Prowadzący Czas
[h]
ECTS
[pkt.]
Zaliczenie Sylabus
ROK
I
SEMESTR
1
Słownik sztuki ECTS: 2 ilość: 1
Słownik sztuki w. 30h
d dr Filip Burno 30 2 w. [zal.]
sylabus
Słownik sztuki w. 30h
d dr hab. Wojciech Włodarczyk 30 2 w. [zal.]
sylabus
Wychowanie fizyczne ilość: 1
Wychowanie fizyczne ćw. 30h
d mgr Anna Pietraszek 30 0 ćw. [zal.]
sylabus
Wychowanie fizyczne ćw. 30h
d Robert Krępski 30 0 ćw. [zal.]
sylabus
Wychowanie fizyczne ćw. 30h
d Maciej Wenta 30 0 ćw. [zal.]
sylabus
bez grupy / obowiązkowe
Dokumentacja elektroniczna ćw. 1h
o Jerzy Smoleński 1 - ćw. [zal.]
sylabus
Historia i teoria mody w. 60h
o dr Aleksandra Jatczak-Repeć 60 2 ćw. [zal. z oceną]
sylabus
Historia sztuki I w. 30h
o mgr Marek Machowski 30 1 w. [zal.]
sylabus
Język angielski ćw. 30h
o mgr Mariola Pachnia 30 1 ćw. [zal.]
sylabus
Język angielski ćw. 30h
o mgr Agata Płaskowicka 30 1 ćw. [zal.]
sylabus
Języki obce: język angielski B2 w. 1h
o mgr Dagmara Dęga-Lewarska 1 1 w. [zal.]
sylabus
Pracownia krawiecka ćw. 60h
o Agnieszka Kacperska-Gałązka 60 2 ćw. [zal.]
sylabus
Projektowanie graficzne ćw. 30h
o mgr Dominika Wirkowska 30 2 ćw. [egz.]
ćw. [zal.]
sylabus
Projektowanie materiałów ćw. 90h
o Magdalena Komar 90 2 ćw. [egz.]
ćw. [zal.]
sylabus
Projektowanie mody w. ćw. 90h
o mgr Janusz Noniewicz 90 3 ćw. w. [egz.]
ćw. w. [zal.]
sylabus
Projektowanie ubioru ćw. 180h
o Thorbjorn Uldam 180 6 ćw. [egz.]
ćw. [zal.]
sylabus
Rysunek ćw. 60h
o dr hab. Agnieszka Rożnowska-Jasiewicz 60 3 ćw. [egz.]
ćw. [zal.]
sylabus
Rzeźba ćw. 120h
o prof.dr hab. Wiktor Gutt 120 3 ćw. [egz.]
ćw. [zal.]
sylabus
Technologia i konstrukcja ubioru ćw. 60h
o Katarzyna Koperczak 60 3 ćw. [zal. z oceną]
sylabus
Razem: 902 32
ROK
I
SEMESTR
2
Słownik sztuki ECTS: 2 ilość: 1
Słownik sztuki w. 30h
d dr Filip Burno 30 2 w. [egz.]
sylabus
Słownik sztuki w. 30h
d dr hab. Wojciech Włodarczyk 30 2 w. [egz.]
sylabus
Język obcy ECTS: 1 ilość: 1
Język angielski ćw. 30h
o mgr Agata Płaskowicka 30 1 ćw. [zal.]
sylabus
Język angielski w. ćw. 30h
o mgr Inez Szachułowicz 30 1 w. ćw. [zal.]
sylabus
Język angielski ćw. 30h
o mgr Mariola Pachnia 30 1 ćw. [zal.]
sylabus
Języki obce: język angielski B2 ćw. 30h
o mgr Inez Szachułowicz 30 1 ćw. [zal.]
sylabus
Wychowanie fizyczne ilość: 1
Wychowanie fizyczne ćw. 30h
d mgr Anna Pietraszek 30 - ćw. [zal.]
sylabus
Wychowanie fizyczne ćw. 30h
d Maciej Wenta 30 - ćw. [zal.]
sylabus
Wychowanie fizyczne ćw. 30h
d Robert Krępski 30 - ćw. [zal.]
sylabus
bez grupy / obowiązkowe
Dokumentacja elektroniczna ćw. 1h
o Jerzy Smoleński 1 - ćw. [zal.]
sylabus
Historia i teoria mody w. 60h
o dr Aleksandra Jatczak-Repeć 60 2 ćw. [zal. z oceną]
sylabus
Historia sztuki I w. 30h
o mgr Marek Machowski 30 1 w. [egz.]
sylabus
Pracownia krawiecka ćw. 60h
o Agnieszka Kacperska-Gałązka 60 2 ćw. [zal.]
sylabus
Projektowanie graficzne ćw. 30h
o mgr Dominika Wirkowska 30 2 ćw. [egz.]
ćw. [zal.]
sylabus
Projektowanie materiałów ćw. 90h
o Magdalena Komar 90 2 ćw. [egz.]
ćw. [zal.]
sylabus
Projektowanie mody w. ćw. 90h
o mgr Janusz Noniewicz 90 3 ćw. w. [egz.]
ćw. w. [zal.]
sylabus
Projektowanie ubioru ćw. 180h
o Thorbjorn Uldam 180 6 ćw. [egz.]
ćw. [zal.]
sylabus
Rysunek ćw. 60h
o dr hab. Agnieszka Rożnowska-Jasiewicz 60 3 ćw. [egz.]
ćw. [zal.]
sylabus
Rzeźba ćw. 120h
o prof.dr hab. Wiktor Gutt 120 3 ćw. [egz.]
ćw. [zal.]
sylabus
Technologia i konstrukcja ubioru ćw. 60h
o Katarzyna Koperczak 60 3 ćw. [egz.]
ćw. [zal. z oceną]
sylabus
Razem: 871 30
ROK
II
SEMESTR
3
Wykład monograficzny do wyboru ECTS: 2 ilość: 1
Historia filozofii w. 30h
d dr hab. Aleksander Zbrzezny 30 2 w. [egz.]
sylabus
Historia filozofii 30h
d dr Piotr Teodorczuk 30 2 [egz.]
sylabus
Języki obce ECTS: 1 ilość: 1
Języki obce: język angielski w. ćw. 30h
o mgr Mariola Pachnia 30 1 w. ćw. [zal.]
sylabus
Języki obce: język angielski w. ćw. 30h
o Hanna Kaczmarczyk 30 1 w. ćw. [zal.]
sylabus
Języki obce: język angielski B2 w. 1h
o mgr Dagmara Dęga-Lewarska 1 1 w. [zal.]
sylabus
Języki obce: język francuski ćw. 30h
o mgr Agata Płaskowicka 30 1 ćw. [zal.]
sylabus
Języki obce: język rosyjski ćw. 30h
o mgr Janina Furgał 30 1 ćw. [zal.]
sylabus
bez grupy / obowiązkowe
Design theory w. 30h
d dr Józef Mrozek 30 6 w. [zal.]
sylabus
Dokumentacja elektroniczna ćw. 1h
o Jerzy Smoleński 1 - ćw. [zal.]
sylabus
Historia i teoria mody w. 60h
o dr Aleksandra Jatczak-Repeć 60 2 w. [zal. z oceną]
sylabus
Historia sztuki II w. 30h
o dr Anna Oleńska 30 1 w. [zal.]
sylabus
Pracownia krawiecka ćw. 60h
o mgr Krzysztof Skorupka 60 2 ćw. [zal. z oceną]
sylabus
Projektowanie graficzne ćw. 30h
o mgr Dominika Wirkowska 30 1 ćw. [zal. z oceną]
sylabus
Projektowanie materiałów ćw. 60h
o Magdalena Komar 60 2 ćw. [egz.]
ćw. [zal.]
sylabus
Projektowanie mody w. ćw. 60h
o mgr Janusz Noniewicz 60 3 ćw. w. [egz.]
ćw. w. [zal.]
sylabus
Projektowanie ubioru ćw. 120h
o Martina Spetlova 120 7 ćw. [egz.]
ćw. [zal.]
sylabus
Rysunek ćw. 60h
o dr hab. Agnieszka Rożnowska-Jasiewicz 60 3 ćw. [egz.]
ćw. [zal.]
sylabus
Rzeźba ćw. 60h
o prof.dr hab. Wiktor Gutt 60 3 ćw. [egz.]
ćw. [zal.]
sylabus
Technologia i konstrukcja ubioru ćw. 60h
o Katarzyna Koperczak 60 3 ćw. [zal. z oceną]
sylabus
Razem: 691 36
ROK
II
SEMESTR
4
Język obcy ECTS: 1 ilość: 1
Język angielski w. ćw. 30h
o mgr Inez Szachułowicz 30 1 w. ćw. [zal.]
sylabus
Języki obce: język angielski w. 30h
o mgr Inez Szachułowicz
mgr Dagmara Dęga-Lewarska
30 1 w. [zal.]
sylabus
Języki obce: język angielski w. ćw. 30h
o Hanna Kaczmarczyk 30 1 w. ćw. [zal.]
sylabus
Języki obce: język angielski B2 ćw. 30h
o mgr Inez Szachułowicz 30 1 ćw. [zal.]
sylabus
Języki obce: język francuski ćw. 30h
o mgr Agata Płaskowicka 30 1 ćw. [zal.]
sylabus
Języki obce: język rosyjski ćw. 30h
o mgr Janina Furgał 30 1 ćw. [zal.]
sylabus
bez grupy / obowiązkowe
Dokumentacja elektroniczna ćw. 1h
o Jerzy Smoleński 1 - ćw. [zal.]
sylabus
Historia filozofii 30h
o dr Piotr Teodorczuk 30 2 [egz.]
sylabus
Historia filozofii w. 30h
o dr hab. Aleksander Zbrzezny 30 2 w. [egz.]
sylabus
Historia i teoria mody w. 60h
o dr Aleksandra Jatczak-Repeć 60 2 w. [ocena]
w. [zal.]
sylabus
Historia sztuki II w. 30h
o dr Anna Oleńska 30 1 w. [egz.]
sylabus
Materiałoznawstwo/projektowanie tkanin ćw. 60h
o Magdalena Komar 60 2 ćw. [ocena]
ćw. [zal.]
sylabus
Pracownia krawiecka ćw. 60h
o mgr Krzysztof Skorupka 60 2 ćw. [zal.]
sylabus
Projektowanie graficzne ćw. 30h
o mgr Dominika Wirkowska 30 1 ćw. [zal. z oceną]
sylabus
Projektowanie mody w. ćw. 60h
o mgr Janusz Noniewicz 60 4 ćw. w. [egz.]
ćw. w. [zal.]
sylabus
Projektowanie ubioru ćw. 120h
o Martina Spetlova 120 6 ćw. [egz.]
ćw. [zal.]
sylabus
Rysunek ćw. 60h
o dr hab. Agnieszka Rożnowska-Jasiewicz 60 3 ćw. [egz.]
ćw. [zal.]
sylabus
Rzeźba ćw. 60h
o prof.dr hab. Wiktor Gutt 60 3 ćw. [egz.]
ćw. [zal.]
sylabus
Technologia i konstrukcja ubioru ćw. 60h
o mgr Krzysztof Skorupka 60 3 ćw. [ocena]
ćw. [zal.]
sylabus
Razem: 691 32
ROK
III
SEMESTR
5
Przedmioty artystyczne ECTS: 5 ilość: 1
Malarstwo i rysunek ćw. 120h
d prof. zw. Łukasz Korolkiewicz 120 5 ćw. [egz.]
ćw. [zal.]
sylabus
Malarstwo i rysunek ćw. 120h
d dr Mikołaj Chylak 120 5 ćw. [egz.]
ćw. [zal.]
sylabus
Rzeźba ćw. 120h
d prof.dr hab. Wiktor Gutt 120 5 ćw. [egz.]
ćw. [zal.]
sylabus
bez grupy / obowiązkowe
Dokumentacja elektroniczna ćw. 1h
o Jerzy Smoleński 1 - ćw. [zal.]
sylabus
Estetyka 30h
o dr Piotr Teodorczuk 30 2 [egz.]
sylabus
Historia i teoria mody w. 60h
o dr Aleksandra Jatczak-Repeć 60 3 w. [zal. z oceną]
sylabus
Historia sztuki III w. 30h
o dr Paweł Ignaczak 30 1 w. [zal.]
sylabus
Język angielski ćw. 30h
o mgr Inez Szachułowicz 30 1 ćw. [zal.]
sylabus
Język francuski ćw. 30h
o mgr Agata Płaskowicka 30 1 ćw. [zal.]
sylabus
Język obcy w. 30h
o mgr Inez Szachułowicz
mgr Dagmara Dęga-Lewarska
30 1 w. [zal.]
sylabus
Pracownia krawiecka ćw. 60h
o mgr Krzysztof Skorupka 60 2 ćw. [zal. z oceną]
sylabus
Projektowanie ubioru ćw. 120h
o Damien Fredriksen Ravn 120 10 ćw. [egz.]
ćw. [zal.]
sylabus
Projektowanie w Polsce w. 30h
o dr Krystyna Łuczak-Surówka 30 2 w. [egz.]
sylabus
Technologia i konstrukcja ubioru ćw. 60h
o Katarzyna Koperczak 60 4 ćw. [zal. z oceną]
sylabus
Razem: 601 32
ROK
III
SEMESTR
6
Przedmioty artystyczne ECTS: 5 ilość: 1
Malarstwo i rysunek ćw. 120h
d dr Mikołaj Chylak 120 5 ćw. [egz.]
ćw. [zal.]
sylabus
Malarstwo i rysunek ćw. 120h
d prof. zw. Łukasz Korolkiewicz 120 5 ćw. [egz.]
ćw. [zal.]
sylabus
Rzeźba ćw. 120h
d prof.dr hab. Wiktor Gutt 120 5 ćw. [egz.]
ćw. [zal.]
sylabus
Proseminarium Katedry Mody ECTS: 2 ilość: 1
Proseminarium Katedry Mody Projektowanie Graficzne ćw. 30h
d mgr Dominika Wirkowska 30 2 ćw. [zal. z oceną]
sylabus
Proseminarium Katedry Mody Projektowanie Mody ćw. 30h
d mgr Janusz Noniewicz 30 2 ćw. [zal. z oceną]
sylabus
Proseminarium Katedry Mody Rysunek ćw. 30h
d dr hab. Agnieszka Rożnowska-Jasiewicz 30 2 ćw. [zal. z oceną]
sylabus
Proseminarium Katedry Mody Technologia i konstrukcja ubioru ćw. 30h
d mgr Krzysztof Skorupka 30 2 ćw. [zal. z oceną]
sylabus
Język obcy ECTS: 1 ilość: 1
Język angielski w. ćw. 30h
o mgr Inez Szachułowicz 30 1 w. ćw. [egz.]
sylabus
Język angielski ćw. 30h
o mgr Agata Płaskowicka 30 1 ćw. [zal.]
sylabus
Język niemiecki w. ćw. 30h
o Teresa Zakrzewska 30 1 w. ćw. [zal.]
sylabus
Język rosyjski w. ćw. 30h
o mgr Janina Furgał 30 1 w. ćw. [zal.]
sylabus
Język włoski w. 30h
o Filip Łopuski 30 1 w. [zal.]
sylabus
Języki obce: język angielski B2 ćw. 30h
o mgr Inez Szachułowicz 30 1 ćw. [zal.]
sylabus
Języki obce: język francuski ćw. 30h
o mgr Agata Płaskowicka 30 1 ćw. [zal.]
sylabus
bez grupy / obowiązkowe
Dokumentacja elektroniczna ćw. 1h
o Jerzy Smoleński 1 - ćw. [zal.]
sylabus
Historia i teoria mody w. 60h
o dr Aleksandra Jatczak-Repeć 60 2 w. [ocena]
w. [zal.]
sylabus
Historia i teoria mody w. 60h
o dr Aleksandra Jatczak-Repeć 60 2 w. [ocena]
w. [zal.]
sylabus
Historia sztuki III w. 30h
o dr hab. Waldemar Baraniewski 30 1 w. [egz.]
sylabus
Pracownia krawiecka ćw. 60h
o mgr Krzysztof Skorupka 60 2 ćw. [zal. z oceną]
sylabus
Pracownia krawiecka ćw. 60h
o Agnieszka Kacperska-Gałązka 60 2 ćw. [zal.]
sylabus
Praktyki zawodowe ćw. 180h
o mgr Janusz Noniewicz 180 7 ćw. [zal.]
sylabus
Projektowanie ubioru ćw. 120h
o Damien Fredriksen Ravn 120 10 ćw. [egz.]
ćw. [zal.]
sylabus
Projektowanie ubioru ćw. 120h
o Damien Fredriksen Ravn 120 7 ćw. [egz.]
ćw. [zal.]
sylabus
Projektowanie w Polsce w. 30h
o dr Krystyna Łuczak-Surówka 30 2 w. [egz.]
sylabus
Technologia i konstrukcja ubioru ćw. 60h
o mgr Krzysztof Skorupka 60 4 ćw. [ocena]
ćw. [zal.]
sylabus
Technologia i konstrukcja ubioru ćw. 60h
o mgr Krzysztof Skorupka 60 4 ćw. [ocena]
ćw. [zal.]
sylabus
Teoria mediów w. 30h
o dr hab. Aleksander Zbrzezny 30 2 w. [egz.]
sylabus
Warsztaty w Muzeum Narodowym w Warszawie w. 60h
o dr hab. Agnieszka Rożnowska-Jasiewicz
dr Aleksandra Jatczak-Repeć
60 2 w. [zal. z oceną]
sylabus
Razem: 1 111 55
ROK
IV
SEMESTR
7
Konwersatorium do wyboru ECTS: 3 ilość: 1
Czym jest rzeźba nowoczesna? Konw 30h
d dr hab. Waldemar Baraniewski 30 3 Konw [zal. z oceną]
sylabus
Kolekcjonerstwo na ziemiach polskich od końca XVIII do początku XXI wieku Konw 30h
d dr Paweł Ignaczak 30 3 Konw [zal. z oceną]
sylabus
Sieciologia: śladami przemocy Konw 30h
d dr Piotr Płucienniczak 30 3 Konw [zal. z oceną]
sylabus
Studium przedsiębiorczości Konw 30h
d mgr Magdalena Sołtys 30 3 Konw [zal. z oceną]
sylabus
Sztuka poza sztuką. Na granicach pola sztuki Konw 30h
d dr Jakub Szreder 30 3 Konw [zal. z oceną]
sylabus
Sztuka, życie, konflikty Konw 30h
d dr Jakub Banasiak
dr Jakub Dąbrowski
30 3 Konw [zal. z oceną]
sylabus
Warszawa w działaniu Konw 30h
d dr Karolina Thel 30 3 Konw [zal. z oceną]
sylabus
Wybrane tradycje sztuki polskiej lat 1945-1970 Konw 30h
d dr Piotr Słodkowski 30 3 Konw [zal. z oceną]
sylabus
Zawód artysta. Projektowanie praktyk indywidualnych Konw 30h
d dr hab. Jan Wojciechowski 30 3 Konw [zal. z oceną]
sylabus
Wykład konwersatoryjny do wyboru ECTS: 2 ilość: 1
Contemporary Art&Theory Konw 30h
d dr Ewa Bobrowska 30 3 [zal. z oceną]
sylabus
Dylematy rozwoju współczesnych miast 30h
d dr Karolina Thel 30 2 [zal. z oceną]
sylabus
Filozofia kultury z elementami antropologii kultury w. 30h
d dr Katarzyna Kasia 30 2 w. [egz.]
sylabus
Globalny Renesans I 30h
d dr Ewa Kociszewska 30 2 [egz.]
sylabus
Pytania o formę Konw 30h
d mgr Magdalena Sołtys 30 3 Konw [zal. z oceną]
sylabus
Ustroje kultury wizualnej i role artystów w Polsce 1918-2018 30h
d dr hab. Jan Wojciechowski 30 3 [egz.]
sylabus
Władza i pamięć Konw 30h
d dr Marcin Zgliński
dr Maria Rudzka
30 3 Konw [zal. z oceną]
sylabus
Wykład monograficzny do wyboru ECTS: 6 ilość: 1
Filozoficzna nauka o człowieku 30h
d mgr Tadeusz Walentowicz 30 6 [zal. z oceną]
sylabus
Wykład monograficzny ECTS: 2 ilość: 1
Historia sztuki średniowiecznej w Polsce 30h
d mgr Marek Machowski 30 2 [egz.]
sylabus
Humanistyka XX i XXI wieku 30h
d dr hab. Aleksander Zbrzezny 30 2 [zal. z oceną]
sylabus
Krytyka – emancypacja – postęp. Wprowadzenie do teorii krytycznej. 30h
d dr hab. Jan Sowa 30 2 [egz.]
sylabus
Projektowanie (dyplom licencjacki) ECTS: 25 ilość: 1
Projektowanie ubioru ćw. 180h
o Martina Spetlova 180 25 ćw. [zal. z oceną]
sylabus
Projektowanie ubioru ćw. 180h
o Damien Fredriksen Ravn 180 25 ćw. [zal. z oceną]
sylabus
Projektowanie ubioru ćw. 180h
o Thorbjorn Uldam 180 25 ćw. [zal. z oceną]
sylabus
bez grupy / obowiązkowe
Praktyki zawodowe ćw. 180h
o mgr Janusz Noniewicz 180 7 ćw. [zal.]
sylabus
Razem: 480 45