(en)Katalog ECTS

(en)ROCZNY PROGRAM KSZTAŁCENIA

(en)Wydział: Faculty of Conservation and Restoration of Works of Art
(en)Kierunek: Conservation and Restoration of Works of Art
(en)Studia full-time studies long-cycle studies; level 7 of Polish Qualifications Framework


(en)Przedmiot (en)Rodzaj zajęć
dydaktycznych
(en)Obowiązkowe/
Wybór
(en)Prowadzący (en)Czas
[h]
(en)ECTS
[pkt.]
(en)Zaliczenie Sylabus
(en)ROK
I
(en)SEMESTR
1
Wychowanie fizyczne ilość: 1
Physical education ćw. 30h
(en)d mgr Anna Pietraszek 30 0 ćw. [zal.]
sylabus
Physical education ćw. 30h
(en)d Robert Krępski 30 0 ćw. [zal.]
sylabus
Physical education ćw. 30h
(en)d Maciej Wenta 30 0 ćw. [zal.]
sylabus
Język obcy ECTS: 1 ilość (min): 1 ilość (max): 2
Russian language w. ćw. 30h
(en)o dr Janina Furgał 30 1 w. ćw. [zal.]
sylabus
Foreign language: English w. 30h
(en)o Magdalena Potts 30 1 w. [zal.]
sylabus
Foreign language: English w. ćw. 30h
(en)o Hanna Kaczmarczyk 30 1 w. ćw. [zal.]
sylabus
Foreign language: English w. ćw. 30h
(en)o mgr Mariola Pachnia 30 1 w. ćw. [zal.]
sylabus
Foreign language: English ćw. 30h
(en)o Małgorzata Wujec 30 1 ćw. [zal.]
sylabus
Foreign language: French w. ćw. 30h
(en)o mgr Agata Płaskowicka 30 1 w. ćw. [zal.]
sylabus
Foreign language: Italian w. ćw. 30h
(en)o Filip Łopuski 30 1 w. ćw. [zal.]
sylabus
bez grupy / obowiązkowe
Chemia w. 30h
(en)o dr Joanna Kurkowska 30 2 w. [egz.]
sylabus
Photography ćw. 45h
(en)o Roman Stasiuk
mgr Piotr Zambrzycki
45 2 ćw. [zal. z oceną]
sylabus
History of art I w. 30h
(en)o mgr Marek Machowski 30 1 w. [zal.]
sylabus
English language ćw. 30h
(en)o mgr Mariola Pachnia 30 1 ćw. [zal.]
sylabus
Materiałoznawstwo w. 45h
(en)o dr Anna Nowicka 45 3 w. [ZIE]
sylabus
Propedeutyka konserwacji i restauracji w. 15h
(en)o dr Katarzyna Górecka
Julia Burdajewicz
Jan Morzycki-Markowski
prof. zw. Iwona Szmelter
dr hab. Anna Potocka
dr hab. Krzysztof Chmielewski
dr hab. Joanna Czernichowska
15 1 w. [egz.]
sylabus
Drawing ćw. 120h
(en)o dr hab. Zuzanna Tomaś-Krynicka
Łukasz Zedlewski
120 4 ćw. [egz. kom.]
sylabus
Sculpture ćw. 120h
(en)o prof. Antoni Janusz Pastwa
Elżbieta Kołodziejczyk - Macander
120 5 ćw. [egz. kom.]
sylabus
Techniki rzeźbiarskie ćw. 30h
(en)o dr hab. Wiesław Procyk
Antoni Ciężkowski
30 3 ćw. [egz. kom.]
sylabus
Technologia malarstwa ściennego - teoria w. 60h
(en)o Kinga Lubarska 60 4 w. [egz.]
sylabus
Technologia rzeźby w. 15h
(en)o dr hab. Wiesław Procyk
Antoni Ciężkowski
15 1 w. [egz. kom.]
sylabus
Wybrane zagadnienia z geologii i petrografii w. 30h
(en)o Anna Puchta 30 3 w. [ocena]
sylabus
(en)Razem: 660 31
(en)ROK
I
(en)SEMESTR
2
Wychowanie fizyczne ilość: 1
Physical education ćw. 30h
(en)d Robert Krępski 30 0 ćw. [zal.]
sylabus
Physical education ćw. 30h
(en)d mgr Anna Pietraszek 30 0 ćw. [zal.]
sylabus
Physical education ćw. 30h
(en)d Maciej Wenta 30 0 ćw. [zal.]
sylabus
Język obcy ECTS: 1 ilość (min): 1 ilość (max): 2
Russian language w. ćw. 30h
(en)o dr Janina Furgał 30 1 w. ćw. [zal.]
sylabus
Foreign language: English ćw. 30h
(en)o Małgorzata Wujec 30 1 ćw. [zal.]
sylabus
Foreign language: English w. ćw. 30h
(en)o Hanna Kaczmarczyk 30 1 w. ćw. [zal.]
sylabus
Foreign language: English w. ćw. 30h
(en)o mgr Mariola Pachnia 30 1 w. ćw. [zal.]
sylabus
Foreign language: English w. 30h
(en)o Magdalena Potts 30 1 w. [zal.]
sylabus
Foreign language: French w. ćw. 30h
(en)o mgr Agata Płaskowicka 30 1 w. ćw. [zal.]
sylabus
Foreign language: Italian w. ćw. 30h
(en)o Filip Łopuski 30 1 w. ćw. [zal.]
sylabus
bez grupy / obowiązkowe
Chemia w. 30h
(en)o dr Joanna Kurkowska 30 2 w. [egz.]
sylabus
Photography ćw. 45h
(en)o Roman Stasiuk
mgr Piotr Zambrzycki
45 2 ćw. [zal. z oceną]
sylabus
History of art I w. 30h
(en)o mgr Marek Machowski 30 1 w. [egz.]
sylabus
History of art I w. 30h
(en)o mgr Marek Machowski 30 1 w. [zal.]
sylabus
English language ćw. 30h
(en)o mgr Mariola Pachnia 30 1 ćw. [zal.]
sylabus
Materiałoznawstwo w. 45h
(en)o dr Anna Nowicka 45 3 w. [ZIE]
sylabus
Nauki pomocnicze historii sztuki w. 30h
(en)o dr Anna Oleńska 30 1 w. [egz.]
sylabus
Plein-air ćw. 60h
(en)o dr hab. Zuzanna Tomaś-Krynicka
Łukasz Zedlewski
60 2 ćw. [zal.]
sylabus
Propedeutyka konserwacji i restauracji w. 15h
(en)o dr hab. Joanna Czernichowska
dr Katarzyna Górecka
Julia Burdajewicz
prof. zw. Iwona Szmelter
dr hab. Anna Potocka
Jan Morzycki-Markowski
dr hab. Krzysztof Chmielewski
15 1 w. [egz.]
sylabus
Drawing ćw. 120h
(en)o dr hab. Zuzanna Tomaś-Krynicka
Łukasz Zedlewski
120 4 ćw. [egz. kom.]
sylabus
Sculpture ćw. 120h
(en)o prof. Antoni Janusz Pastwa
Elżbieta Kołodziejczyk - Macander
120 5 ćw. [egz. kom.]
sylabus
Techniki rzeźbiarskie ćw. 30h
(en)o dr hab. Wiesław Procyk
Antoni Ciężkowski
30 3 ćw. [egz. kom.]
sylabus
Technologia malarstwa ściennego - praktyka ćw. 30h
(en)o dr hab. Tytus Sawicki 30 2 ćw. [zal.]
sylabus
Technologia malarstwa ściennego - teoria w. 60h
(en)o Kinga Lubarska 60 4 w. [egz.]
sylabus
Technologia rzeźby w. 15h
(en)o dr hab. Wiesław Procyk
Antoni Ciężkowski
15 1 w. [egz. kom.]
sylabus
Wybrane zagadnienia z geologii i petrografii w. 30h
(en)o Anna Puchta 30 3 w. [ocena]
sylabus
(en)Razem: 810 37
(en)ROK
II
(en)SEMESTR
3
bez grupy / obowiązkowe
Photography ćw. 30h
(en)o Roman Stasiuk
mgr Piotr Zambrzycki
30 1 ćw. [zal. z oceną]
sylabus
History of philosophy 30h
(en)o dr Piotr Teodorczuk 30 2 [egz.]
sylabus
History of art II w. 30h
(en)o dr Marcin Zgliński 30 1 w. [zal.]
sylabus
English language ćw. 30h
(en)o mgr Mariola Pachnia 30 1 ćw. [zal.]
sylabus
Russian language w. ćw. 30h
(en)d dr Janina Furgał 30 1 w. ćw. [zal.]
sylabus
Foreign language: English w. ćw. 30h
(en)o Hanna Kaczmarczyk 30 1 w. ćw. [zal.]
sylabus
Konserwacja i restauracja rzeźby gipsowej i sztukaterii - praktyka ćw. 90h
(en)o dr hab. Janusz Smaza 90 5 ćw. [egz.]
sylabus
Konserwacja i restauracja rzeźby gipsowej i sztukaterii - teoria w. 30h
(en)o dr hab. Janusz Smaza 30 2 w. [egz.]
sylabus
Laboratorium kursowe ćw. 15h
(en)o dr Joanna Kurkowska
Katarzyna Królikowska-Pataraja
mgr Aleksandra Rzeszutek
dr Anna Nowicka
Elżbieta Jeżewska
mgr Piotr Zambrzycki
Tymon Rizov-Ciechański
Kamila Załęska
mgr Konrad Stasiuk
Roman Stasiuk
Anna Puchta
dr Anna Zatorska
15 1 ćw. [zal.]
sylabus
Lettering ćw. 30h
(en)o dr Grażyna Macander-Majkowska 30 1 ćw. [zal. z oceną]
sylabus
Materiałoznawstwo (chemia polimerów) w. 30h
(en)o dr Joanna Kurkowska 30 1 w. [egz.]
sylabus
Rysunek pracownia kompozycji projektowej i rysunku ćw. 90h
(en)o dr hab. Artur Krajewski 90 3 ćw. [egz.]
sylabus
Rysunek. Pracownia rysunku i form monumentalnych ćw. 90h
(en)o dr hab. Grzegorz Stachańczyk 90 3 ćw. [egz.]
sylabus
Sculpture ćw. 180h
(en)o prof. Antoni Janusz Pastwa
Elżbieta Kołodziejczyk - Macander
180 6 ćw. [egz.]
sylabus
Techniki rzeźbiarskie ćw. 45h
(en)o dr hab. Wiesław Procyk
Antoni Ciężkowski
45 2 ćw. [egz.]
sylabus
Technologia pozłotnictwa w. 30h
(en)o dr Anna Zalewska-Falińska
dr Rafał Nijak
30 1 w. [egz.]
sylabus
Technologia rzeźby w. 15h
(en)o dr hab. Wiesław Procyk
Antoni Ciężkowski
15 1 w. [egz.]
sylabus
Wybrane zagadnienia z geologii i petrografii w. 30h
(en)o Anna Puchta 30 2 w. [egz.]
sylabus
(en)Razem: 855 35
(en)ROK
II
(en)SEMESTR
4
bez grupy / obowiązkowe
Photography ćw. 30h
(en)o Roman Stasiuk
mgr Piotr Zambrzycki
30 1 ćw. [zal. z oceną]
sylabus
Photography ćw. 30h
(en)o Roman Stasiuk
mgr Piotr Zambrzycki
30 1 ćw. [zal. z oceną]
sylabus
History of philosophy 30h
(en)o dr Piotr Teodorczuk 30 2 [egz.]
sylabus
History of art II w. 30h
(en)o dr Marcin Zgliński 30 1 w. [egz.]
sylabus
English language ćw. 30h
(en)o mgr Mariola Pachnia 30 1 ćw. [zal.]
sylabus
Russian language w. ćw. 30h
(en)d dr Janina Furgał 30 1 w. ćw. [zal.]
sylabus
Foreign language: English w. ćw. 30h
(en)o Hanna Kaczmarczyk 30 1 w. ćw. [zal.]
sylabus
Konserwacja i restauracja rzeźby gipsowej i sztukaterii - praktyka ćw. 90h
(en)o dr hab. Janusz Smaza 90 3 ćw. [egz.]
sylabus
Konserwacja i restauracja rzeźby gipsowej i sztukaterii - praktyka ćw. 90h
(en)o dr hab. Janusz Smaza 90 5 ćw. [egz.]
sylabus
Konserwacja i restauracja rzeźby gipsowej i sztukaterii - teoria w. 30h
(en)o dr hab. Janusz Smaza 30 1 w. [egz.]
sylabus
Konserwacja i restauracja rzeźby gipsowej i sztukaterii - teoria w. 30h
(en)o dr hab. Janusz Smaza 30 2 w. [egz.]
sylabus
Lettering ćw. 30h
(en)o dr Grażyna Macander-Majkowska 30 1 ćw. [zal. z oceną]
sylabus
Lettering ćw. 30h
(en)o dr Grażyna Macander-Majkowska 30 1 ćw. [zal. z oceną]
sylabus
Materiałoznawstwo (chemia polimerów) w. 30h
(en)o dr Joanna Kurkowska 30 1 w. [egz.]
sylabus
Materiałoznawstwo (chemia polimerów) w. 30h
(en)o dr Joanna Kurkowska 30 1 w. [egz.]
sylabus
Student internships ćw. 120h
(en)o dr hab. Wiesław Procyk 120 4 ćw. [zal.]
sylabus
Rysunek pracownia kompozycji projektowej i rysunku ćw. 90h
(en)o dr hab. Artur Krajewski 90 3 ćw. [egz.]
sylabus
Rysunek. Pracownia rysunku i form monumentalnych ćw. 90h
(en)o dr hab. Grzegorz Stachańczyk 90 3 ćw. [egz.]
sylabus
Sculpture ćw. 180h
(en)o prof. Antoni Janusz Pastwa
Elżbieta Kołodziejczyk - Macander
180 6 ćw. [egz.]
sylabus
Techniki rzeźbiarskie ćw. 45h
(en)o dr hab. Wiesław Procyk
Antoni Ciężkowski
45 2 ćw. [egz.]
sylabus
Techniki rzeźbiarskie ćw. 45h
(en)o dr hab. Wiesław Procyk
Antoni Ciężkowski
45 2 ćw. [egz.]
sylabus
Technologia pozłotnictwa w. 30h
(en)o dr Anna Zalewska-Falińska
dr Rafał Nijak
30 2 w. [egz.]
sylabus
Technologia pozłotnictwa w. 30h
(en)o dr Anna Zalewska-Falińska
dr Rafał Nijak
30 1 w. [egz.]
sylabus
Technologia rzeźby w. 15h
(en)o dr hab. Wiesław Procyk
Antoni Ciężkowski
15 1 w. [egz. kom.]
sylabus
Technologia rzeźby w. 15h
(en)o dr hab. Wiesław Procyk
Antoni Ciężkowski
15 1 w. [egz.]
sylabus
Wybrane zagadnienia z geologii i petrografii w. 30h
(en)o Anna Puchta 30 1 w. [ocena]
sylabus
Wybrane zagadnienia z geologii i petrografii w. 30h
(en)o Anna Puchta 30 2 w. [egz.]
sylabus
(en)Razem: 1290 51
(en)ROK
V
(en)SEMESTR
9
bez grupy / obowiązkowe
Aneks artystyczny do dyplomu ćw. 60h
(en)d dr hab. Artur Krajewski 60 3 ćw. [zal. z oceną]
sylabus
Aneks artystyczny do dyplomu ćw. 60h
(en)d dr hab. Grzegorz Stachańczyk 60 3 ćw. [zal. z oceną]
sylabus
Aneks artystyczny do dyplomu ćw. 60h
(en)o prof. Antoni Janusz Pastwa
Elżbieta Kołodziejczyk - Macander
60 3 ćw. [zal. z oceną]
sylabus
History of Polish sculpture 30h
(en)o dr Maria Rudzka 30 2 [zal.]
sylabus
Identyfikacja i konserwacja fotografii ćw. 30h
(en)o dr Izabela Zając 30 2 ćw. [zal.]
sylabus
Identyfikacja i konserwacja fotografii ćw. 30h
(en)d dr Izabela Zając 30 2 ćw. [zal.]
sylabus
Konserwacja i restauacja ceramiki - praktyka ćw. 120h
(en)o dr hab. Jacek Martusewicz 120 14 ćw. [egz.]
sylabus
Konserwacja i restauacja ceramiki - teoria w. 30h
(en)o dr hab. Jacek Martusewicz 30 5 w. [egz.]
sylabus
Konserwacja i restauracja zabytków archeologicznych i etnograficznych w. 30h
(en)o dr hab. Jacek Martusewicz
dr hab. Krzysztof Chmielewski
dr hab. Joanna Czernichowska
30 2 w. [zal.]
sylabus
Kopia ikony ćw. 60h
(en)o dr hab. Danuta Stępień 60 3 ćw. [zal. z oceną]
sylabus
Kopia rzeźby i elementy rekonstrukcji ćw. 60h
(en)o dr hab. Wiesław Procyk
Antoni Ciężkowski
60 6 ćw. [zal. z oceną]
sylabus
Mikrobiologia w. 30h
(en)o mgr Bogdan Zerek 30 1 w. [egz.]
sylabus
Ochrona i konserwacja - restauracja dzieł sztuki i obiektów sztuki nowoczesnej i współczesnej w. 30h
(en)o dr hab. Monika Jadzińska
prof. zw. Iwona Szmelter
30 2 w. [zal.]
sylabus
Prawne i finansowe aspekty przygotowania projektu konserwacji w. 8h
(en)o Marcin Kozarzewski 8 1 w. [zal.]
sylabus
(en)Razem: 638 49
(en)ROK
V
(en)SEMESTR
10
Proseminarium do wyboru ECTS: 4 ilość: 1
Contemporary Art&Theory 45h
(en)d dr Ewa Bobrowska 45 4 [zal. z oceną]
sylabus
Człowiek i społeczeństwo w czasach współczesnych 30h
(en)d mgr Tadeusz Walentowicz 30 4 [zal. z oceną]
sylabus
Hermeneutics and art 30h
(en)d dr Piotr Teodorczuk 30 4 [zal. z oceną]
sylabus
Małe formy pamięci 30h
(en)d dr Maria Rudzka 30 4 [zal. z oceną]
sylabus
Wykład konwersatoryjny do wyboru ECTS: 2 ilość: 1
Studium przedsiębiorczości 30h
(en)d mgr Magdalena Sołtys 30 2 [zal. z oceną]
sylabus
bez grupy / obowiązkowe
History of Polish sculpture 30h
(en)o dr Maria Rudzka 30 2 [zal.]
sylabus
Identyfikacja i konserwacja fotografii ćw. 30h
(en)o dr Izabela Zając 30 2 ćw. [zal.]
sylabus
Identyfikacja i konserwacja fotografii ćw. 30h
(en)d dr Izabela Zając 30 2 ćw. [zal.]
sylabus
Konserwacja i restauacja ceramiki - praktyka ćw. 150h
(en)o dr hab. Jacek Martusewicz 150 16 ćw. [egz.]
sylabus
Konserwacja i restauacja ceramiki - praktyka ćw. 120h
(en)o dr hab. Jacek Martusewicz 120 14 ćw. [egz.]
sylabus
Konserwacja i restauacja ceramiki - teoria w. 30h
(en)o dr hab. Jacek Martusewicz 30 5 w. [egz.]
sylabus
Konserwacja i restauracja zabytków archeologicznych i etnograficznych w. ćw. 45h
(en)o dr hab. Krzysztof Chmielewski
dr hab. Joanna Czernichowska
45 2 w. ćw. [zal. z oceną]
sylabus
Kopia ikony ćw. 60h
(en)o dr hab. Danuta Stępień 60 3 ćw. [zal. z oceną]
sylabus
Laboratorium magisterskie ćw. 45h
(en)o Kamila Załęska
mgr Aleksandra Rzeszutek
dr Joanna Kurkowska
dr Anna Zatorska
dr Elżbieta Nowicka
mgr Piotr Zambrzycki
Tymon Rizov-Ciechański
Elżbieta Jeżewska
mgr Konrad Stasiuk
Roman Stasiuk
Anna Puchta
Katarzyna Królikowska-Pataraja
45 2 ćw. [zal.]
sylabus
Ochrona i konserwacja - restauracja dzieł sztuki i obiektów sztuki nowoczesnej i współczesnej w. 30h
(en)o dr hab. Monika Jadzińska
prof. zw. Iwona Szmelter
30 2 w. [zal.]
sylabus
Ochrona i konserwacja - restauracja dzieł sztuki i obiektów sztuki nowoczesnej i współczesnej w. 30h
(en)o dr hab. Monika Jadzińska
prof. zw. Iwona Szmelter
30 2 w. [zal.]
sylabus
Pracownia magisterska ćw. 60h
(en)o prof.dr hab. Andrzej Koss
dr hab. Wiesław Procyk
dr hab. Janusz Smaza
dr hab. Jacek Martusewicz
60 6 ćw. [zal.]
sylabus
Master diploma seminar 30h
(en)o dr hab. Jacek Martusewicz
prof.dr hab. Andrzej Koss
dr hab. Janusz Smaza
dr hab. Wiesław Procyk
30 3 [zal.]
sylabus
(en)Razem: 765 67
(en)ROK
VI
(en)SEMESTR
11
Seminarium dyplomowe ECTS: 6 ilość: 1
Filozoficzna diagnoza współczesności 30h
(en)d dr Aleksander Zbrzezny
mgr Tadeusz Walentowicz
30 6 [zal. z oceną]
sylabus
Psychoanaliza i hermeneutyka sztuki 30h
(en)d dr Piotr Teodorczuk 30 6 [zal. z oceną]
sylabus
Sztuka współczesna a kontekst amerykański 30h
(en)d dr Ewa Bobrowska 30 6 [zal. z oceną]
sylabus
Wokół przedmiotu 30h
(en)d dr Krystyna Łuczak-Surówka 30 6 [zal. z oceną]
sylabus
Konwersatorium do wyboru ECTS: 3 ilość: 1
Studium przedsiębiorczości Konw 30h
(en)d mgr Magdalena Sołtys 30 3 Konw [zal. z oceną]
sylabus
bez grupy / obowiązkowe
Aneks konserwatorski do dyplomu ćw. 60h
(en)d prof.dr hab. Andrzej Koss
dr hab. Wiesław Procyk
dr hab. Janusz Smaza
dr hab. Jacek Martusewicz
60 3 ćw. [zal.]
sylabus
Aneks technologiczny do dyplomu ćw. 60h
(en)d dr Piotr Stefanow
dr Mateusz Jasiński
dr Rafał Nijak
dr hab. Danuta Stępień
60 3 ćw. [zal. z oceną]
sylabus
Aneks technologiczny do dyplomu ćw. 60h
(en)d dr hab. Jacek Martusewicz
prof.dr hab. Andrzej Koss
dr hab. Janusz Smaza
dr hab. Wiesław Procyk
60 3 ćw. [zal.]
sylabus
Laboratorium magisterskie ćw. 30h
(en)o dr Joanna Kurkowska
Katarzyna Królikowska-Pataraja
mgr Aleksandra Rzeszutek
dr Anna Nowicka
Elżbieta Jeżewska
mgr Piotr Zambrzycki
Tymon Rizov-Ciechański
Kamila Załęska
mgr Konrad Stasiuk
Roman Stasiuk
Anna Puchta
dr Anna Zatorska
30 2 ćw. [zal.]
sylabus
Pracownia magisterska ćw. 240h
(en)o prof.dr hab. Andrzej Koss
dr hab. Wiesław Procyk
dr hab. Janusz Smaza
dr hab. Jacek Martusewicz
240 18 ćw. [zal.]
sylabus
Master diploma seminar w. 30h
(en)o prof.dr hab. Andrzej Koss
dr hab. Wiesław Procyk
dr hab. Janusz Smaza
dr hab. Jacek Martusewicz
30 5 w. [zal.]
sylabus
Master diploma seminar - theory w. 30h
(en)o prof.dr hab. Andrzej Koss
dr hab. Wiesław Procyk
dr hab. Janusz Smaza
dr hab. Jacek Martusewicz
30 5 w. [zal.]
sylabus
(en)Razem: 570 48