(en)Katalog ECTS

(en)ROCZNY PROGRAM KSZTAŁCENIA

(en)Wydział: Faculty of Conservation and Restoration of Works of Art
(en)Kierunek: Conservation and Restoration of Works of Art
(en)Studia full-time studies long-cycle studies; level 7 of Polish Qualifications Framework


(en)Przedmiot (en)Rodzaj zajęć
dydaktycznych
(en)Obowiązkowe/
Wybór
(en)Prowadzący (en)Czas
[h]
(en)ECTS
[pkt.]
(en)Zaliczenie Sylabus
(en)ROK
I
(en)SEMESTR
1
Wychowanie fizyczne ilość: 1
Physical education exercise 30h
(en)d mgr Anna Pietraszek 30 0 exercise [pass]
sylabus
Physical education exercise 30h
(en)d Robert Krępski 30 0 exercise [pass]
sylabus
Physical education exercise 30h
(en)d Maciej Wenta 30 0 exercise [pass]
sylabus
Język obcy ECTS: 1 ilość (min): 1 ilość (max): 2
Russian language lecture exercise 30h
(en)o dr Janina Furgał 30 1 lecture exercise [pass]
sylabus
Foreign language: English lecture 30h
(en)o Magdalena Potts 30 1 lecture [pass]
sylabus
Foreign language: English lecture exercise 30h
(en)o Hanna Kaczmarczyk 30 1 lecture exercise [pass]
sylabus
Foreign language: English lecture exercise 30h
(en)o mgr Mariola Pachnia 30 1 lecture exercise [pass]
sylabus
Foreign language: English exercise 30h
(en)o Małgorzata Wujec 30 1 exercise [pass]
sylabus
Foreign language: French lecture exercise 30h
(en)o mgr Agata Płaskowicka 30 1 lecture exercise [pass]
sylabus
Foreign language: Italian lecture exercise 30h
(en)o Filip Łopuski 30 1 lecture exercise [pass]
sylabus
bez grupy / obowiązkowe
Chemia lecture 30h
(en)o dr Joanna Kurkowska 30 2 lecture [exam]
sylabus
Photography exercise 45h
(en)o Roman Stasiuk
mgr Piotr Zambrzycki
45 2 exercise [pass with grade]
sylabus
History of art I lecture 30h
(en)o mgr Marek Machowski 30 1 lecture [pass]
sylabus
English language exercise 30h
(en)o mgr Mariola Pachnia 30 1 exercise [pass]
sylabus
Materiałoznawstwo lecture 45h
(en)o dr Anna Nowicka 45 3 lecture [pass/exam]
sylabus
Propedeutyka konserwacji i restauracji lecture 15h
(en)o dr Katarzyna Górecka
Julia Burdajewicz
Jan Morzycki-Markowski
prof. zw. Iwona Szmelter
dr hab. Anna Potocka
dr hab. Krzysztof Chmielewski
dr hab. Joanna Czernichowska
15 1 lecture [exam]
sylabus
Drawing exercise 120h
(en)o dr hab. Zuzanna Tomaś-Krynicka
Łukasz Zedlewski
120 4 exercise [com. exam]
sylabus
Sculpture exercise 120h
(en)o prof. Antoni Janusz Pastwa
Elżbieta Kołodziejczyk - Macander
120 5 exercise [com. exam]
sylabus
Techniki rzeźbiarskie exercise 30h
(en)o dr hab. Wiesław Procyk
Antoni Ciężkowski
30 3 exercise [com. exam]
sylabus
Technologia malarstwa ściennego - teoria lecture 60h
(en)o Kinga Lubarska 60 4 lecture [exam]
sylabus
Technologia rzeźby lecture 15h
(en)o dr hab. Wiesław Procyk
Antoni Ciężkowski
15 1 lecture [com. exam]
sylabus
Wybrane zagadnienia z geologii i petrografii lecture 30h
(en)o Anna Puchta 30 3 lecture [grade]
sylabus
(en)Razem: 660 31
(en)ROK
I
(en)SEMESTR
2
Wychowanie fizyczne ilość: 1
Physical education exercise 30h
(en)d Robert Krępski 30 0 exercise [pass]
sylabus
Physical education exercise 30h
(en)d mgr Anna Pietraszek 30 0 exercise [pass]
sylabus
Physical education exercise 30h
(en)d Maciej Wenta 30 0 exercise [pass]
sylabus
Język obcy ECTS: 1 ilość (min): 1 ilość (max): 2
English language exercise 30h
(en)o mgr Mariola Pachnia 30 1 exercise [pass]
sylabus
Russian language lecture exercise 30h
(en)o dr Janina Furgał 30 1 lecture exercise [pass]
sylabus
Foreign language: English exercise 30h
(en)o Małgorzata Wujec 30 1 exercise [pass]
sylabus
Foreign language: English lecture exercise 30h
(en)o Hanna Kaczmarczyk 30 1 lecture exercise [pass]
sylabus
Foreign language: English lecture exercise 30h
(en)o mgr Mariola Pachnia 30 1 lecture exercise [pass]
sylabus
Foreign language: English lecture 30h
(en)o Magdalena Potts 30 1 lecture [pass]
sylabus
Foreign language: French lecture exercise 30h
(en)o mgr Agata Płaskowicka 30 1 lecture exercise [pass]
sylabus
Foreign language: Italian lecture exercise 30h
(en)o Filip Łopuski 30 1 lecture exercise [pass]
sylabus
bez grupy / obowiązkowe
Chemia lecture 30h
(en)o dr Joanna Kurkowska 30 2 lecture [exam]
sylabus
Photography exercise 45h
(en)o Roman Stasiuk
mgr Piotr Zambrzycki
45 2 exercise [pass with grade]
sylabus
History of art I lecture 30h
(en)o mgr Marek Machowski 30 1 lecture [exam]
sylabus
History of art I lecture 30h
(en)o mgr Marek Machowski 30 1 lecture [pass]
sylabus
English language exercise 30h
(en)o mgr Mariola Pachnia 30 1 exercise [pass]
sylabus
Materiałoznawstwo lecture 45h
(en)o dr Anna Nowicka 45 3 lecture [pass/exam]
sylabus
Nauki pomocnicze historii sztuki lecture 30h
(en)o dr Anna Oleńska 30 1 lecture [exam]
sylabus
Plein-air exercise 60h
(en)o dr hab. Zuzanna Tomaś-Krynicka
Łukasz Zedlewski
60 2 exercise [pass]
sylabus
Propedeutyka konserwacji i restauracji lecture 15h
(en)o dr hab. Joanna Czernichowska
dr Katarzyna Górecka
Julia Burdajewicz
prof. zw. Iwona Szmelter
dr hab. Anna Potocka
Jan Morzycki-Markowski
dr hab. Krzysztof Chmielewski
15 1 lecture [exam]
sylabus
Drawing exercise 120h
(en)o dr hab. Zuzanna Tomaś-Krynicka
Łukasz Zedlewski
120 4 exercise [com. exam]
sylabus
Sculpture exercise 120h
(en)o prof. Antoni Janusz Pastwa
Elżbieta Kołodziejczyk - Macander
120 5 exercise [com. exam]
sylabus
Techniki rzeźbiarskie exercise 30h
(en)o dr hab. Wiesław Procyk
Antoni Ciężkowski
30 3 exercise [com. exam]
sylabus
Technologia malarstwa ściennego - praktyka exercise 30h
(en)o dr hab. Tytus Sawicki 30 2 exercise [pass]
sylabus
Technologia malarstwa ściennego - teoria lecture 60h
(en)o Kinga Lubarska 60 4 lecture [exam]
sylabus
Technologia rzeźby lecture 15h
(en)o dr hab. Wiesław Procyk
Antoni Ciężkowski
15 1 lecture [com. exam]
sylabus
Wybrane zagadnienia z geologii i petrografii lecture 30h
(en)o Anna Puchta 30 3 lecture [grade]
sylabus
(en)Razem: 810 37
(en)ROK
II
(en)SEMESTR
3
bez grupy / obowiązkowe
Photography exercise 30h
(en)o Roman Stasiuk
mgr Piotr Zambrzycki
30 1 exercise [pass with grade]
sylabus
History of philosophy 30h
(en)o dr Piotr Teodorczuk 30 2 [exam]
sylabus
History of art II lecture 30h
(en)o dr Marcin Zgliński 30 1 lecture [pass]
sylabus
English language exercise 30h
(en)o mgr Mariola Pachnia 30 1 exercise [pass]
sylabus
Russian language lecture exercise 30h
(en)d dr Janina Furgał 30 1 lecture exercise [pass]
sylabus
Foreign language: English lecture exercise 30h
(en)o Hanna Kaczmarczyk 30 1 lecture exercise [pass]
sylabus
Konserwacja i restauracja rzeźby gipsowej i sztukaterii - praktyka exercise 90h
(en)o dr hab. Janusz Smaza 90 5 exercise [exam]
sylabus
Konserwacja i restauracja rzeźby gipsowej i sztukaterii - teoria lecture 30h
(en)o dr hab. Janusz Smaza 30 2 lecture [exam]
sylabus
Laboratorium kursowe exercise 15h
(en)o dr Joanna Kurkowska
Katarzyna Królikowska-Pataraja
mgr Aleksandra Rzeszutek
dr Anna Nowicka
Elżbieta Jeżewska
mgr Piotr Zambrzycki
Tymon Rizov-Ciechański
Kamila Załęska
mgr Konrad Stasiuk
Roman Stasiuk
Anna Puchta
dr Anna Zatorska
15 1 exercise [pass]
sylabus
Lettering exercise 30h
(en)o dr Grażyna Macander-Majkowska 30 1 exercise [pass with grade]
sylabus
Materiałoznawstwo (chemia polimerów) lecture 30h
(en)o dr Joanna Kurkowska 30 1 lecture [exam]
sylabus
Rysunek pracownia kompozycji projektowej i rysunku exercise 90h
(en)o dr hab. Artur Krajewski 90 3 exercise [exam]
sylabus
Rysunek. Pracownia rysunku i form monumentalnych exercise 90h
(en)o dr hab. Grzegorz Stachańczyk 90 3 exercise [exam]
sylabus
Sculpture exercise 180h
(en)o prof. Antoni Janusz Pastwa
Elżbieta Kołodziejczyk - Macander
180 6 exercise [exam]
sylabus
Techniki rzeźbiarskie exercise 45h
(en)o dr hab. Wiesław Procyk
Antoni Ciężkowski
45 2 exercise [exam]
sylabus
Technologia pozłotnictwa lecture 30h
(en)o dr Anna Zalewska-Falińska
dr Rafał Nijak
30 1 lecture [exam]
sylabus
Technologia rzeźby lecture 15h
(en)o dr hab. Wiesław Procyk
Antoni Ciężkowski
15 1 lecture [exam]
sylabus
Wybrane zagadnienia z geologii i petrografii lecture 30h
(en)o Anna Puchta 30 2 lecture [exam]
sylabus
(en)Razem: 855 35
(en)ROK
II
(en)SEMESTR
4
bez grupy / obowiązkowe
Photography exercise 30h
(en)o Roman Stasiuk
mgr Piotr Zambrzycki
30 1 exercise [pass with grade]
sylabus
Photography exercise 30h
(en)o Roman Stasiuk
mgr Piotr Zambrzycki
30 1 exercise [pass with grade]
sylabus
History of philosophy 30h
(en)o dr Piotr Teodorczuk 30 2 [exam]
sylabus
History of art II lecture 30h
(en)o dr Marcin Zgliński 30 1 lecture [exam]
sylabus
English language exercise 30h
(en)o mgr Mariola Pachnia 30 1 exercise [pass]
sylabus
Russian language lecture exercise 30h
(en)d dr Janina Furgał 30 1 lecture exercise [pass]
sylabus
Foreign language: English lecture exercise 30h
(en)o Hanna Kaczmarczyk 30 1 lecture exercise [pass]
sylabus
Foreign language: English B2 lecture 1h
(en)o dr Inez Szachułowicz 1 1 lecture [pass]
sylabus
Konserwacja i restauracja rzeźby gipsowej i sztukaterii - praktyka exercise 90h
(en)o dr hab. Janusz Smaza 90 3 exercise [exam]
sylabus
Konserwacja i restauracja rzeźby gipsowej i sztukaterii - praktyka exercise 90h
(en)o dr hab. Janusz Smaza 90 5 exercise [exam]
sylabus
Konserwacja i restauracja rzeźby gipsowej i sztukaterii - teoria lecture 30h
(en)o dr hab. Janusz Smaza 30 1 lecture [exam]
sylabus
Konserwacja i restauracja rzeźby gipsowej i sztukaterii - teoria lecture 30h
(en)o dr hab. Janusz Smaza 30 2 lecture [exam]
sylabus
Lettering exercise 30h
(en)o dr Grażyna Macander-Majkowska 30 1 exercise [pass with grade]
sylabus
Lettering exercise 30h
(en)o dr Grażyna Macander-Majkowska 30 1 exercise [pass with grade]
sylabus
Materiałoznawstwo (chemia polimerów) lecture 30h
(en)o dr Joanna Kurkowska 30 1 lecture [exam]
sylabus
Materiałoznawstwo (chemia polimerów) lecture 30h
(en)o dr Joanna Kurkowska 30 1 lecture [exam]
sylabus
Student internships exercise 120h
(en)o dr hab. Wiesław Procyk 120 4 exercise [pass]
sylabus
Rysunek pracownia kompozycji projektowej i rysunku exercise 90h
(en)o dr hab. Artur Krajewski 90 3 exercise [exam]
sylabus
Rysunek. Pracownia rysunku i form monumentalnych exercise 90h
(en)o dr hab. Grzegorz Stachańczyk 90 3 exercise [exam]
sylabus
Sculpture exercise 180h
(en)o prof. Antoni Janusz Pastwa
Elżbieta Kołodziejczyk - Macander
180 6 exercise [exam]
sylabus
Techniki rzeźbiarskie exercise 45h
(en)o dr hab. Wiesław Procyk
Antoni Ciężkowski
45 2 exercise [exam]
sylabus
Techniki rzeźbiarskie exercise 45h
(en)o dr hab. Wiesław Procyk
Antoni Ciężkowski
45 2 exercise [exam]
sylabus
Technologia pozłotnictwa lecture 30h
(en)o dr Anna Zalewska-Falińska
dr Rafał Nijak
30 2 lecture [exam]
sylabus
Technologia pozłotnictwa lecture 30h
(en)o dr Anna Zalewska-Falińska
dr Rafał Nijak
30 1 lecture [exam]
sylabus
Technologia rzeźby lecture 15h
(en)o dr hab. Wiesław Procyk
Antoni Ciężkowski
15 1 lecture [com. exam]
sylabus
Technologia rzeźby lecture 15h
(en)o dr hab. Wiesław Procyk
Antoni Ciężkowski
15 1 lecture [exam]
sylabus
Wybrane zagadnienia z geologii i petrografii lecture 30h
(en)o Anna Puchta 30 1 lecture [grade]
sylabus
Wybrane zagadnienia z geologii i petrografii lecture 30h
(en)o Anna Puchta 30 2 lecture [exam]
sylabus
(en)Razem: 1291 52
(en)ROK
V
(en)SEMESTR
9
bez grupy / obowiązkowe
Aneks artystyczny do dyplomu exercise 60h
(en)d dr hab. Artur Krajewski 60 3 exercise [pass with grade]
sylabus
Aneks artystyczny do dyplomu exercise 60h
(en)d dr hab. Grzegorz Stachańczyk 60 3 exercise [pass with grade]
sylabus
Aneks artystyczny do dyplomu exercise 60h
(en)o prof. Antoni Janusz Pastwa
Elżbieta Kołodziejczyk - Macander
60 3 exercise [pass with grade]
sylabus
History of Polish sculpture 30h
(en)o dr Maria Rudzka 30 2 [pass]
sylabus
Identyfikacja i konserwacja fotografii exercise 30h
(en)o dr Izabela Zając 30 2 exercise [pass]
sylabus
Identyfikacja i konserwacja fotografii exercise 30h
(en)d dr Izabela Zając 30 2 exercise [pass]
sylabus
Konserwacja i restauacja ceramiki - praktyka exercise 120h
(en)o dr hab. Jacek Martusewicz 120 14 exercise [exam]
sylabus
Konserwacja i restauacja ceramiki - teoria lecture 30h
(en)o dr hab. Jacek Martusewicz 30 5 lecture [exam]
sylabus
Konserwacja i restauracja zabytków archeologicznych i etnograficznych lecture 30h
(en)o dr hab. Jacek Martusewicz
dr hab. Krzysztof Chmielewski
dr hab. Joanna Czernichowska
30 2 lecture [pass]
sylabus
Kopia ikony exercise 60h
(en)o dr hab. Danuta Stępień 60 3 exercise [pass with grade]
sylabus
Kopia rzeźby i elementy rekonstrukcji exercise 60h
(en)o dr hab. Wiesław Procyk
Antoni Ciężkowski
60 6 exercise [pass with grade]
sylabus
Mikrobiologia lecture 30h
(en)o mgr Bogdan Zerek 30 1 lecture [exam]
sylabus
Ochrona i konserwacja - restauracja dzieł sztuki i obiektów sztuki nowoczesnej i współczesnej lecture 30h
(en)o dr hab. Monika Jadzińska
prof. zw. Iwona Szmelter
30 2 lecture [pass]
sylabus
Prawne i finansowe aspekty przygotowania projektu konserwacji lecture 8h
(en)o Marcin Kozarzewski 8 1 lecture [pass]
sylabus
(en)Razem: 638 49
(en)ROK
V
(en)SEMESTR
10
Proseminarium do wyboru ECTS: 4 ilość: 1
Contemporary Art&Theory pro-seminar 45h
(en)d dr Ewa Bobrowska 45 4 lecture (choice) [pass with grade]
sylabus
Człowiek i społeczeństwo w czasach współczesnych pro-seminar 30h
(en)d mgr Tadeusz Walentowicz 30 4 pro-seminar [pass with grade]
sylabus
Hermeneutics and art pro-seminar 30h
(en)d dr Piotr Teodorczuk 30 4 pro-seminar [pass with grade]
sylabus
Małe formy pamięci pro-seminar 30h
(en)d dr Maria Rudzka 30 4 pro-seminar [pass with grade]
sylabus
Wykład konwersatoryjny do wyboru ECTS: 2 ilość: 1
Studium przedsiębiorczości conv.lecture (choice) 30h
(en)d mgr Magdalena Sołtys 30 2 conv.lecture (choice) [pass with grade]
sylabus
bez grupy / obowiązkowe
History of Polish sculpture 30h
(en)o dr Maria Rudzka 30 2 [pass]
sylabus
Identyfikacja i konserwacja fotografii exercise 30h
(en)o dr Izabela Zając 30 2 exercise [pass]
sylabus
Identyfikacja i konserwacja fotografii exercise 30h
(en)d dr Izabela Zając 30 2 exercise [pass]
sylabus
Konserwacja i restauacja ceramiki - praktyka exercise 150h
(en)o dr hab. Jacek Martusewicz 150 16 exercise [exam]
sylabus
Konserwacja i restauacja ceramiki - praktyka exercise 120h
(en)o dr hab. Jacek Martusewicz 120 14 exercise [exam]
sylabus
Konserwacja i restauacja ceramiki - teoria lecture 30h
(en)o dr hab. Jacek Martusewicz 30 5 lecture [exam]
sylabus
Konserwacja i restauracja zabytków archeologicznych i etnograficznych lecture exercise 45h
(en)o dr hab. Krzysztof Chmielewski
dr hab. Joanna Czernichowska
45 2 lecture exercise [pass with grade]
sylabus
Kopia ikony exercise 60h
(en)o dr hab. Danuta Stępień 60 3 exercise [pass with grade]
sylabus
Laboratorium magisterskie exercise 45h
(en)o Kamila Załęska
mgr Aleksandra Rzeszutek
dr Joanna Kurkowska
dr Anna Zatorska
dr Elżbieta Nowicka
mgr Piotr Zambrzycki
Tymon Rizov-Ciechański
Elżbieta Jeżewska
mgr Konrad Stasiuk
Roman Stasiuk
Anna Puchta
Katarzyna Królikowska-Pataraja
45 2 exercise [pass]
sylabus
Ochrona i konserwacja - restauracja dzieł sztuki i obiektów sztuki nowoczesnej i współczesnej lecture 30h
(en)o dr hab. Monika Jadzińska
prof. zw. Iwona Szmelter
30 2 lecture [pass]
sylabus
Ochrona i konserwacja - restauracja dzieł sztuki i obiektów sztuki nowoczesnej i współczesnej lecture 30h
(en)o dr hab. Monika Jadzińska
prof. zw. Iwona Szmelter
30 2 lecture [pass]
sylabus
Pracownia magisterska exercise 60h
(en)o prof.dr hab. Andrzej Koss
dr hab. Wiesław Procyk
dr hab. Janusz Smaza
dr hab. Jacek Martusewicz
60 6 exercise [pass]
sylabus
Master diploma seminar seminar 30h
(en)o dr hab. Jacek Martusewicz
prof.dr hab. Andrzej Koss
dr hab. Janusz Smaza
dr hab. Wiesław Procyk
30 3 seminar [pass]
sylabus
(en)Razem: 765 67
(en)ROK
VI
(en)SEMESTR
11
Seminarium dyplomowe ECTS: 6 ilość: 1
Filozoficzna diagnoza współczesności seminar 30h
(en)d dr Aleksander Zbrzezny
mgr Tadeusz Walentowicz
30 6 seminar [pass with grade]
sylabus
Psychoanaliza i hermeneutyka sztuki seminar 30h
(en)d dr Piotr Teodorczuk 30 6 seminar [pass with grade]
sylabus
Sztuka współczesna a kontekst amerykański seminar 30h
(en)d dr Ewa Bobrowska 30 6 seminar [pass with grade]
sylabus
Wokół przedmiotu seminar 30h
(en)d dr Krystyna Łuczak-Surówka 30 6 seminar [pass with grade]
sylabus
Konwersatorium do wyboru ECTS: 3 ilość: 1
Studium przedsiębiorczości seminar 30h
(en)d mgr Magdalena Sołtys 30 3 seminar [pass with grade]
sylabus
bez grupy / obowiązkowe
Aneks konserwatorski do dyplomu exercise 60h
(en)d prof.dr hab. Andrzej Koss
dr hab. Wiesław Procyk
dr hab. Janusz Smaza
dr hab. Jacek Martusewicz
60 3 exercise [pass]
sylabus
Aneks technologiczny do dyplomu exercise 60h
(en)d dr Piotr Stefanow
dr Mateusz Jasiński
dr Rafał Nijak
dr hab. Danuta Stępień
60 3 exercise [pass with grade]
sylabus
Aneks technologiczny do dyplomu exercise 60h
(en)d dr hab. Jacek Martusewicz
prof.dr hab. Andrzej Koss
dr hab. Janusz Smaza
dr hab. Wiesław Procyk
60 3 exercise [pass]
sylabus
Laboratorium magisterskie exercise 30h
(en)o dr Joanna Kurkowska
Katarzyna Królikowska-Pataraja
mgr Aleksandra Rzeszutek
dr Anna Nowicka
Elżbieta Jeżewska
mgr Piotr Zambrzycki
Tymon Rizov-Ciechański
Kamila Załęska
mgr Konrad Stasiuk
Roman Stasiuk
Anna Puchta
dr Anna Zatorska
30 2 exercise [pass]
sylabus
Pracownia magisterska exercise 240h
(en)o prof.dr hab. Andrzej Koss
dr hab. Wiesław Procyk
dr hab. Janusz Smaza
dr hab. Jacek Martusewicz
240 18 exercise [pass]
sylabus
Master diploma seminar lecture 30h
(en)o prof.dr hab. Andrzej Koss
dr hab. Wiesław Procyk
dr hab. Janusz Smaza
dr hab. Jacek Martusewicz
30 5 lecture [pass]
sylabus
Master diploma seminar - theory lecture 30h
(en)o prof.dr hab. Andrzej Koss
dr hab. Wiesław Procyk
dr hab. Janusz Smaza
dr hab. Jacek Martusewicz
30 5 lecture [pass]
sylabus
(en)Razem: 570 48