Katalog ECTS

ROCZNY PROGRAM KSZTAŁCENIA

Wydział: Wydział Zarządzania Kulturą Wizualną
Kierunek: Historia Sztuki
Studia stacjonarne studia drugiego stopnia


Przedmiot Rodzaj zajęć
dydaktycznych
Obowiązkowe/
Wybór
Prowadzący Czas
[h]
ECTS
[pkt.]
Zaliczenie Sylabus
ROK
I
SEMESTR
1
Konwersatorium do wyboru ECTS: 3 ilość: 1
Czym jest rzeźba nowoczesna? Konw 30h
d dr hab. Waldemar Baraniewski 30 3 Konw [zal. z oceną]
sylabus
Kolekcjonerstwo na ziemiach polskich od końca XVIII do początku XXI wieku Konw 30h
d dr Paweł Ignaczak 30 3 Konw [zal. z oceną]
sylabus
Sieciologia: śladami przemocy Konw 30h
d dr Piotr Płucienniczak 30 3 Konw [zal. z oceną]
sylabus
Sztuka poza sztuką. Na granicach pola sztuki Konw 30h
d dr Jakub Szreder 30 3 Konw [zal. z oceną]
sylabus
Sztuka, życie, konflikty Konw 30h
d dr Jakub Banasiak
dr Jakub Dąbrowski
30 3 Konw [zal. z oceną]
sylabus
Warszawa w działaniu Konw 30h
d dr Karolina Thel 30 3 Konw [zal. z oceną]
sylabus
Wybrane tradycje sztuki polskiej lat 1945-1970 Konw 30h
d dr Piotr Słodkowski 30 3 Konw [zal. z oceną]
sylabus
Zawód artysta. Projektowanie praktyk indywidualnych Konw 30h
d dr hab. Jan Wojciechowski 30 3 Konw [zal. z oceną]
sylabus
Projekt badawczy (roczny) ECTS: 4 ilość: 1
Akademia filmu awangardowego 30h
d dr hab. Łukasz Ronduda 30 4 [zal. z oceną]
sylabus
Historie mówione nowoczesności 30h
d dr hab. Luiza Nader
dr Piotr Słodkowski
dr hab. Waldemar Baraniewski
30 4 [zal. z oceną]
sylabus
Nowe modele instytucjonalne w rozszerzonym polu sztuki 30h
d dr Jakub Szreder 30 4 [zal. z oceną]
sylabus
bez grupy / obowiązkowe
Humanistyka XX i XXI wieku 30h
o dr Aleksander Zbrzezny 30 2 [zal. z oceną]
sylabus
Język angielski ćw. 30h
o Natalia Malek 30 2 ćw. [zal.]
sylabus
Kultura miejsca ćw. 30h
o dr hab. Jan Sowa 30 2 ćw. [zal. z oceną]
sylabus
(Po)nowoczesność i jej granice. Sztuka w Polsce po 1918 r. 30h
o dr hab. Luiza Nader
dr hab. Waldemar Baraniewski
dr hab. Wojciech Włodarczyk
dr Jakub Banasiak
dr Piotr Słodkowski
30 2 [zal.]
sylabus
Pracownia plastyczna 45h
o mgr Łukasz Izert 45 3 [zal. z oceną]
sylabus
Pracownia Podstaw Plastyki + Słownik warsztatu artystycznego 30h
o prof. Marek Dzienkiewicz 30 1 [zal. z oceną]
sylabus
Praktyki studenckie 125h
o dr Karolina Thel 125 5 [zal. z oceną]
sylabus
Praktyki współczesnej historii sztuki 30h
o dr Marika Kuźmicz 30 2 [zal. z oceną]
sylabus
Rola fikcji w historii sztuki współczesnej 30h
o dr hab. Łukasz Ronduda 30 2 [zal. z oceną]
sylabus
Współczesne metody historii sztuki 30h
o dr Marika Kuźmicz 30 2 [egz.]
sylabus
Razem: 470 30
ROK
I
SEMESTR
2
Projekt badawczy (roczny) ECTS: 4 ilość: 1
Akademia filmu awangardowego 30h
d dr hab. Łukasz Ronduda 30 4 [zal. z oceną]
sylabus
Historie mówione nowoczesności 30h
d dr hab. Luiza Nader
dr Piotr Słodkowski
dr hab. Waldemar Baraniewski
30 4 [zal. z oceną]
sylabus
Nowe modele instytucjonalne w rozszerzonym polu sztuki 30h
d dr Jakub Szreder 30 4 [zal. z oceną]
sylabus
Proseminarium do wyboru ECTS: 4 ilość: 1
Architektura Warszawy w XIX i XX wieku. 30h
d dr Filip Burno 30 4 [zal. z oceną]
sylabus
Kobiety, sztuka, społeczeństwo XV-XVII w 30h
d dr Ewa Kociszewska 30 4 [zal. z oceną]
sylabus
Migracje artystyczne: w stronę Południa 30h
d dr Olaf Kwapis 30 4 [zal. z oceną]
sylabus
Trajektorie współczesnych praktyk zawodowych artystów 30h
d dr hab. Jan Wojciechowski 30 4 [zal. z oceną]
sylabus
bez grupy / obowiązkowe
Historia sztuki najnowszej powszechnej 30h
o dr hab. Waldemar Baraniewski 30 2 [egz.]
sylabus
Humanistyka XX i XXI wieku 30h
o dr Katarzyna Kasia 30 2 [zal. z oceną]
sylabus
Języki obce: język angielski ćw. 30h
o Natalia Malek 30 1 ćw. [zal. z oceną]
sylabus
Kultura miejsca ćw. 30h
o dr hab. Jan Wojciechowski 30 2 ćw. [zal. z oceną]
sylabus
(Po)nowoczesność i jej granice. Sztuka w Polsce po 1918 r. 30h
o dr hab. Wojciech Włodarczyk
dr Piotr Słodkowski
dr hab. Luiza Nader
dr hab. Waldemar Baraniewski
30 2 [zal.]
sylabus
Pracownia plastyczna 45h
o mgr Łukasz Izert 45 3 [zal. z oceną]
sylabus
Praktyki studenckie 125h
o dr Karolina Thel 125 5 [zal. z oceną]
sylabus
Praktyki współczesnej historii sztuki 30h
o dr Marika Kuźmicz 30 2 [egz.]
sylabus
Współczesne metody historii sztuki 30h
o dr Marika Kuźmicz 30 2 [egz.]
sylabus
Źródła współczesnej krytyki artystycznej 30h
o dr Jakub Banasiak 30 2 [egz.]
sylabus
Razem: 470 31
ROK
II
SEMESTR
3
Seminarium magisterskie ECTS: 6 ilość: 1
Seminarium magisterskie 30h
d dr hab. Waldemar Baraniewski 30 5 [zal. z oceną]
sylabus
Seminarium magisterskie 30h
d dr Jakub Szreder 30 5 [zal. z oceną]
sylabus
Seminarium magisterskie 30h
d dr Jakub Banasiak 30 5 [zal. z oceną]
sylabus
Seminarium magisterskie 30h
d dr Katarzyna Kasia 30 5 [zal. z oceną]
sylabus
Seminarium magisterskie 30h
d dr Filip Burno 30 5 [zal. z oceną]
sylabus
Seminarium magisterskie 30h
d dr hab. Luiza Nader 30 5 [zal. z oceną]
sylabus
Seminarium magisterskie 30h
d dr Marika Kuźmicz 30 5 [zal. z oceną]
sylabus
Konwersatorium do wyboru ECTS: 9 ilość: 3
Czym jest rzeźba nowoczesna? Konw 30h
d dr hab. Waldemar Baraniewski 30 3 Konw [zal. z oceną]
sylabus
Kolekcjonerstwo na ziemiach polskich od końca XVIII do początku XXI wieku Konw 30h
d dr Paweł Ignaczak 30 3 Konw [zal. z oceną]
sylabus
Sieciologia: śladami przemocy Konw 30h
d dr Piotr Płucienniczak 30 3 Konw [zal. z oceną]
sylabus
Sztuka poza sztuką. Na granicach pola sztuki Konw 30h
d dr Jakub Szreder 30 3 Konw [zal. z oceną]
sylabus
Sztuka, życie, konflikty Konw 30h
d dr Jakub Banasiak
dr Jakub Dąbrowski
30 3 Konw [zal. z oceną]
sylabus
Warszawa w działaniu Konw 30h
d dr Karolina Thel 30 3 Konw [zal. z oceną]
sylabus
Wybrane tradycje sztuki polskiej lat 1945-1970 Konw 30h
d dr Piotr Słodkowski 30 3 Konw [zal. z oceną]
sylabus
Zawód artysta. Projektowanie praktyk indywidualnych Konw 30h
d dr hab. Jan Wojciechowski 30 3 Konw [zal. z oceną]
sylabus
Wykład konwersatoryjny do wyboru ECTS: 2 ilość: 1
Dylematy rozwoju współczesnych miast 30h
d dr Karolina Thel 30 2 [zal. z oceną]
sylabus
Globalny Renesans I 30h
d dr Ewa Kociszewska 30 2 [egz.]
sylabus
Krytyka – emancypacja – postęp. Wprowadzenie do teorii krytycznej. 30h
d dr hab. Jan Sowa 30 2 [egz.]
sylabus
Ustroje kultury wizualnej i role artystów w Polsce 1918-2018 30h
d dr hab. Jan Wojciechowski 30 2 [egz.]
sylabus
Projekt badawczy (roczny) ECTS: 4 ilość: 1
Akademia filmu awangardowego 30h
d dr hab. Łukasz Ronduda 30 4 [zal. z oceną]
sylabus
Historie mówione nowoczesności 30h
d dr hab. Luiza Nader
dr Piotr Słodkowski
dr hab. Waldemar Baraniewski
30 4 [zal. z oceną]
sylabus
Nowe modele instytucjonalne w rozszerzonym polu sztuki 30h
d dr Jakub Szreder 30 4 [zal. z oceną]
sylabus
bez grupy / obowiązkowe
Ochrona własności intelektualnej 30h
o dr Jakub Dąbrowski 30 2 [egz.]
sylabus
Pracownia plastyczna 45h
o mgr Łukasz Izert 45 3 [zal. z oceną]
sylabus
Praktyki studenckie 125h
o dr Karolina Thel 125 5 [zal. z oceną]
sylabus
Razem: 380 31
ROK
II
SEMESTR
4
Seminarium magisterskie ECTS: 6 ilość: 1
Seminarium magisterskie 30h
d dr hab. Waldemar Baraniewski 30 8 [zal. z oceną]
sylabus
Seminarium magisterskie 30h
d dr Jakub Szreder 30 8 [zal. z oceną]
sylabus
Seminarium magisterskie 30h
d dr Jakub Banasiak 30 8 [zal. z oceną]
sylabus
Seminarium magisterskie 30h
d dr Katarzyna Kasia 30 8 [zal. z oceną]
sylabus
Seminarium magisterskie 30h
d dr Filip Burno 30 8 [zal. z oceną]
sylabus
Seminarium magisterskie 30h
d dr hab. Luiza Nader 30 8 [zal. z oceną]
sylabus
Seminarium magisterskie 30h
d dr Marika Kuźmicz 30 8 [zal. z oceną]
sylabus
Projekt badawczy (roczny) ECTS: 4 ilość: 1
Akademia filmu awangardowego 30h
d dr hab. Łukasz Ronduda 30 4 [zal. z oceną]
sylabus
Historie mówione nowoczesności 30h
d dr hab. Luiza Nader
dr Piotr Słodkowski
dr hab. Waldemar Baraniewski
30 4 [zal. z oceną]
sylabus
Nowe modele instytucjonalne w rozszerzonym polu sztuki 30h
d dr Jakub Szreder 30 4 [zal. z oceną]
sylabus
Proseminarium do wyboru ECTS: 8 ilość: 2
Architektura Warszawy w XIX i XX wieku. 30h
d dr Filip Burno 30 4 [zal. z oceną]
sylabus
Kobiety, sztuka, społeczeństwo XV-XVII w 30h
d dr Ewa Kociszewska 30 4 [zal. z oceną]
sylabus
Migracje artystyczne: w stronę Południa 30h
d dr Olaf Kwapis 30 4 [zal. z oceną]
sylabus
Trajektorie współczesnych praktyk zawodowych artystów 30h
d dr hab. Jan Wojciechowski 30 4 [zal. z oceną]
sylabus
Wykład do wyboru ECTS: 2 ilość: 1
Globalny Renesans II w. 30h
d dr Ewa Kociszewska 30 2 w. [egz.]
sylabus
Historia nowych mediów w. 30h
d dr Marika Kuźmicz 30 2 w. [egz.]
sylabus
Historia rzeźby polskiej w. 30h
d dr hab. Waldemar Baraniewski 30 2 w. [egz.]
sylabus
Italia – Germania. Stołeczność utracona w. 30h
d dr Olaf Kwapis 30 2 w. [egz.]
sylabus
bez grupy / obowiązkowe
Pracownia plastyczna 45h
o mgr Łukasz Izert 45 3 [zal. z oceną]
sylabus
Praktyki zawodowe 125h
o dr Karolina Thel 125 5 [zal. z oceną]
sylabus
Razem: 320 28